Váš kurz může začít do 2 dnů. ⌛ Minulý týden této příležitosti využilo 137 klientů. Konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Ostatní

Ostatní blog

ADHD a vzdělání: Jak Škola Populo podporuje studenty s ADHD
9. 1. 2024
Ostatní

V České republice je oficiálně diagnostikováno přibližně 14 tisíc případů ADHD. Toto číslo však bude ve skutečnosti mnohonásobně vyšší. Také ve Škole Populo se stále častěji setkáváme s požadavkem na výuku žáků a studentů s diagnostikovaným syndromem ADHD. Jak pracujeme s těmito žáky a studenty ve Škole Populo a co to vlastně ADHD je?  Jak pracujeme s ADHD ve Škole Populo Ve Škole Populo se v rámci mimoškolního vzdělávání zaměřujeme také na práci s žáky se specifickými poruchami učení a poruchami pozornosti, kam patří právě ADHD. Pro žáky a studenty s ADHD vybíráme takové lektory, kteří mají v této oblasti zkušenost a zajistí zcela individuální přístup. Aby bylo doučování co nejefektivnější, je lektorům taktéž k dispozici metodická podpora. Každé dítě s ADHD je jedinečné a vyžaduje speciální přístup k výuce. Ať už potřebuje během lekce pohyb, častější opakování učiva nebo vést výuku formou hry, naši lektoři jsou schopni upravit obsah každé lekce na míru a přizpůsobit se potřebám jednotlivce. Vzhledem k tomu, že děti s ADHD bývají často osobnostmi s celou řadou koníčků a zájmů, velkou představivostí a mnoha originálními nápady, naši lektoři se přizpůsobují každému žákovi či studentovi zvlášť a nechávají tak vyniknout jejich silné stránky při procesu učení.  Má vaše dítě potíže s pozorností? Napište nám! Ve Škole Populo máme zkušené lektory, kteří přesně ví, jak vaše dítě motivovat a udržet jeho pozornost, aby dosáhlo skvělých výsledků. Chci doučování ve Škole Populo.  Co je to ADHD? ADHD, neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou (z anglického "attention deficit hyperactivity disorder") patří mezi hyperkinetické poruchy. Jedná se o neurovývojové onemocnění, tedy poruchu centrální nervové soustavy, která způsobuje nepozornost, hyperaktivitu a impulzivitu jedince.  Původ ADHD není jednoznačný, avšak podle studií se na jeho vzniku ze 75 % podílí dědičnost. Mezi další příčiny vzniku ADHD se řadí škodlivé vlivy v průběhu těhotenství a také komplikace při porodu či krátce po něm. Naopak důvody, které uslyšíte všude kolem, což je třeba nadměrné sledování televize a špatné zvládání výchovy dítěte, nejsou jako příčiny vzniku ADHD potvrzeny žádným dosavadním výzkumem.  Jaké jsou hlavní příznaky ADHD? Příznaky ADHD se většinou objevují již v raném věku dítěte a velká část případů je diagnostikována ještě ve školním věku, tedy mezi 6 a 12 lety. Hlavními příznaky ADHD jsou potíže s pozorností a soustředěním, impulzivní a bezohledné jednání, neklid, bezmoc a frustrace. Pro stanovení diagnózy je nutné s dítětem navštívit dětského psychologa nebo psychiatra.  Všechny příznaky se ne vždy objevují najednou a souvisí také s pohlavím jedince, kdy chlapci bývají více impulzivní a dívky zase více nepozorné. Symptomy jsou dlouhodobou součástí života dítěte s ADHD, a můžeme je sledovat jak ve škole, tak i doma.  Rozdíly v projevu ADHD u dětí a dospělých Jak již bylo řečeno, ADHD se projevuje většinou od raného dětství. Postihuje zhruba 6-9 % všech dětí a několikanásobně častěji je diagnostikována u chlapců, než-li u dívek.  Projevy ADHD u dětí Dítě má potíže soustředit se, snadno jej lze vyrušit a poté mu delší dobu trvá, než se vrátí k původní činnosti. Často zapomíná nebo ztrácí věci. Dítě nevydrží v klidu, vrtí se nebo si hraje s rukama, pobíhá, poskakuje a pořád mluví nebo vydává zvuky.  Dítě jedná neuváženě. Vykřikuje, skáče druhým do řeči a působí potíže v kolektivu. V jistých případech může způsobit sobě či druhým dokonce úraz.  Projevy ADHD u dospělých Až dvě třetiny dětí s diagnostikovanou poruchou trpí ADHD i v adolescenci a zhruba polovině syndrom zůstane také v dospělosti. Dospívající a dospělí mívají potíže se soustředěním a dodržováním režimu. Spíše než hyperaktivita se v pozdějším věku objevují pocity vnitřního neklidu a nadále přetrvává impulzivita a porucha pozornosti. Problémy ve škole vystřídají problémy v zaměstnání, kdy jedinec s ADHD často mění zaměstnání, není schopen dodržovat stanovené termíny a následně se musí potýkat s pocity méněcennosti a selhání.  Ačkoliv ADHD nelze úplně vyléčit, tak pro děti i dospělé již v dnešní době existuje řešení, kterým je léčba. Ta může být buď terapeutická nebo farmaceutická, ideální je však kombinace obou dvou.  ADHD a školský systém v ČR Děti s ADHD patří do kategorie vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Ředitel školy může se souhlasem krajského úřadu zřídit funkci asistenta pedagoga, na kterého dostane škola finanční příspěvek. Musí však vypracovat individuální vzdělávací program ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálním pedagogickým centrem. Vzhledem k množství případů ADHD však české školy nestíhají reagovat přiměřeně a mnozí studenti s ADHD se proto v běžném vyučování trápí. Pokud tedy chcete dopřát svému dítěti náležitou péči, věnujte se také mimoškolnímu vzdělávání. Ve Škole Populo se zaměřujeme na individuální výuku, tzn. jeden lektor vždy vyučuje pouze jednoho studenta. To je právě pro děti s ADHD tím nejefektivnějším způsobem učení. Naši lektoři mohou mimo jiné využít metodické podpory v oblasti specifických poruch učení a poruch pozornosti, aby byli schopni určit vhodný způsob práce s jednotlivými žáky. Vy tak budete mít jistotu, že má vaše dítě péči, kterou potřebuje.  Zdroje: WikipediaAsociace dětské a dorostové psychiatrieiDnes.czZdravotnickydenik.cz Autor: Kateřina Hrbková Social specialist a copywriter Kateřina vystudovala Rekreologii na Univerzitě Palackého, díky které mimo jiné získala široký přehled v marketingu a managementu. Je kreativní duší Školy Populo. Připravuje obsah na naše sociální sítě tak, aby byli klienti o všem informováni. Zároveň píše články pro blog plné zajímavostí ze světa školství nebo cizích jazyků.  

