Již 487 rodičů si tento měsíc vybralo Školu Populo. Děkujeme ❤️. Zbývají poslední volná místa a konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Přijímací zkoušky Jak se připravit na Cermat přijímací zkoušky? Vyzkoušejte si je nanečisto!

Jak se připravit na Cermat přijímací zkoušky? Vyzkoušejte si je nanečisto!

Jak se připravit na Cermat přijímací zkoušky? Vyzkoušejte si je nanečisto!
19. 2. 2024
Přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) ověřují nejen uchazečovy znalosti, ale také schopnosti – od orientace a porozumění textu, přes aplikaci vybraných poznatků v konkrétní situaci, až po celkový časový management a samotný zápis do záznamového archu. Testování nanečisto přináší jedinečnou příležitost si všechno vyzkoušet za stejných podmínek a zároveň otestovat své dovednosti a vědomosti.

Co je Testování nanečisto?

Testování nanečisto je projekt, který byl vytvořen na základě formátu JPZ za účelem cílené přípravy žáků k Cermat přijímacím zkouškám. Zahrnuje dva testy – z matematiky a z českého jazyka a literatury. Počet úloh v testech, bodování i časový limit odpovídá Cermat didaktickým testům. Žáci své odpovědi zapisují do záznamových archů, jež jsou ručně hodnoceny zkušenými lektory.

Mimo ohodnocení úloh žáci obdrží rovněž slovní zpětnou vazbu od opravujícího lektora, ve které mohou naleznout např. doporučení, co dělat lépe, nebo odůvodnění nepřidělení bodů za úlohy. Tato zpětná vazba pomůže žákům v jejich další přípravě a umožní jim zaměřit se na potřebné učivo a vyvarovat se zbytečných chyb

Potřebujete přípravu na přijímací zkoušky?
Příprava na přijímací zkoušky ve Škole Populo poskytuje studentům individuální podporu a přizpůsobený výukový plán, což zvyšuje jejich šanci na úspěch. Díky profesionálním lektorům a efektivnímu vedení se žáci cítí připraveni a sebejistější ve zvládnutí zkoušky. Úspěšnost u přijímaček činí 96 %!

Pro koho je Testování nanečisto určeno

Zúčastnit se mohou žáci 5., 7. a 9. tříd, kteří se hlásí na střední školy a víceletá gymnázia. Pro každý ročník máme připraveno pět různých variant testů, tudíž se každý může zúčastnit od jednoho do pěti termínů.

Pokud máte z pedagogicko psychologické poradny doporučení na navýšení časového limitu, umožníme vám absolvovat testování s 25 % nebo 50 % času navíc.

Objednejte si svůj termín co nejdříve. S blížícími se termíny ostrých zkoušek volná místa pro testování nanečisto ubývají. Pomůžete vašim dětem zbavit se zbytečného stresu z neznáma.
— Ivana Herzánová, projektová manažerka Testování nanečisto ve Škole Populo

Jak testování probíhá

Jestliže se chcete zúčastnit Testování nanečisto, je nutné, abyste si vytvořili online objednávku na webu Školy Populo a poté vám veškeré potřebné informace pošleme do emailu. V den konání termínu vás na místě zadávající lektor usadí ke stolu podle zasedacího pořádku. Před samotným začátkem testování se seznámíte s obecnými pokyny psaní testu a jsou zodpovězeny rovněž případné dotazy.

Jako první píšete test z matematiky, po krátké přestávce pak test z českého jazyka a literatury. Tři pracovní dny po testování obdržíte e-mailem nejen výsledky vašeho testu, ale také postup řešení úloh, slovní zpětnou vazbu a percentil umístění vašeho dítěte mezi ostatními žáky. Rovněž si můžete na své pobočce vyzvednout opravený záznamový arch.

Testování nanečisto

Žáci a Testování nanečisto

Účelem přijímacích zkoušek nanečisto není celonárodní srovnání žákovských výsledků, ale spíše individuální zhodnocení vědomostí a dovedností pod časovým tlakem, v neznámém prostředí, mezi neznámými lidmi.

I přesto, že neúspěch v testech nanečisto přímo nerozhoduje o přijetí či nepřijetí na střední školu, žáci přicházejí s jistou dávkou nervozity. Je pro ně velice prospěšné vyzkoušet si, co mohou u ostrých zkoušek očekávat a mohou se na to připravit nejen vědomostně, ale také psychicky. Je pravidlem, že druhý termín přijímaček nanečisto, který si vyzkoušejí, dopadne vždy lépe než ten předchozí.

