Vaše doučování může začít do 2 dnů. ⌛ Minulý týden této příležitosti využilo 151 klientů. Konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Přijímací zkoušky Příprava na přijímací zkoušky na střední školy

Příprava na přijímací zkoušky na střední školy

Příprava na přijímací zkoušky na střední školy
20. 6. 2024
Přijímací zkoušky

Plánujete se hlásit na střední školu nebo čtyřleté gymnázium? Nevíte, kdy a jak začít s přípravou na přijímací zkoušky? Připravili jsme pro vás detailního průvodce spolu s tipy a triky, jak úspěšně zvládnout přijímací řízení.

Kdo připravuje přijímací zkoušky?

Téměř dekádu zajišťuje přípravu přijímacích zkoušek na střední školy organizace Cermat. Rozhoduje jak o termínech a pravidlech zkoušky, tak o samotné struktuře testových zadání. Pod tuto instituci spadá také tvorba didaktických testů, tedy jednotné závěrečné zkoušky.

Z jakých předmětů budu zkoušen?

Jednotné přijímací zkoušky se skládají ze dvou písemných částí. První tvoří český jazyk a literatura, druhou pak matematika. V obou předmětech mohou studenti získat maximálně 50 bodů. Naopak minimální hranice není stanovena (výjimku si školy mohou samy stanovit v rámci interních kritérií pro přijetí studentů).  

Testy obsahují znalosti specifikované Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro konkrétní ročník. K úspěšnému složení přijímacích zkoušek by proto mělo stačit zvládnutí učiva základní školy a natrénování práce s didaktickými testy.

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit na test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na matematiku je vyhrazeno 70 minut. Během přijímacích zkoušek mohou studenti používat modře nebo černě píšící propisovací tužku (gumovací pera nelze používat). U matematické části je možné navíc používat tužku a rýsovací potřeby. Při práci s testovými sešity mohou studenti využít i další psací potřeby (např. zvýrazňovače), avšak jejich užití v záznamovém archu je zakázáno.

Kdy začít s přípravou?

Určitě doporučujeme zahájit přípravu co nejdříve. Ideální je rozložit studium do kratších časových úseků a připravovat se každý den. Díky pravidelné přípravě si studenti navyknou nejen na formu testových zadání, ale navíc se tak vyhnou problémům s únavou a stresem, který se s blížícím se termínem zkoušek stupňuje.

Ve Škole Populo vám pomůžeme
S našimi 10 lety zkušeností s přípravou studentů na přijímací zkoušky dosahujeme vynikajících výsledků – 96 % našich studentů se dostane na svou vysněnou školu. Pomůžeme k úspěchu i vám.

Jak začít s přípravou?

Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si doučování. Naše koordinátorky rády vyhoví vašim požadavkům. Lektoři vám následně sestaví individuální plán výuky s ohledem na vaše potřeby. Na začátku kurzu se primárně zaměříme na rozvoj slabších stránek studenta, poté procvičíme jednotlivé tematické okruhy, které jsou náplní testů a na závěr se budeme soustředit na to, jak správně vyplňovat záznamový arch a také na opakování problematických úloh.

"Stejně jako každý klenot má svůj vlastní lesk a je třeba ho brousit jiným způsobem, aby ukázal svou krásu; tak i každý student vyniká v jiné dovednosti a vyžaduje individuální způsob výuky, aby plně rozvinul svůj potenciál."
— lektor Školy Populo Matěj B. 

Přijímací zkoušky nanečisto

Naši lektoři během lekcí používají testová zadaní CERMAT didaktických testů z předchozích let. Studenti si tak rychle navyknou na formu úloh a strukturu testů. Ve Škole Populo nabízíme také možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto, které primárně slouží k navození atmosféry reálných přijímacích zkoušek. Studenti si tak nejen ověří své znalosti, ale také práci s časem a zvládání nervozity.

Přijímačky nanečisto ve Škole Populo
Díky přijímacím zkouškám nanečisto zažijete reálnou atmosféru zkoušek a zjistíte, jak přesně budou probíhat. Vyzkoušíte si práci v časovém limitu a v neznámém prostředí, což vám dodá sebedůvěru. Navíc díky zpětné vazbě od lektora odhalíte své silné i slabé stránky.

Jak pracovat s časem?

Před samotnými přijímacími zkouškami je důležité si strategicky rozvrhnout čas. Ideální je se v první polovině testu věnovat úlohám, které studentovi typově vyhovují a u kterých si je student jistý. Je dobré průběžné zapisovat své odpovědi do záznamového archu, aby nedošlo k tomu, že na přepsání odpovědí studentovi nezbyde čas. V druhé polovině by se student měl věnovat problémovým úlohám nebo úlohám, které přeskočil.

Na rozdíl od českého jazyka a literatury se jednotlivé matematické úlohy liší svou časovou náročností (z pohledu zápisu odpovědí do záznamového archu). Z tohoto důvodu by si student měl vytvořit časovou rezervu pro přepsání odpovědí z testového sešitu do záznamového archu (např. konstrukční úlohy či úlohy vyžadující postup řešení).

Zdroje:

MŠMT

Cermat

Lektoři Školy Populo

Autor: