874 rodičů si v dubnu vybralo Školu Populo. Děkujeme ❤️. V květnu zbývají poslední volná místa a konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Školství

Školství blog

Cermat didaktické testy: Vše, co potřebujete vědět k přijímací a maturitní zkoušce
29. 2. 2024
Školství

Přijímací a maturitní zkoušky se rychle blíží. Zajímá vás, jak s didaktickým testem pracovat, na co si dávat pozor, nebo jakou strategii zvolit při práci s testem? Pojďme si společně říct pár obecných rad a tipů, které vám pomohou se v didaktickém testu lépe orientovat a úspěšně ho zvládnout!  Práce s didaktickým testem a jak k němu přistupovat Pro úspěšné zvládnutí maturity nebo přijímací zkoušky na střední školu je velmi důležité seznámit se se samotným testem. Cermat didaktické testy totiž mají každoročně podobnou strukturu. Obsahují jak otevřené, tak uzavřené odpovědi, se kterými je vhodné se předem obeznámit.  Nejedná se pouze o klasické testové úlohy ze školy, ale zároveň o takové, které zkouší vaše poznávací, výkladové, nebo orientační dovednosti. Test je proto z největší části tvořen tak, aby student hledal správné odpovědi především v rozsáhlém textu.  Ať už se jedná o hledání pravopisných chyb nebo slovních druhů v textu, je důležité si testy z minulých let projít a zjistit, které typy úloh je nutné zopakovat. Znalost a opakování jednotlivých úloh vám pomůže nejen s lepší orientací v testu, ale i ve zmírnění stresu před zkouškou.  Potřebujete pomoct s přípravou? Naši zkušení lektoři se vám přizpůsobí na míru a vždy se budou věnovat pouze vám. Naučí vás strategii, seznámí vás s didaktickými testy a poskytnou vám rady a tipy pro vyplňování. Společně se zaměříte na to, co vám nejde. Díky tomuto přístupu dosáhnete skvělých výsledků. Chci pomoct Nepanikařte, když prvních pár testů nevyjde podle vašich představ. Ze špatných odpovědí a výsledků si nemá cenu dělat těžkou hlavu, u didaktických testů totiž platí rčení těžko na cvičišti, lehko na bojišti – čím je příprava pečlivější, tím lépe student zkoušku zvládne.  Naši lektoři s vámi navíc jednotlivá cvičení mohou kdykoliv zopakovat nebo vám je vysvětlit. Didaktický test nezkouší jen vaše dosavadní znalosti, ale také vás nutí přemýšlet nad tím, jak vynaložit s časovým limitem. Strategie: práce s časem a tipování odpovědí Nejdůležitější strategií pro úspěšné zvládnutí didaktického testu je správně rozvržená práce s časem. Spousta studentů má tendenci práci s časem podcenit, ale časový limit nezahrnuje pouze určení správných odpovědí, ale také záznam do archu.  Už z toho důvodu není vhodnou strategií odpovědi zapisovat do archu v posledních minutách časového limitu. Důvodem může být například to, že budete mít zakroužkovaných více odpovědí najednou a nebudete mít čas luštit, která je správná.  Tip od lektorky Záznamový arch si na začátku dejte vedle testového sešitu a ty odpovědi, kterými jste si jistí, zapisujte ihned. Připravte si hodinky na viditelné místo a průběžně si hlídejte čas, abyste dokázali vyhodnotit, jestli nad jednotlivými úlohami trávíte moc, nebo naopak málo času. Pokud vám nezbývá čas a víte jistě, že některé uzavřené odpovědi nestihnete vyřešit, jednoduše je zkuste tipnout, jelikož u některých úloh máte až 50% možnost, že se trefíte do odpovědi správné. Vytvořte si z didaktického testu sešit Pokud se rozhodnete Cermat didaktické testy začít procvičovat, neváhejte si je vytisknout a pracovat s papírovou verzí. Na našich pobočkách jsou k dostání testy z minulých let, pokud tedy nemáte možnost testy tisknout doma, můžete samozřejmě požádat lektora, aby je vám nachystal.  Do cvičných testů si tak můžete zapisovat jakékoliv pro vás důležité informace, které v případě dalšího opakování budete mít na jednom místě. Zapisování průběžných poznámek vám pomůže nejen v lepším porozumění jednotlivých úloh, ale také si lépe zapamatujete nově získané informace.  V čem studenti nejčastěji chybují? Chybování v didaktickém testu je poměrně běžné, zejména na začátku, kdy se student s testem teprve seznamuje. Mnohé chyby však lze vypozorovat a následně jim předejít.  To se týká především chyb z nepozornosti – zpravidla se jedná o špatně přečtené zadání úlohy nebo nedočtení zadání vůbec v domnění, že student zbytek úlohy dokáže předvídat. Udělat takové rozhodnutí bohužel může stát i několik bodů, je proto dobré úlohy pokaždé číst do konce a nespěchat. Naopak pokud pro vás bude úloha složitější, tak ji raději překontrolovat.  Za chybu však nemusí být považována pouze špatná odpověď, ale také nečitelná odpověď v záznamovém archu.  Zapisujte proto odpovědi pokaždé tak, aby byly v záznamovém archu čitelné a (hlavně) pravopisně správně, a to ideálně modrou nebo černou propiskou. Pokud budete při záznamu odpovědí používat jinou, například špatně píšící propisku nebo gumovací pero, je pravděpodobné, že skener vaše odpovědi přehlédne a bod z úlohy vám neuzná.  Zachovejte chladnou hlavu Při řešení úloh se snažte zůstat klidní. Jestliže vám některá z úloh bude dělat problém a vy ji nebudete rozumět, jednoduše ji přeskočte, i kdyby to bylo hned na začátku testu.  Je rozhodně lepší vypracovat zbytek testových úloh správně a získat za ně body, než se trápit nad jednou otázkou příliš dlouho a nezískat za ní bod žádný. Pokud k přípravě didaktických testů přistoupíte svědomitě, nemáte se čeho bát.  Zdroje:  Vlastní zkušenosti autora  Autor: Bc. Kateřina K. Lektorka českého jazyka a literatury ve Škole Populo Kateřina ve Škole Populo doučuje český jazyk a literaturu druhým rokem, připravuje studenty především k přijímacím a maturitním zkouškám. Vystudovala bohemistiku na FF MUNI a ve studiu pokračuje nadále. Je milovnice literatury a český jazyk je zároveň jejím koníčkem, proto se také snaží látku studentům vysvětlovat zábavně. Zastává názor, že je důležité se studenty komunikovat na přátelské úrovni a jazyk vysvětlovat pečlivě. Studenti jsou pak nejen schopni mít rádi předmět samotný, ale také látce dobře porozumět a aplikovat ji v mimoškolních aktivitách, v jejich volném čase, což Káťa považuje za úspěch. Volný čas, který ji zbývá, věnuje korekturám nebo sportování.  

Co je wellbeing a jak souvisí se vzděláváním?
22. 11. 2023
Školství

Každý z vás už asi někdy slyšel slovo “wellbeing”. Co to ale opravdu znamená, čeho všeho se wellbeing týká a hlavně, jak souvisí se vzděláváním nových generaci? To vše si přiblížíme v následujících řádcích. Co je to wellbeing? Wellbeing znamená v doslovném překladu “Blahobyt” a jedná se o celkový stav fyzického, duševního, emocionálního a spirituálního zdraví a pohody člověka. Jde o komplexní koncept, zahrnující aspekty lidského života a zdraví, v tzv. bio-psycho-socio-spirituální rovině. Termín wellbeing pomáhá definovat kvalitu života, a to nejen z pohledu absence nemoci.  Jak se píše wellbeing? Wellbeing je anglické slovíčko, které označuje pohodu. Můžeme ho psát dohromady nebo také zvlášť. V Kanadě a USA se používá spíše well-being, v Evropě se ale více uchytil jednoslovný wellbeing. Hlavní oblasti wellbeingu Fyzické zdraví Fyzická oblast je ovlivněna fyzickou aktivitou, zdravým stravováním, spánkovým režimem a zdravým životním stylem. Zahrnuje aspekty péče o tělo, dobré fyzické kondice a propojení s psychosomatikou.  Emocionální pohoda Duševní oblast se zaměřuje na kladné vnímání sebe i druhých, schopnost důvěry, rozpoznávání emocí a odolnost zvládat nepříznivé emoční situace. Zahrnuje duševní zdraví, stejně jako motivaci, přesvědčení, předsudky, stresory a osobnostní limity.  Sociální vztahy Sociální oblast souvisí se schopností empatie, pocitem sounáležitosti, mezilidskými vztahy a komunikačními dovednostmi. Zaměřuje se na vztah k sobě samému, stejně jako vztahy s příbuznými, přáteli a dalšími osobami ve vašem životě. Mezi sociální vztahy řadíme i životní styl, společenské hodnoty, sociální role, tradice a postoje.  Duchovní rozměr Duchovní oblast se zabývá naplněním smyslu naší existence, hodnotami a etickými principy. Jedná se o hledání smyslu života a hlubšího spojení s přírodou a s celkem.  Kognitivní funkce Intelektuální wellbeing se odráží ve způsobu zpracování informací, v motivaci pro dosažení cíle, osobnostního rozvoje a v pocitu spokojenosti díky znalostem a dovednostem. Jedná se také o schopnosti kritického myšlení, řešení problémů a kreativity.  Další sféry wellbeingu Mezi další oblasti wellbeingu patří okolní prostředí, ekonomická situace a také velmi důležitý digitální wellbeing, o kterém se dozvíte níže.  Wellbeing ve Škole Populo Ve Škole Populo se již od samého počátku zabýváme aplikací wellbeingu do naší výuky. Ať už se jedná o emocionální pohodu žáka, o sociální vztah lektora a dítěte nebo o bezpečné a příjemné prostředí pro výuku. Spokojenost našich studentů je pro nás při realizaci mimoškolního vzdělávání  prioritou.  Záleží nám také na tom, aby se u nás cítili dobře naši lektoři, protože na nich naše škola stojí. Pokud jsou spokojení, odráží se to do jejich přístupu ke studentům. Důležité také je, aby je jejich práce bavila a naplňovala.  Naším cílem bylo vytvořit prostředí, které motivuje k učení a zároveň poskytuje podporu žákům, studentům i rodičům při výzvách a stresových situacích, které je mohou potkat (např. příprava na písemky, přijímací zkoušky nebo maturitu). Ve Škole Populo považujeme celkovou pohodu všech našich klientů za klíč k dosažení pozitivních výsledků. Ve Škole Populo dbáme také na to, aby se cítili dobře naši zaměstnanci, a proto se snažíme wellbeing zakomponovat do našeho přístupu k nim. Chceme, aby do práce chodili rádi a hlavně, aby je jejich práce bavila. Doučování ve Škole Populo Široká nabídka předmětů, kvalitní lektoři, individuální přístup, přátelská atmosféra, prezenčně na našich pobočkách po celé České republice nebo online, z pohodlí domova. Mám zájem! Wellbeing ve školství Po dlouhou dobu se školské systémy zajímaly pouze o získávání znalostí a vědomostí a celková pohoda dětí byla na druhé koleji. V posledních letech se často mluví o snaze zaměřit se mimo čisté vzdělávání i na vhodné a příznivé podmínky pro dítě, různorodý přístup k učení a zlepšení prospěchu. To vše vede k postupnému zavádění wellbeingu do škol.  Wellbeing ve školách zahrnuje optimální vzdělávání žáků a studentů, výkon učitelů a spolupráci s rodiči. Když si vzpomenete na svá školní léta, asi byste je zrovna nepřirovnali k osobní pohodě. To se snad v průběhu příštích let změní.  Proč je wellbeing ve školách důležitý?  Wellbeing ve školách znamená zejména respektování žáka jako jednotlivce a podpora jeho bio-psycho-socio-spirituálního rozvoje. Je důležité nezaměřovat se pouze na akademickou stránku vzdělávacího procesu a nepracovat s žáky pouze formou vyplňování testů a dodržování pravidel, jako tomu je mnohdy doposud.  Vzdělávání patří k nejdůležitějším aspektům ve vývoji dítěte, proto je klíčové, aby se ve školských zařízeních k dětem přistupovalo v pozitivním duchu, který povede k celkové pohodě dítěte. Pokud má dítě nějaký problém, je důležité, aby ve svém okolí mělo někoho, na koho se může obrátit. Pouhé vědomí toho, že na problém není samo, zlepšuje jeho vnitřní klid a rozpoložení. Pedagogové by měli být pro žáky vzorem a také by je měli motivovat. Wellbeing se však netýká pouze žáků, ale všech aktérů ve školním systému - tzn. učitelů, vedení školy, ale i rodičů žáka. Pokud jsou učitelé ve stavu celkové osobní pohody, umožňuje jim to věnovat se plně vzdělávání nových generací a vzbudit v nich zájem o dané učivo. Digitální wellbeing Do oblastí wellbeingu přibyl také digitální wellbeing, který řeší, jak čas strávený v digitálním prostoru ovlivňuje naše zdraví a pohodu. Termín zkoumá dopad technologií a digitálních služeb na bio-psycho-socio-spirituální zdraví lidí. Digitální wellbeing lze rozdělit do dvou kategorií. První je individuální pohled, který řeší, jak pozitivně či negativně technologie a digitální aktivity dokáží ovlivnit jedince a jak je lze využít pro zlepšení celkové pohody. Druhý pohled je společenský, který se zaměřuje na poskytovatele digitálních systémů a služeb, kteří ovlivňují digitální obsah a mohou tak správnou edukací jednotlivců přispět ke zlepšení wellbeingu. V podstatě jde o to, jestli je pro nás čas strávený koukáním do mobilu a počítače přínosný a přispívá tím k naší celkové pohodě, nebo je tomu naopak.  Zdroje:  WikipediaPodporainkluze.czRVP.czNovinky.czJiscPetra KubálkováUčíme společně Autor:  Kateřina Hrbková Social specialist a copywriter Kateřina vystudovala Rekreologii na Univerzitě Palackého, díky které mimo jiné získala široký přehled v marketingu a managementu. Je kreativní duší Školy Populo. Připravuje obsah na naše sociální sítě tak, aby byli klienti o všem informováni. Zároveň píše články pro blog plné zajímavostí ze světa školství nebo cizích jazyků.    