Nejčastější chyby

Dejte si pozor na chybný záznam odpovědí. Křížky zapisujte z rohu do rohu, jakkoliv jiné či nepoctivé vedení čar může být počítačovým softwarem u ostrých zkoušek vyhodnoceno jako chyba. Věnujte pozornost také jednolitosti čar – v příslušném čtverečku nesmí být žádné čárky či skvrny, které by poškodily záznam.

Chyby v matematice

Co se týče konkrétních chyb v matematice, dávejte si pozor na zápis postupu řešení zlomků. Často se vyskytuje už jen chybný postup řešení, kdy žáci zapisují příklad se zlomky jako několik samostatných příkladů, které v posledním kroku spojí dohromady.

Další chybou, kterou žáci dělají je, že krátí zlomky přímo v záznamovém archu. Krácení zlomků se nedoporučuje provádět v záznamovém archu proto, že všechno, co je přeškrtnuté, se nehodnotí. Takové úpravy je vhodné provádět v testovém sešitě či na pomocném papíře a do záznamového archu zapsat pouze „nepřeškrtnuté“ verze.

Geometrické konstrukce jsou často nepřesně obtaženy či u nich chybí pomocné konstrukce. A je to škoda, jelikož tyto úlohy zpravidla nebývají složité a celkem lze za ně získat až 5 bodů. Určitě se vyplatí jim věnovat čas.

Chyby v českém jazyce

Největší problém v testu z českého jazyka a literatury činí oblast slovní zásoby, především ustálená slovní spojení, která se bohužel hůře trénují, na rozdíl například od pravopisu. V otevřených úlohách musí být žáci pečliví v zápisu odpovědí, jelikož všechna zapsaná slova musí být pravopisně správně. Za nesprávný zápis slova se považuje i chybějící čárka nebo háček nad písmenem. Také se v odpovědích pravidelně objevují slova navíc, která jsou rovněž hodnocena jako chyba.

Chcete si objednat termín Testování nanečisto?
Během přijímacích zkoušek nanečisto si žáci vyzkouší atmosféru reálných zkoušek, práci v časovém tlaku, ověří si svoje znalosti a naučí se pracovat se záznamovým archem. Získají také výsledky testů se správným řešením úloh a zpětnou vazbu od lektora.

Závěrem

Cermat přijímací zkoušky jsou kombinací znalostí a dovedností. Trénovat pouze jednu část proto není dostatečné. Projekt Testování nanečisto nabízí jedinečnou příležitost vyzkoušet si podmínky, které na žáky čekají u JPZ. Žáci získají představu, jakým směrem by se měla jejich příprava ubírat, na co by se měli zaměřit, čemu by se měli více věnovat, ale také to žákům ukáže jejich silné stránky.

Obrovskou výhodou je právě zpětná vazba, která může osvětlit některé z chyb, kterých se žáci dopustili. Přijímací zkoušky nanečisto se postupně stávají nedílnou a důležitou součástí systematické přípravy k JPZ a neměly by chybět u každého, kdo chce své přípravě věnovat maximum.

Zdroje:

Cermat

Osobní zkušenosti autorek

Autor:

Mgr. Ivana Herzánová

Projektová manažerka Testování nanečisto ve Škole Populo

Ivana Herzánová má jako projektová manažerka testování nanečisto na starosti celkovou organizaci projektu Přijímací zkoušky nanečisto. Komunikuje s rodiči, vyřizuje jejich požadavky a přání. Spolupracuje s lektory, kteří jednotlivé termíny zajišťují, a dbá na to, aby zajistili studentům co nejkvalitnější průběh testování a zpětnou vazbu.

Bc. Nikola Maňasová

Lektorka českého jazyka, anglického jazyka a matematiky ve Škole Populo

Nikola Maňasová vystudovala obory Český jazyk a Anglický jazyk na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, nyní dokončuje magisterské studium stejných oborů na Karlově univerzitě v Praze. Ve Škole Populo působí jako lektorka češtiny, angličtiny a matematiky od roku 2021. Aktivně se zapojuje do projektu Testování nanečisto a rovněž spolupracuje s Metodickým centrem na korekturách testů i textů.

Pro bližší informace vyplňte nezávazný formulář
Zavolejte nám
Jsme právě u telefonu
Konzultace zdarma – Napište nám
Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na [email protected].
Doučujeme také na Slovensku a v Anglii.
© 2024 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.