874 rodičů si v dubnu vybralo Školu Populo. Děkujeme ❤️. V květnu zbývají poslední volná místa a konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod O nás GDPR

GDPR

Vážený kliente,
naší firmě záleží na ochraně vašeho soukromí. Proto jsme sepsali tyto zásady ochrany osobních údajů, které vymezují, jakým způsobem budeme vaše údaje shromažďovat a používat.
V souladu s všeobecnými obchodními podmínkami je správcem a zpracovatelem provozovatel stránek www.skolapopulo.cz:
Vzdělávací centrum Populo, z.s.
Horní lán 1257/45
779 00 Olomouc
zastoupená Jakubem Rakušanem, ředitelem
IČ: 06746551
Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje poskytovatelům služeb:
Dnem 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“).
GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností. Jde o čl. 2 odst. 2 písm. c) GDPR.
Jako další zpracovatel osobních údajů byla určena Mgr. Kristýna Hořanská, advokát se sídlem Dolní náměstí 22/43, Olomouc 779 00, IČO: 07938802.
Mgr. Kristýna Hořanská
tel: +420 776 718 215
e-mail: [email protected]
adresa: Dolní náměstí 22/43, Olomouc 779 00

I. SHROMAŽĎOVÁNÍ

 1. Podle čl. 6 GDPR shromažďujeme tyto osobní údaje fyzických osob a toto shromažďování provádíme na základě níže uvedených právních předpisů. Splnění právních povinností podle právních předpisů (čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento výčet zákonných předpisů není konečný. Pokud právní předpis ukládá shromažďování údajů, musí být námi shromažďovány. Ve shromažďovaných údajích se z osobních údajů objevuje jméno, příjmení, sídlo firmy nebo bydliště včetně PSČ, IČ, DIČ, ve kterém je zjistitelné rodné číslo. Archivační lhůta je podle ustanovení, která platí pro tyto právní předpisy, obvykle 5 až 10 let.
 2. Oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR)
  1. Fyzické osoby, které zastupují vaši firmu
   V rámci naší činnosti mohou být u nás zaznamenány osobní údaje, které patří dalším fyzickým osobám, vašim zaměstnancům, příp. spolupracovníkům, které jste nám uvedli nebo nám uvedete. Jedná se o fyzické osoby, které jsou osobami kontaktními a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby a produkty.
   Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefon, adresa, e-mail. Tyto údaje si určujete sami a je potřeba zvažovat, jaké údaje nám za tyto osoby poskytnete.
   Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších 2 let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.
  2. Sledování vaší obchodní aktivity – fyzických osob
   V rámci naší činnosti jsou sledovány údaje, které se váží na odběry služeb, a to v množství i čase, abychom mohli lépe vystihnout vaše potřeby, a tak lépe určili směr našeho podnikání. Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu 2 let.
  3. Cookies
   1. Obecně o cookies
    Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který si váš webový prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá na pevný disk vašeho koncového zařízení. Soubory cookies vám zjednodušují a zrychlují práci 
s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují vaše preference (např. přihlašovací údaje nebo jazyk). Soubory cookies také umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu vaším zájmům a potřebám.
    Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí dané webové stránky.
   2. Druhy cookies
    V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí takto:
    1. Nezbytné soubory cookies vám umožňují pohybovat se po našich internetových stránkách a využívat jejich základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání našich internetových stránek nezbytné.
    2. Funkční cookies se používají k zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách (například jazyk nebo přihlašovací údaje).
    3. Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak jsou naše internetové stránky používány. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování našich internetových stránek a mohli je zlepšovat.
    4. Cookies pro cílenou reklamu a marketing zaznamenávají vaši návštěvu na našich internetových stránkách, jiné internetové stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena vaším preferencím. Někteří naši partneři umísťují na naše internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy.
   3. Cookies, které používáme my
    Na našich stránkách používáme tyto cookies:
    1. nezbytné soubory cookies
    2. analytické a výkonnostní cookies – Google Analytics, Facebook, Google Ads
   4. Využívání souborů cookies
    1. Souhlas k využívání souborů cookies nám poskytuje automaticky při první návštěvě našich internetových stránek. Souhlas udělujete na 12 měsíců. Po uplynutí této doby vám při další návštěvě našich internetových stránek nahrajeme prostřednictvím vašeho prohlížeče nové cookies.
    2. Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.
    3. Pokud chcete vymazat cookies uložené ve vašem zařízení a zkonfigurovat svůj webový prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit obvykle v menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ prohlížeče, který používáte k přístupu na naše stránky. Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde:
     • Internet Explorer https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835,
     • Firefox https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies,
     • Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs,
     • Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/,
     • Safari https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ&viewlocale=cs_CZ.
    4. Povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů.
    5. Chcete-li se dozvědět více o druzích cookies a o jejich správě či odstraňování, navštivte www.allaboutcookies.org.
   5. Marketing – zasílání newsletterů
    1. Které osobní údaje zpracováváme:
     • e-mailová adresa
    2. Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:
     • Vaše osobní údaje využíváme za účelem přímého obchodního sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.
    3. Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:
     • Souhlas udělujete na dobu 2 let od poslední objednávky našich služeb, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo jej nevezmete zpět.
    4. Jak můžete svůj souhlas zrušit:
     • Svůj souhlas se zasíláním e-mailů můžete zrušit zasláním e-mailu na naši adresu [email protected].
    5. Kdo může mít k údajům přístup:
     • poskytovatel marketingového softwaru Ecomail
     • Vzdělávací centrum Populo, z.s. Horní lán 1257/45 779 00 Olomouc zastoupená Jakubem Rakušanem, ředitelem, IČ: 06746551
     • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb 
a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají
   6. Reference – zpětný názor
    Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme za účelem zjišťování spokojenosti zákazníků, zasílání dotazníků spokojenosti, žádostí o referenci a jiných způsobů, na základě kterých získáváme informace, které poté slouží ke zkvalitnění poskytovaných služeb.
 3. Zpracování nezbytné pro plnění smlouvy – fyzické osoby (čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR)
  V návaznosti na naši smlouvu shromažďujeme osobní údaje fyzických osob, které jsou kontaktními osobami (dále jen „fakturační kontakt“) a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby (dále jen „student“).
  Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail fakturačního kontaktu, příp. i studenta. Telefonní a e-mailový kontakt si určujete sami, a je třeba zvažovat, zda nám poskytnete tato data pouze na fakturační kontakt nebo i na studenta.
  1. Telefon
   U fakturačního kontaktu, příp. studenta evidujeme telefon, na který odesíláme informativní SMS, případně voláme.
  2. E-mail
   U fakturačního kontaktu evidujeme e-mail, na který odesíláme, mimo jiné, platební údaje k uzavření smlouvy, zápisy z jednotlivých lekcí a upomínky o dlužných platbách.
  3. Odběry služeb
   Dále shromažďujeme údaje o odběrech služeb, abychom mohli vyčíslit bonusy za čerpání našich služeb a případné další slevy, které poskytujeme.
   Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších 2 let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.
 4. Zájem, který je podrobený souhlasu – fyzické osoby (čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR)
  Jako zájem, který je třeba podrobit souhlasu, je fotografování a natáčení fyzické osoby takovým způsobem, že lze osobu identifikovat. Fotografie slouží pro reklamní účely, tedy propagování daného produktu nebo Školy Populo, mohou být umístěny do reklamních produktů, na web, v prostoru firmy na zdech.
  Natáčení slouží jako reklama produktu, může být použito v reklamních rozesílkách nebo přímo na webu Školy Populo.
  Fotografie a natočené spoty budeme uchovávat po dobu 5 let.