Vše co potřebujete vědět o zápisovém lístku na jednom místě
6. 4. 2023
Školství

Jste žákem 9. třídy základní školy nebo rodičem? Zajímá vás k čemu zápisový lístek budete potřebovat, kde ho seženete, jak ho správně vyplníte, kdy ho musíte odevzdat nebo co dělat, když ho ztratíte? Všechny důležité informace se dozvíte v našem článku!  Aktualizováno 15. prosince 2023: Zápisový lístek se od 1. ledna 2024 kvůli novele školského zákona nepodává! Co je zápisový lístek?  Zápisový lístek je oficiální listina, kterou žák odevzdá na střední školu, kam byl na základě jednotných přijímacích zkoušek přijat. Má formát A4 a je opatřen vodoznakem a evidenčním číslem. Každý uchazeč dostává právě jeden zápisový lístek!  Musí jej podat každý uchazeč, který se účastní přijímacího řízení na střední školu, bez jeho odevzdání není možné na danou školu nastoupit. Podání neodkládejte, jakmile se rozhodnete, kde chcete studovat, odevzdejte ho řediteli vybrané střední školy. Zápisový lístek nepodávají pouze uchazeči, kteří se hlásí na nástavbové, zkrácené, večerní, dálkové, distanční nebo kombinované studium. Aktuální informace k přijímacím zkouškám Nepodceňte přípravu a zjistěte si potřebné informace včas. Aktuální informace o přijímacích zkouškách na střední školy 2024 zjistíte na našem blogu. Proč je zápisový lístek na střední školu důležitý? Odevzdáním zápisového lístku uchazeč potvrzuje úmysl nastoupit ke studiu na vybrané škole. Bez jeho odevzdání uchazeči nebude umožněno, aby na zvolenou střední školu nastoupil.  Pozor! Pokud zápisový lístek neodevzdáte, ruší se tím rozhodnutí ředitele o přijetí na střední školu a automaticky dostane možnost jiný uchazeč. Pohlídejte si raději termín a přichystejte si ho včas. Kde zápisový lístek sehnat? Zápisový lístek vydává základní škola, kterou žák navštěvuje. Každý žák má nárok na jeden zápisový lístek, který odevzdá na střední školu, na kterou bude přijat a následně si ji také zvolí.  Pokud jej nedostanete od základní školy, je možné písemně požádat krajský úřad, který žákovi přísluší podle adresy trvalého pobytu.  Nezapomeňte, že Zápisový lístek je oficiální tiskopis, proto ho nikde volně nestahujte a netiskněte. Použijte pouze ten zápisový lístek, který vám vydala vaše základní škola nebo krajský úřad! Jestliže jste cizincem a nejste žákem české základní školy, která by vám zápisový lístek vydala, musíte o něj požádat na příslušném krajském úřadě, který odpovídá adrese vašeho trvalého pobytu v České republice. Pokud nemáte adresu trvalého pobytu na území ČR, zažádejte o něj na krajském úřadě podle adresy střední školy, na kterou plánujete nastoupit.  Kdo musí zápisový lístek odevzdat a kdy? Zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy, na kterou byl žák přijat. Může se doručit osobně nebo písemně. Je nutné jej odevzdat do deseti pracovních dní ode dne rozhodnutí o přijetí žáka na střední školu. Pokud je uchazeč přijat na jednu školu a bude ještě zkoušet odvolání na další, i tak je lepší zápisový lístek odevzdat, aby si uchazeč svoje místo na střední škole zajistil. Když vám odvolání vyjde, budete ho moci vzít zpět. Pozor! Pokud zápisový lístek neodevzdáte ve stanoveném termínu, nárok na místo vám zaniká a bude nabídnuto jinému uchazeči pod čarou.   Jak zápisový lístek vyplnit krok po kroku Přemýšlíte, jak vyplnit zápisový lístek? Vůbec se toho nemusíte bát, vyplnění je intuitivní a určitě to zvládnete. Nejdříve zadáte osobní informace -  jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, stát a následně jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého uchazeče. Poté vyplníte údaje o střední škole, na kterou chcete nastoupit. Nejprve zadáte nadcházející školní rok a následně název školy. Musíte zadat také kód a název oboru vzdělání. Nezapomeňte na datum sepsání. Zápisový lístek musí být opatřen také podpisem nezletilého uchazeče i jeho zákonného zástupce. Tímto krokem máte hotovo a můžete vyrazit na vybranou střední školu s vyplněným zápisovým lístkem! Kolonce zrušený zápis v prvním rámečku a také celému druhému rámečku zatím nevěnujte pozornost. Týkat se vás bude až tehdy, když podáte odvolání proti nepřijetí, a daná škola vám v odvolání vyhoví. V takovém případě máte možnost zrušit platnost původně odevzdaného zápisového lístku a vyplnit druhý rámeček s údaji o střední škole, která vás přijala na základě odvolání.  Jestli se budete chtít inspirovat, můžete se podívat na vzor zápisového lístku, který najdete na internetu. Zápisový lístek ke stažení je také volně dostupný. Vzory na internetu se ale pouze inspirujte! Na střední školu odevzdejte pouze originál, který jste dostali ve škole nebo na krajském úřadě. Škola Populo doporučuje Pokud si nebudete jisti s vyplněním názvu školy či kódu oboru vzdělání, najděte si střední školu na internetu a vyplňte údaje podle jejich webových stránek, najdete tam všechny potřebné informace. Jak se vyznat v kódech středních škol? Při vyplňování zápisového lístku musíte vyplnit také identifikační kód, který má každý obor vzdělání. Najdete ho na webových stránkách střední školy v informacích o přijímacím řízení. Každý kód je složen ze skladby čísel a jednoho písmena. Například čtyřleté gymnázium má tento kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium.  Jak se v těchto kódech vyznat? Písmena v kódu oboru rozlišují, jaký stupeň vzdělání daný obor poskytuje. Písmeno K v našem příkladu znamená střední vzdělání s maturitní zkouškou v gymnáziu. První dvojčíslí řadí jednotlivé obory do příslušných skupin oborů, číslo 79 u gymnázia značí obecnou přípravu. Můžete se podívat také na seznam, kde najdete všechny kódy středních škol a jejich vysvětlení.  Kromě zápisového lístku identifikační kód vyplňujete například na přihlášku na střední školu či do svého životopisu. Můžete vzít zápisový lístek zpět?  Pokud podáte odvolání proti nepřijetí na střední školu a daná škola vaše odvolání přijme, můžete využít práva vyzvednout zápisový lístek ze školy, kde jste ho dříve podali. Škola vám ho vydá na základě rozhodnutí o přijetí na jinou střední školu, proto si rozhodnutí nezapomeňte vzít sebou! U vyzvednutí zápisového lístku musí být kvůli podpisům přítomni jak zákonný zástupce, tak uchazeč.  Uchazeč může vzít zápisový lístek zpět také v případě, pokud ho uplatní na školu s talentovou zkouškou či na konzervatoř, ale po zveřejnění výsledků ostatních středních škol se rozhodne nastoupit na obor vzdělání bez talentových zkoušek. Pokud již máte zápisový lístek v ruce, nastává čas na to, vyplnit druhý rámeček s údaji o střední škole a následně ho na patřičnou školu odevzdat. Nezapomeňte ale, že opět platí pravidlo deseti pracovních dní pro doručení řediteli školy. Co dělat, když zápisový lístek ztratíte? Jestli se náhodou stane, že zápisový lístek ztratíte nebo poškodíte, musíte podat žádost o nový přes vaši základní školu nebo na příslušném krajském úřadě. Součástí žádosti však musí být čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, které potvrzuje, že jste původní zápisový lístek neuplatnili a ani neuplatníte. Nezapomeňte, že součástí čestného prohlášení musí být podpis zákonného zástupce i uchazeče.  Chcete, aby vás přijali na vysněnou střední školu? Podání zápisového lístku je posledním krokem vašeho přijímacího řízení na střední školu. Jak ale docílit toho, aby vás na vysněnou školu přijali?  Nepodceňte přípravu a začněte s ní včas. Zjistěte si, jak přijímací zkoušky probíhají a co od nich můžete čekat. Pokud chcete mít jistotu, že se připravíte na všechny nástrahy přijímaček, využijte zkušeností našich lektorů, kteří vám s přípravou rádi pomohou. Připravte se ve Škole Populo  Ve škole Populo nabízíme individuální doučování a zkušené lektory. Připravíme vás na přijímací zkoušky na střední školu nebo vás doučíme předměty, které budou potřeba. Výběr je jen na vás. Chci vyzkoušet! Můžete si také zkusit přijímačky nanečisto, kde zjistíte, jak budou přijímací zkoušky probíhat a také, jak jste na ně připraveni. Vyzkoušíte si atmosféru testování a při testech naostro vás nic nepřekvapí! Zdroje: Cermat MŠMT Olomoucký kraj Autor: Tereza Šolcová Marketingový specialista Tereza ve Škole Populo pracuje jako marketingový specialista a připravuje kreativní obsah pro web i sociální sítě. Znalost světa copywritingu a marketingu získala díky své předešlé pracovní zkušenosti a také díky studiu Žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a Mediálních studií na Karlově Univerzitě. Do oblasti vzdělávání dětí se dostala již během svých studií, kde byla součástí různých projektů. Sama výzkum také vedla v rámci své diplomové práce.  

Školní prázdniny v roce 2022/2023
29. 9. 2022
Školství

Na co se v průběhu školního roku nejvíc těší všichni školáci? No přece na prázdniny. A nejsou sami, vsadíme se, že na školní prázdniny se těší i spousta učitelů a učitelek. Kdy proběhnou školní prázdniny v roce 2022/2023? Školní prázdniny v roce 2022 Vyučování ve školním roce 2022/2023 začalo na základních a středních školách 1. září 2022. Mrkněte se na přehled prázdnin.  Podzimní prázdniny: 26. 10–30. 10. 2022 Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022–2. 1. 2023    Doučování ve školním roce 2022/2023 Sháníte lektora na doučování? Ve Škole Populo máme úžasný tým spolehlivých, empatických a zkušených lektorů, které studenti zbožňují. Podívejte se, jak doučování ve Škole Populo funguje a napište si o svůj termín.  Mám zájem o doučování Školní prázdniny v roce 2023 Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023 Jarní prázdniny: Rozdělují se podle krajů a okresů, ve kterém se nachází vaše škola.  Jihomoravský kraj Blansko: 13. 3–19. 3. 2023 Brno-město: 13. 3–19. 3. 2023 Brno-venkov: 13. 3–19. 3. 2023 Břeclav: 13. 3–19. 3. 2023 Hodonín: 13. 3–19. 3. 2023 Vyškov: 13. 3–19. 3. 2023 Znojmo: 13. 3–19. 3. 2023 Kraj Vysočina Havlíčkův Brod: 20. 2–26. 2. 2023 Jihlava: 20. 2–26. 2. 2023 Pelhřimov: 20. 2–26. 2. 2023 Třebíč: 20. 2–26. 2. 2023 Žďár nad Sázavou: 20. 2–26. 2. 2023 Zlínský kraj  Kroměříž: 13. 2–19. 2. 2023 Uherské Hradiště: 13. 2–19. 2. 2023 Vsetín: 13. 2–19. 2. 2023 Zlín: 13. 2–19. 2. 2023 Moravskoslezský kraj Bruntál: 20. 2–26. 2. 2023 Frýdek-Místek: 6. 2–12. 2. 2023 Karviná: 13. 3–19. 3. 2023 Nový Jičín: 13 2–19. 2. 2023 Opava: 27. 2–5. 3. 2023 Ostrava-město: 6. 3–12. 3. 2023 Olomoucký kraj  Jeseník: 27. 2–5. 3. 2023 Olomouc: 27. 2–5. 3. 2023 Prostějov: 6. 3–12. 3. 2023 Přerov: 6. 2–12. 2. 2023 Šumperk: 27. 2–5. 3. 2023  Pardubický kraj  Chrudim: 6. 3–12. 3. 2023 Pardubice: 6. 3–12. 3. 2023 Svitavy: 6. 3–12. 3. 2023 Ústí nad Orlicí: 6. 3–12. 3. 2023 Královéhradecký kraj  Hradec Králové: 13. 2–19. 2. 2023 Jičín: 27. 2–5. 3. 2023  Náchod: 20. 2–26. 2. 2023 Rychnov nad Kněžnou: 27. 2–5. 3. 2023  Trutnov: 6. 3–12. 3. 2023 Liberecký kraj  Česká Lípa: 20. 2–26. 2. 2023 Jablonec nad Nisou: 20. 2–26. 2. 2023 Liberec: 20. 2–26. 2. 2023 Semily: 20. 2–26. 2. 2023 Středočeský kraj  Benešov: 6. 3–12. 3. 2023 Beroun: 6. 3–12. 3. 2023 Kladno: 20. 2–26. 2. 2023  Kolín: 20. 2–26. 2. 2023 Kutná Hora: 20. 2–26. 2. 2023 Mělník: 13. 2.–19. 2. 2023  Mladá Boleslav: 27. 2–5. 3. 2023  Nymburk: 6. 2–12. 2. 2023 Praha-východ: 13. 2–19. 2. 2023 Praha-západ: 13. 2–19. 2. 2023 Příbram: 27. 2–5. 3. 2023  Rakovník: 13. 2–19. 2. 2023 Praha Praha 1–5: 13. 3–19. 3. 2023 Praha 6–10: 6. 2–12. 2. 2023  Ústecký kraj Děčín: 6. 2–12. 2. 2023 Chomutov: 27. 2–5. 3. 2023  Litoměřice: 6. 2–12. 2. 2023 Louny: 13. 3–19. 3. 2023 Most: 27. 2–5. 3. 2023  Teplice: 13. 2–19. 2. 2023 Ústí nad Labem: 27. 2–5. 3. 2023  Karlovarský kraj Cheb: 6. 2–12. 2. 2023 Karlovy Vary: 6. 2–12. 2. 2023 Sokolov: 6. 2–12. 2. 2023 64 Plzeňský kraj  Domažlice: 13. 3–19. 3. 2023 Klatovy: 6. 3–12. 3. 2023 Plzeň-jih: 13. 2–19. 2. 2023 Plzeň-město: 13. 2–19. 2. 2023 Plzeň-sever: 13. 2–19. 2. 2023 Rokycany: 6. 3–12. 3. 2023  Tachov: 13. 3–19. 3. 2023 Jihočeský kraj    České Budějovice: 6. 3–12. 3. 2023 Český Krumlov: 6. 3–12. 3. 2023 Jindřichův Hradec: 6. 2–12. 2. 2023 Písek: 20. 2–26. 2. 2023 Prachatice: 27. 2–5. 3. 2023  Strakonice: 27. 2–5. 3. 2023  Tábor: 27. 2–5. 3. 2023     Velikonoční prázdniny: 6. 4–10. 4. 2023 Letní prázdniny: 1. 7–3. 9. 2023    Školní prázdniny v roce 2024 Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne na základních a středních školách 4. září 2024.  Ve Škole Populo doučujeme i o prázdninách Naši lektoři doučují i během prázdnin, a to online i na pobočkách. Vždy záleží na individuální domluvě a vašich časových možnostech. Pokud máte zájem o doučování, neváhejte nás kontaktovat.  Autor:  BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Jak probíhají třídní schůzky – 13 nejčastějších otázek rodičů i učitelů
18. 11. 2021
Školství