Možnost využití FKSP a dalších benefitních programů
21. 9. 2023
Ostatní

Nabízí váš zaměstnavatel možnost čerpání benefitu ve formě FKSP nebo jiných benefitních programů? Nevíte, jak nejlépe váš benefit využít? Možná vás překvapí, že čerpání benefitů se nevztahuje pouze na cestování. Ve Škole Populo nyní můžete svůj příspěvek čerpat také.  Uplatněte vaše pracovní benefity ve Škole Populo! Pořiďte si jazykový kurz pro sebe či partnera, nebo individuální doučování pro svého žáčka. Ať už se rozhodnete jakkoliv, věřte, že investice do vzdělání se vyplatí. Chci uplatnit benefit.  Čerpání FKSP a dalších benefitů ve Škole Populo Jedna z možností, jak nejlépe uplatnit FKSP a další benefitní programy (dále jen "další benefity"), je využít příspěvek na vzdělání. Ve Škole Populo například přijímáme platby formou benefitů za doučování i jazykové kurzy pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.  Jaké benefity u nás můžete využít? Pro vaše vzdělávání můžete ve Škole Populo čerpat hned několik druhů benefitů:  Up Česká republika s.r.o. (poukazy Unišek+FKSP, Unišek, Unišek+ a Cadhoc) Edenred CZ s.r.o. (poukaz Edenred Benefits, Edenred Benefity Café nebo přímá fakturace) Sodexo Pass Česká republika a.s.  (poukazy Fokus Pass, Dárkový Pass a Flexi Pass a Flexi Pass Card)  Benefit plus (přímá fakturace na Benefit Management s.r.o.) Existuje více variant, jak ve Škole Populo uplatnit FKSP a další benefity na doučování či jazykové kurzy, ať už pro sebe, nebo pro své rodinné příslušníky. První možností je, že klient přijde na pobočku s papírovými poukazy nebo kartou Sodexo, konkrétně Flexi Pass Card. V tomto případě je možná celková úhrada nebo částečná úhrada s doplatkem v hotovosti nebo na účet. Další možností je přímá fakturace na poskytovatele benefitu (např. Edenred CZ s.r.o. nebo Benefit Management s.r.o.). Pro více informací o dalších možnostech čerpání benefitu, kontaktujte svého zaměstnavatele nebo poskytovatele benefitu.  Příklad přímé fakturace: Klient chce čerpat z FKSP nebo dalších benefitů při koupi doučování ve Škole Populo. Vystavíme tedy fakturu za doučování přímo na poskytovatele benefitu s uvedením jména nebo čísla zaměstnance, který benefit čerpá, a společnosti, u které pracuje. Poskytovatel zaměstnaneckých benefitů následně pošle úhradu za doučování a strhne částku z fondu daného zaměstnance.  Co je to FKSP a jaké jsou další benefity? FKSP, neboli Fond kulturních a sociálních potřeb, je fond zřizován zaměstnavateli, kteří jsou organizační složkou státu, státní příspěvkovou organizací nebo příspěvkovou organizací zřízenou územními samosprávnými celky. FKSP tedy v prvé řadě tvoří organizace, kterým to ukládá zákon (ministerstva, školy, státní podniky, organizační územní samosprávy apod.). Více o FKSP se dozvíte níže.  Další benefitní programy využívají soukromí zaměstnavatelé, tzn. nestátní společnosti. Tito zaměstnavatelé často vytvářejí takzvaný sociální fond nebo využívají služby poskytovatelů zaměstnaneckých benefitů (např. Edenred CZ s.r.o. nebo Sodexo Pass Česká a.s.).  Kde ještě uplatnit FKSP a další benefity? Jak již bylo řečeno, tyto benefity lze využít na nákup zboží a služeb péče o zdraví a volnočasových aktivit. V podstatě tedy existuje spousta možností, na co čerpat FKSP. Benefit můžete tedy uplatnit hlavně za kulturu, sport, dovolenou a zdravotní péči, vzdělání nebo nákup knih. Jedním z nejběžnějších využití benefitu je čerpání příspěvku na dovolenou zaměstnance a jeho rodinných příslušníků. Lze poskytnout příspěvek na tuzemský či zahraniční zájezd víkendové, lázeňské, relaxační nebo wellness pobyty. Zaměstnavatel může také zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům přispívat na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce nebo jim poskytovat příspěvky na penzijní připojištění či soukromé životní pojištění. Může také hradit nákup vitamínových prostředků pro zaměstnance, přispět na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě nebo žloutence.  FKSP Další benefitní programy není třeba dále vysvětlovat, to by mělo zvládnout vaše personální oddělení. Pojďme si ale blíže vysvětlit, jak se liší od ostatních benefitů FKPS, kdo má nárok z něj čerpat a kdo ho vlastně platí.  Kdo má nárok na FKSP? Na čerpání FKSP mají nárok zaměstnanci všech organizačních složek a příspěvkových organizací, které zřizuje stát, kraj nebo obec. Jedná se o zaměstnance institucí, jakými jsou např. školy, zdravotnická zařízení, obecní úřady, policie, technické služby, úřady, státní podniky, soudy, ministerstva apod. Dále mají nárok využít takový benefit zaměstnanci, jejichž soukromá firma umožňuje čerpání z tzv. sociálního fondu. Tuto informaci byste měli obdržet při nástupu do zaměstnání od příslušného personálního oddělení.  Příspěvky mohou čerpat ti zaměstnanci, kteří mají s institucí uzavřenou pracovní smlouvu (plný nebo zkrácený pracovní úvazek), zaměstnanci v pracovní neschopnosti, ženy na mateřské dovolené či osoby na rodičovské dovolené a důchodci, kteří při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu (třetího stupně) pracovali u zaměstnavatele. Zaměstnanec může z FKSP čerpat prostředky až po skončení zkušební lhůty. Benefity z fondu nejsou poskytnuty osobám, které mají s organizací uzavřenou dohodu o provedení práce či dohodu o provedení činnosti. Kdo platí FKSP? Platbu formou benefitu FKSP provádí vždy zaměstnavatel za čerpajícího zaměstnance. Pravidla, podle kterých zaměstnavatelé FKSP vytvářejí upravuje vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., v platném znění. Zaměstnavatel zpravidla do FKSP přispívá ročně dvěma procenty z ročního objemu přidělených prostředků na platy zaměstnanců.  Společnosti, které přijímají platby z FKSP, mají různé způsoby, jak lze benefit uplatnit. Společné všem je však nepeněžní plnění. Plnění poskytované zaměstnancům se většinou hradí bezhotovostním způsobem (nákup na fakturu), poukazem nebo benefitní kartou (na té má čerpající zaměstnanec uložené peníze právě pro tyto účely). Zjednodušeně ten, kdo benefit čerpá, nikdy nedostane fyzicky do ruky peníze na nákup produktu či služby.  Zdroje:  Up Česká republika s.r.o. Edenred CZ s.r.o. Sodexo Pass Česká republika a.s.  Benefit plus Napovime.czPodnikatel.cziDNES.cz Autor:  Kateřina Hrbková Social specialist a copywriter Kateřina vystudovala Rekreologii na Univerzitě Palackého, díky které mimo jiné získala široký přehled v marketingu a managementu. Je kreativní duší Školy Populo. Připravuje obsah na naše sociální sítě tak, aby byli klienti o všem informováni. Zároveň píše články pro blog plné zajímavostí ze světa školství nebo cizích jazyků.  

