Již 354 rodičů si tento měsíc vybralo Školu Populo. Děkujeme ❤️. Zbývají poslední volná místa a konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Přijímací zkoušky CERMAT přijímací zkoušky na SŠ: důležité aktuality 2023/2024

CERMAT přijímací zkoušky na SŠ: důležité aktuality 2023/2024

CERMAT přijímací zkoušky na SŠ: důležité aktuality 2023/2024
19. 12. 2023
Přijímací zkoušky

Každý žák, který se chystá na střední školu, musí podat přihlášku. Od 1. ledna 2024 bude účinná novela školského zákona od MŠMT, která má za cíl digitalizaci přijímacího řízení na střední školy. Dle této novely budou mít uchazeči možnost podání přihlášek elektronicky, dojde také k navýšení počtu přihlášek a prioritnímu seřazení škol. Zároveň budou mít uchazeči jednodušší přístup ke zjištění informací, zda byli přijati na SŠ.

Způsoby podání přihlášky

Od roku 2024 bude díky novele zákona možné podat přihlášku na střední školu 3 způsoby. Elektronicky s ověřenou identitou, vytištěným výpisem z online systému nebo odevzdáním tiskopisu se všemi přílohami. Do přihlášky se nově budou moci uvést až 3 vybrané střední školy či obory bez talentové zkoušky, vždy podle zvolené priority

Protože nebude možné, aby byl student přijat současně na více škol, vznikne na středních školách více míst pro uchazeče. Již v prvních kolech přijímacího řízení by se tímto novým způsobem navíc měla zaplnit většina kapacit.

Termín podání přihlášek je stanoven od 1. do 20. února 2024.

Po odevzdání již nebude možné provádět změny v pořadí škol, proto si dobře rozmyslete, kterou školu chcete prioritizovat. 

Nově odpadá povinnost odevzdat zápisový lístek. Platí totiž, že žák nastoupí na tu školu, kam ho v prvním kole přijímacího řízení přijmou a má ji nejvýše v pořadí.

Přijímačky nanečisto se Školou Populo
Zažijte pravou atmosféru přijímacích zkoušek ve Škole Populo! Objednejte si svůj termín a připravte se společně s námi na opravdovou zkoušku. 

Tři možnosti odevzdání

V novém roce bude možné podat přihlášku 3 způsoby. Kromě elektronického podání, mohou zájemci využít také výpis ze systému nebo odevzdání listinné přihlášky, jako tomu bylo doposud. 

Elektronická přihláška

Možnost podání přihlášky elektronickou formou je nejsnazším způsobem odevzdání. Jediné, co k odevzdání touto formou potřebujete je zařízení, na kterém přihlášku vyplníte a ověřená elektronická identita (nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita). 

Nemusíte nic tisknout, ani posílat poštou. Sami navíc nemusíte nic vypisovat. V systému, který je napojený na registr obyvatel, pouze vyberete dítě, které chcete na střední školu zapsat a následně zvolíte střední školy a obory, kam by vaše dítě chtělo nastoupit. 

Při elektronickém vyplňování uvidíte výčet informací poskytnutých střední školou, jako například přehled oborů dané školy, počet plánovaných přijatých uchazečů nebo také počet přijatých v minulém roce.

Školy vybíráte v takovém pořadí, ve kterém chcete, aby dítě případně nastoupilo. Následně jednoduše nahrajete všechny vaše přílohy do kopie ve formě skenu nebo fotek. Jaké přílohy daná škola požaduje uvidíte přímo v systému. Po odevzdání přihlášky vám přijde také elektronická pozvánka k přijímacím zkouškám.

K vyplňování přihlášky se můžete jednoduše vracet a v rozpracované přihlášce dál pokračovat. V systému navíc uvidíte přehled výsledků i další komunikaci s danou školou. 

Po odeslání přihlášky vám přijde elektronické potvrzení na e-mail

Vytištěný výpis

Pokud chcete odevzdat vytištěný výpis ze systému, je nutné přihlášku vyplnit online, ale bez přihlášení či ověřování identity. To znamená, že musíte všechny informace o sobě i o svém dítěti zadat ručně. Stejně jako u elektronické přihlášky, i tady však platí, že máte snadný výběr škol a nemusíte o nich všechny informace vypisovat. 