Třídní schůzky neodmyslitelně patří ke vzdělávání. Ať už jste rodič školáka nebo učitel, možná máte ke třídním schůzkám spoustu otázek. Jsou třídní schůzky povinné? Jak se ze třídní schůzky omluvit? Nebo jak naplánovat a vést třídní schůzky online v době covidu? Díky našemu článku zvládnete třídní schůzky na jedničku.  Na co se ptají rodiče Koho se třídní schůzky týkají? Třídní schůzky svolávají třídní učitelé pro rodiče svých žáků nejen na základní a střední škole, ale také v mateřské školce.  Jak často se konají třídní schůzky a jak dlouho trvají? Datum a frekvenci konání třídních schůzek si určuje škola. Nejčastěji se třídní schůzky konají 3–4× za školní rok. Obvykle na začátku září, v listopadu, v únoru a v dubnu.  Co se řeší na třídních schůzkách? Třídní schůzky mohou být společné (pro všechny rodiče ve třídě) nebo konzultační (indivuální schůzky v kabinetech s učiteli). Probírá se harmonogram školního roku, výlety a školní pobyty, platby za obědy, prospěch a chování žáků, spolupráce se školou, školní pravidla a individuální problémy či úspěchy žáků.    Potřebujete vysvětlit školní látku nebo zlepšit známky? Na třídních schůzkách se mnohdy rodiče dozví o tom, že jejich dítěti nejde třeba matika nebo mu hrozní trojka z češtiny. Naši zkušení lektoři již několik let doučují všechny školní předměty. Objednejte si své individuální lekce ve Škole Populo. Potřebuji doučování Jsou třídní schůzky povinné a jak se omluvit? Třídní schůzky jsou nepovinné. Pokud na třídní schůzky nemůžete dorazit, je slušnost se omluvit, ideálně e-mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli. Oficiální omluvenka nebývá běžná, ale informujte se na webu školy.  Kde najdu zápis ze třídní schůzky? Někteří učitelé sepisují zápis ze třídní schůzky a posílají ho rodičům do e-mailu nebo zveřejňují na stránkách školy či v interním systému. Pokud jste na třídní schůzky nedorazili a zápis nemůžete najít, zeptejte se učitele přímo.  Na co se ptát na třídních schůzkách? Většina učitelů už dnes naštěstí prospěch žáků řeší odděleně s rodiči, na individuálních konzultacích. Na společných třídních schůzkách se ptejte na spolupráci se školou, obědy, výlety, preferovanou formu komunikace s učitelem. Naopak prospěch a zdraví dítěte si nechte na individuální konzultaci.  Učitelé vás budou mít rádi, pokud se do vzdělávání dětí zapojíte. Nabídněte učiteli, že děti v případě potřeby zavezete na školní výlet, našijete s dalšími rodiči mikulášské pytlíky, pomůžete s organizováním školní besídky a podobně.  Jak probíhá první třídní schůzka v mateřské školce? Třídní schůzky se týkají i rodičů předškoláků. Před nástupem do školky se probírá řád školky, finanční výdaje na výlety, školkovné, harmonogram roku, omlouvání dětí. Schůzka trvá 30–120 minut a pokud nemáte hlídání, můžete obvykle vzít děti s sebou (buď budou s vámi nebo je mezitím pohlídají jiné paní učitelky). Pokud si nejste jistí, zeptejte se u vás ve školce.  Jak probíhá první třídní schůzka u prvňáčků? Třídní schůzky rodičů prvňáčků se konají obvykle v červnu před nástupem do školy. Řeší se harmonogram roku, povinné pomůcky, výlety, omlouvání dětí, 1. školní den, učebnice a komunikace se školou. Pokud na třídní schůzce nemůžete být, omluvte se a zkuste si sehnat zápis ze schůzky.  Musím mít na třídní schůzky test na covid? Většina škol vyžaduje u rodičů to stejné, co v danou chvíli od dětí (antigenní test nebo PCR test, respirátor). Hledejte na webu školy nebo se informujte u třídního učitele. Jak o třídních schůzkách mluvit s dětmi? Spousta dětí mívá z třídních schůzek strach. Pomozte dětem stres odbourat a otevřeně si ještě před třídními schůzkami promluvte o prospěchu. Nestane se tak, že by vás na třídních schůzkách informace o známkách zaskočily.  Co dělat, když se třídní schůzky nepovedou? Pokud má dítě špatný prospěch a učitel na třídních schůzkách hrozí horší známkou nebo dokonce reparátem, obraťte se na Školu Populo. S doučováním dětí máme bohaté zkušenosti a poslední dobou se velmi často setkáváme s tím, že nás doporučují třídní učitelé nebo výchovní poradci. Připravíme žáky a studenty na přijímací zkoušky, na maturitu nebo je doučíme nepochopenou látku. Kontaktujte nás, je to nezávazné. Přečtěte si na blogu, jak se připravit na přijímací zkoušky.  Na co se ptají učitelé Jak naplánovat třídní schůzku online? Třídní schůzku vyplánujte v MS Teams, v Google Meets nebo v Zoom. Návod najdete na Google. Rodičům včas pošlete odkaz, zkontrolujte mikrofon, osvětlení a nastavte vhodné pozadí (pokud pozadí za monitorem není atraktivní). Zkontrolujte, že je notebook nabitý. Jak vést třídní schůzku? Rodičům včas pošlete pozvánku na třídní schůzku, ideálně s krátkou agendou, co budete řešit, jak dlouho bude schůzka trvat a jak se rodiče případně mají omluvit. Nezapomeňte rodičům dát svůj kontakt na sebe s hodinami, ve kterých vás mohou kontaktovat. Po třídní schůzce ideálně sepište krátký zápis z třídní schůzky a pošlete ho rodičům.  Kdykoliv budete potřebovat, pomůžeme vám ve Škole Populo s individuálním doučováním žáků a studentů. Doučujeme individuálně, vždy 1 lektor na 1 studenta.  Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.    

Jak vyplnit přihlášku na střední školu
15. 2. 2021
Školství

V dnešním blogu vám přinášíme konkrétní rady a postupy, jak správně vyplnit přihlášku na střední školu, na co nezapomenout a do kdy a kam přihlášku odeslat. Vyplnit přihlášku na vysněnou střední školu je pochopitelně, vedle splnění dalších stanovených podmínek, důležitým předpokladem pro přijetí. Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek na obory bez talentových zkoušek bývá koncem února nebo začátkem března. V tomto prvním kole může každý žák odevzdat až dvě přihlášky. V případě, že se žák hlásí na dva obory téže školy, musí i v tomto případě odevzdat přihlášky dvě – pro každý obor jednu. Pokud se hlásíte na obor s talentovou přijímací zkouškou (např. sportovní gymnázia), přihláška se odevzdává poměrně dříve, a to zhruba do konce listopadu. Nezapomeňte si také dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty je třeba dodat k přihlášce. Zejména, zda obor, na který se hlásíte, nevyžaduje doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře. V tomto případě se vyplní, pro který obor vzdělání se potvrzení vydává a zda je uchazeč pro příslušný obor způsobilý, způsobilý s omezením nebo nezpůsobilý. V případě potřeby lze k přihlášce doložit jako přílohu také lékařský posudek. Potřebuji se připravit k přijímačkám Potřebujete pomoct s přípravou k přijímacím zkouškám? Každý rok ve Škole Populo úspěšně připravíme stovky dětí na přijímačky. Neváhejte a objednejte si své doučování včas. Mám zájem o doučování Kdy a jak přihlášku odevzdat Pro přihlášení na SŠ slouží speciální tiskopis, který v mnoha případech poskytuje žákům či jejich rodičům škola, na které žák aktuálně studuje. V současné situaci je však rychlejší a bezpečnější vyplnit přihlášku elektronicky nebo si ji doma z internetu vytisknout a vyplnit ručně. Ve všech případech však musí být přihláška vlastnoručně podepsána uchazečem, v případě neplnoletosti jeho zákonným zástupcem. Pokud podáváte více než jednu přihlášku, musíte všechny vyplnit shodně vč. informací o ostatních školách, na které se hlásíte. Přihlášku následně můžete podat dvěma způsoby – osobně přímo ve škole, na kterou se hlásíte, či poštou. Preferovaný způsob odevzdání a případné adresy i další kontaktní údaje si vždy ověřte přímo ve škole, na kterou se hlásíte. Tyto informace bývají většinou uvedeny přímo na jejich webových stránkách. Dle aktuálně platných pravidel Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je jednotná přijímací zkouška pořádaná CERMATem povinnou součástí přijímacího řízení pouze pro víceletá gymnázia. U ostatních čtyřletých oborů ukončených maturitou či u nástavbových studií není jednotná přijímací zkouška povinná. O jejím konání či nekonání rozhoduje ředitel školy. Pokud rozhodne o jejím nekonání, organizuje škola vlastní přijímací zkoušky. Některé školy využívají jednotnou přijímací zkoušku a zároveň pořádají i školní přijímací zkoušky. Informace o kritériích a průběhu přijímacího řízení jednotlivých škol najdete vždy na webových stránkách vámi vybrané střední školy. Druhy přihlášek V případě přihlášek na střední školu můžete narazit na celkem čtyři druhy formulářů, které se mimo jiné liší barvou podtisku. Každou z nich využijete pro jinou formu či druh středoškolského studia. Růžově podtištěné formuláře jsou pro denní formu studia, obory s talentovou zkouškou mají modrý podtisk, nástavbové středoškolské studium má hnědý podtisk a pro ostatní formy vzdělávání jako distanční, večerní, kombinované a další slouží formulář se zeleným podtiskem. Všechny formuláře najdete na stránkách CERMATu spolu s dalšími podrobnějšími informacemi. Jak správně vyplnit přihlášku na střední školu Přihláška má celkem čtyři základní části plus případné přílohy. Nejdůležitější pro všechny části je vyplnit všechny informace správně a pravdivě tak, aby odpovídaly aktuální skutečnosti. Nezapomeňte, že pokud vyplňujete pro téhož žáka více přihlášek, musí se osobní informace na nich shodovat. Skvělým tipem je také speciální QR kód, který již mnoho základních škol svým žákům nabízí. Tento QR kód můžete umístit na přihlášku, střední škola si jej poté jednoduše načte a ihned zjistí osobní informace o daném žákovi a jeho výpis z klasifikace. Nedochází tak k možným chybám či překlepům a pro vás i pro školu to znamená méně byrokracie. První částí přihlášky na střední školu, kterou musíte vyplnit, jsou osobní údaje o uchazeči, případně o jeho zákonném zástupci. Do této kategorie spadají údaje jako jméno, datum a místo narození a rodné číslo. Dále vyplníte kontakty jako adresu, telefonní číslo a e-mail. V této části se také uvádí, zda k přihlášce přikládáte doporučení školského poradenského zařízení v případě, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhá část přihlášky slouží k vypsání informací o vámi zvolené střední škole, oboru vzdělávání a termínu jednotné přijímací zkoušky, pokud ji škola vyžaduje. Zde uvedete přesný název a adresu školy a také název a kód vámi zvoleného oboru či zaměření. Vybrat si v letošním roce můžete ze dvou termínů jednotné přijímací zkoušky tak, aby se vám termín nekryl s termínem jiné, např. školní či talentové, přijímací zkoušky. Kolonku „termín školní přijímací zkoušky“ nebo „termín talentové přijímací zkoušky“ vyplníte tedy pouze v případě, že vámi vybraná střední škola vyžaduje vedle jednotné přijímací zkoušky ještě speciální školní přijímací zkoušku. Zde je nutné si dobře promyslet jednotlivé termíny a časy zkoušek tak, abyste byli schopni všechny zkoušky absolvovat. Ve třetí části se dokládá potvrzení o zdravotní způsobilosti budoucího studenta, které si musíte předem vyřídit u ošetřujícího lékaře dítěte. Pokud je to vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte či charakteru studijního oboru nutné, je možné doložit také lékařský posudek. Pro každý obor či pro každou přihlášku je nutné doložit zdravotní potvrzení zvlášť. Ve čtvrté části přihlášky je nutné vyplnit záznam o klasifikaci žáka v uplynulém období. To můžete udělat dvěma způsoby. Základní škola vám potvrdí opis klasifikace na zadní straně přihlášky nebo k přihlášce přiložíte vysvědčení / opis vysvědčení či jejich ověřenou kopii. Klasifikace se dokládá vždy za poslední dva roky uplynulého studia. Pokud žák ve chvíli podání přihlášky ještě nedokončil aktuální ročník, dokládá klasifikaci pouze za první pololetí aktuálního ročníku. Nezapomeňte také vyplnit IZO základní školy a počet listů příloh, pokud nějaké přikládáte. Mezi přílohy řadíme ověřenou kopii vysvědčení nebo jeho opisu (pokud škola nepotvrdí opis klasifikace na zadní straně přihlášky) a případný zdravotní posudek. Vybíráte střední školu? Výběr střední školy je důležitou etapou v životě vašeho dítěte. Potřebujete poradit, jaká škola je pro vaše dítě nejlepší? Potom vám doporučujeme náš článek, který se tomuto tématu věnuje.  Na co nezapomenout Na závěr nezapomeňte ještě jednou zkontrolovat, zda jste správně vyplnili svoje osobní údaje, adresu a další kontakty, název školy, název a číslo oboru a zda jste zařídili potvrzení o zdravotní způsobilosti a potvrzení klasifikace. Dejte si také pozor na termíny jednotlivých zkoušek či jejich částí a na webových stránkách školy si ještě jednou zkontrolujte všechna kritéria pro přijetí na vysněnou střední školu.  Pokud si s něčím nevíte rady, neváhejte se obrátit na třídního učitele vašeho dítěte, na střední školu, na kterou se hlásíte, popřípadě na webové stránky CERMATu, kde najdete základní informace, formuláře přihlášek ke stažení, vzory vyplněných přihlášek i důležité rady a tipy. Až budete mít všechno vyplňování a odevzdávání za sebou, pokud nejdete na střední školu bez přijímaček, měli byste se začít připravovat na samotné přijímací zkoušky. S těmi vám ve Škole Populo rádi pomůžeme. Na přijímací zkoušky jsme připravili už desítky spokojených žáků a studentů, kteří se tak dostali na své vysněné střední školy. V současné chvíli navíc doučujeme naplno i online, takže děti o nic nepřijdou. Pokud máte o přípravu na přijímačky zájem, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře na našich webových stránkách, kde se zároveň dozvíte více o tom, jak příprava se Školou Populo probíhá.  A pro ty, kteří chtějí být připraveni na 110 %, nabízíme také možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Těšíme se na vás!     Zdroje: CERMAT Informační portál Přijímací zkoušky Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Terciární vzdělávání aneb kam za dalším studiem?
6. 3. 2020
Školství