Alternativní způsoby vzdělávání – domácí vzdělávání
1. 8. 2023
Ostatní

Domácí výuka je čím dál více populární forma vzdělávání žáků. Ve Škole Populo doučujeme děti, pro které jejich rodiče vybrali tento způsob výuky. Proto, aby se mohly děti učit doma, je potřeba splnit několik podmínek, které nařizuje stát a příslušná škola.  Co je to domácí vzdělávání? Domácí výuka je alternativní forma vzdělávání, která postupně vznikla mezi lety 1970 až 1980 v USA. V současnosti je uznávaná jako plnohodná forma vzdělávání téměř po celém světě. V roce 2005 se v České republice domácí vzdělávání uzákonilo jako jedna z dalších forem individuálního vzdělávání pro 1. stupeň všech základních škol. V případě domácí výuky na 2. stupni základních škol a na středních školách vždy záleží na domluvě mezi rodičem a ředitelem konkrétní školy.  Potřebujete doučování? Doplňte domácí vzdělávání doučováním ve Škole Populo. Naši zkušení lektoři učí všechny předměty základních a středních škol.  Mám zájem o výuku Podmínky domácí výuky Pokud rodiče pro své dítě vyberou formu domácího vzdělávání, je potřeba, aby své rozhodnutí oznámili příslušné základní nebo střední škole, ve které bude dítě plnit svou školní docházku. Důležitou podmínkou pro domácí výuku je potřebné vzdělání osoby, které bude dítě učit. V případě prvního stupně základní školy, musí mít konkrétní osoba minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, u druhého stupně základní školy nebo střední školy už musí mít i vysokoškolské vzdělání. Děti se během domácí výuky učí stejné učivo jako jejich spolužáci ve škole. To znamená, že domácí vzdělávání musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem konkrétní školy.  Aby žák získal hodnocení, každé pololetí jej čekají zkoušky, během kterých obhájí své znalosti. Průběh těchto zkoušek organizuje ředitel příslušné školy a zároveň určuje vyučující, kteří by měli žáka vyzkoušet. Výsledné hodnocení žákovi dává vyučující. V České republice existuje Asociace pro domácí vzdělávání, která nabízí podporu a informace rodičům, kteří se rozhodují pro výuku svého dítěte doma. Průběh zkoušek  Rodiče se mohou informovat, jakou formou bude probíhat přezkoušení jejich dítěte, při schvalování jejich žádost o domácí vzdělávání. Zkoušky probíhají písemnou nebo ústní formou, prezentací či ukázkou praktických dovedností.  Žádost o domácí vzdělávání  Žádost o tuto formu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte a předává ji řediteli školy, který ji posuzuje. K této žádosti musí rodiče doložit vyjádření psychologicko-pedagogické poradny a nejvyšší dosažené vzdělání osoby, která bude dítě učit. Pokud rodiče podmínky školy a celého individuálního vzdělávání nesplní, škola může dohodu o domácím vzdělávání vypovědět a žák bude zařazen do běžného školního režimu. Školy mohou poskytnou žákům do domácí výuky učebnice a doporučit pracovní sešity či pomůcky. V některých případech se mohou žáci účastnit školních akcí, výletů nebo jiných aktivit pořádaných konkrétní školou.  Jaké mohou být výhody domácího vzdělávání? Hlavní výhodou domácí výuky je individuální přístup. Žák se učí dle svého tempa a má více prostoru se zeptat na informace, kterým nerozumí a potřebuje je vysvětlit. Osoba, která dítě učí, může vše ukazovat na praktických příkladech v domácnosti nebo v přírodě (např. počítání rohlíků nebo poznávání stromů). Některé školy mohou nabízet výukovou podporu online, která pomáhá rodičům během domácí výuky. Tato podpora může být ve formě výukových materiálů, videí, testů a dalších interaktivních pomůcek. Zároveň některé školy nabízí online výuku, do které se mohou žáci z domu připojit a být součástí vyučování. Děti si mohou během domácího vzdělávání vypracovat své portfolio. Mohou to být jejich sešity, výrobky, cestovní deníky, fotodokumentace nebo i dovednosti např. hra na hudební nástroj nebo tanec. Kdo nejčastěji využívá domácí výuku? Domácí výuku může využít kdokoliv, kdo o ni má zájem. Nejvíce využívají tuto alternativní formu výuky sportovci, děti, které si prošly šikanou, děti se speciálními požadavky na výuku nebo se zdravotním postižením. Existuje také velké množství rodičů, kteří chtějí své děti vzdělávat jiným způsobem než zajišťuje české školství.  Doučování během domácí výuky Domácí výuku dítěte je možné kdykoliv podpořit o doučování předmětů ZŠ, SŠ nebo cizích jazyků. Ve Škole Populo máme desítky dětí, které se učí doma a zároveň se doučují s našimi lektory. Naše doučování je individuální, proto se žák bude cítit stejně jako během výuky doma. Pokud potřebujete pomoct vysvětlit konkrétní školní látku, připravit na přezkoušení nebo jen obohatit znalosti svého dítěte, neváhejte a objednejte si doučování ve Škole Populo.  Rádi vám s doučováním pomůžeme ve Škole Populo. Pokud hledáte individuální doučování, neváhejte se na nás obrátit. Zdroje: WikipediaŠance dětemTop.czPředškolní poradnaAsociace pro domácí vzdělávání XTB Autor: Kristýna Můčková Copywriter Kristýna pracuje ve Škole Populo jako copywriter a připravuje zajímavé články pro náš blog. Zároveň se podílí na tvorbě newsletterů nebo našeho webu. Vždy se ráda ujme nápadů a myšlenek, které může sepsat a předat dál. Cestu do světa copywritingu, managementu a marketingu našla během svého pětiletého studia na brněnské Newton University.

V roce 2022 jsme ve Škole Populo pomáhali nejen s doučováním
22. 12. 2022
Ostatní

Rok 2022 pomalu končí. Na události byl opravdu bohatý. Pojďme si společně připomenout, co jsme během uplynulých 12 měsíců ve Škole Populo dělali a co jsme společně dokázali. Jaký byl rok 2022 v číslech Začněme trochou čísel. Letos jsme úspěšně odučili přibližně 180 tisíc lekcí, což je proti loňsku znatelný nárůst. Už několikátý rok po sobě navíc pozorujeme zvyšující se zájem o online kurzy. Na přijímací zkoušky a maturity jsme připravili přibližně 2000 studentů. Jejich úspěšnost se pohybuje kolem 94–96 %, z čehož máme opravdovou radost. Na závěr dodejme, že na doučování se podílí přibližně 900 skvělých lektorů. Pomáhali jsme Ukrajině i znevýhodněným dětem V průběhu celého roku jsme se snažili pomáhat. V březnu, krátce po vypuknutí války na Ukrajině, jsme uspořádali sbírku trvanlivých potravin a zdravotnických potřeb pro ukrajinské vojáky. Podobně jsme také nabídli lekce češtiny uprchlíkům, kteří k nám přicházeli. Díky nim měli aspoň částečně usnadněnou komunikaci s úřady i v běžném denním životě. Na srpen jsme připravili speciální program na doučování 200 znevýhodněných dětí. Akce byla určena pro ty, kteří by si jinak doučování dovolit nemohli. Těší nás, že zaznamenala velký ohlas. Spustili jsme e-shop pro testování nanečisto Velký krok vpřed jsme udělali v listopadu, kdy jsme spustili e-shop pro přihlašování na testování nanečisto. Přihlášení zájemci se naučí například číst správně zadání otázek a odpovídat na ně. Při prezenčním testování si také vyzkouší i atmosféru jako při opravdových zkouškách. Díky tomu už budou vědět, co a jak při testech dělat. Soudě podle počtu přihlášek, které nám každodenně chodí, to byl krok správným směrem. Zrekonstruovali jsme čtyři naše pobočky Nového „kabátu” se v průběhu roku dočkaly pobočky Školy Populo v Praze, Olomouci, Ostravě a Brně. Přibyl nový nábytek, celkově jsme prosvětlili místnosti a také jsme přidali nové květiny a dekorace. Klienti i koordinátorky se díky tomu cítí mnohem lépe. Přibyly nám krásné recenze od klientů Každému žákovi či studentovi se ve Škole Populo věnujeme s maximálním nasazením. Snažíme se, aby naše doučování bylo co nejefektivnější a opravdu pomáhalo. Když pak od spokojených klientů přichází hezké recenze, potvrzují nám, že naše snaha má smysl. Milý vzkaz nám například zanechala paní Lenka. Kromě kvality samotného doučování ocenila také komunikaci, která spolupráci mezi námi a rodiči provází: „Jsem velmi spokojeni. Všichni lektoři jsou opravdu vstřícní, naše děti výuka baví a dělají velké pokroky. Velmi se nám líbí zpětná vazba, takže i my rodiče máme stále přehled o dění.” Čím uplynulý rok završit? Dovolte nám, prosíme, popřát vám veselé Vánoce a šťastný rok 2023 plný spokojenosti v osobním i pracovním životě. A pamatujte, pokud budete příští rok potřebovat pomoci s doučováním, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tady pro vás. Chci doučování ve Škole Populo Hledáte doučování? Rádi vám pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat a společně vše domluvíme k vaší plné spokojenosti. Poptat doučování Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Zrekonstruovali jsme čtyři naše pobočky, aby se u nás studenti i rodiče cítili skvěle
10. 10. 2022
Ostatní

