Vaše doučování může začít do 2 dnů. ⌛ Minulý týden této příležitosti využilo 151 klientů. Konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Doučování

Doučování blog

Pomáháme studentům růst: Individuální přístup ve Škole Populo
3. 5. 2024
Doučování

Náš klasický školní systém v České republice je založen na hodnocení studentů známkami. Některé děti tímto systémem projdou s krásnými výsledky, jiní s ním však mohou bojovat. Někdy pouze stačí dostat pár špatných známek za sebou (například jen kvůli přehlédnutí znaménka v písemce z matematiky) a motivace k učení, ruku v ruce se sebevědomím, začínají klesat. Ve Škole Populo se snažíme o to, aby studenty výuka bavila a také, aby znovu objevili ztracenou motivaci. Kdo je to neúspěšný student? V první řadě je důležité zmínit, že neúspěšný student nemusí být nutně každý, kdo dostane pětku z písemky. Komu se to někdy nestalo? Každopádně se za tímto pojmem primárně skrývá studentův dlouhodobý špatný prospěch. Ať už v jednom, či více předmětech. Důvody mohou být rozličné. V mnoha případech špatné školní výsledky nesouvisí s nízkým intelektem, ale spíše s nízkou sebedůvěrou, negativním vztahem k učení, šikanou, pocitem méněcennosti, psychickými problémy či s nedostatkem motivace. Takový student často bývá vnímán jako „hloupý“ nebo líný. To, jak je student vnímán svým okolím (rodinou, spolužáky, sousedy atd.) se může negativně projevit na školním prospěchu, ale rovněž i v jeho osobnostním nastavení, špatnou náladou, nezájmem o mimoškolní aktivity a jiné. Individuální doučování ve Škole Populo Ve Škole Populo se přizpůsobíme na míru vašim potřebám. Doučování může probíhat na našich pobočkách nebo také online z pohodlí domova.  Chci se zlepšit Projevení zájmu o studenta Pro nás, lektory ve Škole Populo, je nejen důležité, aby student získal ve škole co nejlepší známku z písemky nebo úspěšně zvládl přijímačky. Tyto úspěchy jsou samozřejmě příjemnou součástí pro obě strany. Velmi podstatnou součástí naší spolupráce je ale i projevení zájmu o studenta. Nikdy nechybí otázka, jak se má, jestli si o prázdninách stihl dostatečně odpočinout, co se děje ve škole, nebo jak se mu dařila příprava na další lekci. Každému se někdy stane, že má horší den. Ale když vidíme, že student má už několik lekcí po sobě horší náladu a neumí se soustředit, je na místě otázka, co se děje a jestli nemůžeme nějakým způsobem pomoct. „Za mě je nejlepší přesně pojmenovat a ocenit, co bylo v daném učivu nové nebo náročné. Student si pak může sám uvědomit, že zvládl další milník v učivu, což je určitě ta nejlepší motivace.“. — Lektorka Školy Populo Michaela D.  V každém věku řeší studenti něco jiného Mladší školní věk (první stupeň ZŠ) – V tomto věku děti přejímají postoje a názory od svého okolí a s těmi pak pracují. Jsou tedy ještě relativně snadno formovatelné a ovlivnitelné okolím. Proto je velmi důležité pomáhat jim budovat zdravé sebevědomí, a to oceňováním jednotlivých kroků.  V tomto věku je samozřejmě učení úzce spjato s hrou. Proto v rámci lekcí zapojujeme do výuky různé interaktivní prvky, hry a oceňujeme jednotlivé správné kroky studenta. Starší školní věk (druhý stupeň ZŠ) – Toto vývojové období můžeme také nazvat pubertou. Dítě si začíná tvořit na věci vlastní názor, začíná hledat svou identitu, důležité je pro něho ztotožnit se s nějakou skupinou (ne rodinnou), hledá nové zájmy a zjišťuje hranice.  S tím vším může souviset pokles motivace k učení. Proč se taky učit, když je toho kolem tolik nového k objevování, že ano? Důležité je tady pro nás studenta motivovat a neodrazovat zvyšujícími se nároky na učivo. Začínáme od základů, aby měl student možnost učivo jednoduše pochopit a hlavně uspět. Tyto úspěchy, i když v lehčím učivu, jsou pak klíčem ke zvládání složitějších věcí bez zbytečného stresu a nátlaku. Střední škola – Zde je velmi důležitá podpora. Student se najednou ocitá v úplně novém prostředí s vyššími nároky. Pro nás, lektory, zůstává postup docela stejný. Důležitý je pro nás stále přátelský přístup, vysvětlení učiva od základů a oceňování jednotlivých úspěchů. Individuální přístup ve Škole Populo Ve Škole Populo vedeme individuální lekce. To znamená, že se jeden lektor věnuje plně jednomu studentovi. Tímto je zajištěn opravdu individuální přístup ke každému studentovi zvlášť podle jeho potřeb. Jako lektoři můžeme studentovi zadat takovou úlohu, aby odpovídala jeho schopnostem = aby v ní mohl uspět. Případně pak můžeme dovysvětlit přesně ty věci, kterým nerozumí, a na ně se více zaměřit při dalším procvičování.  Zároveň můžeme přizpůsobit i rychlost výkladu. Žádné zběsilé opisování z tabule pod stresem. Pro nás je důležité, aby měl student na všechno dostatek času k pochopení a zvládnutí látky bez zbytečného zažívání neúspěchů v podobě špatných známek.  Pokud jde studentovi pochopení dané školní látky pomaleji, mohou se podle možností naplánovat lekce navíc. Případně si celou látku můžeme projet a vysvětlit od začátku, což je nezbytné pro další navazující učivo. Příjemným výsledkem pak může právě být úspěšné zvládnutí písemky ve škole.  Proč to všechno? Zlepšení školních výsledků je i samo o sobě skvělý cíl. Tím to ale nekončí. V konečném důsledku opravdu není nejdůležitějším cílem vysvědčení se samými jedničkami. Podstata podpory studentů spočívá v něčem jiném. Lepší výsledky vedou i k osobnostnímu rozvoji – tj. ke zvýšení vlastní sebedůvěry, uvědomění si vlastní hodnoty ve světě a zvýšení motivace a úspěchu i v jiných mimoškolních aktivitách. Dále pak přijetí v kolektivu a pozdější uplatnění ve společnosti, osobním a profesním životě. Zdroje: Wikisofia OPPP Vyškov  Šance dětem Autor: Michaela D. lektorka matematiky, českého jazyka, chemie a biologie Michaela je studentkou oboru veterinární lékařství na Veterinární univerzitě v Brně. Vždy ji bavilo pracovat s dětmi, a taky pomáhat s pochopením učiva kamarádům a spolužákům. Proto se přidala k lektorům ve Škole Populo, kde už přes rok doučuje. Ve volném čase ráda čte knihy, cestuje, sportuje a hraje na klavír.

Zábavná chemie a báječná fyzika! Ale jak na to?
8. 4. 2024
Doučování

Víte, jak vypadá výuka chemie a fyziky ve Škole Populo? Jsou to vědy plné fascinujících objevů, které mění náš pohled na svět kolem nás. Ve Škole Populo propojujeme výuku s praktickými příklady a zábavnými experimenty, abychom vzbudili zvědavost a nadšení studentů. Klademe důraz na to, aby chápali, co se kolem nás děje a dokázali si tyto každodenní jevy spojit s chemií či s fyzikou. V následujícím článku vám lektor Školy Populo Vlastimil H. představí, jak k výuce přistupujeme. Názornost a představitelnost hrají prim Chemie a fyzika jsou bez přehánění překrásné vědní disciplíny, jejichž optikou se pohled na každodenní záležitosti mění na napínavé filmové představení s nespočtem herců, kteří se před námi míjejí, někdy se doplňují, mění jména a kmitají na plátně v dokonale sehrané sestavě. Pokud se ale chceme vyznat v tom, co se zrovna odehrává, musíme porozumět jednotlivým postavám. A jako jsem já teď připodobnil naši každodenní realitu plnou fyzikálních a chemických dějů ke sledování filmu, odkládáme ve Škole Populo složitý odborný jazyk plný definic a termínů stranou a snažíme se všechno přirovnat k něčemu, co je studentovi známé nebo snadno představitelné. Jsou atomové orbitaly vlastně jen domečky pro elektrony? Klidně!  Za zmínku jistě stojí i názorná ukázka videí fyzikálních nebo chemických pokusů, ze kterých se snažíme vytěžit veškerý potenciál, který v sobě mají. Pokusy zkrátka vypadají dobře a dovedou upoutat! Potřebujete doučování chemie nebo fyziky? Vyzkoušejte individuální doučování ve Škole Populo. Lekce přizpůsobíme na míru vašim potřebám. Doučování může probíhat prezenčně na našich pobočkách nebo online z pohodlí vašeho domova. Mám zájem! Všechno spojujeme s tím, co už žáci znají Nejspíš každý si alespoň jednou v životě uvařil čaj, sjel zasněžený kopec na sáňkách nebo viděl šumění jedlé sody smíchané s octem. I když se na první pohled zdá, že mluvíme o zcela banálních věcech, pro naše lekce jde o ty nejcennější zážitky, protože skrze ně vysvětlujeme složité fyzikální nebo chemické pochody.  Vraťme se ještě jednou na začátek předchozího odstavce a uvidíme změny skupenství a vnitřní energii, tepelnou vodivost kovů (pokud do horkého čaje ponoříme lžičku), zrychlení, tření či hybnost a v neposlední řadě reakci hydrogenuhličitanu sodného s kyselinou ethanovou, během níž uniká oxid uhličitý. Lekce přizpůsobujeme na míru každému studentovi Ve Škole Populo se vždy přizpůsobíme individuálně každému studentovi, což nás dovede k takové podobě doučování, která studentovi dává nejvíce.  Studentovi chceme předat to skutečně cenné, proto je velmi důležité ho dokázat aktivně zapojit. Díky tomu se naučí daleko více, než kdybychom vedli monolog. Klademe otázky a společně se o látce bavíme a odvozujeme ji.  Tato metoda je pro studenta přínosnější a zábavnější. Pokud se máme například bavit o tlaku jako fyzikální veličině, začínáme například rozdílem mezi autem a tankem. Které vozidlo uspěje při pokusu zdolat zabahněnou a podmáčenou louku? Nejspíš tank. Ale proč, když váží tolikrát více než auto? Tímto způsobem (ideálně s použitím obrázků a videí) se postupně se studentem dostaneme k tíze vozidel a k ploše, na které stojí. Tedy k tlaku. Závěrem Doučování student vyhledává z různých důvodů. Troufám si tvrdit, že valná většina studentů po něm sahá kvůli tomu, že s určitým předmětem mají ve škole nemalé potíže. Potíže, jejichž původ pramení téměř vždy v nepříliš zábavných, nudných nebo ubíjejících hodinách ve škole. Z toho důvodu se stává z chemie, fyziky nebo jiných předmětů nesnesitelná otrava. Vyzkoušejte doučování těchto předmětů ve Škole Populo a ujistěte se, že učení může být i zábava. Třeba si tyto předměty nakonec oblíbíte.  Škola Populo doporučuje Herní tipy: Zkuste si fyziku zpestřit stavebnicemi Boffin a chemii si oživte hrou na domácí laboratoř. Zdroje: Vlastní zkušenosti lektora Autor: Vlastimil H. Lektor matematiky, fyziky, biologie a chemie ve Škole Populo