Střední škola, vyšší odborná škola, vysoká škola, kdo se v tom všem má vyznat? Institucí nabízejících vzdělávání v terciárním stupni je nepočítaně. Studenti ještě nesložili ani povinnou maturitní zkoušku a už se mají rozhodnout, zda budou ve studiu pokračovat. Úkol je to pro řadu z nich složitý. A přitom se termíny podání přihlášek k terciárnímu stupni vzdělávání neúprosně blíží. V tomto článku se pokusíme vám s výběrem pomoci. Porovnáme soukromé a veřejné školy, školy vysoké a vyšší odborné a neopomeneme uvést ani termíny odevzdání přihlášek.   1. Veřejná nebo soukromá škola Jako první je důležité se rozhodnout, jestli preferujete veřejnou, nebo soukromou školu. Každá z těchto možností má své výhody i nevýhody. Hlavní nevýhodou studia na soukromé škole je školné, na škole veřejné platí školné za studenta stát. Se studiem na veřejné škole je často spojeno několik typických a častých otázek. Hlásíte se na vysokou školu? Jestli se hlásíte na vysokou školu a lámete si hlavu s přijímacími zkouškami, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Naši zkušení lektoři připravují mimo jiné studenty na TSP, OSP nebo SCIO. Chci doučování Jak dlouho můžu studovat? Řada lidí se mylně domnívá, že student se může vzdělávat pouze do šestadvaceti let. To však není zcela správná úvaha. Zatímco studovat se statusem studenta můžete opravdu pouze do šestadvaceti let, přičemž Vám stát platí pouze určité roky odstudované na vysoké škole, pokud ale studujete déle, musíte si přebývající roky doplatit. Kolik let na vysoké škole mi tedy “zaplatí” stát? V případě bakalářského studia, jehož standardní doba studia je 3 roky, dotuje stát studium po dobu čtyř let. V případě navazujícího, magisterského, studia zaplatí studentovi stát tři roky studia. Z jakého důvodu platí stát rok navíc? Během studia se může stát cokoliv. Onemocníte, opakovaně neuděláte zkoušku a musíte opakovat ročník nebo odjedete například na Erasmus.  U studentů se často stává, že po maturitě nastoupí na vysokou školu a obor, který si vybrali, jim takříkajíc “nesedne”. V takovém případě přichází rok navíc náramně vhod.  Studenti navazujícího studia odjíždí právě v tomto stupni vzdělávání často na Erasmus nebo jiný studijní pobyt do zahraničí. Ne vždy jsou však všechny předměty, které student absolvoval v zahraničí, uznány na domovské škole. Tady přichází opět na řadu rok navíc, v němž student absolvuje předměty zbývající. Na Erasmus může student odjet také v rámci bakalářského studia, a to nejdříve ve 2. ročníku. I tady má poté možnost prodloužit si bezplatně o rok studium. Kolik studentů se hlásí na veřejné/soukromé školy? Další výhodou školy soukromé, a nevýhodou školy veřejné, je počet studentů. Zatímco soukromé školy navštěvují studenti v řádu několika desítek, maximálně stovek, největší veřejné univerzity u nás mají studentů i několik tisíc. Proto mají studenti soukromých škol několik výhod, např. individuální přístup a studium v menším kolektivu. Zatímco na veřejné škole by se mačkali v aule se stovkami dalších studentů, na škole soukromé je jich jen několik desítek. Dalším pozitivem výhodou je také fakt, že student není pouze číslo. Zatímco na veřejných školách se studenti “ztratí v davu”, soukromé školy si zakládají na spokojenosti studentů, na komorní atmosféře a přátelském vztahu vyučujících a studentů. Je docházka povinná? Největší nevýhodou vysokých škol obecně je povinná a dobrovolná účast na přednáškách, cvičeních a seminářích. Berme to teď obecně, každá škola, ať už veřejná, nebo soukromá, může být dobrou i špatnou výjimkou. Některé vysoké školy mají povinnou celou docházku, tedy přednášky, cvičení i semináře, jinde jsou povinné jen cvičení a semináře. A někdy dělají školy pro studenty i něco navíc, pořádají například přednášky osobností z daného oboru nebo zajistí zajímavého hosta, který studenty motivuje k dalšímu studiu. V každém případě doporučujeme chodit i na přednášky, které nebudou povinné. Cvičení a semináře totiž z přednášek často vycházejí, a pokud přednášku neabsolvujete, často pak učivu neporozumíte a na cvičení či semináři jste vlastně úplně zbytečně. 2. Vysoká škola nebo vyšší odborná škola V minulém bodě jsme se věnovali rozdělení škol na veřejné a soukromé, nyní obdobným způsobem porovnáme školy vyšší odborné a školy vysoké.  Jaký je rozdíl mezi vyšší odbornou a vysokou školou? Na škole vysoké se jedná o titul akademický: bakalář, magistr nebo inženýr. Na vyšší odborné škole naopak mluvíme o titulu neakademickém: diplomovaný specialista. Bakalář i diplomovaný specialista jsou tituly, které studenti získávají po třech letech studia.  Pokud chce vysoká škola otevřít obor, který bude vzdělávat budoucí odborníky, musí mít specialisty z daného oboru, kteří budou studenty vyučovat a obor zaštítí. U škol vyšších odborných je situace poněkud obtížnější. Pokud chce škola otevřít daný obor, musí získat stanovisko několika institucí a jejich kladné vyjádření. K tomu patří také to, že vyšší odborná škola nemůže otevřít obor, pokud po odbornících právě z tohoto oboru není poptávka na trhu práce nebo již obor v okolí existuje a absolventů je každoročně dostatek. Vyšší odborné školy zpravidla nabízejí svým studentům přestup na partnerskou vysokou školu, kde mohou získat bakalářský titul při zkráceném studiu. Při této variantě studia jsou některé předměty z vyšších odborných škol studentům vysokými školami uznány, tedy akceptovány jako absolvované, a studenti pak navštěvují jen ty předměty, které jim z daného oboru chybí. Zkrácené studium může trvat jeden až dva školní roky. Musím do školy chodit každý den? Už při rozdělení veřejných a soukromých škol jsme se zmiňovali o přednáškách, cvičeních a seminářích, nyní tuto informaci ještě doplníme.  Velkou výhodou vysokých škol je možnost samostatného vytvoření rozvrhu. Studenti dostanou seznam povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů, ze kterých si vybírají právě ty, které je zajímají. Povinné předměty musí navštěvovat a úspěšně absolvovat všechny, z povinně volitelných si mohou vybírat, a pokud jim stačí počet kreditů, volitelné předměty už navštěvovat nemusí. Studenti si také mohou vybírat z různých časů, ve kterých se přednášky a cvičení konají. Je proto možné nakombinovat si rozvrh tak, aby student chodil do školy pouze třikrát v týdnu, nebo měl alespoň jeden pracovní den volný. Velkou nevýhodou vyšších odborných škol je stálý rozvrh. Protože je studentů ve třídách malý počet, školám se nevyplatí vypisovat více časů téhož předmětu. Z tohoto důvodu nabízejí vyšší odborné školy pouze konkrétní předměty v konkrétní časy, které se přímo váží k danému studovanému oboru. Co jsou to kredity? Kredity si můžete představit jako body, přičemž každý semestr musejí studenti nasbírat určitý počet bodů, jinak nepostoupí do dalšího ročníku. Každý předmět, který student absolvuje, je jinak náročný a obecně platí, že čím náročnější předmět je, tím více bodů (kreditů) získá. Jak je to s praxí? Na vysokých školách převažují znalosti teoretické, naopak vyšší odborné školy se snaží propojovat teorii s praxí a každá z vyšších odborných škol často vysílá své studenty “do terénu”, kde si ověřují, že znalosti získané ve školní lavici mohou využít i v praxi. Semestr je zakončen zkouškovým obdobím, kdy vyučující zkoušejí studenty z probrané látky.  Která škola je lepší? Na tuto otázku nedokážeme odpovědět, protože záleží na úhlu pohledu. Pokud zohledníme pouze titul, většina lidí odpoví, že lepší je určitě škola vysoká. Bakalář je přeci více než diplomovaný specialista. Pokud se ale zaměříme např. na praktické dovednosti a propojení teorie a praxe, zjistíme, že škola vyšší odborná jednoznačně zvítězí. 3. BBA, MBA, LL.M. Že Vám tyto zkratky nic neříkají? Nevadí, pojďme se na ně společně podívat. BBA, MBA, LL.M. a řada dalších zastupují manažerské vzdělání. Bachelor of Business Administration, zkráceně BBA, je titul typický pro anglosaský svět a uvádí se za jménem. Studium BBA je vhodné pro studenty, kteří přicházejí rovnou ze středních škol. Po absolvování a získání titulu BBA mohou studenti pokračovat v navazujícím studiu a získat MBA nebo LL.M. Program BBA lze studovat distančně nebo online v českém nebo anglickém jazyce, AUtor:studium trvá 10 měsíců. Master of Business Administration, zkráceně MBA, je prakticky zaměřené vzdělání pro střední a vyšší management. Program lze, stejně jako BBA, studovat distančně nebo online v českém nebo anglickém jazyce. Studium tohoto programu trvá 12 až 14 měsíců.  Posledním zmíněným je LL.M., neboli Master of Laws. Toto studium je určeno nejen uchazečům s předchozím právním vzděláním, ale také uchazečům, kteří s právem pracují i bez předchozího právního vzdělání a kteří si chtějí doplnit kvalifikaci. Program lze studovat opět distančně nebo online v českém jazyce a studium trvá 12 až 14 měsíců.  4. Do kdy musím odevzdat přihlášku? Záleží na typu školy a jejím rozhodnutí. Pokud školu teprve budete hledat, podívejte se na seznam škol, kde si dle požadovaných kritérií vyhledáte všechny dostupné školy. Pokud danou školu rozkliknete, naleznete zde konkrétní webové stránky školy, na kterých bude uvedeno přesné datum, do kdy a kam musíte přihlášku odevzdat. Přehled vysokých škol můžete najít také na wikipedii. Obecně však platí, že čím dříve přihlášku odevzdáte, tím je to lepší. Platí také, že většinu přihlášek lze vyplnit elektronicky přímo na stránkách zvolené školy. Stále se rozhodujete, jestli VOŠka nebo VýŠka? Pokud stále váháte, zkuste se orientačně podívat na školy ve Vašem okolí, možná se Vám některá natolik zalíbí, že na ni nastoupíte. Je potřeba myslet na to, že vzdělání je dnes nutností. A studiem si přece přinejmenším alespoň o něco prodloužíte mládí. Rádi vám s přípravou na přijímací zkoušky na vysokou školu pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Nástavbové studium aneb vzdělávání beze spěchu
2. 3. 2020
Školství

Otázka: “Mám si dodělat maturitu?”, napadne v průběhu studia snad každého učně. Důvody, proč se dotyčný rovnou nerozhodl pro maturitní obor, se různí. Dva z nich ale zaznívají nejčastěji: strach či obavy a pohodlnost, nechuť. Tyto důvody se přitom netýkají pouze žáků základních škol. Setkáváme se s nimi i u dospělých, kteří si s myšlenkou dodělání maturity dlouho pohrávají, jenže nevědí, jak a kde začít. A právě tím se v následujícím článku budeme zabývat. Proč učební obor? Než se začneme věnovat maturitě, pozastavme se na chvíli u důvodů, které vás možná přiměly jít na nematuritní obor.  Nechtělo se mi učit? Tři roky jsou méně než čtyři, a to je pro mě výhodné? Zastavil mě strach? Okolí říkalo, že nemám na to, abych udělal/a maturitu? Na maturitní obor mě nevzali? Možná jste se ve výše zmíněném našli, ale věřte, že jsou to často jenom překážky ve vaší mysli, které nemají reálný základ.   Samozřejmě, že spousta z vás se ztotožní s tímto výrokem: “Chtěl jsem se vyučit řemeslu a učební obor mi to umožňoval.” Pokud vás řemeslo baví, bylo to skvělé rozhodnutí, za takovou odpověď se student určitě nemusí stydět. Důležité ale je si uvědomit, že maturita je úspěch, který nezahanbí člověka v žádné době. Jak už tomu bylo kdysi, je tomu tak i dnes, a nejspíš se to moc nezmění ani za několik let. Je to meta, které může dosáhnout jak student, který se přihlásil na maturitní obor, tak také ten, který začal oborem učebním. Maturita je jenom slovo  Pokud bychom se zeptali dětí v mateřské škole nebo na prvním stupni základní školy na otázku: “Co je to maturita?”, dostaneme mnoho různých odpovědí.  Aniž by věděli, co to doopravdy je a proč se jich na to vlastně ptáme, něco si představí a pokusí se nám svou představu vysvětlit, možná, že už to slovo někde slyšeli…  Film Jumanji jste viděli? Nedávno mělo snad ve všech kinech premiéru jeho nové zpracování. Hrdinové filmu, studenti, se tehdy omylem dostali do hry Jumanji, a aby z ní mohli odejít, museli ji dohrát. Představte si sami sebe v takové hře. Jediná cesta ven je ji úspěšně zvládnout. Krok za krokem, úroveň po úrovni. Nikdo po vás přeci nechce, abyste ji udělali během týdne. Pěkně pomalu a klidně zdolávejte překážky. Máte zájem o doučování? Ve Škole Populo připravujeme k maturitě každý rok stovky studentů. Objednejte si své doučování včas. Chci výuku I maturitní studium má své úrovně V každé úrovni této hry, přípravy na maturitu, na vás čeká spousta překážek a úkolů, je nutné pozorně naslouchat a všímat si věcí okolo. Jedna úroveň je jako pololetí nebo čtvrtletí, na jehož konci píší studenti ve školách testy a učitelé je zkouší. Nic ale není tak hrozné, jak se na první pohled může zdát.  Středoškolské vzdělávání má jednu obrovskou výhodu, a sice “záchrannou síť”, která se pod vámi rozprostírá. Pokud budete chtít a nezanedbáte přípravu, učitelé vám rádi pomohou a poradí. Nenechají vás spadnout na zem, v tom je výhoda maturity. Sami vycítí, že je něco špatně, že se třeba bojíte nebo si nejste jistí. Pokud jste se po celou dobu studia připravovali, navedou vás otázkami ke správné odpovědi a Vy si pak určitě na něco vzpomenete. Jak si dodělat maturitu? Když už jsme se podívali na důvody, proč možná maturitu nemáte a odsunuli jsme překážky, které vás od ní odrazují, pojďme se teď společně podívat na to, co je třeba udělat, abyste maturitu získali.  Vyhledejte si obor, který chcete studovat Mnoho škol má možnost dvouleté nástavby, případně přestup na probíhající maturitní obor, zeptejte se proto nejprve na své škole. Pokud už nechcete na současné škole pokračovat, ale máte zájem se dále ve svém oboru zdokonalovat, vyhledejte si takový obor na jiných středních školách. Určitě se vyplatí zajít se na danou školu podívat osobně. Dny otevřených dveří probíhají většinou po celý leden, některé školy nabízejí také možnost domluvit si na konkrétní den individuální setkání. Podejte si přihlášku Přihlášku si můžete vyzvednout přímo na  škole, kam se chcete hlásit, stáhnout ji z webových stránek a vytisknout nebo o ni požádat na škole, kterou právě studujete.  Pečlivě a čitelně vyplňte všechny potřebné údaje. Přiložte k ní všechno, co škola vyžaduje, např. kopii výučního listu, dále také všechny certifikáty a diplomy, které vám mohou při přijímacím řízení pomoci. V přihlášce bude nutno uvést prospěch za 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí ročníku 3. Pokud již máte výuční list, můžete k této přihlášce přidat i jeho kopii. Pokud jste ještě závěrečné zkoušky neskládali, kopii výučního listu dodáte do školy později. Začněte s přípravou na přijímací zkoušky Od školního roku 2016/2017 je na všech maturitních oborech zavedena podmínka vykonat v rámci přijímacího řízení jednotné přijímací zkoušky. Jsou složené z českého jazyka a matematiky a je velmi důležité nepodcenit přípravu. Mise přijímací zkoušky začíná. Velmi důležité je také začít s přípravou co nejdříve. Jejda, nevyšlo to V případě, že vám první kolo přijímacího řízení nevyjde a Vy se na obor nedostanete, nezoufejte a neházejte flintu do žita. Řada škol vypisuje druhá i třetí kola výběrového řízení, ve kterých již není nutné přijímací zkoušky skládat. Rozhoduje zejména celkový prospěch a známky z dílčích předmětů.  Vykročte pravou nohou Velmi dobře víme, že příprava na přijímací zkoušky je náročná, vyžaduje čas, trpělivost a odolnost. Studenti často neví, kde a jak začít. Bojí se krátkého časového limitu nebo způsobu, jakým jsou otázky v testech kladeny. Proto jsme začali s přijímačkami nanečisto. Jejich příprava zabere mnoho času, přesto tyto testy připravujeme nesmírně rádi, a navíc s pocitem, že budoucím studentům mohou pomoci.  Pokud si sami s přípravou nevíte rady, navštivte některou z našich poboček, zavolejte nám nebo napište. Rádi vám s přípravou pomůžeme. A naši lektoři poběží ten maraton s vámi, jen tím cílem si pak už musíte proběhnout sami.    Zdroje: Zkola.cz iDnes.cz Infoabsolvent.cz Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.  