Do systému také nahrajete potřebné přílohy a poté tiskopis vytisknete a odevzdáte na všechny příslušné školy. Výpis můžete odevzdat osobně, poštou nebo datovou schránkou, dejte si však pozor, aby každá přihláška měla dané přílohy. Nezapomeňte ji také podepsat. Pozvánka k přijímacím zkouškám vám následně přijde doporučenou poštou

Tiskopis s přílohami

Při odevzdání přihlášky v listinné formě nepotřebujete k vyplnění počítač ani mobilní telefon. Všechny informace vyplňujete ručně, jako tomu bylo před novelou zákona, včetně adresy školy, kódu oboru a přesného názvu se zaměřením. Přihlášku musíte doručit do každé vybrané školy zvlášť. Ke každé přihlášce musíte dodat také potřebné přílohy

Nezapomeňte však, že všechny vaše přihlášky musí mít školy či obory seřazené v totožném pořadí.

Doučování na přijímací zkoušky
Připravte se na přijímací zkoušky ve Škole Populo. Naši lektoři mají s doučováním k přijímačkám zkušenosti a přizpůsobí se na míru vašim požadavkům. Doučují vždy individuálně, a to prezenčně nebo online.

Přijímací řízení

Všichni zájemci o studium na škole s maturitním oborem, mají 2 pokusy jednotné přijímací zkoušky, počítá se vždy lepší výsledek. Přijímačky se konají v prostorách vámi zvolených středních škol. Konkrétní místo nově určuje Cermat. Nestanoví ho podle vašich preferencí, ale tak, aby se rozložení žáků rozmístilo rovnoměrně

1.kolo přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení žák podává přihlášku na 3 střední školy a píše 2 pokusy jednotné přijímací zkoušky. V případě přijetí nastoupí na tu školu, kterou má nejvýše v pořadí. 

První řádný termín je 12. dubna 2024, druhý řádný termín 15. dubna 2024.

Náhradní termíny přijímaček jsou stanoveny na 29. a 30. dubna 2024.

Pozvánku s informací o místě konání obdržíte nejpozději 14 dní před termínem přijímací zkoušky. 

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení budou nově zveřejněny 15. května 2024, tedy po náhradním termínu jednotných přijímacích zkoušek. Výsledky uchazeči obdrží způsobem, jakým přihlášku podali. 

Příprava na přijímací zkoušky ve Škole Populo

2.kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení je určené pro nepřijaté uchazeče z kola prvního nebo pro ty, kteří se svého přijetí vzdali nebo se nikam nehlásili

Druhá kola přijímacího řízení budou probíhat stejným způsobem, jako kola první. Opět je nutné přihlášku podat jedním z možných způsobů a školy seřadit podle priorit. 

20. května 2024 se zveřejní kompletní seznam škol, které nabízí volná místa ve druhém kole přijímacího řízení. V systému se uchazeči dozví také počet volných míst daného oboru. Přihlášky budou uchazeči podávat do 24. května 2024.

Od 8. do 12. června 2024 proběhnou přijímací zkoušky pro druhé kolo. Výsledky budou známy 21. června 2024.

Nezapomeňte!
Ve druhém kole budou zohledněny výsledky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola. Pokud se tedy žák ve druhém kole hlásí na maturitní obor, musel v kole prvním skládat jednotnou přijímací zkoušku

3.kolo přijímacího řízení

Třetí kola přijímacího řízení budou, stejně jako v letech minulých, plně v režii středních škol. Podmínky pro přijetí si určí ředitelé. Přihlášky do třetího kola se podávají výhradně v tištěné podobě, elektronické odevzdání není možné. Počet přihlášek není omezen a uchazeči zde neaplikují prioritizaci.

Podmínky přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí musí ředitelé středních škol zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2024

K přihlášce nově není povinné přikládat vysvědčení ze základní školy. Tuto podmínku si však mohou stanovit ředitelé jednotlivých škol, proto si dejte pozor na to, co jednotlivé školy požadují. 

Pokud přihlášku plánujete odevzdat elektronicky nebo pomocí vytištěného výpisu, všechny informace o požadavcích škol naleznete v systému při vyplňování přihlášky. Pokud odevzdáte listinu s přílohami, musíte si požadavky zjistit sami, například na webových stránkách škol. 

Určení priority

Součástí odevzdané přihlášky musí být seřazení škol v pořadí dle vaší priority. Pokud jste si zvolili starý způsob a přihlášky odevzdáte vytištěné na každou školu zvlášť, pořadí musí být vždy stejné!

Jakou strategii zvolit?

Na první místo uveďte školu, kam se chcete dostat s maximální prioritou. Pokud vás na ni přijmou, automaticky na ni nastoupíte.

Na druhé místo vyberte školu, která je pro vás hned další možností. Pokud vás nepřijmou na první školu, ale přijmou vás na školu uvedenou na druhém místě, automaticky na ni nastoupíte.