Výhody doučování ve Škole Populo
15. 12. 2023
Doučování

Ve Škole Populo nabízíme individuální doučování pro všechny věkové kategorie. Učíme žáky, studenty, dospělé i seniory. S našimi lektory uděláte z trojek jedničky, připravíte se na přijímací zkoušky a maturitu, naučíte se základy účetnictví nebo začnete mluvit plynule anglicky. Od roku 2014 doučujeme po celé České republice i Slovensku. Naše doučování je přizpůsobeno potřebám a studijním cílům studenta.  Individuální doučování je cesta k lepším výsledkům
 Každý žák je jedinečný a má jiné potřeby, proto se ve Škole Populo věnujeme individuálnímu doučování. Jedna z hlavních výhod je přizpůsobení výuky na míru. Každé dítě, student i dospělý má různé studijní cíle a vlastní tempo během učení. Individuální doučování umožňuje lektorovi soustředit se pouze na potřeby konkrétního studenta a věnovat mu svoji energii.  Během individuálního doučování má student jistotu, že mu lektor vysvětlí školní látku, má možnost kdykoliv se zeptat nebo se případně vrátit k tématu, které potřebuje zopakovat. Další výhodou individuálních lekcí je, že pokud student nepotřebuje učivo dál vysvětlovat, mohou se s lektorem posunout k následujícím tématům. Student tím získá náskok a jistotu v daném školním předmětu, cizím jazyce nebo specializaci.  Doučování netradičních výukových metod a studentů se specifickými poruchami učení Hejného metoda nebo Montessori pedagogika jsou netradičními výukovými metodami, které jsou v dnešní době velice populární. Ve Škole Populo máme stovky žáků, kteří jsou vzděláváni formou těchto výukových metod. V některých případech je pro žáky náročný přestup ze základní na střední školu, a proto využívají naše doučování, které jim pomůže se snadným přechodem a vysvětlením potřebné školní látky. Ve Škole Populo doučujeme také studenty se specifickými poruchami učení jako ADHD, dyslexie, dysortografie, dysgrafie či dyskalkulie. Pro studenty se specifickými poruchami učení vybíráme zkušené lektory, kteří ví, jaký způsob výuky zvolit. Student si tak může být jistý, že bude individuální lekce přizpůsobena zcela jeho potřebám.  Objednejte si individuální lekce Buďte napřed s doučováním ve Škole Populo. Naši zkušení lektoři vás připraví na písemky, přijímací zkoušky, jazykové zkoušky nebo vám vysvětlí náročnou školní látku.  Chci doučování Studijní plán a zaručená flexibilita
 Jelikož se studenti na Školu Populo obrací s různými důvody doučování, vždy vypracujeme individuální studijní plány. Lekce si plánujete dle vašich časových možností. Doučování ve Škole Populo můžete mít ráno, odpoledne i večer. Frekvenci lekcí přizpůsobujeme vždy potřebám studenta. Víme, že díky flexibilitě mohou žáci, studenti i dospělí snadno skloubit doučování s dalšími svými aktivitami. Lekce ve Škole Populo trvá vždy 45 minut. Pokud budete chtít intenzivnější výuku, můžete mít například dvě lekce za sebou nebo dvě lekce během jednoho týdne. V průběhu doučování vám lektor může doporučit zvýšení či snížení frekvence lekcí na základě vašeho pokroku v daném školním předmětu, přípravě k přijímacím zkouškám, maturitě nebo v cizím jazyce. Prezenční i online doučování Ve Škole Populo si můžete vybrat mezi prezenční výukou v našich moderních pobočkách nebo online z pohodlí svého domova.  Prezenčně v moderních učebnách Naše pobočky jsou ideálním místem pro každého studenta. Prezenční doučování probíhá v příjemném prostředí s moderně vybavenými učebnami. Během čekání na lekci mohou žáci a studenti relaxovat v odpočinkovém zázemí s pohodlnými křesly nebo se posílit lehkým občerstvením, které je pro ně kdykoliv k dispozici.  Pro naše pobočky jsme vždy vybrali nejlepší adresu ve městě. Pobočky jsou snadno dostupné městskou hromadnou dopravou. Naším cílem je, aby se u nás všichni studenti cítili komfortně a těšili se na své lekce. Online kdekoliv a kdykoliv Vyzkoušejte naši online výuku a přesvědčte se, že lektor nemusí sedět vedle vás, abyste dosáhli skvělých výsledků. Pro online výuku stačí mít k dispozici počítač, tablet nebo chytrý telefon. Ve Škole Populo víme, že pro nejefektivnější online výuku je nutné zajistit perfektní podmínky pro studenty i lektory. Z toho důvodu jsme se rozhodli pro vlastní metodu online výuky, která vytváří ideální prostředí pro efektivní doučování.  Aby naši studenti mohli jednoduše lektorovi ukázat své vypočítané příklady z matiky nebo vyplněné vzorečky do chemie, používají během doučování kameru na svém mobilním telefonu. Kamera mobilního telefonu snímá celou psací plochu za pomoci stativu. Současně má student zapnutou kameru na svém notebooku, aby mohl s lektorem pohodlně komunikovat. Obě zařízení během online výuky používá také lektor. Klientský servis Tým Školy Populo je našim klientům i lektorům k dispozici 12 hodin denně. V případě, že budete potřebovat omluvit lekci, upravit čas doučování nebo budete mít jakýkoliv jiný dotaz, vždy můžete kontaktovat naše koordinátorky.  Během doučování můžete naplno využívat naši webovou aplikaci PopuloEdu, kde mají studenti i lektoři přehled o všech lekcích, uvidíte rozvrh a plán doučování. Protože je nesmírně důležitá zpětná vazba, lektor vždy připraví zápis z lekce a student tak může sledovat průběh doučování a své výsledky. Kvalita doučování je pro nás na prvním místě, proto na ni dohlíží naši metodici, kteří připravují výukové materiály, poskytují podporu lektorům i studentům, udělují zpětnou vazbu a pravidelně hodnotí a zlepšují úroveň výuky ve Škole Populo. Testování nanečisto aneb zažijte pravou atmosféru jako u přijímaček Škola Populo nabízí jedinečnou službu v podobě Přijímaček nanečisto. Přijímačky nanečisto pomáhají žákům připravit se na jejich velký den, kdy budou psát jednotnou přijímací zkoušku na střední školy a víceletá gymnázia. Během Přijímaček nanečisto žák zažije skutečnou atmosféru přijímacích zkoušek v učebnách připravených ke psaní testů, navíc se stejnými časovými limity a povolenými pomůckami. Po dopsání testů žáci obdrží vyhodnocení a doporučení od lektorů, co by měli zlepšit a na jakou část testu se nejvíce zaměřit. Vyberte si termín na některé z 9 poboček Školy Populo nebo si objednejte přijímačky nanečisto online!  Proč je doučování důležité? Během individuálního doučování student získá maximum informací a zlepší své výsledky ve škole, na univerzitě nebo v práci. Zároveň si student posílí své sebevědomí a vnitřní motivaci. Písemky i přijímačky na střední nebo na vysokou školu budou pro studenta jednodušší, díky znalostem a dovednostem, které získal na doučování. Škola Populo poskytuje komplexní doučování, které se zaměřuje na potřeby jednotlivých žáků a studentů a nabízí mnoho výhod, které pomáhají žákům dosáhnout svých studijních cílů. Objednejte si doučování ještě dnes! Zdroje: Škola Populo Autor: Kristýna Můčková Copywriter Kristýna pracuje ve Škole Populo jako copywriter a připravuje zajímavé články pro náš blog. Zároveň se podílí na tvorbě newsletterů nebo našeho webu. Vždy se ráda ujme nápadů a myšlenek, které může sepsat a předat dál. Cestu do světa copywritingu, managementu a marketingu našla během svého pětiletého studia na brněnské Newton University.

Víkendová výuka – efektivní řešení pro zaneprázdněné
29. 9. 2023
Doučování

Chodíte do práce, staráte se o děti a nemáte čas se věnovat seberozvoji během týdne? Právě vám doporučujeme víkendové doučování, které jsme přizpůsobili vašim časovým potřebám. Víkendové lekce jsou ideální volbou, pokud máte od pondělí do pátku náročný školní nebo pracovní rozvrh. Individuální online lekce vám umožní flexibilní vzdělávání ve vašem vlastním tempu. Máte zájem o víkendovou výuku? Využijte slevu 20 % na lekce dopoledne a o víkendu ve Škole Populo! Chci lekce se slevou Doučování o víkendu pro žáky a studenty  Doučování v sobotu nebo v neděli může být skvělým způsobem, jak se během víkendu připravit na nadcházející školní týden a zároveň mít nastavený balanc mezi studiem a volným časem. Je důležité, aby děti měly prostor pro odpočinek, relaxování a své záliby.  Pokud je v týdnu pro vaše dítě náročné skloubit školu a ostatní aktivity, nechte doučování na sobotní dopoledne nebo třeba nedělní podvečer. S lektorem se ve vlastním tempu připraví na nadcházející týden, písemky nebo si vysvětlí školní látku, která je náročná.  Na druhou stranu může mít vaše dítě víkendové doučování, aby se naučilo nový cizí jazyk nebo se posunou dál v oblíbeném předmětu. S doučováním bude mít vaše dítě jistotu, že dosáhne lepších výsledků ve škole a bude mít oporu v lektorovi a ve Škole Populo. Rodiče mohou víkendové lekce navíc podpořit tím, že vezmou své děti na kulturní či vzdělávací akce, do knihoven, na návštěvu do muzea nebo do science centra.  Doučování o víkendu pro dospělé  Po náročném pracovním dni už nemusí zbýt energie na odpolední nebo večerní lekce. Z toho důvodu může být doučování o víkendu lepší volbou, užitečnější a o to víc motivující pro osobní a profesní rozvoj. Vzdělávejte se v odborných předmětech jako účetnictví nebo v cizích jazycích. Pokud víte, v jaké oblasti se chcete začít vzdělávat nebo se v ní zdokonalit, není důvod doučování odkládat. Ve Škole Populo je studijní plán vždy přizpůsobený individuálním potřebám a cílům klienta.  Nečekejte a stanovte si cíl, že do příští dovolené budete mluvit anglicky tak, abyste si bez starostí objednali v restauraci nebo se domluvili na letišti. Každý víkend se tak budete těšit na lekci ve Škole Populo, protože vám pomůžeme překonat překážky a výzvy, které na vás čekají při cestování do zahraničí.  Máte možnost doučovat se dopoledne?  Doučování ve Škole Populo je vždy flexibilní, proto našim klientům nabízíme možnost také dopoledního doučování. V současné době jsou kladeny vysoké nároky na dovednosti a znalosti zaměstnanců. Pokud váš zaměstnavatel vyžaduje, abyste se zlepšili například v německém jazyce, nebo máte možnost mít lekce němčiny v pracovní době jako benefit, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.  Ve Škole Populo můžete využít své firemní benefity nebo FKSP k zaplacení doučování nebo jazykového kurzu. Nenechte tuto možnost propadnout a investujte do svého vzdělání nebo vzdělání vašich blízkých.  Objednejte si lekce Staňte se dalším spokojeným studentem Školy Populo! Využijte naši nabídku doučování dopoledne nebo o víkendu. Investice do vzdělání vám pomůže v pracovním růstu, doplnění vědomostí a dovedností, žákům dá výhodu při písemkách nebo přijímacích zkouškách.  Objednejte víkendové doučování svým dětem nebo si kupte lekce cizího jazyka pro sebe! Třeba se budete každou sobotu těšit na lekci italštiny s motivací, že si příští léto v Římě popovídáte s kuchařem, jak správně udělat „spaghetti carbonara”. Zdroje: Zkušenosti klientů Školy PopuloZkušenosti lektorů Školy Populo Autor: Kristýna Můčková Copywriter Kristýna pracuje ve Škole Populo jako copywriter a připravuje zajímavé články pro náš blog. Zároveň se podílí na tvorbě newsletterů nebo našeho webu. Vždy se ráda ujme nápadů a myšlenek, které může sepsat a předat dál. Cestu do světa copywritingu, managementu a marketingu našla během svého pětiletého studia na brněnské Newton University.  

