Váš kurz může začít do 2 dnů. ⌛ Minulý týden této příležitosti využilo 137 klientů. Konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod O nás Reklamace

Reklamace

Někdy se stane, že ne všechno jde podle plánu. Ve Škole Populo pracují lidé, a že jich není málo. Snažíme se co nejvíc dbát na kvalitu našich lektorů i zaměstnanců. Jsou ale věci, které se nám nepodaří. V takových případech se snažíme klientovi maximálně vyjít vstříc a kompenzovat svou chybu. Vždy se k naší chybě stavíme čelem. Pokud jste s našimi službami nebyli spokojeni, zkuste nám dát ještě jednu šanci. Uděláme maximum pro to, aby se chyba už neopakovala. Rádi vám nabídneme různé formy kompenzace.
Pokud jste se přece jenom rozhodli s námi ukončit spolupráci, zde najdete vzor odstoupení od smlouvy.

REKLAMAČNÍ ŘÁD – VYTKNUTÍ VADY A UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

I. OBECNÉ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované v oblasti nezávislého a neformálního vzdělávání poskytovateli níže uvedenými.
 2. Zkratka „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. KONTAKTNÍ ÚDAJE

 1. Zákazník (smluvní strana), případně uživatel (osoba třetí, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena) mohou vytknout vadu a uplatnit právo z vadného plnění v kterékoliv provozovně případně i sídle poskytovatele, kterým je Vzdělávací centrum Populo, z.s., IČ: 06746551, sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, e-mail: [email protected].
 2. Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme kontaktovat poskytovatele, se kterým je přímo uzavřena smlouva o poskytování služeb, a to provozovnu, která je místem plnění smlouvy.

III. ZPŮSOB VYTKNUTÍ VADY A UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Vytknutí vady a zvolení práva z vadného plnění, které zákazník či uživatel uplatňuje, je potřeba uplatnit písemnou formou, a to buď v listinné podobě, doručené na některou z výše uvedených adres, nebo v elektronické podobě e-mailovou zprávou zaslanou na jednu z výše uvedených e-mailových adres, a to bez zbytečného odkladu (vykládáno zpravidla do 7 dnů), kdy měl možnost vadu plnění zjistit. V případě, že není vada vytknuta bez zbytečného odkladu, soud zákazníkovi k námitce poskytovatele nepřizná práva z vadného plnění.
  1. Zákazník či uživatel je povinen sebe či smluvní vztah nějakým způsobem identifikovat, například uvedením jména, příjmení nebo uvedením přiděleného variabilního čísla.
  2. Poskytovatel je povinen spotřebiteli (zákazníku/uživateli) vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.
 2. Vytknutí vady musí obsahovat označení vady, nebo jak se vada projevuje. Plnění je vadné zejména pokud plnění neodpovídá účelu smlouvy.
 3. Zákazník či uživatel je povinen bez zbytečného odkladu (do 3 dnů) od vytknutí vady, pokud již tak neučinil, zvolit jaké právo uplatňuje. Těmito právy jsou:
  1. Při vadném plnění, které je podstatným porušením smlouvy (výklad dle § 2002 OZ):
   • poskytnutí náhradního předmětu plnění (lekce),
   • výměnou lektora či jeho proškolením pro budoucí lekce,
   • přiměřenou slevu připadající poměrně na danou lekci z ujednané ceny služby,
   • odstoupit od smlouvy.

   První tři způsoby uplatnění práva mohou být žádány společně, to platí i pro uplatnění práva 3. a 4. způsobem.

  2. Při vadném plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy:
   • přiměřenou slevu připadající poměrně na danou lekci z ujednané ceny služby,
   • výměnu lektora pro budoucí lekce.
   Oba způsoby uplatnění práva mohou být žádány společně.
  3. Změna volby práva bez souhlasu poskytovatele je možná jen tehdy, žádal-li zákazník/uživatel nápravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
  4. Dokud zákazník či uživatel neuplatní (nezvolí) právo na slevu či neodstoupí od smlouvy, může poskytovatel napravit vadu sám od sebe vhodným způsobem, nesmí tím však způsobit nepřiměřené náklady zákazníku či uživateli.
  5. Nezvolí-li zákazník/uživatel své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE – ZPŮSOB, LHŮTY, PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem/uživatelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 2. V případě oprávněné reklamace má reklamující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.
 3. V případě, že poskytovatel shledá reklamaci neoprávněnou, není tím dotčeno jeho právo využít ochrany svého práva u příslušného orgánu veřejné moci.
 4. Poskytovatel vydá (v písemné formě) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. 8. 2023.

Pro bližší informace vyplňte nezávazný formulář
Zavolejte nám
Jsme právě u telefonu
Konzultace zdarma – Napište nám
Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na [email protected].
Doučujeme také na Slovensku.
© 2024 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.