Volba střední školy je jen na vás...
2. 3. 2020
Školství

Vybrat si tu nejlepší střední školu ovšem není jen tak a pro budoucího studenta je to velmi důležité rozhodnutí. Přijímací řízení se neobejde bez podání přihlášky a abyste se v tom moři informací neutopili, napsali jsme pro vás následující článek. Středoškolských oborů je mnoho, těm uměleckým spolu s nástavbovými obory jsme se věnovali v samostatných článcích. Nyní se zaměříme na další obory, a to učební obory na gymnáziích a odborných středních školách.  Studium na gymnáziu Ačkoliv na většinu středních škol se hlásíme až z 9. třídy, na gymnáziu je možnost víceletého studia. Dle délky studia můžeme, narozdíl od ostatních oborů, rozdělit studium na gymnáziu následovně:  - osmileté, na které nastupuje žák po ukončení pátého ročníku, první část studia tedy nahrazuje druhý stupeň základní školy a druhá část pak školu střední, - šestileté, žák na ně nastupuje po ukončení sedmého ročníku na základní škole, - čtyřleté, na ty se žák hlásí z deváté třídy a součástí jeho rozhodování je i možnost volby zaměření konkrétního gymnazijního oboru, mezi něž patří například třídy jazykové, humanitní, lékařské nebo přírodovědné.  Potřebujete doučování? Ve Škole Populo připravujeme žáky k přijímacím zkouškám na střední školy a zároveň je doučujeme školní látku, kterou potřebují dovysvětlit. Objednejte si své doučování. Chci výuku Odborné střední školy Kromě výše zmíněných existují také školy vyučující předměty v cizích jazycích nebo gymnázia se sportovním zaměřením, na která se však vztahují přijímací podmínky jako na umělecké školy, je tedy nutno spolu s jednotnou zkouškou CERMAT vykonat také zkoušku talentovou. Nesmíme opomenout ani gymnázia církevní, která najdeme v mnoha podobách.  Velkou raritou je u nás Mensa gymnázium, které sídlí v Praze. Hlavním bodem, ve kterém se odlišuje, je vzdělávání mimořádně nadaných studentů. Studentů, kteří složili IQ test a dosáhli více než 130 bodů. Obory maturitní jsou takové, které studenta připravují k úspěšnému složení maturitní zkoušky na konci studia. V průběhu čtyř let se žáci usilovně připravují na státní i školní část maturitní zkoušky. Velkou výhodou, ale i nevýhodou, u maturitních oborů na odborných středních školách je vzdělanost studenta v jednom konkrétním směru, ať už technickém, či humanitním. Právě vzdělání v konkrétním směru může studentovi velmi pomoci při dalším studiu na vysoké škole nebo při výkonu povolání. Ti studenti, kteří maturitní obor studovat nechtějí, mají možnost vzdělávat se v oboru učebním. Střední školy nabízejí širokou škálu učebních oborů, od automechanika až po zahradníka. Výuka zde probíhá jinak než na výše zmíněných typech škol. Jeden týden škola a jeden týden praxe, takový je častý průběh studia, není to ale pravidlem. Velkou výhodou učebních oborů je praktické odborné vzdělávání, žáci získávají v průběhu studia dovednosti a zkušenosti ve zvoleném oboru. Školy nabízejí praxi v podnicích a firmách, které mohou být školní i soukromé. Státní nebo soukromá škola?  Uvažujete o státní škole? Nebo dáte raději přednost škole soukromé? Ve společnosti se můžeme setkat s názorem, že právě soukromé školy jsou špatné nebo nedokonalé, že studium na nich je lehké a student nemusí nic dělat. Někteří rodiče soukromé školy odsuzují, říkají o nich jenom to nejhorší, aniž by o nich něco věděli. Naproti nim stojí právě příznivci soukromých škol. Rodiče, kteří se, nehledě na názor ostatních, o tyto školy zajímají.  Ať už se setkáváme se školou soukromou nebo státní, názor si musí vytvořit každý sám. Jednotlivé školy mají svá specifika, v něčem se jim daří lépe a v něčem hůře. Při výběru školy je nezbytný objektivní pohled a hodnocení. „Neučíme se pro školu, ale pro život.“   Lucius Annaeus Seneca Soukromá gymnázia a střední školy obecně v lidech často vyvolávají představu, že je musí zvládnout každý, když si za to platí. Existuje spousta mýtů vytvořených o soukromých školách, ovšem skutečnost je často někde úplně jinde. Naopak o státních školách se zase někdy říká, že nevzdělávají stejně kvalitně jako školy soukromé.  A když už jsme u toho, víte, proč se na soukromých školách platí školné? Většinou je to doplatek za nadstandartní vzdělávání. Soukromé školy mohou být stejně jako školy státní dotovány, velká část z nich však nabízí něco navíc, za což si rodiče studenta musí připlatit. (Pokud to tedy není dotováno zřizovatelem.) Některé školy, soukromé i státní, vás mohou mile překvapit. Proto se nenechte zmást označením soukromá škola nebo zkratkou s.r.o., zajděte se na ně osobně podívat nebo si o nich zjistěte více informací.  Jak vybrat tu nejlepší školu? Každý student má jiné preference a očekávání, řada žáků už si tu „svou“ školu vybrala, a nic nehne s jejich názorem. Jenže jsou zde i tací, kteří se stále nemohou rozhodnout. Právě pro vás jsme sepsali otázky, které by měly při výběru typu vzdělávání a školy pomoci. 1. Chci studovat všeobecný obor?  To znamená, že žák nemá vyhraněný konkrétní studijní obor, kterému by se chtěl v budoucím zaměstnání věnovat a nebo plánuje pokračovat na vysokou školu. Pokud žáka studium baví a chtěl by pokračovat ve studiu i po střední škole, je pro něj nejlepší možností všeobecné gymnázium. 2. Chci se vydat konkrétním směrem? Žák nemusí přesně vědět, co chce dělat celý zbytek života, pokud ovšem zná směr, kterému se chce věnovat, bude pro něj rozhodování jednodušší.  Pokud chce žák pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole, nabízí se možnost lyceí (přírodovědecké, lékařské, sportovní, …) nebo gymnázií. Lyceum se přitom omezuje na konkrétní odvětví, např. příroda, lékařství nebo sport. Při volbě gymnázia se student může zaměřovat například na jazyky. A v čem se lycea a gymnázia liší? Vzdělávání na lyceu a gymnáziu je podobné, rozdíl je především v tom, na co se studium zaměřuje. Studenti gymnázií i lyceí studují stejné základní předměty, rozdíl je podle zaměření, gymnázia se zaměřují spíše na jazyky, lycea na konkrétní odvětví. Tyto předměty mají pak nastavený týdenní počet hodin, který se může lišit podle jednotlivých škol. 3. Chci studovat konkrétní obor? Chci mít odborné vzdělání? V případě, že žák ví, co by chtěl studovat, a zároveň chce mít odborné vzdělání, přichází na scénu střední odborné školy, které, jak už jsme psali výše, nabízejí množství oborů. 4. Baví mě studovat? Chci mít maturitu, nebo budu studovat učební obor? Jsou studenti, které nebaví pobyt ve škole a sezení ve školní lavici. Raději jsou venku a dělají něco praktického. V takovém případě bude nejlepší variantou učební obor. Student zde získá znalosti a dovednosti v něčem konkrétním, nebude ho nic držet ve školní lavici a studium ho tak bude bavit. Pokud se takový student rozhodne, že by chtěl studovat dál a touží po maturitě, není nic jednoduššího než nástavbové studium. Pokud žáka ale studovat baví a zároveň ví, jakému oboru by se chtěl věnovat, je jednoznačnou volbou maturitní vzdělávání. Odborné školy vhodně kombinují teorii s praxí, zaměřují se na konkrétní obor a věnují mu většinu času, který student ve škole tráví. 5. Už máte vybráno? Nebo se ještě rozhlížíte? Při výběru střední školy je důležité, aby si student vybraný obor zvolil opravdu sám, alespoň z velké části, aby ho studovat chtěl a měl k němu blízko. Není nic horšího, než když se student bude ve škole nudit a jen koukat do mobilu, takoví studenti na školách brzy končí. Malá rada: Nechejte budoucího studenta, ať si volbu oboru řídí sám, najde si informace na internetu a přijde s něčím konkrétním. Potom si s ním popovídejte, proč se mu daný obor líbí a proč by ho chtěl studovat. Pokud máte nějaké tipy, řekněte mu o nich, ale až poté, co si ho vyslechnete. Udělejte si chvilku času, sedněte si a diskutujte. Jmenujte všechna pro a proti. Nebojte se otevřít novým možnostem. Termín odevzdání přihlášek na střední školy Když už se pro konkrétní školu rozhodnete, hlídejte si termíny. Přihlášky na střední školy musí být většinou podány do konce února nebo začátku března. Každá škola si sama určuje, co může uchazeči při přijímacím řízení „pomoci“. Touto pomocí myslíme diplomy, certifikáty nebo ocenění, které mohou při přijímacím řízení přidat body, a rozhodnout tak o konečném umístění uchazečů. Někdy se už i samotná účast na soutěži počítá, proto se na tyto možnosti nezapomeňte zeptat.  Na závěr tohoto článku bychom vám i studentům chtěli popřát hodně štěstí při výběru střední školy a také u následného přijímacího řízení, potažmo přijímacích zkoušek. Pokud budete potřebovat doučování, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Zdroje: Info Absolvent Střední školy Smart Course Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