Reparát aneb poslední šance pro propadlíky
13. 7. 2023
Doučování

Reparát čeká každého žáka, který na základní nebo střední škole dostal na vysvědčení pětku. Ve Škole Populo věříme, že každou špatnou známku si může žák opravit. Je potřeba mu však srozumitelně vysvětlit učivo, kterého ho čeká u opravné zkoušky. Jak se připravit na opravnou zkoušku a jaký je její průběh? Přečtěte si důležité informace.  Co to je reparát?  Žák, který na konci školního roku na vysvědčení dostal pětku z jednoho nebo dvou povinných předmětu, bude vykonávat opravnou zkoušku neboli reparát. Když vykoná zkoušku úspěšně, tak automaticky postupuje do dalšího ročníku. Potřebujete připravit na reparát? Každý rok se na nás klienti obrací se zájmem o přípravu na opravnou zkoušku. Nepodceňte přípravu na reparát a objednejte si doučování ve Škole Populo. Mám zájem o doučování Termín a průběh opravné zkoušky Kdy se dělá reparát? Opravnou zkoušku žáci vykonávají na konci léta. Přesný termín reparátu určí ředitel konkrétní základní nebo střední školy na konci školního roku. Následně by měla škola informovat rodiče či samotného žáka o jeho termínu reparátu. Pokud žáka čekají dvě opravné zkoušky, měl by každou vykonávat v jiný den.  Reparát probíhá před tříčlennou komisí. Žáka zkouší vyučující daného předmětu, dále je v komisi přítomen třídní učitel spolu s dalším přísedícím. Přísedící by měl být učitel, který učí zkoušený předmět. Učitelé by měli na konci školního roku žákovi předat učivo, které se musí na reparát znovu naučit. Reparát pak může probíhat formou písemné zkoušky a následně doplňujících otázek, na které se vyučující mohou žáka doptávat po odevzdání testu.  Vždy si pečlivě čtěte zadání a instrukce, které vám před opravnou zkouškou předá škola nebo vyučující. Dozvíte se např. jaké okruhy otázek se k reparátu naučit,  jaké pomůcky si můžete na zkoušku donést nebo jaké zvolit oblečení. Samotní žáci sami dávají najevo zvoleným oblečením, jak moc vážně k reparátu přistupují. Džínové kraťasy a vytahané tričko vysílají určitý signál. Představme si reparát z matematiky. Žák se na konci školního roku dozví termín opravné zkoušky a měl by být informován o okruhu otázek a příkladů, které ho v testu čekají. Má tedy necelé dva měsíce se na reparát připravit. V den reparátu se dostaví do konkrétní třídy, kde ho bude čekat tříčlenná komise a předá mu zadání testu z matematiky. Žák by měl mít dostatečný čas na vyplnění testu, který mohou doplnit vyučující o ústní otázky. Po opravné zkoušce komise připraví zápis a  žák se dozví své hodnocení. V případě úspěšného vykonání zkoušky, dostává žák své vysvědčení.  Co když žák neudělá opravnou zkoušku? Pokud je žák na prvním nebo druhém stupni základní školy a neudělá reparát, tak opakuje ročník. Zároveň opakují ročník i žáci, kteří měli na vysvědčení více než dvě pětky. Žáci mohou na každém stupni opakovat ročník maximálně jednou. Žáci devátých tříd, kteří u reparátu neuspějí, nebudou mít ukončené základní vzdělání. Jestliže žák na střední škole neuspěl u opravné zkoušky, je jeho studium ukončeno a přestává být žákem dané školy následující den. Ukončení studia platí i v případě, že žák neprospěl na konci školního roku ve třech a více předmětech. Kdyby chtěl žák i nadále studovat, může si opět podat přihlášku na střední školu, dle jeho výběru. Musí však splnit podmínky konkrétní střední školy pro přijetí. Jak se připravit na reparát? Bez pořádné přípravy během léta žák riskuje, že u reparátu neuspěje. Z tohoto důvodu je důležité začít s přípravou včas a zároveň si svůj čas na učení rozvrhnout. Jakmile žák dostane přehled tematických okruhů k opravné zkoušce, měla by příprava začít. U dětí na prvním stupni doporučujeme, aby s přípravou k opravné zkoušce pomáhali rodiče.  Pro úspěšné vykonání opravné zkoušky může pomoct doučování se zkušeným lektorem, který ví, na co se během přípravy přesně zaměřit. Lektoři ve Škole Populo s žáky nejen prochází učivo, ale zároveň je učí, jakým způsobem pracovat s časem u reparátu a se stresem. Nejčastěji žáci dělají reparát z matematiky, angličtiny a češtiny. Ve Škole Populo však doučujeme všechny předměty základních i středních škol. Proto se na nás neváhejte kdykoliv obrátit a objednejte si své doučování. Zdroje informací: Český rozhlasiDnesZkolaMŠMT Autorka článku: Kristýna Můčková Copywriter Kristýna pracuje ve Škole Populo jako copywriter a připravuje zajímavé články pro náš blog. Zároveň se podílí na tvorbě newsletterů nebo našeho webu. Vždy se ráda ujme nápadů a myšlenek, které může sepsat a předat dál. Cestu do světa copywritingu, managementu a marketingu našla během svého pětiletého studia na brněnské Newton University.

6 důvodů, proč se stát lektorem ve Škole Populo
5. 5. 2023
Doučování

Chtěli byste si přivydělat doučováním, ale máte strach ze zařizování věcí okolo, administrativy a právních náležitostí? Řešením je lektorství ve Škole Populo. Zařídíme vše za vás – a vy budete mít 100 % času jen na doučování. Pojďme se společně podívat, proč je lepší učit ve Škole Populo, než se věnovat lektorství na volné noze. Zde je 6 důvodů.  1. Ušetříte čas a peníze za doučování po kavárnách či u studentů doma Sednout do auta a dojet za žákem, který bydlí na opačném straně města. Samozřejmě, že doučování se koná odpoledne, takže všude jsou kolony a cesta trvá dvakrát déle než normálně. Se Školou Populo je to minulostí.   Nebo ještě hůř – se studenty obcházet kavárny či veřejné knihovny, kde na doučování málokdy bývá dostatečný klid a chybí tam zázemí. Navíc v kavárně musíte udělat alespoň malou útratu, výuku ruší lidé u sousedních stolů či obsluha, která se chodí dotazovat, co si ještě dáte. I tohle je se Školou Populo minulostí.  Pokud si zvolíte prezenční výuku, budete mít na našich pobočkách 100% servis.  Plně vybavené učebny se zasedacím pořádkem – vždy víte, kam a kdy jít.  Výukové materiály – učebnice, sešity, testy na procvičování.  Tiskárnu – všechny podklady pro výuku si připravíte u nás.  Kávy a čaje, kolik vypijete – samozřejmě zdarma.  Vodu, džusy a drobné občerstvení. Zázemí pro lektory i mimo doučování – odučit dvě hodiny ráno, dělat si svoje věci a počkat u nás na odpolední doučování? Žádný problém. Od toho slouží naše místnost s pohodlnými křesílky a gauči.    2. Vyhovuje vám učit z domova? Doučujte v rámci online lekcí Možná jste zdaleka a nevyhovuje vám dojíždět na jednu z našich poboček. Nebo máte rádi své pohodlí a home office. To vše je v pořádku. Na online výuku jsme ve Škole Populo připravení.  Probíhá pomocí online callů na Google Meets a studenti mají k dispozici stativ, díky kterému lektoři vidí nejen, co žák říká, ale také co píše. Ve Škole Populo věříme, že žák nemusí sedět vedle lektora, aby bylo doučování efektivní. Proto online výuku podporujeme a umíme ji stejně dobře, jako tu prezenční. 3. Komunikaci se studenty a rodiči za vás vyřeší koordinátorky Možná to znáte z doučování na volné noze. Máte domluvený rozvrh lekcí na celý týden, ale jeden student dostane horečku, další jede na hory a třetí se nedostaví z rodinných důvodů. Do toho vám volají rodiče, řeší s vámi náhrady lekcí a vy nevíte, kde vám hlava stojí. I tohle bude díky Škole Populo minulostí. Veškeré absence, náhrady lekcí, platby za doučování – administrativu za vás vyřeší naše koordinátorky. Jediné, čemu se věnujete vy, je samotné doučování. 4. Nemusíte mít své webovky a řešit, jak se zviditelnit Lektoři na volné noze mohou být sice nejlepšími učiteli na světě, ale když se neumí dostatečně prodat a nabídnout své služby, není o jejich lekce žádný zájem. Musí mít své webovky, spravovat si sociální sítě a zkrátka být vidět. S námi to není potřeba. Veškerý marketing vyřešíme za vás. Vy se můžete soustředit na to, co vám jde nejlépe, a to je výuka. A nebojte, u nás je vždycky koho učit.  5. K ruce máte Metodické centrum, které připravuje podklady k výuce Další výhodou Školy Populo je naše Metodické centrum. Je plně k dispozici lektorům a připravuje materiály k výuce či ukázkové testy z předchozích let pro maturity či přijímací zkoušky. Na metodické centrum se můžete kdykoliv obrátit a nechat si pomoct s výukou. Od toho jsou tady.   6. Jste časově flexibilní a lekce si můžete plánovat podle sebe Chcete učit dva dny po sobě celý den, nebo raději jen pár lekcí denně, ale po celý týden? Ať už preferujete jakýkoliv systém výuky, rádi vám vyjdeme vstříc. Se Školou Populo získáte svobodu a budete si moci plánovat dny podle sebe.   Staňte se lektorem ve Škole Populo  Lektorem se může stát každý, kdo chce vzdělávat žáky, studenty nebo dospělé. Ozvěte se nám a domluvíme si společnou schůzku nebo call, při kterém vám vše vysvětlíme. Čím větší jsou vaše zkušenosti ve vzděláváním, tím vyšší bude i vaše odměna – kterou pro lektory stanovujeme vždy individuálně. Chci být lektorem Naše hodnoty  Lektoři jsou studentům oporou a parťáky. Naši lektoři jsou empatičtí, féroví a kamarádští.  Pokud nastane při výuce nějaký problém, vždy jej vyřešíme ke spokojenosti lektorů i studentů.  Lektoři u nás mají vždy zastání.  Vážíme si našich lektorů a podporujeme jejich další vzdělávání v oboru.    Autorka: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Darujte vašim blízkým či kolegům vzdělávání
12. 12. 2022
Doučování

Přemýšlíte, čím na Vánoce obdarovat vaše blízké nebo kolegy a podpořit je přitom ve vzdělávání? Máme pro vás pár dobrých tipů, co jim pod stromeček nadělit. Vzdělání jako vánoční dárek? A proč ne Zatímco hmotné dárky obyčejně vydrží jen omezený čas, vzdělání vám nikdo nevezme a je doslova na celý život. V poslední době navíc sílí trend, kdy se lidé snaží vzdělávat i mimo školu nebo práci. Lepší vědomosti jim mohou pomoci například právě při získávání lepšího zaměstnání. Žáci nebo studenti zase lépe zvládají přijímací zkoušky nebo třeba maturitu. Kdo může dárek v podobě vzdělání ocenit? Těch, kteří by pod stromeček rádi dostali nějakou formu vzdělávání, je víc než si myslíte. Lidé v aktivním věku mohou vědomosti navíc potřebovat například kvůli profesi. Velmi často se jedná o rozšíření jazykových znalostí nebo třeba pokročilejší práci s počítačem. Starší lidé se zase často i v pozdějším věku chtějí dozvědět něco nového. Specifickou kategorii představují děti. Pravdou je, že z knížek nebo třeba vzdělávacích kurzů pod stromečkem příliš radosti nemívají. Pokud ale mají ve škole potíže s učením, může jim například doučování jako dárek velmi pomoci. Tipy na vzdělávací dárky Možností nabízí trh téměř nepřeberné množství. Doslova dárek na míru představuje náš dárkový voucher na jakékoliv doučování ve Škole Populo. Můžete si vybrat, za jakou částku chcete poukaz koupit a my pak spočítáme, kolik lekcí je za ni možné čerpat. Nebo řeknete, kolik lekcí daného předmětu potřebujete, a my cenu spočítáme podle toho. V rámci vánoční akce je navíc cena voucheru zvýhodněná o 10 %. Chci objednat dárkový voucher Objednejte si voucher na doučování snadno a rychle. Po zaplacení vám ho můžeme poslat elektronicky e-mailem nebo v tištěné variantě na vámi zadanou adresu. Objednat voucher Vzdělávací pobyt raději prokonzultujte Chybu určitě neuděláte ani se vzdělávacím pobytem v cizí zemi. V takovém případě ale přece jen doporučujeme se dotyčného předem zeptat, zda by s takovou variantou souhlasil. Pobyt v zahraničí je přece jen náročnější, hlavně ze začátku. Klasický, ale stále oblíbený dárek představují knížky. Současný trh jich nabízí opravdu mnoho a není tedy problém vybrat konkrétní podle zájmu obdarovaného. Ať už darujete cokoliv, chybu určitě neuděláte. Vzdělání je totiž jedna z největších hodnot vůbec. A my ve Škole Populo vám s ním vždy rádi pomůžeme. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

V srpnu doučujeme zdarma 200 sociálně znevýhodněných dětí
25. 7. 2022
Doučování

Rovné dvě stovky žáků a studentů ze sociálně znevýhodněného prostředí se letos v srpnu mohou zapojit do projektu, ve kterém je doučíme zdarma vybrané předměty. Chceme jim tak dát šanci na kvalitnější vzdělání. Věříme, že právě díky němu budou o krok blíže lepšímu životu. Zažilo to mnoho z nás. Někdo ze spolužáků ve třídě bojoval ze všech sil s češtinou nebo matematikou, ale na lepší známku na vysvědčení než trojku to stejně nestačilo. Jeho rodiče si navíc nemohli kvůli napjatému rodinnému rozpočtu dovolit doučování, takže neexistovala šance na zlepšení. Doučování pro 200 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin zdarma Proto jsme si Škole Populo řekli, že dětem v této situaci pomůžeme. Letos v srpnu pořádáme speciální program, ve kterém si bude moci 200 žáků a studentů vybrat jeden z předmětů, který ho zdarma doučíme. Obvyklá kvalita výuky tím ale nijak neutrpí. Na každého čeká rovnou 13 lekcí vyučovaných individuálně zkušeným lektorem. Dítěti se bude naplno věnovat a přizpůsobí se mu, co nejvíce to bude možné. Vybrat si bude možné z prezenční nebo online formy. Abychom zbytečně netříštili síly, rozhodli jsme se, že doučování zaměříme na tři obvyklé „strašáky”, tedy češtinu, angličtinu a matematiku. Z našich zkušeností právě s těmito předměty děti bojují nejčastěji. Výuku je možné pojmout i intenzivněji a dítě může mít třeba i tři nebo čtyři lekce za týden. Záleží, jak se s lektorem domluví. Na každého studenta, kterého do programu doučování zdarma vybereme, čeká 13 individuálních lekcí. Přihlásit se může každý student do 18 let. Stačí vyplnit dotazník s čestným prohlášením na webu.  Doučování se uskuteční v srpnu Pro druhý prázdninový měsíc jsme se nerozhodli náhodou. Děti totiž po skončení doučování ihned na začátku září naskočí do výuky ve škole, takže nabyté znalosti skutečně využijí a nezapomenou je. Kromě českých dětí se mohou zúčastnit také potomci cizinců žijících u nás. Právě čeština jim dělá často velké potíže, doma jim však s jazykem nemá kdo pomoci. Podmínkou je, aby děti byly zapsané v české škole. Jak je možné se k programu doučování zdarma přihlásit? Je to jednoduché. Přímo na našich stránkách je nutné vyplnit dotazník s čestným prohlášením. My následně všechny přihlášky vyhodnotíme a děti do programu vybereme. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by doučování zadarmo mohl potřebovat, neváhejte mu akci doporučit nebo mu rovnou pošlete odkaz. Dobrých skutků totiž nikdy není dost. Přihlaste se k programu doučování zdarma Vyplňte dotazník s čestným prohlášením na webu a přihlaste k programu doučování zdarma. Vyplnit dotazník Škola Populo pomáhá dlouhodobě Ve Škole Populo se snažíme znevýhodněným dětem pomáhat dlouhodobě. V rámci naší neziskové činnosti jsme od roku 2020 pomohli k lepšímu vzdělání už téměř stovce dětí, které by na něj jinak dosáhly velmi obtížně. Společně věříme, že jedinou správnou cestou k lepšímu životu je právě kvalitní vzdělání a každý si zaslouží svoji šanci. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Doučujeme lidsky a občas je to pořádná legrace
2. 1. 2022
Doučování