Naši studenti mají nyní o důvod víc, proč se doučovat prezenčně na pobočkách Školy Populo. Aby se u nás nejen studenti, ale také rodiče a lektoři cítili jako doma, zrekonstruovali jsme během letních prázdnin čtyři naše pobočky. Pojďte se podívat, jak renovace dopadla.  Aby se u nás studenti, rodiče i lektoři cítili skvěle Celkem čtyři naše pobočky v Praze, Olomouci, Ostravě a Brně se dočkaly nového vybavení. Vyměnili jsme nábytek, místnosti celkově prosvětlili a přidali nové květiny a dekorace pro hezčí den nejen všech příchozích, ale také našich koordinátorek, které jsou srdcem každé pobočky.    Potřebuji pomoct s přípravou do školy Jestli stále přemýšlíte, zda využít možnost doučování a zlepšit si známky nebo si jen opakovat školní látku, neváhejte nás kontaktovat. Každý rok pomáháme tisícům žáků a studentů dosáhnout jejich školních úspěchů. Mám zájem o doučování   Na pobočkách vzniklo nové zázemí pro studenty Na pobočkách přibyla pohodlná žlutá a šedá křesílka, do kterých se studenti, lektoři i rodiče mohou posadit a probrat prospěch, aktuality ze školy nebo třeba to, jak se zrovna ten den mají. Při čekání na lekci mohou studenti kouknout samozřejmě nejen do svých telefonů, ale také do naší knihovny se spoustou knih a učebních pomůcek.  Každý den připravujeme občerstvení ve formě nápojů, ovoce, drobného pečiva nebo zdravých sušenek. Až půjdete příště na lekci do Školy Populo, přijďte o 20 minut dřív a v klidu si dejte něco dobrého, poseďte si v křesílku nebo se s lektorem potkejte o pár minut dříve. To vše v našem klidném a bezpečném prostředí.  Odpočiňte si v prostorách Školy Populo a starosti nechte na nás  Na všech velkých pobočkách jsou vám k dispozici naše koordinátorky, které vám pomohou vyřešit jakýkoliv problém. Potřebujete zrušit či přesunout lekci či třeba vytisknout materiály na lekci? Naše koordinátorky vám kdykoliv s úsměvem pomohou.  Chcete se doučovat v krásném prostředí? Poptejte u nás doučování Naši studenti i jejich rodiče Školu Populo milují. Svědčí o tom stovky až tisíce nadšených referencí na webu. Přidejte se i vy k našim spokojeným studentům a poptejte nás na doučování. Prezenčně doučujeme celkem v 11 městech po Česku – kromě šesti velkých měst také v Teplicích, Kladně, Zlíně, Českých Budějovicích a Pardubicích.   Na Slovensku prezenčně doučujeme na pobočce v Bratislavě.   Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Vánoční gramatické chytáky
21. 12. 2020
Ostatní

Jak na Nový rok, tak po celý rok Ztrácíte se v psaní velkých a malých písmen a máte strach, že uděláte chybu ve vánočním či novoročním přání? Pak je tento blog to pravé vánoční čtení pro vás. My si sice můžeme užívat dovolenou či prázdniny, ale čeština nespí nikdy. Pojďme se tedy podívat na to, jak to s těmi češtinářskými záludnostmi tohoto krásného období v roce vlastně je. Potřebujete doučování z českého jazyka? Český jazyk nemusí být pro každého jednoduchý. Proto doučujeme tento předmět děti na základních i středních školách. Nepodceňte znalosti češtiny vašeho dítěte a začněte s doučováním včas. Chci výuku Vánoce a vánoční / Štědrý den a štědrovečerní Vánoce jako název svátku píšeme s velkým V. Kdežto přídavné jméno odvozené od tohoto podstatného jména už píšeme vždy s malým písmenem. O Vánocích tedy tradičně jíme maminčin speciální vánoční bramborový salát. Stejná pravidla platí o dni 24. prosince, který označujeme jako Štědrý den. I v tomto případě se jedná o jeden jediný den v roce, proto s velkým Š. Přídavné jméno štědrovečerní už ale opět píšeme s malým š: Na Štědrý den maminka připravila skvělou štědrovečerní večeři. Nový rok a nový rok  S novými roky je to podobné. Pokud máme na mysli svátek, který slavíme 1. ledna, pak hovoříme o Novém roce, o tomto jediném dni. Pokud máme ale na mysli celý příští rok 2021, pak už musíme použít malé n. Právě proto musí náš nadpis vypadat přesně takto: Jak na Nový rok, tak po celý rok. Myslíme tím totiž, že to, jak se nám bude dařit 1. ledna ovlivní celý příští rok. Stejně tak jako u přídavného jména vánoční použijeme i v přídavném jméně malé n. Na Nový rok má pan prezident každý rok novoroční projev, ve kterém nám přeje to nejlepší do celého nového roku. Není Ježíšek jako ježíšek Pokud chceme tímto slovem popsat biblickou postavu malého Ježíše Krista, pak použijeme velké J, protože se jedná o zdrobnělinu jeho jména. Stejně tak velké písmeno použijeme, pokud slovem Ježíšek popisujeme Štědrý den, tedy 24. prosince. V případě, že však tímto slovem popisujeme nadílku, kterou jsme našli pod stromečkem, pak je nutné použít malé písmeno. Uvedeme si na příkladu: V kostele jsme viděli sochu malého Ježíška. Letošní ježíšek byl opravdu bohatý, dostal jsem nové auto na ovládání. Jaké jsou vaše rodinné tradice na Ježíška? A jak je to se silvestrem? Velké písmeno v tomto slově použijete pouze tehdy, pokud znáte někoho, kdo se jmenuje Silvestr. V takovém případě je to jeho jméno a stejně jako Jana nebo Petr se píše s velkým písmenem. Pokud však mluvíme o oslavách na konci roku či chceme tímto slovem označit den 31. prosince, pak použijeme malé písmeno. Náš kamarád Silvestr má svátek 31. prosince, proto budeme na Silvestra s ním, stejně jako na Petra a Pavla býváme s našimi bratranci. (Zde máme na myslí 31. prosince, kdy slaví svátek Silvestr.) A co budete na silvestra dělat vy? My budeme letos slavit silvestr na horách. (Zde máme na mysli 31. prosince ve smyslu oslav a zakončení roku, nemluvíme o ničím svátku.) Veselé Vánoce a šťastný nový rok vám všem přeje tým Školy Populo! A dvě malé rady na závěr. Pokud si s češtinou kdykoli nevíte rady, navštivte Internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český AV ČR. A pokud byste potřebovali poradit o něco více, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Vytvoříme vám učební plán na míru, ať už v našich učebnách nebo online odkudkoli. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Prázdniny ano, ale jak pro koho
2. 8. 2020
Ostatní