Technologie školství a jejich budoucnost
18. 12. 2019
Školství

Přátelé téměř vždy na dosah ruky, stovky filmů stisknutím jediné ikonky, banka přímo kapse, tisíce her v každodenní nabídce. Nejen taková je moderní doba. Technologický pokrok nezastavíme, můžeme se mu však snažit porozumět. Je přece všude kolem nás, od pípající lednice, přes inteligentní zámek domovních dveří, až po spuštění topení na dálku. Někteří technologičtí nadšenci mají své domovy přímo přeplněné digitálními technologiemi. Protože nikdo momentálně neví, kam až technologický pokrok může vést, zaměřme se raději na vzdělávání dětí v této oblasti. Tento článek bude pojednávat o tom, kam technologie a školství směřují a čemu bychom měli v této oblasti věnovat pozornost. Potřebujete doučování? Naši lektoři doučují žáky i studenty všechny předměty základních, středních i vysokých škol. Společně se připravují na písemky, přijímací zkoušky nebo jim lektor vysvětluje školní látku. Chci výuku Pojem digitální školství Sami se zamyslete, jestli jste už někdy slyšeli o digitálním školství. Kolik z vás si dokáže představit, co se pod tímto pojmem skrývá? A dokážete ho vysvětlit? Řada lidí by asi školu se slovem “digitální” nikdy nespojila. Digitální je například tento článek, je v digitální podobě, nebo třeba digitální fotoaparát. Kdo si ještě pamatuje fotoaparáty, do kterých se musel kupovat film? Fotografie, jež se musely vyvolávat? Dnešní žáci, žákyně, studenti a studentky žijí v domnění, že technologie tady byla vždycky, ne jenom několik posledních desetiletí. Tak co je vlastně to digitální školství? Je to něco, co našim dětem připadá samozřejmé. Pro řadu škol nepředstavuje digitální školství pouze abstraktní pojem, ale realitu. Interaktivní tabule, tablety, počítače, notebooky, výuka přes Moodle, elektronický systém Bakaláři. To všechno je digitální školství. Odvětví školství, které mimo jiné zahrnuje i strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. Strategie digitálního vzdělávání Jde o dokument z roku 2014 schválený usnesením vlády a zaměřující se především na vytvoření vhodných podmínek vzdělávání, které odpovídají současnému stavu poznání. Důležité je tedy vytvořit takové učební metody a formy, které povedou ke splnění učebních cílů ovlivněných rozvojem digitálních technologií a informační společnosti. Ve zkratce se jedná o program zařazení digitálních technologií do výuky a zaměření se na to, aby s nimi žáci a studenti uměli pracovat. Vzdělávání je nejlepší cesta k tomu, abychom digitální technologie používali ke svému prospěchu. Cíle a strategie digitálního vzdělávání Cílů digitálního vzdělávání je hned několik: digitální gramotnost, informatické myšlení nebo otevřené vzdělávací zdroje Digitální gramotnost je schopnost pracovat s chytrými zařízeními a pohybovat se na internetu. Technologie mohou rozvinout výuku i mimo běžný standard. Co se třeba v hodině zeměpisu projít po Machu Picchu? Nebo si v biologii díky 3D animacím prohlédnout srdce? Cílem digitální gramotnosti je, aby žáci věděli jak s technologií pracovat a uměli ji využít ve svůj prospěch. Informatické myšlení je o pochopení žáků, jak stroje a počítače pracují, a o jejich schopnosti dát pokyn, co přesně po přístroji chtějí. Další důležitou součástí je také to, aby počítač požadavek zpracoval a provedl, co po něm zadavatel žádal. Technologie by tedy měly pomoci k pochopení učiva a rozvoji znalostí. Ne všechny školy jsou však na změnu výuky připraveny.  Nezbytné jsou především schopnosti učitelů zapracovat technologie do běžné výuky. Znalosti informatiky se u učitelů zvyšují, avšak většina z nich digitální technologie ve výuce používá spíše pasivně, pouze jako podklad a dokreslení při výkladu. Chybí zde jedna důležitá součást, a sice interaktivní zapojení žáků do výuky. Populárními technologiemi ve školách jsou již zmíněné interaktivní tabule, program Moodle, školní informační systémy, např. Bakaláři, nebo tablety. Učitelé mohou na svém zařízení pomocí speciálního programu sledovat aktivitu žáků a jejich pokrok. I přesto, že tyto technologie stojí nemalé prostředky, řada škol už jimi vybavila své učebny. Mezi žáky je a bude digitální učení velmi populární. Velkým problémem pro krok kupředu jsou především finance, podle NKÚ ČR chybí pro digitalizaci peníze. Prostředky často přicházejí z fondů EU a nepředstavují dlouhodobě stabilní zdroj financování. Jedním z projektů byl Digitální věk – digitální škola aneb chceme se učit moderně, Základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti. Cíl zněl: zlepšit vybavenost školy technikou, vytvořit prostorné učebny a tři nové odborné učebny – digitální ICT učebnu, multimediální videokonferenční učebnu a digitální jazykovou učebnu. Budoucnost technologií ve školství A jaká je tedy budoucnost technologií ve školství? Odpověď je nejasná. Můžeme ale předpokládat, že školy budou dále pokračovat ve své digitalizaci, že se digitální doba dostane i do dalších způsobů vzdělávání, a že budoucí generace studentů bude technologie využívat hlavně ke svému prospěchu. Základem této změny k lepšímu je určitě nová generace pedagogů, kteří se do ní pustí s odhodláním a chutí vylepšit a zmodernizovat vzdělávání. Další nezbytnou podmínkou jsou aktivní žáci, žákyně, studenti a studentky, díky kterým se vzdělávání dostane na úplně jinou úroveň. Čemu bychom měli v souvislosti s digitálními technologiemi věnovat zvýšenou pozornost? Základem úspěšné práce s informace je vědět, jak a kde je získám a jak s nimi poté naložím. Lidská paměť není nekonečná, nepotřebné informace zasouvá do pozadí nebo je zapomíná. Právě v uchovávání informací nám digitální technologie mohou významně pomoci. Nepleťme si však chytré uchovávání informací s vlastní leností. Digitální generace spěje k tomu být plně odkázaná na technologie a umělou inteligenci. Nezapomínejme však na nutnost naučit ji i samostatnému logickému myšlení. Takovým úplně jednoduchým příkladem může být třeba práce s mapou. Dnes se povětšinou na cestách odevzdáváme do rukou chytré navigace, která nás z výchozího bodu dovede do zvoleného cíle, ne vždy hned napoprvé a zcela úspěšně. Jenže co se stane, když najednou přestane fungovat? Ztratíme se? V takovém případě se vyplatí umět pracovat s obyčejnou papírovou mapou a zorientovat se podle názvů čtvrtí, ulic a počtu křižovatek. Technický pokrok je velmi důležitý, je součástí každodenního života. Dnes už s ním i někteří senioři dokáží pracovat, používají například chytrou televizi s připojením k internetu nebo dotykový telefon. Málokdy u někoho najdeme klasickou pevnou linku, za pár let abychom se na ni zašli podívat do muzea. Avšak nenechme se unést představami, mějme svůj vlastní názor a nenechme se ovládat – nejsme přece roboti. Jen tak mimochodem, slovo robot je českého původu, použil jej Karel Čapek ve své známé hře, víte jaké? Technologie je důležitá, pokrok je důležitý, stejně tak je ale důležitý náš vlastní rozum a schopnost používat technologie ke svému vlastnímu prospěchu. Využívejme je my, ne aby ony využívaly nás. Máte zájem o doučování? Ve Škole Populo doučujeme všechny předměty základních, středních i vysokých škol. Naši lektoři připravují žáky na písemky, přijímačky nebo jim vysvětlují školní látku. Objednejte si i vy své doučování.  Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.  

Umělecké obory aneb talentová zkouška - kde a kdy na ni narazíte
18. 12. 2019
Školství

Už jste uvažovali nad tím, na které střední škole bude Vaše dítě pokračovat ve studiu? Už Vás napadla otázka: „A kam bys chtěl podat přihlášku?“ V našem dnešním článku se zaměříme především na umělecké školy a umělecké obory. Jaký je mezi nimi rozdíl, se dozvíte na následujících řádcích. Potřebujete doučování? Přemýšlíte nad doučování? Objednejte si své lekce ve Škole Populo a naši lektoři vám pomohou vysvětlit školní látku, zlepšit známky nebo s přípravou na přijímací zkoušky. Chci výuku Aneta s Mirkem jsou dva studenti základních škol. Neznají se, přesto mají jedno společné. A to cit pro detail, umělecké nadání nebo talent, zdali to tak chcete nazvat. Přestože se nemohou pyšnit vynikajícími školními výsledky, do umění se zamilovali. Když se Aneta posadí na stoličku a její prsty začnou klouzat po klávesách, vše přestane existovat, obavy se rozplynou a vy zkameníte úžasem. Mirek často své publikum ohromí. Ve chvíli, kdy se mezi herci na pódiu spustí vášnivá debata, se divák ponoří do děje a nevnímá čas. Jak už jste zajisté pochopili, Aneta má talent pro hudbu a hru na klavír, Mirek naopak pro herectví. Jejich rodiče se proto rozhodli, že budou studovat na střední umělecké škole. Ale jaký je rozdíl mezi uměleckou školou a střední školou s uměleckými obory? Střední umělecká škola versus škola s uměleckými obory Střední umělecká škola, často ji nazýváme konzervatoř, nabízí jen umělecké obory nebo se na určitý umělecký obor specializuje. Naopak střední škola s uměleckými obory nabízí také obory klasické, tedy ty, na které není nutné konat talentovou zkoušku. Aby bylo možné se v nabízených školách a oborech zorientovat, uvedeme zde několik příkladů středních uměleckých škol v České republice. Střední umělecké školy Praha Konzervatoř Duncan Centre Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka  Mezinárodní konzervatoř Praha  Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace  Plzeň Konzervatoř Plzeň České Budějovice Konzervatoř České Budějovice Pardubice Konzervatoř Pardubice Teplice Konzervatoř Teplice Brno Konzervatoř Brno Taneční konzervatoř Brno Kroměříž Konzervatoř P.J. Vejvanovského Kroměříž Olomouc Konzervatoř Evangelické akademie Opava Církevní konzervatoř německého řádu Ostrava Janáčkova konzervatoř v Ostravě Přijetí ke vzdělávání, zakončení vzdělávání Konzervatoře mají mezi středními školami zvláštní postavení. Jednoznačným kritériem pro přijetí je talent budoucích studentů. Každý uchazeč musí proto projít jednokolovým či více kolovým přijímacím řízením. Zajímavostí je, že většina oborů je šestiletých a žáci si mohou po čtyřech letech udělat maturitu, šestileté studium je pak zakončováno absolutoriem, které studenty opravňuje k využívání titulu DiS. za jménem. Jak jsme již psali, většina oborů je šestiletých a žáci sem nastupují po úspěšném zakončení povinné školní docházky. Výjimkou je obor Tanec, kam se mohou hlásit už jedenáctiletí uchazeči (ukončený 5. ročník ZŠ). V nižších ročnících studia si plní povinnou školní docházku, po které pokračují ve vyšším studiu. Střední školy s uměleckými obory Zatímco konzervatoří najdeme v České republice jen několik, středních škol nabízejících studium uměleckých oborů je o poznání více. Kterou z nich máte nejblíže svému bydlišti, Vám napoví internetová databáze škol. Najdete zde všechny školy, od mateřských až po ty vysoké. Mezi uměleckými obory najdete například obor Umělecký kovář, Vlásenkář a maskér, Modelářství a návrhářství oděvů, Zlatník a klenotník, Tvorba hraček a dekorativních předmětů, Propagační výtvarnictví, Propagační grafika, a další. Více oborů najdete mimo jiné v přehledu uměleckých škol a oborů. Zakončení vzdělávání Obory středních škol s talentovou zkouškou mohou být maturitní i s vyučením. Stejně jako v případě konzervatoří i zde uchazeči musí projít talentovou zkouškou. Jak, kdy a kam podat přihlášku Nejdříve je nutné podívat se na stránky Vámi zvolené školy a zkontrolovat, zdali je obor, který chce budoucí student studovat opravdu otevřen. Jejich seznam najdete v kolonce Vyhlášení přijímacího řízení. Zde také najdete modrou přihlášku, kterou buď vytisknete, nebo ji žák získá ve škole. Tuto přihlášku poté vyplňte, dávejte si přitom pozor, ať se nepřepíšete a přihláška je čitelná. Následně ji doručte do školy. Je na Vás zdali ji do školy donesete osobně nebo ji pošlete doporučeně poštou. Nezapomeňte však na to, že letos je nutné ji odevzdat do 30. listopadu. Přihlášku musíte podat na konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou. Kritéria pro přijetí určuje ředitel dané školy a najdete je na jejích webových stránkách. Uchazeč má možnost podat na umělecké školy hned dvě přihlášky. Je na něm, zdali se bude ucházet o dva obory na jedné škole nebo o jeden obor na každé ze dvou středních škol. Kdy proběhne přijímací řízení Už samotným odevzdáním přihlášky se uchazeč automaticky stává účastníkem přijímacího řízení. Dopisem pak budete vyzváni k účasti na talentových zkouškách, které se budou konat v průběhu ledna. Talentová zkouška Talentová zkouška je několikakolová a má svá specifika pro každý obor. A je dobré nepodcenit přípravu. Například na Janáčkově konzervatoři v případě zvoleného oboru hudebně dramatické umění je dvoukolová. V prvním kole se ověřují předpoklady pro hlavní studovaný obor, jako talentové předpoklady hlasového projevu, estetické cítění, zájem o obor a motivace ke studiu. Pokud uchazeč splní podmínky prvního kola, je pozván ke druhému kolu talentových zkoušek. Druhé kolo se v tomto případě skládá ze dvou částí, první z nich je zkouška z herectví, tedy přednes a herecká etuda, druhou pak zkouška hudebnosti s testem z hudebně teoretických znalostí, zkouška ze zpěvu a zkouška z pohybových předpokladů. Gymnázium se sportovní přípravou Kromě konzervatoří a středních škol s talentovou zkouškou je povinnost podat přihlášku do konce listopadu také na obor Gymnázium se sportovní přípravou. Podobně jako na uměleckých školách, i zde musí uchazeč projít přijímacím řízením se zkouškou jeho dovedností. Kromě ní pak musí uchazeči složit i jednotnou zkoušku, kterou připravuje CERMAT. Co když přijímacím řízením na uměleckou školu uchazeč neprojde, nepostoupí? Pokud přijímací řízení s uměleckým zaměřením nevyjde, má uchazeč možnost podat si znovu dvě přihlášky koncem února společně s ostatními, kteří se hlásí na neumělecké obory. Vybrat si samozřejmě může jak z oborů maturitních, tak z těch s výučním listem. Ve Škole Populo vám rádi pomůžeme s přípravou do školy. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Zdroje: Atlas školství Seznam škol Informační systém Infoabsolvent Lidovky.cz Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