Za dobu působení Školy Populo jsme stihli nashromáždit spoustu úsměvných, milých i legračních momentů ze života na pobočkách, o které bychom se s vámi chtěli podělit. Některé historky se týkají našich koordinátorek, jiné našich zkušených a vždy empatických lektorů, bez kterých by Škola Populo nemohla fungovat. Připraveni? Tak jdeme na to.  Růže i objetí od klientů Školy Populo  Ve Škole Populo přijímáme studenty v každém věku, tedy i v důchodovém. A právě se seniory máme spoustu úsměvných momentů. Ředitelka pobočky v Plzni vzpomíná na milého pána v důchodovém věku, který jí na informativní schůzku donesl rudou růži. Jak je vidět, v Plzni ještě gentlemani nevymřeli.  Další pán v důchodovém věku na dotaz koordinátorce z bratislavské centrály: „zda bude chtít prodloužit členství ve Škole Populo“, se smíchem odpověděl, „že už nechce kupovat nic dlouhodobějšího, protože je mu přes osmdesát a den jeho kremace se blíží“.  Laskavé momenty jsme samozřejmě nezažili jen se „starší generací studentů“, ale také s dospívajícími. Ředitelka plzeňské pobočky vzpomíná na milou schůzku s 20letou studentkou, která byla z našeho přístupu k doučování tak nadšená, že ji na závěr schůzky vroucně objala.    Kde si objednám lekce? Ve Škole Populo odučíme tisíce lekcí týdně a naším hnacím motorem jsou klienti a lektoři. Všichni tvoří skvělé prostředí, ve kterém je radost opakovat školní látku nebo se učit novým předmětům či jazykům. Mám zájem o doučování Poptávka po sexuální a náboženské výchově Ať už je klientům 20 nebo 80 let, nejčastěji mají zájem o doučování matematiky, českého jazyka, angličtiny či dalších cizích jazyků a předmětů. Občas se ale objeví poptávka po předmětu, který v nabídce nemáme. Rádi vzpomínáme na studenta v pubertálním věku, který u nás poptával doučování sexuální výchovy. Jiná studentka se hlásila na církevní gymnázium a poptávala u nás doučování náboženské výchovy, kterou ale bohužel nemáme v portfoliu služeb, tak jsme jí alespoň popřáli hodně štěstí u přijímaček.  Na anglické centrále zase nemohou zapomenout na pána ve středních letech, který jakožto naturista chtěl absolvovat všechny online lekce nahý a ptal se, zda to našim lektorům nebude vadit. Naši úžasní lektoři klientům obvykle vycházejí vstříc ve všem a snaží se o 100% empatii, ale tento požadavek museli kvůli zachování profesionality odmítnout.  Lékař bez hranic se potřeboval naučit francouzsky Rovněž důvody, proč u nás klienti poptávají doučování se různí. Samozřejmě, z 90 % je to doučování běžných předmětů, cizích jazyků nebo příprava na maturitu či didaktické testy. Pamatujeme ale moment, kdy u nás pán ve středních letech s partnerkou poptával doučování francouzštiny. Pán se jakožto lékař chystal na misi s Lékaři bez hranic a francouzštinu potřeboval proto, aby se domluvil s místními.  Těší nás, že naši klienti jsou lidští, stejně jako naši lektoři, a myslí na ostatní. Vzpomínáme na pána, který si u nás zaplatil doučování angličtiny pro své dvě děti a nakonec i pro sebe. Z časových důvodů ale nemohl všechny lekce uplatnit a místo toho, aby je převedl na své děti, poprosil nás, abychom „kurzy věnovali dětem ve znevýhodněné rodině“. Talismany pro štěstí a rituály před přijímačkami Krásné momenty zažíváme i během akce testování nanečisto, v rámci které studentům umožňujeme vyzkoušet si přijímací zkoušky a maturity v reálných podmínkách. Je patrné, že se nám realitu daří nasimulovat opravdu věrně, protože si naši studenti s sebou nosí nejrůznější talismany, křižují se pro štěstí, rodiče jim před vstupem do místnosti poplivou se slovy „tfuj-tfuj“pro štěstí a podobně, což je bezva.  Máte také nějaký úsměvný, milý nebo zábavný moment, který se vám stal při doučování s našimi lektory? Dejte nám vědět. Těšíme se na další společné historky, které život ve Škole Populo napíše.  Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Recenze doučování a ohlédnutí za rokem 2021
15. 12. 2021
Doučování

Rok 2021 se chýlí ke konci. Pojďme si společně zrekapitulovat, o jaké předměty byl ve Škole Populo největší zájem, kolik hodin jsme za celý rok odučili a komu jsme doučováním nejvíce pomohli. Na závěr přidáme i recenze doučování v konkrétních příbězích studentů a zkušenosti studentů s online doučováním.  Ohlédnutí za rokem 2021 v číslech Na úvod něco ze statistik Školy Populo. Za rok 2021 jsme odučili více než 102 tisíc individuálních lekcí doučování, což je až dvakrát více než v uplynulých dvou letech. Jak je vidět, zájem o doučování ve Škole Populo neustále roste, což nás těší.   Potřebujete doučování?  Potřebujete zlepšit známky nebo vysvětlit náročnou školní látku? Ve Škole Populo doučujeme předměty základních, středních i vysokých škol. Neváhejte nás kontaktovat. Mám zájem o výuku Březen a duben 2021 ovládla příprava na přijímačky a maturitu Největší zájem o doučování jsme zaznamenali v březnu a dubnu 2021, kdy jsme celkově odučili 18 422 lekcí a 17 900 lekcí. Z čeho enormní zájem pramení? V březnu a dubnu studenti i jejich rodiče na poslední chvíli řeší doučování na maturitu a přijímačky.  Pokud vás v roce 2022 čeká maturita nebo přijímačky, nenechávejte vše na poslední chvíli a zamluvte si místo na doučování včas. Mohlo by se stát, že kvůli enormnímu zájmu by už kapacita byla naplněná. Možná vás přesvědčí pozitivní recenze doučování od studentů i rodičů.  Tipnete si, o jaké předměty byl v roce 2021 největší zájem? Nejčastěji naši klienti poptávali doučování matematiky, na 2. místě doučování češtiny a na 3. místě doučování angličtiny.  Které předměty se v roce 2021 doučovaly nejvíce: matematika – 37 % (celkem 3 554 přihlášek) český jazyk – 28 % (celkem 2 724 přihlášek) anglický jazyk – 14 % (celkem 1 362 přihlášek) německý jazyk – 4 % (celkem 356 přihlášek) Na jaké zkoušky jsme připravovali studenty nejčastěji? Uspěli? Zajímá vás, jaké byly nejčastější důvody doučování? Téměř v polovině případů měli studenti zájem o klasické doučování. Na 2. místě se umístila příprava na přijímací zkoušky na SŠ a gymnázia a na 3. místě se umístila příprava na maturitu. Tipnete, jaký důvod doučování se umístil na 4. místě? Nejčastější důvody doučování klasické doučování – 46 % (2 860 přihlášek) přijímací zkoušky na SŠ – 30 % (1 839 přihlášek) maturita – 6 % (367 přihlášek) maturita opravná – 5 % (304 přihlášek) vlastní zájem – 4 % (235 přihlášek) reparát – 2 % (132 přihlášek) jazykový kurz – 2 % (121 přihlášek) a další důvody doučování…  Mimochodem věděli jste, že kromě klasického doučování můžete využít i tzv. testování nanečisto, při kterém si zkusíte přijímací zkoušky na SŠ v reálných podmínkách? Přihlaste se.  Kolik procent doučování dnes probíhá online? Obecně platí, že téměř 30 % všech lekcí probíhá formou online doučování. V roce 2021 jsme odučili více jak 27 000 lekcí online. S doučováním online formou mají naši studenti jen ty nejlepší zkušenosti. Při online výuce používáme kameru, která zabírá psací plochu žáka, takže lektor v reálném čase vidí, co žák píše a může na to ihned reagovat. Přečtěte si o tom, jak online doučování probíhá, více.  Recenze doučování aneb příběhy studentů a jejich rodičů  Ve Škole Populo pomáháme studentům v každém věku. Obrací se na nás rodiče předškoláků i vysokoškoláků. Maminka vysokoškolačky nám napsala, že díky nám se její dcera zbavila strachu z pobytu v cizině: „Dcera zdraví z Barcelony. Kurz španělštiny jí moc pomohl a díky tomu teď výborně zvládá Erasmus.“  Jazykovou sebedůvěru jsme dodali i dalšímu studentovi, který si díky doučování ve Škole Populo zlepšil známku o dva stupně: „Syn si s vaší pomocí vylepšil španělštinu ze 3 na 1 jen během dvou měsíců.“ Pro nás ve Škole Populo je důležité nejen doučování samotné, ale také to, aby si student s lektorem perfektně lidsky sedli. Vždycky máme radost, když dostaneme od rodičů krásnou recenzi doučování: „Moje osmiletá dcera je velmi spokojená. Přiběhla ke mně po výuce a skákala štěstím, jak jí doučování bavilo. Vše bylo zábavnou formou a výuka nám perfektně zapadla do kroužků po škole. Na přípravu na přijímačky na gympl určitě také poptáme Školu Populo.“ Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.    

Voucher na doučování jako chytrý dárek
30. 11. 2021
Doučování

Přemýšlíte, co svým blízkým pořídit za dárek? Věnujte jim dárek, který má opravdový smysl. Darujte jim poukázku na vzdělání ve Škole Populo.  Ve Škole Populo se věnujeme individuálnímu doučování žáků, studentů i dospělých. Doučujeme všechny předměty, na které si vzpomenete. Nejčastěji matematiku, český jazyk, fyziku nebo cizí jazyky. Darujte s námi vzdělání a potěšte své blízké nejen na Vánoce, ale také na narozeniny, svátek, výročí vztahu nebo jakoukoliv jinou pěknou příležitost.  Pro koho se vouchery na doučování hodí? Ve Škole Populo se můžete proměnit na skvělého studenta v každém věku. Dárkový poukaz na vzdělávání ocení děti i dospělí, od dětí přes vaše neteře, bratrance, sestry, bratry, maminky, manžely i tchány. Pořiďte dárkový poukaz tatínkovi, který se chce zlepšit v angličtině, neteři, která se chce dostat na vysněnou školu nebo manželovi, který je nadšený amatérský informatik a chtěl by se v IT zdokonalit.   Pro jaké předměty a intenzitu doučování mohu pořídit dárkové poukazy? Dárkový poukaz můžete pořídit pro všechny předměty, které ve Škole Populo doučujeme. Mezi nejpoptávanější předměty patří český jazyk, matematika, fyzika, anglický jazyk a další cizí jazyky. Intenzitu doučování si zvolíte sami – ideální je vybrat konkrétní peněžní hodnotu dárkového poukazu. Pokud by obdarovaný chtěl využít více hodin ve Škole Populo, můžete hodnotu poukazu kdykoliv vy nebo on navýšit. Dárkový poukaz vám po zaplacení zašleme do e-mailu v elektronické podobě nebo vám jej rádi zašleme na vámi vybranou adresu v papírové formě.  Máte zájem o originální dárek? Dárkové poukazy Školy Populo jsou každým rokem víc a víc oblíbeným dárkem, který vykouzlí úsměv na tváři. Chci objednat dárkový poukaz   Dokdy mohu dárkové poukazy uplatnit? Platnost dárkového poukazu je 1 rok od nákupu. Dárkový poukaz tedy můžete svým blízkým věnovat i dříve než víte, že je budou chtít použít.  Co dárkové poukazy studentům přinesly? Na doučování ve Škole Populo máme až 98 % kladných referencí. Rodiče nejčastěji udávají, že jsme jejich dětem pomohli v následujícím. Děti se díky nám dostaly na vysněné školy.  Studenti díky nám zvládli maturitu na první pokus.  S naší pomocí studenti udělali reparát nebo opravné maturitní zkoušky.  Pomohli jsme studentům dohnat nepochopenou látku na vysoké škole.  Dospělým pomáháme zlepšit se v cizích jazycích.  Rozmluvíme vás v cizím jazyce díky individuálnímu doučování (pouze 1 student na lektora).  Připravíme vás na zkoušky z cizího jazyka (B2, C1, C2 a další úrovně).  Připravíme vás na pohovory v cizím jazyce.  Přečtěte si reference od našich spokojených klientů. Jak objednat dárkový poukaz na doučování? Dárkový poukaz na doučování objednáte jednoduše. Stačí nám zavolat na + 420 730 701 601 a naše koordinátorky s vámi už proberou vše potřebné.  Jaký předmět doučování zvolit, pokud tápete. Ideální hodnotu poukazu pro vaše účely. Doručení a platbu dárkového poukazu. Chcete-li svým blízkým věnovat opravdu originální a hlavně smysluplný dárek, věnujte jim dárkový poukaz na doučování ve Škole Populo. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Spustili jsme službu procvičování online
21. 9. 2021
Doučování