Naši studenti už si naplno užívají všech prázdninových radovánek. To ale neplatí pro Školu Populo. My naopak tento čas využíváme ke všemu, na co během školního roku nemáme díky pilnému doučování ani pomyšlení. Snažíme se Populo ještě více vylepšit, aby se u nás všem našim studentům líbilo a chodili sem ještě o něco raději, než doposud. Na konci školního roku se proto sešlo celé vedení Školy Populo se zástupci našich poboček, aby společně naplánovali, jaké změny a novinky nás i naše studenty v dalším půl roce čekají. Potřebujete doučování? Pokud potřebujete doučování, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Doučujeme všechny předměty základních i středních škol a vybrané předměty vysokých škol. Učímě také desítky světových jazyků.  Chci výuku A co všechno tedy chceme za prázdniny stihnout? Aktivně hledáme místa pro nové pobočky a učebny. Chceme totiž, aby bylo Populo dostupné co největšímu počtu dětí i dospělých. Zakládáme si na tom, že je naše doučování přístupné každému, nehledě na vzdálenost. Rozšiřovat prostory budeme v Hradci Králové a Českých Budějovicích, kde nám ty současné díky vašemu velkému zájmu už nestačí. Naopak úplně nová pobočka vznikne v Plzni a Liberec, Zlín a Karlovy Vary dostanou také nové učebny. S tím je samozřejmě spojená spousta malování, stěhování a dalších úkolů, které si postupně odškrtáváme v našem seznamu. Podařilo se nám také výrazně rozšířit náš tým. Hlavním cílem je lepší klientský servis, který je pro naše fungování nezbytný. Díky našemu rozšíření tak budeme na vaše zprávy reagovat rychleji. Zefektivní se samozřejmě také komunikace mezi jednotlivými pobočkami a zkvalitníme také veškeré služby, protože jak je známo, víc hlav víc ví. PopuloEdu pro naše lektory, studenty i rodiče Neustále inovujeme také naši aplikaci PopuloEdu, která mimo jiné slouží také jako elektronická žákovská knížka. Nejde pouze o zázemí pro naše lektory, ale o šikovnou aplikaci, kterou už možná mnozí z vás znají. PopuloEdu je skvělým nástrojem, kde mohou vyučující spravovat svůj osobní profil, plánovat své budoucí lekce, vidí zde i historii svých kurzů, profily žáků, kurzy, ke kterým se jako vyučující mohou přihlásit a také nástěnku, kam umisťujeme důležité informace. Díky PopuloEdu je tak komunikace mezi koordinátorkami a lektory rychlejší a jednodušší. Rodiče si díky němu také mohou v podstatě ihned po skončení lekce ve svých e-mailech  přečíst, co jejich děti v daný den probrali, jak si vedly a jaký je další doporučený postup pro výuku. Při plánování dalších lekcí dokáže aplikace lektorovi přiřadit místo v učebně tak, aby se lektoři a vzájemně nerušili. Celé prázdniny se snažíme nezahálet a tvořit v každé volné chvíli. Pro vás i pro nás. To, co děláme, totiž děláme s chutí. Vyzkoušejte kvalitní a efektivní doučování, těšíme se na vás!  Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

Prázdninové půldenní výukové tábory
19. 6. 2019
Ostatní

Prázdninové půldenní výukové tábory Školy Populo probíhají v Praze, Brně, Olomouci a v Ostravě. Naše tábory Vašim dětem pomohou rozvíjet jazykové znalosti, připraví je do 1. třídy, zopakují a prohloubí jim znalosti z prvních ročníků na základní škole. Se staršími žáky záživnou formou zopakujeme to hlavní z češtiny a matematiky a budoucím přijímačkářům s předstihem zodpovíme všechny otázky, kterým se v následujících měsících nevyhnou. Jazykové tábory Jazykové tábory jsou zaměřeny jak na první kontakt s cizím jazykem, tak na rozvoj již získaných jazykových znalostí a dovedností. Během tábora se děti hravou formou věnují konverzaci v cizím jazyce a rozšiřování slovní zásoby. Systém výuky staví na využití didaktických her a aktivit, skrze které si děti přirozeným způsobem osvojují základy jazyka a učí se jejich využití. Veškeré výukové materiály chystá přímo lektor a jsou zahrnuty v ceně tábora. Výukové tábory zaměřené na český jazyk a matematiku Výukové tábory zaměřené na český jazyk a matematiku přímo vycházejí z aktuálních znalostí Vašeho dítěte. Pro děti, které se chystají do 1. třídy, jsme připravili seznámení se školou a vším, co k první třídě patří.  Budoucím čtvrťákům chceme pomoci zopakovat vše, co se do této chvíle naučili, a usnadnit jim nástup do vyšších ročníků. Půldenní tábor pro šesťáky až osmáky bude zaměřen na hravé využití pravidel českého jazyka a základů matematiky při řešení rébusů, hádanek a logických úloh. Budoucí deváťáci pak během tábora budou moci nahlédnout do světa přijímaček a zjistit, jak vypadají testy, archy, jak probíhají přijímačky, jak se vyhodnocují, co vše se započítává do výsledku hodnocení a jak na přijímačky děti připravujeme ve Škole Populo. Týdenní tábor trvá vždy od pondělí do pátku v časech 8:00  – 12:00 nebo 12:30 – 16:30. Máte zájem o doučování? Potřebujete doučování? Výuka probíhá ve Škole Populo po celý rok. Doučujeme všechny předměty základních a středních škol, vybrané předměty vysokých škol a světové jazyky.  Chci výuku Nezapomínáme ani na dospělé Potřebujete oprášit znalosti cizího jazyka na dovolenou nebo chcete využít léta a konečně s jazykem začít? Připravili jsme pro Vás půldenní tábory, ve kterých si vystavíte základy z gramatiky, obohatíte se slovní zásobou pro běžná konverzační témata a hlavně budete mluvit. Tábory vedou naši zkušení lektoři a veškeré výukové materiály jsou zahrnuty v ceně. Výhody půldenních výukových táborů půldenní bloky jsou efektivnější jak pro děti, tak pro dospělé děti se zvládnou půl dne koncentrovat, dospělí mohou půl dne pracovat, půl dne se učit tábory probíhají v učebnách Školy Populo, které jsou přizpůsobeny pro výuku dětí kolektiv dětí je menší než na běžných táborech, děti se lépe začlení vzhledem k délce tábora je možné kombinovat více tématicky odlišných táborů možnost pokračovat (navázat do dalšího tábora / pokračovat ve výuce individuálně) občerstvení zdarma (pitný režim, ovoce) Kdo půldenní tábory povede? Tábory ve Škole Populo vedou zkušení lektoři, kteří v naší škole dlouhodobě vyučují děti i dospělé. Všichni prošli školením naší školy a úspěšně obstáli při náslechu jejich lekcí. Lektoři při výuce volí přátelský přístup, který však nesnižuje jejich profesionalitu. Důraz kladou na konverzaci a praktické využití znalostí. (Škola Populo si vyhrazuje právo na změnu lektora tábora.) Kde se tábory konají? Naše tábory probíhají v učebnách Školy Populo v Olomouci, Praze, Brně a Ostravě. Potřebujete zlepšit známky nebo vysvětlit náročnou školní látku? S našimi zkušenými lektory ve Škole Populo doučujeme předměty základních, středních i vysokých škol. Neváhejte nás kontaktovat.     Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