II. MLČENLIVOST NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

K vašim datům se dostanou jen naši zaměstnanci, kteří pracují buď na hlavní pracovní poměr nebo na dohody konané mimo pracovní poměr. Všichni zaměstnanci jsou podrobeni prohlášení o mlčenlivosti, a to po celou dobu trvání pracovního poměru, resp. dohod konaných mimo pracovní poměr a dále pak tato mlčenlivost trvá i po ukončení pracovního poměru/dohod konaných mimo pracovní poměr. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o povinnostech ochrany osobních údajů, a to minimálně jednou ročně.
Každá osoba, která se dostane k osobním údajům, musí být zaměstnancem podle zákoníku práce, nebo s ní musí být sepsána Zpracovatelská smlouva.

III. PRÁVO NA INFORMACE

Upozorňujeme, že podle GDPR, zejména celé kapitoly III., máte jako subjekt údajů svoje práva. Níže uvádíme zjednodušené citace vašich práv z GDPR.
 1. Právo odvolat udělený souhlas – čl. 7 odst. 3 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který́ byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.
 2. Informace a přístup k osobním údajům – čl. 13 GDPR
  1. Právo na informace znamená, že máte právo obdržet informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Tato fakta se dozvíte v tomto sdělení, nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání.
 3. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům – čl. 15 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 4. Právo na opravu – čl. 16 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – čl. 17 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.
 6. Právo na omezené zpracování – čl. 18 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování ve vyjmenovaných případech.
 7. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování – čl. 19 GDPR
  1. Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.
 8. Právo na přenositelnost údajů – čl. 20 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci podle uvedeného článku.
 9. Právo vznést námitku – čl. 21 GDPR
  1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně profilování v souladu s tímto článkem. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 10. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – čl. 22 GDPR
  1. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 11. Právo vznést stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – čl. 77 GDPR
  1. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.

IV. NÁŠ KODEX – ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje shromažďujeme výhradně:
  • od fyzických osob, které u nás zakoupily produkt,
  • od fyzických osob, které se u nás zaregistrovaly z důvodů, že chtějí v budoucnu zakoupit nějaký produkt nebo od osob, které chtějí využít nějakého našeho zdarma poskytovaného produktu nebo služby,
  • od fyzických osob, které uvedete jako svoje kontaktní osoby v rámci našeho smluvního vztahu, který vzniká úhradou zakoupeného produktu,
  • od zaměstnanců, spolupracovníků, kontraktorů, dodavatelů, jiných třetích stran.
 2. Nikdy jsme nezískávali ani nebudeme získávat kontakty nelegální cestou, jako například kupováním databází.
 3. Námi získané osobní údaje budeme chránit a nebudeme je nezákonně postupovat.
 4. Osobní údaje budou ochraňovat naši zaměstnanci, kteří mají podepsanou dohodu o mlčenlivosti a jsou pravidelně proškolováni i naši zpracovatelé, kteří pro nás pracují na základě zpracovatelských smluv.
 5. Data nebudou předávána mimo EU a nejsou zpracovávána mimo EU.
 6. Budeme respektovat veškerá práva subjektu osobních údajů.
 7. Výmaz budeme realizovat bezodkladně, data budou anonymizována.
 8. Budeme respektovat Vaše přání zůstat našimi klienty, ale neodebírat naše newslettery.
 9. Plníme dle čl. 13 GDPR informační povinnost.
Pro bližší informace vyplňte nezávazný formulář
Zavolejte nám
Aktuálně nejsme u telefonu. Vyplňte kontaktní formulář a ozveme se vám co nejdřív.
Konzultace zdarma – Napište nám
Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na [email protected].
Doučujeme také na Slovensku.
© 2024 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.