Na webu Školy Populo přibyla nová služba. Jedná se o webovou službu procvičování online, kterou jsme nachystali nejen pro naše stávající žáky a studenty, ale taky pro všechny nově příchozí, kteří si chtějí procvičit vyučovanou látku i mimo doučování. Služba je zdarma a vybírat můžete podle předmětů, třídy, jazykové úrovně nebo konkrétního tématu.  Jak procvičování online funguje Pojďme si službu procvičování online přiblížit na konkrétním předmětu, například matematice. Na našem webu stačí v menu vybrat položku služby, dále kliknout na procvičování online, a rozbalí se vám celý výpis předmětů.  Klikněte na matematiku a vyberte, co chcete procvičovat podle ročníků nebo témat. Pokud jste v 9. třídě a chcete si procvičit učivo na přijímací zkoušky, procvičte postupně nejen učivo 9. třídy, ale také všech dalších tříd 2. stupně. Pokud vás čeká průběžný test, například na učivo geometrie – vyberte nejprve procvičování Geometrie I, poté Geometrie II.  Potřebuji doučování V případě, že potřebujete doučování, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Doučujeme všechny předměty základních a středních škol a vybrané předměty vysokých škol.  Mám zájem o výuku Výsledky procvičování online U každého procvičování máte možnost si průběžně zobrazit správné odpovědi, stačí kliknout na tlačítko ukázat řešení. Po dokončení všech otázek ze série, například 10 z 10, se vám zobrazí tabulka s vyhodnocením úspěšnosti v procentech a správnými odpověďmi.  Vyzkoušejte procvičování online od Školy Populo! Vybírejte z 15 předmětů na procvičování  Ve spolupráci s lektory Školy Populo jsme pro vás nachystali službu procvičování celkem u 15 předmětů: Matematika Český jazyk Fyzika Chemie Dějepis Občanská a rodinná výchova Přírodověda a přírodopis Prvouka Vlastivěda Zeměpis a geografie Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Ruský jazyk Vybírejte z dostupných předmětů a procvičujte libovolnou látku 24 hodin 7 dní v týdnu. A pokud by vám náhodou procvičování online nestačilo, vždycky je možné domluvit si individuální lekci přímo u nás ve Škole Populo. Ozvěte se nám.  Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Závěr školního roku nevyšel? Nevadí!
14. 6. 2021
Doučování

Uplynulý školní rok byl beze sporu jiný, než všechny ostatní. Žáci a studenti po celé republice byli nuceni se vzdělávat distančně. To pro mnohé z nich bohužel znamenalo zůstat odkázán sám na sebe, popřípadě na pomoc rodičů či starších sourozenců. V zadání a podmínkách jednotné přijímací zkoušky i maturity proto došlo k mnoha změnám, které měly právě tento náročný rok dostatečně zohlednit. Výsledky obou zkoušek tomu však ne vždy odpovídaly.   Mám zájem o doučování Pokud máte zájem o doučování, neváhejte se na nás obrátit. Ve Škole Populo každý rok odučíme tisíce lekcí žáky, kterým poháme dosáhnout jejich cílů. Chci výuku Přehled v číslech Podle CERMATu se letošní jednotné přijímací zkoušky zúčastnilo 84 tisíc uchazečů. U přijímacích zkoušek na čtyřleté obory a na nástavbové studium dosáhli studenti průměrného procentního skóru 57,9 % z češtiny a 43,2 % z matematiky. Procentní skór znamená počet dosažených bodů v procentech z maximálního možného bodového zisku. U přijímaček na střední odborné školy dosáhli uchazeči průměrného procentního skóru 55,5 % v matematice a 40,6 % v češtině. Výsledky přijímaček na osmiletá gymnázia pak byly 56,2 % v češtině a 48,1 % v matematice.  Zajímavé je, že se letos na osmiletá gymnázia hlásilo o více než 9 % uchazečů méně, než v loňském roce. To může být mimojiné zapříčiněno pocitem nedostatečné přípravy právě kvůli distanční výuce. Více o výsledcích jednotné přijímací zkoušky se dozvíte v tiskové zprávě CERMATu. Naopak výsledky řádného termínu jarní maturitní zkoušky v letošním roce nebyly zlé. To však může být dáno tím, že studenti absolvovali pouze didaktický test z českého jazyka a literatury a didaktický test z matematiky nebo cizího jazyka. U matematiky i u zkoušky z jazyka došlo k prodloužení časového limitu o 10 nebo 15 minut. U matematiky byla navíc snížena hranice úspěšnosti z obvyklých 33 % na 27 %. Pokles úspěšnosti v porovnání s loňským rokem však zaznamenáváme u anglického jazyka. Tam v letošním roce neuspělo 6,7 % prvomaturantů, kdežto vloni to bylo pouze 5,1 %. Více o výsledcích řádného termínu maturit 2021 můžete najít v tiskové zprávě CERMATu. Jak zasáhl Covid-19 Pandemie koronaviru nezasáhla pouze do kritérií a celkové podoby letošních zkoušek. Zasáhla především do vzdělávání jako takového během celého uplynulého školního roku. Některé školy zvládly online výuku lépe, než jiné. Důležitým faktorem je ale především to, že ne všem žákům a studentům online výuka vyhovovala. Jak je totiž známo, k učení je nutné vždy přistupovat individuálně. Chápeme tedy, že i pro ty, kteří v letošním roce neskládali přijímací ani maturitní zkoušku, mohl být návrat do školních lavic nelehký. Nehledě na události uplynulých měsíců vyučující počítají s tím, že budou děti plně připravené plynule pokračovat v učivu daného ročníku. Na opakování učiva z období distanční výuky zkrátka není čas. Jak může pomoci Škola Populo A přesně to je chvíle, kdy vám může plně pomoci Škola Populo. U nás totiž žádné prázdniny nemáme! Nabízíme tedy vám a vašim dětem, abyste období prázdnin a léta využili smysluplně letním doučováním se Školou Populo. Během těchto dvou měsíců společně doženeme a zopakujeme vše, co děti během distanční výuky nestihly nebo nepochopily. Rádi pomůžeme žákům všech ročníků základní školy, ale také těm na střední či vysoké škole. Poradíme si s jakýmkoli předmětem, který vás trápí, a jsme také plně k dispozici pro přípravu na reparáty nebo druhý pokus maturitní zkoušky. Uděláme vše pro to, aby doučování děti bavilo a zároveň pro ně bylo přínosem. Doučování přes léto a prázdniny Doučování přes prázdniny je skvělý způsob, jak v září nastoupit do školy s úsměvem a beze stresu s vědomím, že vše, co jste vloni ve škole probírali, zvládáte levou zadní. A nebojte, s námi vám zbyde spoustu času na všechny prázdninové aktivity. Ke všem našim studentům totiž přistupujeme individuálně, vašim potřebám i časovým možnostem se tedy v průběhu naší spolupráce plně přizpůsobíme, a to klidně i online. Pokud máte o letní doučování či přípravu na reparát nebo maturitu zájem, ozvěte se nám skrze kontaktní formulář a my se s vámi obratem domluvíme na dalším postupu. Tak pospěšte, zájem je obrovský a naše kapacity jsou bohužel omezené. Společně to zvládneme. Těšíme se na vás!   Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Doučování na dálku se Školou Populo
22. 2. 2021
Doučování

Takřka celý svět se přesunul do online světa. Mnoho zaměstnanců začalo pracovat z domu a totéž čekalo také většinu žáků a studentů. V některých obdobích byli na distanční výuku odkázáni dokonce všichni školáci. Troufáme si říct, že velká část škol nebyla na zrušení prezenční výuky připravena. Školy neměly nejen potřebné IT vybavení, ale ani dostatečně proškolený učitelský sbor, který by věděl, jak na to. Stejně tak nebylo na online výuku připraveno mnoho rodičů, kteří pro své děti museli dokoupit výkonnější počítač, zařídit rychlejší internet či se sami naučit, jak online hodiny spustit. A to vše bylo bohužel na výuce ve druhém pololetí loňského školního roku znát. Online výuka ve Škole Populo My ve Škole Populo už jsme v té době měli s online výukou mnohaleté zkušenosti. Stále jsme doučovali především prezenčně v našich učebnách po celé republice, přesto však měla i online výuka pevné místo v našich rozvrzích. Rychle jsme pochopili, že situace je vážná, a začali jsme jednat. Všechny naše lekce, včetně výuky jazyků a příprav na přijímačky či maturity, jsme takřka přes noc přesunuli do online světa a začali jsme nabízet doučování na dálku. Naši klienti tak mohli bez jakýchkoli starostí pokračovat ve studijních plánech pohodlně u sebe doma. Mám zájem o online doučování Ve Škole Populo doučujeme online již několik let a máme vlastní efektivní metodu, během které je student zapojen do výuky, jako by byl lektor přítomen prezenčně. Neváhejte nás kontaktovat. Chci online lekce Najít ten správný online nástroj Za celý čas, kdy s online doučováním pracujeme, jsme vyzkoušeli mnoho programů a nástrojů, díky kterým se můžeme vzájemně v online světě spojit. Vedle počítače s mikrofonem a webkamerou je to ten nejdůležitější článek. Ze začátku jsme přemýšleli nad doučováním přes Skype. S tím máme bohužel spíše negativní zkušenosti – při videohovorech docházelo velmi často k výpadkům a také samotná instalace a založení uživatelského profilu je vcelku náročný proces. Dalším nástrojem, který jsme testovali, byl hojně využívaný Zoom. Ani ten nám ale nevyhovoval – celý systém funguje pouze v angličtině, což může být pro mladší žáky i některé rodiče náročné. Při větším počtu naplánovaných lekcí navíc docházelo ke kolizím v rozvrhu. Naši důvěru si nakonec získalo online doučování přes Google Meet. Ten má z našeho pohledu jedinou nevýhodu, a to, že během hovoru nelze posílat soubory. To nám ale vůbec nevadí, protože všechny materiály k online doučování posíláme našim žákům a studentům dopředu a domácí úkoly zase naopak po skončení lekce. Jako největší výhodu Google Meet naopak vnímáme možnost vytvoření stálého odkazu na pomyslnou online učebnu každého našeho lektora. Ve smluvený čas tak oba, lektor i klient, kliknou na příslušný odkaz a jsou propojeni. Každému lektorovi den předem přijde e-mail s rozvrhem lekcí na další den, studentům pak e-mailem přichází odkazy na jednotlivé online lekce. A to vše systém řídí sám. Google svoje produkty také neustále vylepšuje – s poslední aktualizací přišla například možnost využívání pomyslné online tabule, na kterou může lektor i klient během lekce psát. Další novinkou je možnost změnit si pozadí či využívat různé aktivity. Jak to tedy vlastně funguje Noví zájemci o online doučování se Školou Populo se nás často ptají, co všechno k online výuce potřebují a jak to celé vlastně funguje. Je to vcelku prosté: k naší online výuce klienti potřebují pouze notebook s mikrofonem a webkamerou a také mobilní telefon. Proč mobilní telefon? Při výuce většiny předmětů je důležité, aby měl vyučující se studentem nejen oční kontakt skrze webkameru, ale také aby viděl, co student píše. Díky tomu ho může lektor navést správným směrem nebo ho upozornit, že při řešení příkladu uvažuje nesprávně. A tohoto dvojího vizuálního spojení docílíme právě tím, že k webkameře přidáme ještě mobilní telefon, který nám zároveň snímá to, co student či učitel zrovna píše na papír (držák telefonu si můžete zakoupit přímo u nás). Taková online výuka je už pak k nerozeznání od té prezenční. Více o tom, jak přesně online doučování se Školou Populo funguje, se dozvíte na našich webových stránkách.  Kromě technické stránky věci se nás klienti samozřejmě ptají na to, jaký bude jejich výukový plán, kolik doučování stojí a jak často budou lekce probíhat. Odpověď na všechny tyto otázky je stejná: je to individuální. Naším heslem je “doučování na míru”, a tím se také řídíme. Nejdříve nám řeknete, s čím potřebujete pomoci, co od doučování očekáváte a jaké jsou vaše časové možnosti. My vám poté vypracujeme individuální plán na míru, který vašim požadavkům přesně odpovídá. Zároveň je také možné, že se směr výuky bude během lekcí měnit v závislosti na tom, která témata budou obtížnější a kterým se budeme chtít věnovat do hloubky.  Komu můžeme pomoci V neposlední řadě se nás zájemci také ptají, pro koho je doučování určeno a co všechno jsme schopni doučovat. I zde je odpověď jednoduchá: kohokoli a takřka cokoli. Naše doučování je vhodné pro děti všech ročníků základních, středních i vysokých škol, ale také pro dospělé, kteří se chtějí v nějaké oblasti zdokonalit či začít s něčím úplně novým. Doučujeme všechny předměty od matematiky, prvouky, fyziky a dějepisu až po ekonomii, účetnictví, informatiku a mnoho cizích jazyků. Pro zájemce jsme také schopni zajistit doučování specificky zaměřených předmětů, jako je třeba marketing, psychologie či elektrotechnika. Více o nabídce doučovaných předmětů se dozvíte na našem webu.  Nezáleží tedy na tom, zda potřebují doučování vaše děti, nebo začínáte rozjíždět novou kariéru a chcete se zdokonalit třeba v účetnictví. Nezáleží dokonce ani na tom, zda jste čerstvě v penzi a toužíte si beze strachu objednat espresso ve vaší milované Itálii.  Naši zkušení lektoři jsou připraveni vám pomoci s čímkoli, a to i v této nelehké době - online z pohodlí vašeho domova. Těšíme se na vás!     Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.  