Psacím nebo tiskacím?
2. 5. 2018
Ostatní

Klasické psací písmo s kudrlinkami a návaznými tahy patřilo ještě donedávna k naprosto běžným standardům výuky v prvních a druhých třídách základní škol. Časy se však mění a od roku 2010 mají školy k dispozici ještě jednu alternativu v podobě písma Comenia Script. Proč by ne, řeknete si, jen ať si děti vyberou. Má to však jeden menší háček. Comenia Script se totiž nestalo standardizovanou normou a klasické psací písmo se mu nepodařilo, díky nátlaku pedagogů a rodičů, nikdy plně vytlačit. V praxi to znamená, že to jaké písmo se bude vaše dítě učit, je do jisté míry věcí úplné náhody. Mnohdy totiž záleží na volbě školy, ale často pouze na přístupu učitele. A může se dokonce stát, že odlišnou formu písma se budou učit děti i v rámci jedné školy. Rodič je pak ve finále dosti překvapen, když se jeho dítě učí Comenia Scriptu, škrábe jako kocour, protože nemá dostatečně uvolněnou ruku, a klasické psací písmo neumí pak ani přečíst. Proč tedy opravovat a vylepšovat něco, co funguje? Co je vlastně Comenia Script? Sám projekt Comenia Scriptu je tak trochu inženýrský projekt za nímž stojí pedagožka Radana Lencová a typografové Tomáš Brousil a František Štorm. Ve výsledku jej zaštítila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, která i žádala MŠMT o akreditaci písma pro školní výuku. Její účel byl do jisté míry asi dobrý, na druhou stranu je to zásah do něčeho, co zde funguje po dekády a funguje to velmi dobře. Pro rodiče je navíc často i menší šok. Comenia Script totiž připomíná totiž styl psaní z anglosaských zemí, kde se děti učí psát písmem podobným tomu tištěnému. Tento trend navíc vychází z tendence, že se děti budou stále více orientovat na to, že lze zapisovat poznámky rovnou do počítače. Potřebujete doučování? Pokud máte zájem o doučování, neváhejte se na nás obrátit. Ve Škole Populo každý rok odučíme tisíce lekcí naše žáky i studenty, kterým pomáháme dosáhnout jejich cílů. Mám zájem V čem je tedy ten zásadní rozdíl? Písmo, kterému se dodnes u nás děti učí, vychází z barokních forem a ačkoliv prošlo již mnoha reformami a zjednodušeními (poslední vetší úpravy proběhly na konci 50. let), drží se stále několika principů, které jej zásadně odlišují od Comenia Scriptu. V první řadě české klasické psané písmo je návazné, kdy se jednotlivá písmena ve slovu musí vzájemně propojit. K jeho zvládnutí je potřeba uvolněné ruky a kruhový pohyb. Ruka dítěte se z papíru se navíc nezvedá a je potřeba držet její kolmý sklon. Comenia Script má jiný výchozí vzor, kterým je středověké karolinské písmo, renesanční italika a humanistická kurziva. Tyto formy písma odlišuje od písma barokního zejména nenavazování jednotlivých písmem ve slově, tedy i absence kliček a kurdlinek. Je také bližší naší tištěné podobě písma. Ruka dítěte se u něj často neuvolní a dětem se některá písmenka mohou snadno plést (nejčastěji b a d) Comenia Script takto narušuje normu zápisu naprosto zásadně. Dítěti je dána sice větší volnost jakou formou se naučí psát, a výhody to nese snad pro některé menšiny jako jsou leváci a dysgrafici, kteří si jej často chválí. U většiny dětí jsou výhody této inovace velmi sporné a doposud nepotvrzené. K čemu je dobré psací písmo? Proti plošnému zrušení psaného vázaného písma se ozvalo naštěstí dosti kritických hlasů, a to zejména ze strany pedagogů, grafologů, ale i rodičů samotných, kterým se nezdál fakt, že děti se budou učit psát úplně jinak. O to, jaké má klasické vázané písmo výhody, se vede debata ještě dnes. Zmiňme si alespoň ty základní argumenty. V první řadě je to otázka zvyku a tradice. Vázané psané písmo se učili ještě starší sourozenci dnešních prvňáků, nemluvě o generaci jejich rodičů. Z toho vyplývá i obava, že děti se nenaučí přečíst texty, které byly psány vázaným psacím písmem. Další důležité varování přišlo i ze strany psychologů a grafologů. Ti poukazují na ten fakt, že psaní není jen vnějšková záležitost, ale má i vliv na formování naší psychiky a zejména toho, jak efektivně si propojujeme významy slov a informací. Psací písmo totiž nutí dítě propojovat slova do jednoho celku, tiskací nikoliv. Součástí výhody psacího písma je i dodržování správného pořadí písmen ve slovech a také kompaktnost zápisu jednotlivých slov. Dítě se také snáze naučí udržet zápis slova v rovině. Tento zápis je vhodnější i pro učení slabik. Bohužel není pravdou, že dítě se psacímu písmu snadno někdy doučí. Naopak není problém přejít na tiskací písmo ve vyšším věku, kdy se některým z nás změní rukopis. Asi největší nevýhodou tiskacího písma je zrcadlová podobnost písmen b a d, a poté p a q. V psacím písmu jsou formy těchto písmem velmi odlišné a děti s nimi nemají potíže. Co s tím? Dítě nemusí psát krasopisem, ale není ideální, aby škrábalo jako kocour. Přizpůsobování norem a standardů tomu, aby se dětem psaní co nejvíce usnadnilo nemusí mít vždy pozitivní dopad. To, co propásne dítě v první třídě, nelze již tak snadno dohnat. Pokud máte obavy, že se vaše dítě psanému vázanému písmu ve škole nenaučí, zkuste jej přihlásit do Školy Populo. My jej to rádi doučíme! Zdroje: Wikipedia Novinky.cz Stoplusjednicka.cz Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

Máte doma nadané dítě?
26. 2. 2018
Ostatní

Nadání je považováno za dar, vklad do života a často i za klíč k úspěchu, a každý rodič by si z toho důvodu přál doma mít nadané dítě. Mnozí se proto snaží se u svých potomků tato nadání objevit nebo podporovat v rámci různých zájmových kroužků. Dítě pak může být přetížené a kýžené nadání se neobjevuje, včetně nechutě k dalším aktivitám. Každý z nás má bezpochyby nadání pro nějakou věc, současná psychologie však pojem „nadání” užívá v trochu jiném významu, a to pro vyšší inteligenci. Tedy „nadané dítě” nebo „dítě s vysokým potenciálem”, jsou jen eufemismy pro dítě s vysokým IQ. Nečekejte však malého génia, takového nadání může být totiž i zdrojem mnoha potíží. Vysoká inteligence jako prokletí Vysoká inteligence je pro mnohé spojena s představou někoho, kdo je v životě úspěšný. Je chytrý, sebevědomý, má dobrou práci a hodně peněz. Běžná je i trochu odlišná verze – roztržitý vědec, který má „o kolečko navíc”, který je emočně plochý a nemá základní sociální návyky. Skutečnost je však úplně jiná, současné výzkumy ukazují, že lidé s tím, čemu se říkalo vysoká inteligence, v životě úspěch spíše nemívají nebo mají, ale nepatří mezi ty nejúspěšnější. To platí i u žáků základních škol, kdy ten, kdo má vyšší IQ nebo „talent”, není identický se šprtem, co se hlásí z první lavice a nosí domů samé jedničky, ale spíše někým, kdo se pořád nudí, protože mu látka přijde banální, nemá rád opakování a rád by se učil něčemu smysluplnějšímu nebo tomu, co jej zrovna baví. S takovými dětmi školy neumí příliš pracovat, protože jsou procentuálně v menšině a vybočují ze zavedených představ a tabulek. Potřebujete doučování? Naši zkušení lektoři doučují všechny předměty základních a středních škol, vybrané předměty vysokých škol a cizí jazyky. Objednejte si své doučování. Chci výuku Co to je nadání? O tom, že to, čemu se říkalo trochu zavádějícím způsobem vyšší IQ, je spíše vyšší potenciál nebo vícenásobný talent, pojednává kniha české psychoterapeutky a lektorky Moniky Stehlíkové Život s vysokou inteligencí. Ta tyto lidi popisuje jinými slovy, než jsme zvyklí, a nabízí dětem i dospělým s tím darem řešení, jak se naučit svou mysl lépe ovládnout. O co tedy jde? Představte si to, že vám mozek nedá spát, vše jej zajímá, a to takovou měrou, že prostě a jednoduše neudržíte pozornost na jednu věc. Není to o tom, že byste nechtěli, ale myšlenky vás zahlcují a vaše myšlení se neubírá lineárně, ale do více směrů a snaží se ihned získat představu o všem. Doslova a do písmene je netrpělivé, předbíhá a rádo se ihned větví do všech směrů. Protože jsme však všichni do lineárního myšlení nuceni, podobnou pozornost si musí vyvinout každý. Ty „talentové” to však stojí větší úsilí a vypětí, a mají často trpký pocit, že tím, že se věnují jen jedné věci, o něco přichází. Mysl „talentovaných” je totiž skákavá, vše ji zajímá a ráda se vydává křivolakými cestami k cíli. Taková mysl si může libovat i v abstrakci, která ji vede k příliš rychlým asociacím nebo chaosu ve vyjadřování. Talentované děti se mohou velmi často dostat do sociální izolace, protože jim jejich vrstevníci nejsou schopni porozumět a oni se jim neumí přizpůsobit. Ten, kdo to dokáže se takto sice může „maskovat” celý život a mít úspěch, v dospělosti však zjistí, že žil jakoby život někoho jiného. Mnohým se také nadané děti mohou jevit jako emočně ploché nebo dokonce podivné, opak je však pravdou. Emoce i empatie jsou vyšší a mnohé z dětí mohou doslova i nasávat emoce druhých, čehož vedlejší efekt je pocit vyčerpání, přesycení a ztráty motivace. Co když je to moje dítě? Nepropadejte však předčasné panice nebo slavomamu jako maminky, které chtějí mít malého Einsteina nebo Mozarta. Každé dítě se bude ve škole nudit, ale jen málo z nich se bude nudit z toho důvodu, že chtějí studovat něco jiného. Když totiž nadané dítě chce, dokáže se soustředit na jednu věc, a to doslova pekelně. Musí jej to však bavit, jinak nejede vlak. Pokud se to vaše věnuje jen jedné oblasti, z paměti jmenuje desítky zvířat nebo podrobnosti o středověkých bitvách, možné je právě ono to „talentované”. Rodič, jehož dítě toto nadání má, by měl v první řadě zvážit, zdali s tím má dítě nějaký problém nebo nikoliv. Také není dobré jej nutit do dalších kroužků po škole, kde si bude talent pod vedením „rozvíjet”, ale dát mu spíše prostor k tomu, aby mělo dostatek času se věnovat svým věcem, které jej baví. U větších dětí se mohou již projevit problémy se soustředěním, a současná psychologie k tomu používá techniku převzatou z jógy a buddhismu zvanou „všímavost” (mindfulness). Tato technika je úplně jednoduchá – učí dítě své těkavé myšlenky pouze vnímat, nenechat se do nich vtahovat a jenom je pozorovat. Není to univerzální lék, ale pokud se bude tomuto cvičení věnovat denně, dosáhne myšlenkové disciplíny a naučí se mysl používat lineárně. Mnohdy však postačí, když si rodiče o tom něco přečtou, zváží, zdali podobné rysy u dítěte pozorují a jednoduše mu vyjdou vstříc a nebudou na něj křičet a ohýbat jej přes koleno. V případě, že si neví rady, vyhledá odborníka. Ve Škole Populo doučujeme všechny předměty základních i středních škol, vybrané předměty vysokých škol a cizí jazyky. Objednejte si své doučování. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