České školství versus školství ve světě
8. 12. 2019
Školství

Co Vás napadne, když se řekne slovo ŠKOLA? Nejdříve asi tři hlavní typy škol: základní škola, střední škola a vysoká škola. Někoho možná také napadne to, že škola je základ života. Ať už vymyslíte odpověď jakoukoli, téměř vždy Vás nakonec napadne jedno ze dvou jmen – Marie Terezie nebo Jan Amos Komenský. Školní docházku v České republice určitě velmi dobře znáte, ale víte, kde a kdy byla povinná školní docházka zavedena jako první? Nebo jak vypadala školní docházka za vlády Marie Terezie? A napadlo Vás někdy, že zahraniční školství nemusí být stejné jako to české? Odpověď na nejen tyto otázky Vám poskytneme v následujícím článku. Potřebujete doučování? Ve Škole Populo doučujeme všechny předměty základních, středních i vysokých škol. Naši lektoři připravují žáky i studenty na přijímací zkoušky, na písemky nebo jim vysvětlují školní látku. Chci výuku Zavedení povinné školní docházky Jedna z úvodních otázek zněla: „Kde a kdy byla povinná školní docházka zavedena jako první?“ Pokud si myslíte, že na území dnešních Čech, Moravy a Slezska, pletete se. Přesto pro odpověď nemusíte jezdit nikam daleko. Jako první zavedlo povinnou školní docházku pro základní vzdělávání roku 1592 protestanské vévodství Pfalz-Zweibrücken, které se nacházelo na území dnešního Německa. Školství za Marie Terezie Na českém území zavedla tuto povinnost až Marie Terezie, která roku 1774 nechala položit její základy. Později, roku 1869, byl vyhlášen říšský školský zákon, který určoval, že povinná školní docházka začíná v šesti letech a trvá pro chlapce i dívky po dobu osmi let. Základní školství se tehdy dělilo, podobně jako dnes, na dva stupně, školu obecnou a školu občanskou. Obecnou školu navštěvovali nejen žáci od 6 do 11 let, ale také ti, kteří nepokračovali ve studiu na občanské škole. První československé školství Ani po vzniku Československa se školský systém příliš nezměnil. Tehdejší vláda jej jen upravila pro své potřeby. Zákon zavedl společné třídy pro dívky i chlapce, zrušil úlevy z povinné školní docházky a rozdělil vzdělávání. Žáci navštěvovali nejprve obecné školy, po vzoru Habsburské monarchie, a následně pokračovali ve studiu na vyšších obecných školách, městských školách nebo na jedné ze středních škol. Ti žáci (14–16 let), kteří dále na pokračovacích školách nestudovali, povinně navštěvovali kurzy při školách obecných nebo občanských. Školství ve světě Tolik k zavedení školní docházky a ke školskému systému na území dnešní České republiky. Ale ne všude je školství stejné. Světové školství se od toho českého ve větší či menší míře odlišuje, přitom tři základní stupně vzdělávání zůstávají. Základní dělení vzdělávacího systému – stupně vzdělávání: Primární stupeň, neboli základní vzdělávání, zahrnuje především povinnou školní docházku, tedy první a druhý stupeň základní školy. Je přitom na konkrétním státě nebo správním obvodu, aby si určil jeho délku. K sekundárnímu stupni vzdělávání se řadí střední školy, terciální stupeň zastupují školy vysoké nebo vyšší odborné. Ne všude však najdeme tytéž formy stupňů a škol. Na následujících řádcích Vás postupně seznámíme se školní docházkou ve vybraných zemích světa. Itálie – Evropa: Jako první se podíváme na Itálii. Tento stát, přestože je nám poměrně blízko, má školství, které se od toho českého značně odlišuje. Hlavně tedy v tříměsíčních hlavních prázdninách. Tento fakt přitom není tak skvělý, jak se na první pohled může zdát. Žáci totiž navštěvují školu i v sobotu. Nástup k povinné školní docházce je přitom stejný, jako v České republice, tedy v šesti letech. Nejprve navštěvují první stupeň, a to až do jedenácti let věku, poté nižší střední školu, která nahrazuje druhý stupeň, a z ní následně ve čtrnácti letech přestupují na školu střední. Povinná školní docházka trvá v Itálii 12 let. Italské děti tedy dostávají ve školách dost zabrat. Čínská lidová republika – Asie: Ale nezůstávejme jen v Evropě, podívejme se také do Asie, konkrétně tedy do Číny, kde povinná školní docházka trvá 9 let. Základní škola má v Čínské lidové republice obvykle šest tříd, tři nižší a tři vyšší. Následuje vzdělávání na nižší střední škole, která má taktéž tři třídy. V průběhu školní docházky se žáci učí stejné předměty, jako v České republice, navíc je zde čínština, což je v tomto státě pochopitelné. Čínské školství přitom velmi rychle sílí, a ačkoli by mělo být, rozhodně není zdarma. Amerika: Západní polokouli v tomto článku reprezentují hned dva státy, jsou jimi USA a Kanada. Hlavní rozdíl mezi českým a americkým školstvím je jednotnost českého školství. Pokud přijdeme na jakoukoli školu v rámci České republiky, vždy se setkáme s podobnými pravidly, průběhem studia, učebnicemi, což v USA neplatí. Spojené státy americké – USA Pokud navštívíme několik škol například v USA, zjistíme, že každá z nich má jiný vzdělávací program, často začíná povinná školní docházka v různém věku dítěte a to od 5 do 8 let, žáci proto ze škol odcházejí mezi 14 a 18 rokem. Je tomu tak díky provinciím, které školy spravují. Prvním stupněm vzdělávání je v USA školka, takzvaná Kindergarden, následuje Primary School, kde žáci studují prvních pět let. Middle School je obdobou našeho druhého stupně, od šesté do osmé třídy,  a na ni navazují High School, kterou žáci navštěvují až do 18 let věku, tedy od devátého až do dvanáctého ročníku. V USA existují pouze všeobecně zaměřené střední školy. Vzdělávání na nich je velmi podobné českým vysokým školám. Student musí za čtyři roky splnit určitý počet kreditů a předmětů. Z těch základních musí absolvovat 8 semestrů angličtiny (počítají se sem i divadlo, proslovy, debaty nebo kreativní psaní), 6 semestrů matematiky a 4 semestry cizího jazyka, nejčastěji španělštiny. Velkou výhodou pro studenty je také to, že střední školy v USA nabízejí velké množství různých předmětů, a to v řádu desítek a stovek. Student se tak může specializovat na konkrétní předmět, který ho baví a chce jej studovat. Kanada V Kanadě mohou být rozdíly i mezi školami v rámci provincie. Školy jsou spravovány tzv. školskou radou, která rozhoduje o důležitých záležitostech škol v obvodu (poplatky za vzdělávání, platy vyučujících, stavební úpravy škol, financování vybavení). O každodenních záležitostech spojených se školou rozhoduje ředitel. Školní docházka trvá v Kanadě 12 let, žáci však mohou studium ukončit i dříve a to konkrétně v 15 letech, pokračování do 18 let je nepovinné. Kanadské střední školy nabízejí žákům ke studiu základní předměty, dále si mohou vybrat předměty, které je zajímají a zdokonalovat se v nich. Běžný školní den trvá 7 hodin včetně 1 hodiny na oběd. Austrálie: Mezi státy, které v tomto článku představujeme, jsme samozřejmě nemohli zapomenout na celý kontinent. A to Austrálii. Velkou zajímavostí je doba začátku školního roku. Protože je Austrálie na jižní polokouli Země, roční období zde vypadají úplně opačně než u nás. Největší horko přichází v témže období, v jakém je v České republice zima, proto australský školní rok začíná v únoru a končí v době, kdy k nám přichází zima. Egypt – Afrika: A jako poslední nesmíme vynechat také Afriku, školství je zde všeobecně na nízké úrovni, abychom však některým státům nekřivdili, musíme zdůraznit, že kvalita školství se v Africe velmi liší. Je však faktem, že gramotnost v některých státech je velmi nízká. Státem, který jsme se rozhodli v tomto článku představit jako afrického zástupce, je nám známý a Čechy, Moraváky a Slezany oblíbený a hojně navštěvovaný Egypt. Egyptský vzdělávací systém můžeme v zásadě rozdělit na 2 systémy, státní a soukromý. Ačkoli se to nezdá, tyto dva systémy se razantně odlišují. Zatímco ve státním školství studenti neplatí žádné poplatky, soukromý systém je dostupný jen pro velmi bohaté lidi a cizince žijící v Egyptě. Ve státních školách může být i více než 40 žáků ve třídě a vzdělávání je otevřeno všem obyvatelům. Za vzdělávání soukromé vláda nezodpovídá, je zde menší počet studentů i kvalitnější výuka. Běžná je také výuka v arabštině na státních školách a v angličtině na školách soukromých. Školství je napříč světem velmi odlišné, a ne vždy pro cizince pochopitelné. Ale zkuste se zamyslet. Co by asi řekli žáci a žákyně základních škol, když bychom povinnou školní docházku prodloužili na 12 let? A jak by se tvářili, kdybychom je postavili před úplně jiný vzdělávací systém, než na jaký jsou studenti či studentky zvyklí? Problém se vzděláváním a se systémem obecně by však mohli mít všichni studenti, nejen ti čeští. Velmi zajímavé je srovnání egyptské a britské základní školy. Pro studenty, potomky cizinců žijících v Egyptě, je podle onoho srovnání lepší vzdělávat se na soukromých školách. Každá škola vypadá jinak, na každé škole se jinak učí, proto je nasnadě připomenout jedno přísloví: Jiný kraj, jiný mrav. A to platí i o školství. Pokud máte zájem o doučování, neváhejte nás kontaktovat. Zdroje: Wikipedia Vše o Itálii iDNES.cz Studujeme v USA Akce v pohodě Střední školy Kanada a další (v textu) Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Připraví nás škola na další povolání?
8. 10. 2018
Školství

“A čím byste děti chtěly být, až budete velké?” Tak zní otázka, která bývá kladena žákům posledních tříd základní školy. Co nevidět je totiž čeká podání přihlášky na střední a následně i přijímací zkoušky na školu, kterou si zvolí. Bude to jejich první velké rozhodnutí a počet škol, kterých je v nabídce opravdu hodně, jim to nijak neusnadní. Je tedy potřeba volit uvážlivě a s rozumem. Potřebujete doučování? Pokud potřebujete pomoct s přípravou na přijímací zkoušky nebo doučit náročnou školní látku, neváhejte se obrátit na Školu Populo. Výhodou je, že se naši zkušení lektoři každému žákovi věnují individuálně.  Chci výuku Gymnázium je ideální volbou pro studijní typy, přičemž ty nejnadanější děti na něj mohou přestoupit již v páté nebo sedmé třídě. Díky svému obecnému zaměření je gymnázium i přípravou na vysokou školu, protože dítě zde dostane obecný přehled, což mu umožní poté zvolit si jakoukoliv vysokou školu. Výhodou gymnázia je také to, že dítě se ještě nemusí jasně zaměřovat na to, jaká bude jeho další kariéra. Má před sebou totiž ještě minimálně pět let studia na univerzitě. Naopak je tomu však u technicky zaměřených středních škol jako jsou například průmyslovky nebo nějaký řemeslný obor. Tyto obory jsou jasně zaměřené na další praxi a jejich absolventi míří často přímo do pracovního procesu nebo na vyšší a vysoké školy s podobným zaměřením. Nutno se však ptát, je-li žák základní školy, který má 14 let, nebo student, kterému je 18 let, osobnostně připraven jednoznačně určit, jaká bude jeho budoucí kariéra? Může dítě učinit takové rozhodnutí? V první řadě odpovíme na výše uvedený dotaz. A to spíše negativně. Některé děti samozřejmě vědí, že chtějí být automechanikem nebo kadeřnicí, nicméně většina z nich vůbec netuší, co reálné povolání obnáší, že je potřeba se připravit na rutinu a zvážit, kolik by mohly za svou práci brát peněz. Mnohé děti mívají navíc velmi naivní představy o tom, že budou třeba létat do kosmu nebo se stanou slavnou herečkou. Jiné zase mívají nějakého člověka, který je pro ně vzor, jenž je inspiruje nebo oni jej imitují. Děti však po čase zjistí, že jedno ani druhé nemusí být úplně dobrou cestou. V prvním případě jim dojde, že takto výjimečná povolání vyžadují i vysoké napětí sil, cílevědomost a trochu štěstí. V případě druhém dítě často s věkem ztratí o daný vzor zájem. Připraví nás škola na život? Realita je často taková, že k volbě povolání nejsou zralí ani středoškoláci a mnohdy ani vysokoškoláci. Jedním z největších paradoxů našeho školství je jeho nepropojenost s praxí a životem. Školství a realita se mnohdy míjí, stále ovšem existuje závislost jedno na druhém. Například ten, kdo se špatně učí, nesloží maturitu nebo nejde na univerzitu. V pracovním životě mu pak nedokončené vzdělání může přinést skutečné problémy, včetně zaměstnavatelova odmítnutí. Na druhé straně ten, kdo stráví studiem necelých dvacet let a absolvuje s vysokoškolským titulem, vstupuje po státnicích do životních situací, na něž není vůbec připraven. K zaměstnavatelům pak přicházejí sociálně a prakticky nezkušení lidé, kteří neumí jednat formálně u pohovoru, nemají upevněnou pracovní morálku, nevědí kolik si mají říct za práci, netuší, že si musí platit sociální a zdravotní pojištění. Mnozí pak narazí na to, že vlastně ani neví, čím by se mohli živit. A otázka, kterou jim kladli na základní škole je zase zpátky ve hře. Cítí se podvedeni, protože těch mnoho let studijního úsilí není v praxi k ničemu. Nebo to k něčemu opravdu bylo? Na druhé straně ti, co nastoupili do pracovního procesu ihned po základní nebo střední škole, zůstávají často fixováni jen na své povolání, propadají rutině a následně i nudě a platově nerostou. Mnohdy pak ti, co si užili “prodloužené mládí” na univerzitě, kde cvičili mozek, zůstávají flexibilnější, jsou schopni střídat a měnit povolání a často se dopracovat i k dobrému platu nebo alespoň k práci, která je naplňuje. Jen jim to trvá déle, protože musejí najít povolání, kde se uplatní. Tvrdit, že škola nás připraví na život, není tedy úplně zodpovědné a je často zavádějící. Škola nás postupně připravuje na vyšší a náročnější studium, cvičí naše mozkové kapacity a rozvíjí naše schopnosti. Nedává však dětem do života praktické rady ani základní know-how, jak se zorientovat se ve světě dospělých. Chtít po malých dětech, aby si určily povolání již na základní škole, nemusí být ten nejlepší nápad. A odejít do praxe v příliš mladém věku nemusí být vždy výhrou. Pokud potřebujete doučování, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit! Ve Škole Populo doučujeme žáky, studenty i dospělé.  Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Mají domácí úkoly v dnešní době smysl?
2. 10. 2018
Školství