Doučování v době covidové
8. 2. 2021
Doučování

Od chvíle, kdy Covid-19 vstoupil do našich každodenních životů, uplynul již téměř rok. Od té doby se změnilo mnohé od našich dlouhodobých plánů na cestování, návštěvy a pracovní cesty až po každodenní záležitosti spjaté s našimi pracovními i školními povinnostmi. A právě školy, a především pak jejich žáci, studenti, ale i rodiče, se s nastalou situací museli ve velmi krátkém čase zorientovat. Pokud tedy cítíte, že je i přes veškerou snahu škol situace pro vaše děti nedostačující, nabízíme vám řešení. Se Školou Populo můžete svým dětem pomoci nejen s přípravou na nejrůznější zkoušky, ale také s každodenní přípravou na probíranou látku. Nemusíte se už tedy každý večer trápit nad učebnicemi a sešity, my tyto starosti alespoň částečně vyřešíme za vás. Potřebuji doučování V případě, že potřebujete pro své dítě doučování, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Doučujeme všechny předměty základních, středních i vysokých škol. Mám zájem o výuku   Jak může být online výuka obtížná Ačkoli školy i pedagogové dělají vše, co je v jejich silách, někdy to nemusí stačit. Někteří učitelé nemusí být zdatní v práci s IT technologiemi či mají zkrátka technický problém, který neumí vyřešit. Na druhé straně jsou žáci, kteří z různých důvodů nemají přístup k internetu, počítači nebo se opět potýkají s technickými problémy. Další kapitolou je pak náročnost takové online výuky, kdy má jeden pedagog na starosti celou třídu a jen těžko se může každému žákovi individuálně věnovat tak, jak by sám chtěl. V takové situaci je obtížné zohlednit schopnosti a pokročilost jednotlivých studentů a dát každému z nich svůj prostor. V tom podle nás tkví hlavní obtíž při online výuce. Kdy je ten správný čas najít si doučování Některé děti se tak mohou po několika týdnech, či měsících, začít ve výuce ztrácet. Začínají se objevovat zadání, kterým ne dokonale rozumí, není jim jasné, v čem v testu udělali chybu nebo jen nevědí, ve které učebnici či na které straně probíranou látku najdou. Pokud má pedagog ve třídě až 30 dětí, je pro něj samotného obtížné každému z nich individuálně odpovídat na jednotlivé a mnohdy velmi specifické dotazy či jiné podněty. Navíc má mnoho pedagogů doma vlastní děti, se kterými řeší podobné problémy a nejasnosti. Je tedy dobré pozorovat, jak si vaše dítě při online výuce vede. Nejen, zda má všechno potřebné vybavení a zda se aktivně online výuky účastní, ale také jak jí rozumí. Pokud totiž vyvstanou na povrch nejrůznější nejasnosti, student si není jistý, zda správně pochopil zadání nebo by si rád ještě danou látku zopakoval a procvičil, opravil si neúspěšnou písemku a tak dále, pak je ten správný čas na to, začít přemýšlet nad doučováním. Mnozí rodiče se v tuto chvíli mohou začít rozhodovat, zda se mají doučování ujmout sami či nikoli. Někdy určitě postačí domácí debata a problém je vyřešen, někdy to ale není dostatečné řešení. V takové chvílí nabízí Škola Populo pomocnou ruku všem rodičům, kterým online doučování zvláště v období koronaviru můžeme usnadnit. Jak najít správného lektora Mnoho rodičů tedy začne řešit důležitou otázku, a to komu své dítě pro doučování svěří. Jistě si všichni přejí zkušeného, empatického a schopného lektora. A přesně takové u nás ve Škole Populo máme. To potvrzují také číselná data, která říkají, že jsme v lednu 2020 odučili 520 online lekcí, což byl v té době standard. V lednu 2021 to už ale bylo 8 800 online lekcí a poptávka stále roste. Školní online výuka totiž, na základě našich zkušeností, pokryje asi jen 50 % vyučované látky. Mnohdy mají děti pouze dvě nebo tři online hodiny denně, kde se soustředí hlavně na český a anglický jazyk a matematiku. Rodiče se na nás proto obrací hlavně ve chvíli, kdy sami na doučování starších dětí nestačí, nebo při svém pracovním nasazení a péči o mladší děti na doučování nenachází kapacity. Mnohým rodičům také došlo, že ke znovuotevření škol povede ještě dlouhá cesta, a že setrvat pouze na školní online výuce není dlouhodobě udržitelné. Proto děláme vše, co je v našich silách, abychom naši online výuku udrželi na stejně dobré a kvalitní úrovni jako se nám dařilo do teď. Chceme dětem i rodičům pomoci doplnit mnohdy nedostačující školní online výuku. K tomu nám nejvíce pomáhá náš systém individuálního doučování, kdy se jeden lektor při lekci věnuje pouze jednomu studentovi. Oba tak mají dostatek času, aby se poznali, lektor může zhodnotit dosavadní znalosti daného studenta a samozřejmě zjistí, jaký způsob výuky studentovi nejvíce vyhovuje. Společně se mohou vždy dohodnout na tom, čemu se budou věnovat více a která témata jsou naopak jasná. Dle situace mohou více procvičovat, vysvětlovat nebo se některému tématu věnovat více do hloubky. Tento individuální a flexibilní způsob výuky nám dává každému studentovi prostor, kterému se mu při skupinové školní online výuce nedostává. Takoví studenti pak dosahují lepších výsledků ve škole, cítí se jistější, sebevědomější a vědí, že se mají vždy na koho obrátit. Pro zájemce navíc nabízíme možnost zapůjčení IT vybavení, které online výuku ještě více ulehčí.   Pokud tedy máte doma žáka nebo studenta, který by si rád procvičil to, na co při školní online výuce nezbývá čas, nebo by se rád věnoval cizímu jazyku či předmětu, který již několik měsíců studuje pouze samostudiem, neváhejte se na nás obrátit. Všichni lektoři Školy Populo jsou tu pro vás nejen v době koronaviru. Podívejte se na naši nabídku doučování a vyplňte poptávkový formulář. Těšíme se na vás!   Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Kvalitní online vzdělávání dostupné pro všechny
21. 12. 2020
Doučování

Na jaře zastihlo uzavření škol, a s ním spojená online výuka, spoustu rodičů i učitelů nepřipravené. Pochopitelně. Online výuka do té doby nebyla běžnou součástí učebních plánů a učitelé se tak plně soustředili na svoji práci ve třídách. S nástupem pandemie koronaviru ale přišla situace, se kterou do té doby téměř nikdo neměl zkušenosti. Ve Škole Populo tomu však bylo jinak. Doučujeme online i prezenčně Ve Škole Populo doučujeme online za pomoci naší efektivní metody i prezenčně na našich moderně  vybavených pobočkách. Jestli máte zájem o doučování, kontaktujte nás. Chci výuku Kvalitní online vzdělávání dostupné pro všechny Svoje klienty vyučujeme online už téměř pět let a za tu dobu jsme stihli nasbírat spoustu zkušeností. Nebojíme se říct, že máme s online výukou možná jedny z největších zkušeností v republice. Na jaře jsme tak přesně věděli, co máme dělat. Veškerou naši výuku jsme plynule a bez problémů přesunuli z učeben do online světa a naši studenti při tom ani nepoznali rozdíl. Během první vlny koronaviru jsme díky tomu odučili více lekcí online, než všech lekcí mimo Covid dohromady. A to jsou nemalá čísla. Připravili jsme desítky děti na přijímací zkoušky, desítky studentů na maturitu a desítky dalších jsme učili jazyky. Máme propracovaný systém online výuky, při kterém lektor může sledovat nejen klientův obličej, a tedy jeho reakce a neverbální komunikaci, která je velmi důležitá, ale zároveň na obrazovce vidí díky druhé kameře také co klient píše. Lektor tedy může jednoduše pomoci ve chvíli, kdy student váhá nebo si neví rady. Jeho reakce je pohotová a přichází ve stejný čas jako by přišla v učebně, lektor se k problematickému místu nemusí vracet zpětně, ale vyřeší jej ihned, což je ten nejefektivnější způsob. Z našich zkušeností víme, že studenti nejsou při online výuce o nic ochuzeni. Na druhé straně pomyslné online učebny sedí lektor, který se věnuje pouze dotyčnému studentovi a díky modernímu IT vybavení jsou si téměř na dosah. Tento systém také stejně dobře funguje při skupinových lekcích, vyučující má skvělý přehled o všech svých studentech. Nejsme v tom sami Našim klientům už s výukou pomáháme několik let. Nyní jsme se rozhodli pomoci i těm, kteří našimi klienty nejsou. Blíží se čas Vánoc, čas, kdy myslíme více na druhé, než na sebe. Škola Populo se proto rozhodla podělit se o své zkušenosti a nabídnout svůj unikátní vzdělávací online systém všem školám, které o něj projeví zájem. Jako vánoční dárek, a zároveň jako projev sounáležitosti a partnerství v této pro vzdělání náročné době, poskytne Škola Populo vyučujícím zdarma návod na použití nejrůznějších online nástrojů, které usnadní výuku na dálku i metodiku online výuky tak, aby byly učitelé plně připraveni nabídnout dětem stejně kvalitní výuku jako ve třídách.  Výhodou našeho systému je, že učitel funguje ve stejném režimu jako doposud. Kromě základního vybavení jako počítač a mobilní telefon není nutné žádné další technické vybavení. Při online výuce dobře vidí sebe i všechny své žáky, díky stativu se může jednoduše rychle zaměřit na to, co chce žákům ukázat. Z celé hodiny navíc může lehce pořídit videozáznam pro ty, kteří se výuky nemohli zúčastnit. Od teď už online výuka nemusí být strašákem. Letošní rok byl náročný pro nás pro všechny. Pro pedagogy, rodiče i samotné žáky a studenty. Věříme, že i tato naše nabídka je velkým krokem kupředu pro pedagogy i jejich studenty. Využijme tedy vánoční dobu pro dobré skutky a darujme něco, co má opravdu smysl - darujme vzdělání. Nejsme v tom sami. Za celý tým Školy Populo vám přejeme prožití klidných a pohodových Vánoc. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.  