Třídní schůzky se blíží!
15. 9. 2017
Ostatní

Každý jistě zná slavnou scénu z filmu “Marečku, podejte mi pero!”, kde se na třídních schůzkách sejdou příbuzní studentů večerní školy s nadprůměrnou účastí rodiny Hujerů. Tato scéna má silně absurdní nádech a mnohé jistě přivedla k myšlence proč chodit na třídní schůzky, když je to vlastně taková šaškárna? Třídní schůzky mají v našem školství velkou tradici, ale ne vždy dobrou pověst. Patří totiž obávaným chvílím v životě každého školáka, ale i jeho rodičů, kteří si během nich mohou užít nejednu nepříjemnou chvilku a trapné momenty, podobně jako podstavy ve zmíněném filmu. Mnozí si totiž musí před zraky ostatních rodičů vyslechnout ortel, jak se jejich potomkovi ve studiu daří. Ne vždy je to totiž zpráva pozitivní. I přes toto trápení jsou třídní schůzky velmi důležitou záležitostí, protože poskytují rodičům i škole jedinečnou možnost osobně se sejít a dostat objektivní přehled o tom, jak se jejich dítě učí. Rodič získá od pedagoga potřebný feedback, který jej může navést i na to, jak se s dítětem učit a jak mu pomoci, aby mělo lepší výsledky. Na třídní schůzky je nutno se dobře připravit. Pokud nebudete zaskočeni, máte šanci, že se podobným situacím vyhnete. Kdy se třídní schůzky konají? Pro třídní schůzky nebývá vypisován plošně nějaký jednotný termín, kterého by se musely držet všechny školy, ale je to naopak plně v režii každé z nich. Dokonce i frekvence třídních schůzek bývá dána individuálně. Klasické školy zřizované MŠMT preferují většinou jednou schůzku za pololetí, mnohé alternativní školy naopak nabízejí užší spolupráci s rodiči, tedy schůzky se konají častěji a rodiče se i aktivně zapojují do jejich chodu. Děti zde ovšem nebývají hodnoceny známkami, čemuž se nevyhne zase většina rodičů, kteří mají dítě na běžné škole. Potřebujete doučování? Pokud potřebujete pro své dítě doučování, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Doučujeme všechny předměty základních i středních škol, vybrané předměty vysokých škol a cizí jazyky. Chci výuku Třídní schůzky nezanedbávejte! Nemá smysl si nic nalhávat – třídní schůzky jsou pro rodiče, ale i samotné žáky, často nositeli spíše neblahých zpráv. Jsou sice dobrovolné, ale účast na nich je pro učitele zase důkazem, že rodiče mají o prospěch svého dítěte zájem. Naopak rodiče malých potížistů a záškoláků se jim záměrně vyhýbají, což by však neměl být váš případ. Někdy je opravdu lepší vstoupit do “jámy lvové” a vyslechnout si pár kritických poznámek. Součástí třídních schůzek bývají ovšem i obecnější věci, jako např. informace o tom jaký je studijní plán, je-li plněn a co zbývá ještě probrat. Mnohdy jsou i prostředkem, jak informovat o konání důležitých akcí (např. výlety) a s nimi souvisejících plateb nebo organizačních věcech, které souvisí s každodenní účastí ve škole (např. objednávání obědů, nošení přezůvek, apod.). Předmětem diskuze však mohou být i velmi citlivá témata jako porušování kázně, neochota spolupracovat či dokonce záškoláctví. V takových případech by měli rodiče zvolit spíše individuálnější formu konzultace, které jim škola nabízí. Když se stydíte, jsou tu konzultační odpoledne Protože zájem rodičů o prospěch jejich dítěte stále více roste, nabízí většina škol možnost individuálních setkání s rodiči i s jejich dětmi, kterým se říká „konzultační odpoledne“. Škola si většinou vyhradí jeden až dva dny, kdy rodičům, kteří projeví zájem a telefonicky se objednají, nabízí možnost setkání, kdy se jim mohou vyučující individuálně věnovat. Podobná setkání se samozřejmě hodí pro rodiče, kteří mají dotaz na nějaké téma týkající se potíží s prospěchem, jež by rádi probrali v soukromí nebo je trápí něco vážnějšího. Mnozí učitelé navíc uvítají individuální zájem rodičů a podobná setkání mohou vést k objektivnějším diskuzím a vyřešení konkrétního problému, který by nebylo vhodné řešit před kolektivem ostatních rodičů. Nebojte se připravit Abyste se vyhnuli podobně nepříjemným situacím, které na každého rodiče číhají, zkuste si v první řadě se svým dítětem v klidu promluvit. Co mu jde a v čem tápe? Jaké známky si musí napravit? Blíží se nějaké zkoušení, kterého se bojí? Nebojte se ani nahlédnout do jeho žákovské knížky nebo sešitů. Hlavně nečekejte, jak se situace vyvrbí nebo „nějak“ vyřeší. Ortel, který bude následovat od učitele, pak budete již čekat. Často však nemusí ani nastat a situace může být pozitivnější. Budete-li předem připraveni, je tu šance, že využijete nabídky učitele, která by mohla vašemu potomku s učením pomoci. A co po třídních schůzkách? Třídní schůzky jsou za vámi. Slabiny ve studiu svého dítěte již znáte, ale nemáte čas se s ním učit sami a to, že se bude učit sám, není reálné. Pak je asi nejlepší najít si doučování, které vám zajistí, že se na dalších třídních schůzkách již nezapotíte. V případě, že potřebujete pro své dítě doučování, neváhejte se kdykoliv obrátit na Školu Populo. Doučujeme všechny předměty základních, středních i vysokých škol spolu s cizími jazyky. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