První podzimní měsíc je úspěšně za námi a s ním samozřejmě i první měsíc školní docházky. Písemky se ještě většinou nepíší, ale domácí úkoly jsou zadávány již několik týdnů, a to každý den. Jsou však povinné? Ne, není to šílená otázka. Poměrně nedávno se rozhořel spor mezi rodiči a kantory o to, je-li ve školském zákoně zakotvena jasně definovaná povinnost o tom, že děti musí doma psát úkoly a být za to ještě hodnoceny nebo trestány, pokud je nepřinesou. Vložili se do toho právníci a ukázalo se, že definice zákona je v tomto ohledu poměrně vágní a existuje dosti široký prostor pro interpretaci. Ne všichni rodiče to však vědí, a i kdyby, domácí úkoly jsou tak zažitou a integrální součástí naší školní tradice, že si mnozí tuto otázku ani nepoloží. Můžeme se však ptát, k čemu jsou domácí úkoly vlastně dobré? Zkusme si definovat tři obecné argumenty a najít pro ně nějaké pro a proti. Potřebuji doučování V případě, že potřebujete pro své dítě doučování, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Doučujeme všechny předměty základních, středních i vysokých škol. Chci výuku Co je matka moudrosti? No samozřejmě, že opakování. Myšlenka důležitosti intenzivního opakování spočívá na jednoduché úvaze. Čím častěji si něco opakujeme, tím déle si to poté pamatujeme a méně zapomínáme. Zní to logicky, ale v praxi to úplně nefunguje. Mnohdy si totiž dlouhodobě pamatujeme věci, kterým jsme nevěnovali absolutně žádnou pozornost a čas. A na druhou stranu každý z nás zažil to, když se týden bifloval nazpaměť seznam anglických slovíček, který pak uměl odříkat i před usnutím, nicméně po pár dnech si je již nepamatoval a nezná je dodnes. Naše paměť, a zejména ta dlouhodobá, totiž nefunguje na základě drilu a nátlakového memorování pouček, ale spíše na bázi emocí a zážitků. Člověk si jednoduše nezapamatuje fascikly informací, k nimž nemá nějaký vztah, nemá o ně zájem nebo pro ně nemá upotřebení. Jediné, co si dítě tímto drilem možná procvičuje, je krátkodobá paměť, kdy se ve stresu bifluje data, kterým moc nerozumí, a vysype je při vyvolání nebo během zkoušení. K využití dlouhodobé paměti je naopak potřeba zapojit mnemotechnické pomůcky a techniky, které dítě však ve škole nenaučí. Disciplína i po škole! Druhým velkým argumentem pro domácí úkoly je to, že u dětí trénují disciplínu k samostudiu a návyk na to, že je třeba denně plnit nějaké povinnosti. To by mělo fungovat jako zásadní příprava pro další studium nebo dokonce i povolání. Bohužel to neplatí vždy. Kolik dobrých žáků a šprtů má zaručen dobrý život a kariéru? Samozřejmě, že nikdo z nich, protože domácí úkoly a ani samotné studium ve škole nejsou přípravou na životní realitu. Na druhou stranu pro ty děti, které se chystají na střední nebo dokonce vysokou školu, je míra nějaké studijní disciplíny zásadní. Protože třeba taková vysoká škola prověří jejich limity a představy o tom, kolik se toho mohou naučit a jak málo času na to budou mít. Na druhé straně krácení volného času dětem, které mají doma k tomu, aby relaxovaly a mohly si hrát, může mít i opačný účinek, protože jim bere chuť ke studiu a vyvolává u nich chronickou nervozitu. Mnoho dospělých, kteří prošli klasickými základními školami, možná dodnes netuší, odkud se bere jejich permanentní stres, nejistota a napětí z toho, že nemají něco hotové. Nemůže to mít na svědomí úkolový dril? A zbytek si projdete doma za domácí úkol… Výše zmíněnou větu slyšel asi každý nejednou na konci hodiny. Nestíhá se, osnovy jsou moc nabité a tak se látka přesouvá na samostudium na doma. Mnozí učitelé dokonce i diktují strany, které si mají děti dočíst doma a pak se počítá s tím, že látka byla probrána. Je to fér? Kantořina je bezpochyby náročné řemeslo a je to práce taktéž chvályhodná, na druhé straně skoro každá práce umí být vysilující a není úplně fér přenášet odpovědnost na ty druhé, což jsou v tomto případě žáci a často i rodiče. Ti mívají navíc často i náročnější povolání, než učitelé a musí poté se svými dětmi ve svém volném čase psát úkoly. A nemluvíme zde o jednom nebo dvou úkolech, na druhém stupni základní školy dostává žák úkol často z každého předmětu. Co si počneme bez domácích úkolů? Narušovat zavedené zvyky a různá tabu společnosti není vždy ideální. Někdy to může odcizit jednu generaci od druhé, když se té mladší hodně uleví a ona, zejména kolem puberty, začne generaci předchozí vnímat dosti kriticky. Na domácí úkoly, které sice nikdo neměl rád a nechtěl je dělat, jsme byli všichni zvyklí a mnoha dospělým může přijít podivné nebo i nebezpečné, že by je nová generace nemusela dělat. Na druhou stranu proč se mají děti učit po většině dne stráveného ve škole? Navíc když to nenese nějaké zjevně pozitivní výsledky? Děti školu nemilují, neučí se dobrovolně a láskou k látce a výsledky jejich studia se nijak výrazně nezlepšují. Ve Škole Populo doučujeme všechny předměty základních i středních škol, vybrané předměty vysokých škol a cizí jazyky. Pokud potřebujete doučování, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

Přijímačky a maturity se blíží
19. 3. 2018
Školství

Po třeskuté zimě se každý z nás jistě těší na jaro. Tedy skoro každý z nás. Na některé žáky základních škol a studenty středních škol totiž čekají již v dubnu první termíny přijímacích zkoušek na střední školu, případně maturitní zkoušky při jejím zakončování. Na středoškoláky během toho ještě čekají zkoušky na vybranou vysokou školu, které probíhají paralelně s maturitní zkouškou a termíny bývají vypisovány i v září. Přijímačky i maturity budí postrach nejen pro to, že jsou zásadními zkouškami, které ovlivní budoucnost dítěte, ale děti se jich obávají, protože vyžadují vyšší míru soustředění a zvládání nervozity. Přijímačky jsou pro žáky základních škol úvodem do typu zkoušek, které jej budou čekat na gymnáziu, a maturant se připravuje na typ zkoušení na univerzitách, kdy bude muset zvládat velké úseky látky v krátkém čase a být schopen samostatné úvahy a interpretace. Řekněme si krátce, jak přijímačky i maturity probíhají. Potřebujete připravit na přijímačky nebo maturitu? Každý rok připravujeme stovky úspěšných žáků k přijímačkám a maturitám. Objednejte si své doučování a začněte se připravovat včas. Chci přípravu Přijímačky Jednotná přijímací zkouška má velmi přesný itinerář a formální průběh. Mnohé z těchto prvků mohou být zejména pro menší děti dosti stresující. Prvním krokem je volba termínu. Žák má právo na jeden řádný termín a v případě omluvy, kterou musí uznat ředitel školy, termín náhradní. Každý žák má však jen jeden pokus. Řádné termíny jsou dva. Pro čtyřleté obory je to 12. duben a 16. duben. Pro víceletá gymnázia je to 13. duben a 17. duben. Náhradní termíny se konají za měsíc, jsou dva (10. a 11. květen) a nejsou již děleny podle typu studia. Samotná přijímací zkouška se skládá ze dvou částí. První je test z matematiky, a poté test z českého jazyka a literatury. Žáci jsou rozsazeni do lavic vždy po jednom, aby nemohli opisovat. S tím souvisí i to, že nemůže mít nic na lavici, kromě testu. Občerstvení je během zkoušky povoleno, musí však ležet vedle lavice na zemi. Pomůcky jsou také povoleny, jakékoliv připojení k internetu je však zakázáno (mobily musí být vypnuté a uložené mimo lavici). Každý žák dostane od učitele testovací arch, kde je uvedeno jeho jméno a evidenční číslo. Ten si musí žák překontrolovat a test může začít. Časový harmonogram je tento – jednotná přijímací zkouška začíná vždy v 8:30, kdy musí být žák přítomen ve třídě a učitelé mají čtvrt hodiny na nutnou administrativu. Jak již bylo řečeno, zkouška má dvě části. Test z matematiky začíná v 8:45 a žák na něj má 70 minut. Test skončí v 9:55 a následuje přestávka, kdy žáci nesmí opustit budovu školy a musí vyčkat druhé části. Tou je test z českého jazyka a literatury, kdy od 10:50 probíhá opět nutná administrativa a po čtvrt hodině, tedy v 11:05 se začne psát. Žák má na tento test již jen 60 minut. Vše skončí ve 12:05. Pokud má student navýšenou časovou dispozici, poté může být k dispozici o dvojnásobek více času, než je standardní. To se však týká pouze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo postižením (např. pokud je potřeba tlumočníka do znakové řeči). Testy jsou po ukončení digitalizovány a elektronicky odeslány k centrálnímu vyhodnocení. Jak zbavit dítě stresu z přijímaček? Vedle nutného doučování jsou ideální volbou přijímačky nanečisto, které přesně simulují jejich průběh, aby si dítě alespoň částečně zvyklo na stres, jež na něj v dubnu čeká. Maturity Maturitní zkouška mívá delší a složitější průběh, než jednotné přijímací zkoušky. Důvodem je její dělení na část společnou, kterou zadává a vyhodnocuje společnost CERMAT, a část profilovou, kterou si zadává a vyhodnocuje škola sama. Student tedy musí během jara podstoupit celou sérii testů a zkoušek, přičemž testy vypsané CERMATEM jsou pro něj bez výjimky povinné a nemůže si ani zvolit termín, kdy je složí. Pro část společnou platí několik termínů. Písemné práce z českého jazyka a literatury se píší již 11. dubna. Didaktické testy z matematiky i českého jazyka se píší mezi 2. – 9. květnem. Výsledky těchto testů dostane žák 15. května od ředitele jeho školy. Mezi 16. – 29. květnem jsou poté uvolňovány výsledky písemných prací. Poté, co je dokončena část společná, následuje část profilová, která začíná již 16. května a trvá až do 8. června. Paralelně s ní probíhá ve stejném termínu ještě poslední část ze společné části, kterou jsou ústní zkoušky. Úplně nejdelší úsek je vyhrazen pro písemné práce pro profilovou část a pro složení praktické zkoušky, a to od 3. dubna do 8. června. Studenti musí všechny zkoušky a testy ze společné a profilové části ukončit do 12. června a deadline pro vyhlášení všech výsledků je 15. června. Jak to zvládnout? Nemá smysl si nic nalhávat, děti nebývají na přijímačky či maturity dostatečně připraveny psychicky a v nervozitě mohou mnohé poplést nebo zapomenout. Pro mnohé je to šok a každý rodič udělá proto lépe, když dítě zapíše na nějaké doučování, které mu pomůže získat alespoň nějakou jistotu. Neváhejte a objednejte si doučování ještě dnes! Škola Populo je pro to nejlepším řešením! Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Na známkách (ne)záleží!
13. 4. 2017
Školství

Jak dopadla ta matematika? Jaký ti vychází průměr z češtiny? Jaké bude vysvědčení? Podobné otázky asi nejsou zrovna z kategorie nejoriginálnějších, ale ke škole již téměř neodmyslitelně patří. Neméně časté jsou také diskuze o tom, zda mají školní známky skutečně takovou důležitost a váhu, která se jim mnohdy přisuzuje, anebo zda by měly být v popředí zájmu učitelů, žáků a jejich rodičů v souvislosti se školní docházkou zcela jiné hodnoty a kritéria. Argumenty pro známky Na jednu stranu školní známky jistý význam a vypovídací hodnotu mají. S hodnocením, ačkoliv třeba v úplně jiné formě, jsme konfrontováni v podstatě celý život a pro děti je tak školní stupnice přípravou na reálný život, kdy budou později jako dospělí lidé například v zaměstnání také ohodnoceni dle určitých měřítek, s nimiž nemusí být vždy vnitřně ztotožněni, stejně jako se nám někdy jeví jako nespravedlivá konkrétní známka, již jsme z písemky nebo zkoušení dostali. Zastánci známkování často také zmiňují mezi hlavními výhodami školní škály, tak jak ji všichni důvěrně známe, její standardizovanou a srozumitelnou podobu. Jde tedy o jakousi rychlou informaci od učitele směrem k žákovi či studentovi. Naproti tomu u slovního hodnocení, které některé školy před klasickým známkováním upřednostňují, hrozí nejednoznačné a alibistické věty, z nichž nemusí být žáci a rodiče úplně moudří. Také je třeba zmínit, že školní známky podporují zdravou soutěživost a plní motivační funkci. Konkrétní cíle se samozřejmě mohou lišit dle konkrétních žáků. Někdo chce být nejlepším ve třídě, jiný takzvaně ‘jede na vyznamenání’, někdo chce mít vysvědčení bez čtyřek a pro někoho může být nedostatečná na pololetním vysvědčení tím pravým impulsem ‘jít do sebe’. Pro děti také může být vítanou motivací vidina slíbené odměny za konkrétní prospěch ve škole. Pomůžeme vám se špatnými známkami Pokud se vám nebo vašemu dítěti ve škole nedaří, pomůžeme vám všechno napravit kvalitním doučováním. Mám zájem o doučování Známkování a procenta Známkování procenty je systém, který se používá k vyjádření úrovně výkonu nebo hodnocení (nejen) studentů. Každé procento odpovídá určité hodnotě nebo úrovni. Existuje několik různých způsobů, jak převést procenta na známky. Níže se můžete podívat na běžný příklad převodu procent na známky: 90 % a více: A (výborně)80-89 %: B (velmi dobře)70-79 %: C (dobře)60-69 %: D (uspokojivě)50-59 %: E (dostatečně)Méně než 50 %: F (nedostatečně = neúspěch) Známkování procenty se může škola od školy lišit. Například Gymnázium Třeboň má takové známkování trošku odlišné. Argumenty proti známkám Známkování skrze notoricky známou stupnici lze však samozřejmě na druhou stranu mnohé vytknout. V první řadě je nevýhodou hojně kritizovaný efekt ‘učení pro známky’. To znamená, že jsou žáci a studenti primárně vedeni k tomu, aby dostali dobrou známku a nikoliv k tomu, aby se dozvěděli něco nového nebo aby rozvíjeli přirozenou zvídavost, která je tak vlastní a typická pro menší děti, které ještě do školy nechodí. Pro mnohé žáky je také hrozba toho, že dostanou špatnou známku, ačkoliv se třeba na danou zkoušku svědomitě a pečlivě připravovali, zdrojem neúměrného stresu. Těžko si pak dítě vytvoří k formálnímu vzdělávání pozitivní vztah, pokud chodí dennodenně do školy s nechutí, obavami a celkově nepříjemnými pocity. Dá se řici, že učitel je veden k tomu, aby horší známkou trestal za chybu, přičemž chybování je nedílnou součástí procesu učení. Navíc, známkování nikdy nebude úplně objektivním měřítkem ohodnocení práce žáka či studenta. Většina z nás by asi nalezla u sebe či svého dítěte příklad toho, kdy jednička z daného předmětu udělená konkrétním učitelem má zcela jinou hodnotu, než stejná známka u jiného kantora. Názorně je odlišný metr jednotlivých učitelů vidět například při přestupu na jinou školu. Naše škola neznámkuje, ale pomáhá Co myslíte vy? Jsou známky spíše zbytečným a přežitým elementem, anebo užitečným a nezastupitelným způsobem hodnocením žákovy práce? Ať už se přikláníme na jednu či druhou stranu, faktem zůstává, že druhé pololetí se nám brzy přehoupne do své druhé poloviny a to je ten nejvhodnější čas začít pracovat na tom, aby na konci roku panovala spokojenost. Nejen se známkami, ale hlavně s tím, jakého pokroku jste vy nebo vaše dítě ve škole dosáhli. Anebo v ideálním případě, aby se z neoblíbeného předmětu stal předmět docela pohodový. Všichni naši lektoři jsou připraveni k tomu svým nadšením, přístupem a odbornými znalostmi maximálně přispět. Zdroje informací:  Wikipedia.orgIrozhlas.cz Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Pro bližší informace vyplňte nezávazný formulář
Zavolejte nám
Aktuálně nejsme u telefonu. Vyplňte kontaktní formulář a ozveme se vám co nejdřív.
Konzultace zdarma – Napište nám
Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na [email protected].
Doučujeme také na Slovensku.
© 2024 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.