Přijímačky a maturity nanečisto on-line
23. 11. 2020
Doučování

Není čas ztrácet čas. Ani online Maturity i přijímací zkoušky se blíží rychlostí blesku. I když se to možná nemusí zdát, na přípravu zbývá už pouze pár měsíců. Události letošního roku spojené s pandemií koronaviru situaci maturantům ani absolventům rozhodně neulehčují. To ale neznamená, že je situace neřešitelná, a že všechna práce a příprava zůstává pouze na samotných studentech. My ve Škole Populo věříme a z vlastních zkušeností víme, že i online výuka a příprava dokáže být velkým pomocníkem. S námi vlastně ani nepoznáte, že lektor nesedí vedle vás a lekce neprobíhá přímo v učebně. Vyzkoušeli jsme si to na jaře, kdy jsme na maturitu i přijímací zkoušky připravili stovky spokojených studentů, a zvládneme to i tentokrát. Po dobu trvání nouzového stavu a uzavření učeben jsme veškeré naše aktivity přesunuli do online prostředí a to včetně přípravy na přijímací zkoušky i maturity. Stejně tak si s námi můžete vyzkoušet přijímačky i maturitu nanečisto přímo z pohodlí vašeho domova.  Jak už mnozí možná víte, ve Škole Populo pravidelně pořádáme maturity i přijímací zkoušky nanečisto. Díky těm si studenti vyzkouší jak celý proces probíhá od příchodu do učebny, přes zadání, práci se záznamovým archem, dodržení časového limitu až po rozloučení. To bohužel online nezvládneme. Zvládneme vás ale i přes to připravit nejlépe, jak umíme - pomocí testování nanečisto online. Testy nanečisto nejsou určeny pouze pro ty, kteří k nám zároveň chodí na doučování či přípravu a svoje výsledky tak probírají se svými lektory při online hodinách. Testy nanečisto si může vyzkoušet každý, v balíčku totiž nově nedostanete pouze didaktický test se záznamovým archem a výsledky, ale také postupy řešení. Můžete si tím pádem lépe ověřit svoje uvažování při vypracovávání daného úkolu. A pokud při tom student zjistí, že by se mu pomoc našich lektorů hodila, máme stále několik volných míst pro doučování i přípravu na zkoušky. Svoje testy tedy můžete vypracovat v klidu doma za pomoci rodiny či přátel a nebo si můžete připravit stejné podmínky jako u reálné zkoušky vč. časového limitu. V každém případě zjistíte, jak si stojíte a zda by se vám nějaká pomoc hodila a nebo se naopak utvrdíte v tom, že zkoušku zvládnete levou zadní. Ať tak či tak, my ve Škole Populo jsme připraveni pomoci. Více informací o přípravě na maturitní i přijímací zkoušky najdete na https://www.skolapopulo.cz/doucovani/priprava-na-zkousky.

Proč může být individuální doučování důležité
13. 11. 2020
Doučování

Ruch a shon školního vyučování Během času stráveného ve škole jsou součástí studijního prostředí třídy plné spolužáků, kteří se všichni učí od jednoho učitele. Tento učitel je zodpovědný za to, že každý student ve třídě dostane stejnou šanci na to, aby dosáhl co nejlepších výsledků. Pro učitele může být ovšem velice těžké zajistit, aby všichni studenti ve třídě dostali stejný prostor pro seberealizaci vzhledem k tomu, že každý student může mít odlišný způsob učení, chápání a porozumění. Každý student má individuální tempo učení a rozdílné schopnosti – individuální silné a slabé stránky. I přes to však musí učitel výuku uzpůsobit tak, aby co nejvíce vyhovovala všem. Pokud se vaše dítě učí lépe pomocí diskuze, ale jeho učitel přizpůsobuje výuku tomu, aby vyhovovala většině třídy, která se učí lépe psaním esejí, pak vaše dítě nemusí dosáhnout svého plného potenciálu. Možná se také bojí zeptat, když něčemu nerozumí, protože většina třídy tomu rozumí. Může to být způsobeno tím, že spolužáci ve třídě nejsou přátelští nebo ani oni sami nepřiznávají, když něco nechápou. V mysli dítěte se tak může objevit myšlenka “možná jsem to prostě jen já, kdo nerozumí”. V těchto případech je individuální doučování ideální volbou. Potřebuji doučování Potřebujete zlepšit známky nebo vysvětlit náročnou školní látku? Ve Škole Populo doučujeme předměty základních, středních i vysokých škol. Neváhejte nás kontaktovat. Mám zájem o výuku Důvěrné a podněcující prostředí individuálních lekcí S výhodami individuálního doučování může mít vaše ratolest větší šanci k dosažení svého potenciálu, má možnost vstřebávat informace ve vlastním tempu a vlastním způsobem. Lektor po celou dobu doučování, především však na jeho úplném začátku, pozoruje, jakým způsobem se dítě učí, a tomu pružně přizpůsobuje styl výuky. Během lekce bude lektor schopen odhadnout mnohem efektivněji úroveň porozumění tématu a identifikovat jakákoli nedorozumění. Děti se zároveň nebojí lektorovi přiznat, že něčemu nerozumí. Je to pro ně daleko příjemnější, než to přiznat před celou třídou spolužáků. Lektor je schopný rozpoznat specifickou oblast, se kterou dítě pravděpodobně bojuje a pomůže mu se v ní zlepšit. A nejen to, také mu pomůže zlepšit vlastní tempo učení. Stačí jeden malý dílek porozumění k tomu, aby změnil studentovo sebevědomí v konkrétním předmětu. Pokud je žák dobrý v matematice, ale nechápe geometrii, může to podrýt celé jeho sebevědomí v tomto předmětu. Lektor však bude schopný mu pomoci se všemi malými dílky skládačky. A to se samozřejmě projeví i při práci ve třídě.  S rostoucí popularitou individuálního doučování to může být právě ono popostrčení, které vaše dítě potřebuje k vybudování sebevědomí a dosažení toho, k čemu má předpoklady. Pokud tedy máte pocit, že by vašemu dítěti pomohl individuální přístup, který by podnítil jeho zájem a prohloubil znalosti, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Pět důvodů, proč je soukromé doučování dobrý nápad
2. 11. 2020
Doučování

V Populu věříme, že doplnit školní výuku soukromým doučováním není nic, za co byste se měli vy nebo vaše děti stydět, ba naopak. Díky tomu mohou vaše děti získat jistotu tam, kde jim chybí a zdokonalit se tam, kde je pro to prostor. Přečtěte si, jak naši lektoři doplňují školní výuku. Doučování pomáhá studentům dohnat látku Studentům, kteří mají potíže s konkrétním předmětem, může doučování pomoci zvýšit jejich sebevědomí. I přes obrovskou snahu učitelů a asistentů pedagoga mohou někteří žáci potřebovat individuální pomoc. V těchto případech mohou (a měli by) učitelé svoje studenty nasměrovat, aby vyhledali doučování. Mám zájem o doučování Pokud máte zájem o doučování, neváhejte se na nás obrátit. Ve Škole Populo každý rok odučíme tisíce lekcí naše žáky, kterým pomáháme dosáhnout jejich cílů. Chci výuku Doučování dokáže rozvinout schopnosti nadanějších studentů Na druhou stranu, doučování může být přínosné i pro studenty, kteří učivu rozumí, tím, že dostanou více prostoru pro přemýšlení nad daným tématem. Během tohoto dodatečného času navíc mohou lektoři s žáky procházet složitější materiály a vést debaty, které je navedou k hlubšímu zapojení do tématu, než je jim umožněno během školní výuky vzhledem k omezenému času. Tento způsob funguje obzvláště dobře během období maturit a přijímacích zkoušek, kdy taková setkání dokáží studenty postrčit k tomu, aby přemýšleli více jako studenti vysoké školy, a tím se připravovali na budoucí studium. Doučování může pomoci se studijními schopnostmi a návyky Doučování může studentům také pomoci s upevněním základů jako je psaní referátů, mluvený projev, psaní poznámek, vytváření logických osnov a postupů a podobně. Tyto schopnosti se žákům hodí především v období přípravy na maturitní zkoušku či přijímačky. Později je ale jistě využijí při studiu na vysoké škole či v pracovním prostředí. Doučování je dostupné Na rozdíl od výuky ve škole není online výuka závislá na čase a místě. Může probíhat takřka v jakoukoli denní hodinu a kdekoli na světě. Jediné, co potřebujete, je internetové připojení. To znamená, že si žáci mohou naplánovat výuku v odpoledních či večerních hodinách nebo třeba o víkendu nebo prázdninách. I při online výuce však ve Škole Populo striktně platí, že je naše doučování individuální a lektor se při hodině věnuje vždy pouze jednomu studentovi. Doučování je více neformální Mnohdy se stane, že si žák se svým lektorem vytvoří přátelský vztah. V takovém případě je to pro žáka benefit, protože se tak nebojí na cokoli zeptat nebo přiznat, že si neví rady. Při online výuce v pohodlí vlastního domova mohou být žáci také více uvolnění než ve formálním prostředí třídy. Vědci prokázali, že lidé se učí mnohem efektivněji v prostředí, ve kterém se cítí příjemně. A přesně pro to je online výuka ideální. Pokud i vy hledáte kvalitní individuální doučování, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme ať už na našich pobočkách nebo online.  Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Začátek školního roku
18. 9. 2020
Doučování

Školní rok i přes všechnu nejistotu 1. září odstartoval a žáci a studenti se tak vrátili do školních lavic. Epidemiologická situace v České republice i ve světě je ale nadále nejistá, proto jsme ve Škole Populo stále připraveni se našim studentům věnovat nejen prezenčně na našich pobočkách, ale také online. Při naší online výuce totiž ani nepoznáte, že lektor nesedí vedle vás. Online výuka je určená pro každého, kdo má naši pobočku daleko nebo komu časově náročný pracovní či studijní rozvrh nedovoluje do Školy Populo přijet. V takovém případě se s vámi naši lektoři rádi spojí a budou se vám naplno věnovat i na dálku. Nejdůležitější věcí při výuce je nepodcenit situaci. Je dobré začít včas, nebát se zeptat, umět si říci o pomoc. S tím vším vám Škola Populo může pomoci. A právě díky tomuto zodpovědnému přístupu se nám od konce srpna rapidně zvedla poptávka po doučování, aktuálně nám pro doučování zbývá jen asi 20 % našich kapacit. Doučování u nás probíhá vždy individuálně, to znamená, že se jeden lektor při hodině věnuje pouze jednomu studentovi. Doučujeme nejen předměty jako český jazyk, matematiku, biologii a další, ale také mnoho cizích jazyků včetně čínštiny či hebrejštiny. Doučovat se nemusí jenom děti, rádi u nás přivítáme také dospělé, kteří by se rádi v cizím jazyce zdokonalili například kvůli profesnímu růstu. Ve Škole Populo nehraje věk žádnou roli. Délka a intenzita kurzu záleží pouze na vás, vašich pokrocích, potřebách či zájmu se v daném předmětu či jazyce zdokonalovat. Pro každého nového studenta nabízíme před začátkem spolupráce bezplatnou informativní schůzku, kde se můžete zeptat na vše, co vás zajímá. V případě, že se vám u nás bude líbit vám na základě vašich požadavků připravíme váš individuální studijní plán na míru. Stejně tak se již o prázdninách mnoho rodičů zajímalo o přípravu na přijímací zkoušky, které děti čekají v dubnu. Ať již jde o přijímačky na víceleté gymnázium nebo střední školu, rádi vám pomůžeme. Připravíme vás na zkoušku z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků i oborových předmětů - vždy podle vašich preferencí. Stejně jako doučování může i příprava na přijímačky probíhat online, stačí si o ni říct. Lektor se svými žáky projde jednotlivé typy zadání, ukáže dětem, na co si dát pozor, kterými otázkami je dobré začít a které naopak mohou děti nechat na později. To vše s cílem získat co nejvíce bodů. Pro zájemce je také možné si vyzkoušet přijímačky nanečisto. Při těch opravdových už tak studenta nic nepřekvapí. Kromě přijímaček také nabízíme přípravu na maturitu, opravnou maturitu či reparát. Vždy se po vzájemné diskuzi zaměříme na ty předměty, které chcete vylepšit nebo na látku, která vám v daném předmětu dělá potíže. Předem stanovený plán přípravy se také může v průběhu měnit v závislosti na vašem pokroku či zájmu o procvičení jiných oblastí. Zvláště v dnešní nejisté době může být právě online doučování jedním z nástrojů, jak děti udržet ve školním režimu nebo jim pomoci zopakovat látku konce minulého školního roku, kterou ve většině případů načerpali samostudiem. Ať už vás do Školy Populo přivede cokoli, jsme tu pro vás v 10 pobočkách po celé České republice a ve zbytku světa online.