O specifických poruchách učení
17. 5. 2017
Ostatní

Jedním z témat, která silně rezonují v českém školství, je zvyšující se počet žáků s diagnostikovanou poruchou učení. Otázku, zda se na zvyšujícím čísle podílí lepší diagnostické metody, či tendence hledat ihned za sebemenším problémem lékařskou příčinu, dnes ponechme stranou. Pro začátek se podívejme na jednotlivé typy specifických poruch dle jejich projevů a jaké jsou v současnosti používané metody k jejich zmírnění. Specifické poruchy učení jsou doposud nedostatečně probádané z hlediska příčin jejich vzniku. Dosavadní výzkumy vyvrátily přímou souvislost s poruchami vývoje, se sluchovým, zrakovým, motorickým či jiným zdravotním postižením. Existuje předpoklad dědičného sklonu k rozvoji těchto poruch (přibližně u 40 % dětí postižených rodičů). Specifické poruchy jsou spojovány s odlišnou organizací mozkových aktivit a s jeho lehkou dysfunkcí. Částečný vliv je přikládán též špatnému sociálnímu klimatu v rodině. Pomoc naleznete i ve Škole Populo. Pomůžeme vám s řešením problémů se čtením, psaním a počítáním, zvládneme problémy s pravopisem a dohlédneme na napsání domácích úkolů. Pro více informací nám zavolejte nebo napište. Dle informací Ministerstva školství ČR jsou ve školní třídě průměrně 3–4 % dětí s určitou formou specifické poruchy učení. Současný stav ovšem dokládá, že je dětí s diagnostikovanou specifickou poruchou podstatně více. Některé odhady hovoří až o 20 %. K nápravě poruch učení u jednotlivých žáků je nutno přistupovat citlivě a individuálně, což klade zvýšené nároky na pedagogy, kteří musí kromě standardního vzdělávacího plánu respektovat i vzdělávací plány dětí s poruchami učení. Každá ze specifických poruch navíc vyžaduje odlišné přístupy k nápravě, což dále ubírá čas ze standardního vyučování. Je proto logické, že rodiče těchto dětí vyhledávají pomoc i mimo školu, kde bude s jejich dětmi pracováno přesně tak, jak potřebují. Jedině soustavná a cílevědomá práce totiž přinese potřebné výsledky, kdy se problémy výrazně omezí, či rovnou zcela eliminují. Podívejme se nyní, jaké jsou nejčastější specifické poruchy učení a jaké jsou techniky jejich nápravy. Dyslexie Narušení poznávacích schopností, problémy s plynulým čtením, problémy s rozeznáváním písmen a jejich záměna jsou nejčastějšími projevy dyslexie. Tato porucha, stejně jako ostatní specifické poruchy, nikterak neovlivňuje intelekt dítěte. Často je dyslexie získaná porucha na základně dědičnosti (u rodičů dyslektiků se porucha projeví až u 50 % dětí). Redukce poruchy spočívá v nácviku čtení speciálními metodami, které dítěti pomohou se čtením a porozuměním textu. Při těchto metodách jsou využívány speciální pomůcky, pracovní listy a kombinace psaného a mluveného slova. Potřebujete doučování? Potřebuje vaše dítě individuální přístup během doučování? Pokud ano, objednejte si své individuální lekce ve Škole Populo a lektor se během výuky zaměří na konkrétní požadavky vašeho dítěte. Mám zájem Dysgrafie Porucha se projevuje problémy s psaním, velkou chybovostí v opisu, pomalým tempem psaní, neúhledným písmem a křečovitou prací s psacími nástroji. Velmi často bývá spojena s dyslexií jako kombinovaná porucha. Práce s dysgrafikem spočívá v posílení hrubé i jemné motoriky, v nutnosti dbát na správné držení psacího náčiní a v provádění grafomotorických cviků (uvolnění ruky a zápěstí, obtahování předkreslených tvarů, opis textu aj.). Dítě musí dbát na svůj písemný projev a musí se samo přičinit o jeho zlepšení. Nutná je tak pozitivní motivace, kdy dítě zná svůj cíl a snaží se jej dosáhnout. Dysortografie Obtížné zvládání pravopisné normy, záměny zvukově podobných hlásek (b, d; z, s), chyby v měkčení či neschopnost dodržovat správnou délku samohlásek jsou průvodními jevy dysortografie. Jedinci s touto poruchou nejsou schopni aplikovat naučená gramatická pravidla v písemné podobě, mají sníženou schopnost skloňovat a časovat a celkově chybí cit pro jazyk. Problémy se netýkají veškeré gramatiky, ale pouze specifických dysortografických projevů. Náprava spočívá v posilování sluchového porozumění, zrakové paměti a v rozvíjení jemné motoriky. Speciální cvičení pracují s rozlišováním měkkých a tvrdých slabik, s opakováním slabik a slov, se sluchovou syntézou (skládáním jednotlivých písmen do slov), doplňováním písmen do slov aj. U všech cvičení je nezbytné dbát na dostatečnou motivaci žáka, dostatečný rozbor chyb a vysvětlení, k čemu jsou prováděná cvičení vhodná. Dyskalkulie Předchozí poruchy byly spojeny s mluvenou či psanou formou jazyka. Dyskalkulie je naopak specifickou poruchou počítání, která se projevuje především v základních početních operacích; charakteristických příznaků je ale mnohem více. Dítě může mít problém se čtením matematických symbolů (někdy nezávisle na čtení písmen), chybný zápis víceciferných čísel, psaní nepřiměřeně velkých čísel a celková neúhlednost zápisu. Špatné umisťování matematických znamének pak ovlivňuje celkovou chybovost výpočtů v písemném počítání, přestože při pamětném počítání žák chyby nedělá. Cvičení pro dítě s dyskalkulií spočívají v uvědomění si zapisovaných čísel, nácviku úhledného zápisu čísel a znamének, práci s geometrickými obrazci, číselnými řadami a posloupnostmi a s upevněním pravolevé orientace. K uvedeným specifickým poruchám učení se řadí další, méně zmiňované. Patří zde především dysmuzie (porucha související s hudebními schopnostmi), dyspinxie (porucha projevující se nízkou úrovní kresby) a dyspraxie (špatná obratnost v jemné i hrubé motorice). Speciální pedagogika ve Škole Populo Se všemi specifickými poruchami lze pracovat, důležitá je ale pravidelnost reedukace a pozitivní motivace dítěte, neboť jedině s jeho přispěním se dostaví potřebné výsledky. Vzhledem k četnému zastoupení speciálních pedagogů mezi lektory Školy Populo, nabízíme i tento výukový program. Rádi pomůžeme každému dítěti překonat jeho potíže s učením. Stačí nás jen kontaktovat. Zdroje: Wikipedia Pedagogicko-psychologická poradna (Nový Jičín) Zapojmevsechny.cz Mojezdravi.cz Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

Pro bližší informace vyplňte nezávazný formulář
Zavolejte nám
Jsme právě u telefonu
Konzultace zdarma – Napište nám
Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na [email protected].
Doučujeme také na Slovensku.
© 2024 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.