Na třetí místo uveďte školu, na kterou chcete nastoupit, pokud vás nepřijmou na první, ani na druhou vybranou školu. Tuto možnost můžete využít například jako záchrannou variantu

Nezapomeňte, že
Pokud se rozhodnete na školu, kam vás přijmou, nakonec nenastoupit, vzdáváte se automaticky celého prvního kola přijímacího řízení a můžete se zúčastnit až kola druhého. Proto je váš výběr škol a jejich prioritizace velmi důležitá

Z čeho se skládají jednotlivé testy

Všichni žáci píší u přijímacích zkoušek písemný test z matematiky a písemný test z českého jazyka a literatury. Maximálně je možné získat 50 bodů z každého testu. Minimální hranici počtu bodů pro přijetí žáka si stanovují školy. 

Navíc záleží na percentilu, tedy počtu žáků, kteří jsou úspěšnější než konkrétní uchazeč. Teoreticky se tak může stát, že i student se 49 body nemusí být u zkoušky úspěšný, protože všechna místa zaplní uchazeči s plným počtem bodů, kteří se umístí před ním.

Cermat přijímačky

Jaké jsou požadavky na znalosti?

Testy z matematiky i českého jazyka a literatury by měl úspěšně zvládnou každý žák, který má dobré znalosti učiva základní školy. Zadání testů vždy odpovídá jednotlivým ročníkům. Konkrétní specifikace k oběma předmětům naleznete zde.

Žáci by neměli podcenit přípravu na přijímací zkoušky. Pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek doporučujeme pravidelné procvičování testů CERMAT testů z minulých let, které dává CERMAT k dispozici. (O didaktických testech jsme psali také v našem článku.) Díky přehlednému rozdělení je možné vybrat úlohy přímo podle konkrétního druhu střední školy, na kterou se žák hlásí.

V případě, že potřebujete pomoct s přípravou na přijímací zkoušky, neváhejte se obrátit na Školu Populo. Každý rok připravujeme stovky dětí, které jsou přijaty na svou vysněnou školu. Rádi vám s přípravou pomůžeme!

Ve Škole Populo jsme si vědomi, jak náročná je příprava na přijímací zkoušky na SŠ. Proto již několik let pro žáky pořádáme přijímací zkoušky nanečisto. Žák může zažít autentickou atmosféru jako ve škole nebo si může přijímačky nanečisto zkusit online z pohodlí domova.

Jaký je časový limit?

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut. Časový limit pro test z matematiky je  70 minut

V případě, že má žák přiznané uzpůsobení podmínek pro konání přijímacích zkoušek, bude mu prodloužen časový limit dle jeho zařazení. Žák musí potřebné dokumenty odevzdat společně s přihláškou na střední školu.

Jaké jsou povolené pomůcky?

U obou testů mohou mít žáci pouze černě nebo modře píšící propisovací tužku. U matematiky pak mohou žáci používat obyčejnou tužku a rýsovací potřeby, které jsou nezbytné v geometrii.

Je zakázáno používat fixy nebo gumovací propisky. Dále žáci nesmí používat kalkulačky, matematicko-fyzikální tabulky, slovníky nebo Pravidla českého pravopisu.

Nejdůležitější informace
 Termín pro podání přihlášek 1. – 20. února 2024
 Přihlášky je možné odevzdat elektronicky, výpisem ze systému nebo v listinné podobě.
 Můžete vybrat až 3 školy, které seřadíte podle priorit. Po odevzdání není možná změna a nastoupíte na tu školu, kterou máte nejvýše v pořadí (pokud nastoupení odmítnete, vzdáváte se automaticky celého prvního kola).

 

Zdroje:

CERMAT
MŠMT
Novinky.cz
Lektoři Školy Populo

Autor:

Kristýna Můčková
Copywriter
Kristýna pracuje ve Škole Populo jako copywriter a připravuje zajímavé články pro náš blog. Zároveň se podílí na tvorbě newsletterů nebo našeho webu. Vždy se ráda ujme nápadů a myšlenek, které může sepsat a předat dál. Cestu do světa copywritingu, managementu a marketingu našla během svého pětiletého studia na brněnské Newton University.

 

Kontaktujte nás pro bližší informace o doučování
Zavolejte nám
Aktuálně nejsme u telefonu. Vyplňte kontaktní formulář a ozveme se vám co nejdřív.
Napište nám
Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na [email protected].
Doučujeme také na Slovensku a v Anglii.
© 2024 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.