Rodiče jako učitelé
15. 6. 2020
Doučování

Začátky bývají jednoduché Nástup do školy je pro dítě samotné i jeho rodiče úplně nová zkušenost. Z celodenního bezstarostného hraní se najednou musí zaměřit na každodenní pilování nových znalostí a dovedností. V první třídě rodiče s dětmi rádi a s úsměvem trénují obloučky a nacvičují jednotlivá písmena a číslice. Jak ale dítě roste, stává se učivo stále náročnějším. Máte zájem o doučování? V případě, že potřebujete doučování, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Doučujeme všechny předměty základních a středních škol a vybrané předměty vysokých škol. Chci výuku Dítěti tak mnohdy vysvětlení a procvičování ve škole nestačí a potřebuje látku opakovat i doma. Ne vždy mu s tím rodič ale může pomoci, a to z mnoha různých důvodů. Pracovně vytížení rodiče nemají čas, někomu chybí trpělivost, jiní si v daném předmětu sami nejsou jistí. Ne každému jde všechno, někdo exceluje v češtině, jiný v matematice. To platí jak pro žáky, tak jejich rodiče. Na to navazuje také Vladislav Soukup, rodič a prezident Asociace pro domácí vzdělávání v jednom ze svých rozhovorů: „Důležité je, aby si rodiče uvědomili, že sami základku absolvovali. I když za ta léta spoustu věcí zapomněli, není důvod, aby to nezvládli znovu. Navíc není nutné, aby se rodiče biflovali látku dopředu a měli všechno v malíku. Rodič je spíš jako trenér: připravuje dítě na výkon, ale sám nemusí být vrcholový sportovec. Stačí, když se dívá, pozoruje a pomáhá školákovi, aby dosáhl cíle.” Když se nedaří Dalším častým problémem je najít způsob, jak dětem s učením pomoci. Ačkoli rodiče látce rozumí a velmi dobře ji chápou, mnohdy si neví rady s tím, jak ji dětem podat. Marně se tak snaží vysvětlit něco, co dítě ne a ne pochopit. Je důležité si uvědomit, že děti myslí jinak, než dospělí. Mají naprosto odlišný pohled na svět a jiné životní zkušenosti. Každý člověk také používá jiný druh myšlení – někdo dává přednost analytickému myšlení, někdo používá spíše intuici atd.  Kvůli těmto a dalším důvodům může při plnění školních povinností docházet mezi rodiči a žákem ke vzájemnému nepochopení, což může zapříčinit nechuť k učení jako takovému. Předcházet těmto situacím dokáží naši zkušení lektoři, kteří vědí, že každý student potřebuje individuální přístup a hlavně dokážou ten správný najít. Vědí, jaký způsob vysvětlování zvolit, kde žák potřebuje svůj prostor a kde si naopak mohou dovolit klást vyšší nároky a tím dosáhnout kýžených výsledků. Kdy dítě potřebuje doučování Je nesprávné si myslet, že čas pro doučování nastává až tehdy, kdy je školák v daném předmětu pozadu za svými spolužáky, nosí špatné známky nebo se domů ze školy vrací smutný nebo naštvaný kvůli svým neúspěchům. To vše může vést ke frustraci a nechuti do školy vůbec chodit. Ideální případ nastává ve chvíli, kdy si školák o doučování sám řekne, protože cítí, že by látce chtěl lépe porozumět, ale samotnému se mu to nedaří. K něčemu takovému ale dochází jen zřídka. U menších dětí i teenagerů je především nutné být pozorný a vnímavý k vysílaným signálům. Hlavní roli přitom nemusí hrát pouze známky. Mnohdy jde také o to, jak komfortně se žák v daném předmětu či konkrétní problematice cítí. Zda se v ní orientuje a dokáže si o ní povídat. Může se také stát, že vašemu dítěti zkrátka nesedne vyučující nebo jeho učební metody, což zapříčiní nechuť k předmětu. V první řadě může pomoci rodič, starší sourozenec nebo v látce zdatnější kamarád. Ve chvíli, kdy na to ani rodina a přátelé nestačí, je vhodné obrátit se na odborníky. Ať už ve škole, kterou žák navštěvuje nebo na další specializované organizace jako je třeba naše Škola Populo. Není důležité, zda je studentovi osm nebo patnáct, zda potřebuje pomoci s angličtinou nebo by si rád zopakoval to, co se za poslední půlrok musel doma vlivem koronaviru naučit převážně samostudiem. Pomůžeme komukoli, kdo cítí, že naši pomoc potřebuje. Co vám můžeme nabídnout Našim klientům nabízíme doučování od českého jazyka přes matematiku a chemii až po nespočet cizích jazyků. Můžete si vybrat jeden z předmětů, na který se chcete zaměřit nebo využít službu komplexního doučování. Tam spojíme dohromady více předmětů a probereme ty kapitoly, ve kterých žák tápe. Obvykle se jedná o kombinaci českého jazyka a matematiky, které jsou doplněny prvoukou, vlastivědou nebo cizím jazykem. Kombinaci ale vždy přizpůsobíme vašim individuálním potřebám a požadavkům. Pokud to k nám na pobočky máte daleko, nevadí. Jsme plně připraveni vyučovat online. A pokud budete potřebovat, rádi vám zapůjčíme potřebnou techniku. Doučování je tak dostupné doslova pro každého. V letošním roce jsme také nově spustili projekt Letní školy, která si klade za cíl pomoci studentům vyrovnat se s několikatýdenním samostudiem zapříčiněným koronavirem. Děti si v Letní škole utuží nabyté znalosti, zopakují si látku a v září budou plně připraveni nastoupit do běžné školní docházky.  Pokud se tedy na doučování svého školáka necítíte, neváhejte nás oslovit, rádi vám pomůžeme. Sestavíme vám individuální učební plán přímo na míru vašim požadavkům. Díky tomu budete mít spokojeného školáka a také více volného času, který můžete s dětmi trávit i jinde než při učení. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Domácí úkoly a příprava do školy jako postrach rodičů aneb když doučování pomáhá nejen dětem.
8. 4. 2020
Doučování

Rodič jako učitel Celkem 20 pracovních dní uběhlo od okamžiku, kdy se vlivem šíření nebezpečného viru uzavřely doslova ze dne na den všechny školy. Nejen učitelům a žákům, ale také rodičům se neočekávaně změnil každodenní režim. Z běžné rodičovské otázky “Co bylo dnes ve škole?” se stala otázka “Co se budeme dnes učit?” Uzavření škol může působit zavádějícím dojmem. V praxi se uzavřely pouze budovy škol. Výuka nadále probíhá, jen novým a netradičním způsobem, který více než kdy jindy zapojuje právě rodiče. Mám zájem o doučování Ve Škole Populo doučujeme všechny předměty základních, středních i vysokých škol. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Chci výuku Zatímco za normálních okolností stačilo zkontrolovat dětem domácí úkoly a zhodnotit prospěch, nyní na rodiče doléhá tlak každodenní školní přípravy spojené s plněním domácích úkolů. Z pohledu rodičů může být tato alternativa výuky nejen nezvyklá, ale také náročná, a to jak z hlediska času, tak také po psychické stránce. Někteří rodiče nadále pracují, jiní zůstali vlivem okolností dočasně doma a v nejhorším případě přišli o práci.  V každém případě není pomyslný návrat k učebnicím snadný. Řada rodičů tak hledá pomoc prostřednictvím doučování. Ne však ledajakého.  Obvykle je doučování zaměřeno na jeden, maximálně na dva předměty, které dělají dětem největší problémy. Velmi časté je také doučování, jehož cílem je příprava k přijímacím zkouškám nebo k maturitě. Nyní však doučování vyhledávají zejména rodiče s dětmi na prvním stupni základní školy. Jejich požadavkem je najít takového učitele, který pomůže jejich dětem nikoliv s jedním, ale s více předměty najednou. Důvod je prostý. Pro děti v tomto věku není samostudium samozřejmostí. Potřebují naopak učivo trpělivě a srozumitelně vysvětlit bez ohledu na to, zda se jedná o matematiku nebo o zdánlivě snadnou vlastivědu či prvouku.  Komplexní doučování Zatímco rodiče mnohdy marně hledají jednoduché pojmenování svého požadavku a obávají se, že se jedná o požadavek nereálný, ve Škole Populo nese jasný název: Komplexní doučování. V praxi funguje tak, že se v jednom doučování propojí výuka několika předmětů. Obvykle se jedná kombinaci předmětů český jazyk a matematika, které jsou doplněny například o vlastivědu, prvouku nebo také angličtinu. “Za normální situace o toto doučování není příliš velký zájem. V tuto chvíli nám však poptávka po komplexním doučování velmi vzrostla. Od začátku března evidujeme v Brně 45 poptávek po komplexním doučování. Pro představu, pouze 7 těchto klientů požadovalo tento typ výuky před uzavřením škol. Za poslední tři týdny se tedy poptávka po komplexním doučování zvýšila téměř sedminásobně a přibylo nám 38 nových poptávek po komplexním doučování.” říká ředitelka brněnské pobočky Adéla Hronová.  Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že není možné pro tyto kombinace najít vyučujícího, opak je pravdou. Ostatně i ve škole v rámci prvního stupně je běžnou praxí, že jeden učitel učí hned několik předmětů. V případě Školy Populo se navíc jedná o individuální doučování. Pro zvolené předměty jsou naplánovány lekce a v případě, kdy je třeba se některému z nich věnovat intenzivněji, je tomuto předmětu po domluvě s koordinátorkou vyčleněno více lekcí. Pro rodiče je tato flexibilita v plánování výuky jistotou, že veškeré učivo bude skutečně probráno po všech stránkách, tedy komplexně. Potvrzuje to i zkušenost Markéty Otýpkové z centra pro komunikaci s klienty a zpracování nových poptávek ve Škole Populo: “Rodiče primárně nepožadují zlepšení prospěchu. Cílem doučování je pro ně pomoc se zvládnutím nového učiva a správné vypracování domácích úkolů.”  Komplexní doučování tak pro rodiče představuje možnost, jak i v současné době zajistit jejich dětem efektivní pomoc s probíraným učivem. Zároveň jim umožňuje, aby spolu s dětmi strávili společný čas jinak než jen školní přípravou.  Když náhlá změna systému odhaluje nové možnosti Změna vyvolaná současnou společenskou situací nám v rámci vzdělávání nepřinesla jen obavy z toho, jak dopadne letošní školní rok.  Naopak se ukazuje, že tak jako školy přistupují k alternativním způsobům výuky, odhalují se i dříve nevyužívané možnosti doučování, které více než kdy jindy může být pro žáky i rodiče výraznou pomocí a zároveň ulehčením.  Pokud potřebujete doučování, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.  

Proč se učit online? Výhody a nevýhody moderní formy doučování.
28. 3. 2020
Doučování

V současné moderní společnosti se neustále rozšiřují možnosti, jak se vzdělávat a jak najít ten nejefektivnější způsob vzdělávání. Online forma doučování je bezpochyby jedním z nich. Co nás od této výuky odrazuje? A jaké jsou naopak její výhody? To vše se dozvíte z našeho článku. Oprávněné obavy? Online doučování může mít více podob. My se však zaměříme na tu nejznámější a nejoblíbenější formu - videohovory. Někteří je pro běžnou komunikaci používají každý den, ať už se jedná o aplikace Skype, Meet, Messenger, WhatsApp a mnohé další. Potřebujete online doučování? Ve Škole Populo doučujeme online za pomoci naší efektivní metody, během které je student zapojen do výuky, jako by byl lektor přítomen prezenčně. Objednejte si své doučování. Chci online lekce Využití těchto aplikací v rámci vzdělávání se však stále řada z nás paradoxně obává. A důvody? Stačí zmínit tři nejzásadnější.  Nízká efektivita výuky. Proč se učit online, když je mnohem lepší poslouchat svého učitele přímo ve třídě nebo mít individuální lekci, kdy se lektor v učebně věnuje v daný čas pouze svému studentovi? Strach z neznalosti. Přiznejme si, že ne každý využívá sociální sítě a ne každý je technicky zdatný.  Technické problémy. Jedná se o soubor drobných komplikací, ke kterým může při online výuce docházet, například nekvalitní obraz nebo špatný signál pro připojení. Ačkoliv se všechny zmíněné důvody zdají být opodstatněné, zkusme se nad nimi na okamžik zamyslet a zvážit, zda se v dnešní době nejedná pouze o obavy vycházející právě z neznalosti. Když nevíme, jak online doučování funguje v praxi, nemůžeme znát ani jeho výhody, a stejně tak nevíme, jak z technického hlediska doučování realizovat.  Je to snadné, dostupné a efektivní. Sice má prezenční výuka své nesporné výhody, ale její online forma je má také. Doučování můžete realizovat prakticky všude tam, kde je vhodné připojení. Výuka není ohrožena ani v okamžicích, kdy je z různých důvodů znemožněna ta prezenční. Pro příklad nemusíme chodit daleko, současná ekonomická a společenská situace způsobená šířením koronaviru je dostatečným důkazem. V tomto směru představuje online výuka alternativu, která dokáže efektivně udržet proces vzdělávání a zároveň s tím dodržovat preventivní opatření. Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, existuje řada aplikací, které je možné využít. Jsou buď volně přístupné, nebo je možné zdarma stáhnout alespoň jejich základní uživatelské verze přímo do počítače. V současné době je u většiny aplikací zajištěno velmi kvalitní rozlišení obrazu a nastavení zvuku. Jediné, co k výuce potřebujeme, je buď stolní počítač, notebook nebo tablet, webkamera a mikrofon. Aplikace často navíc ještě umožňují například sdílení obrazovky, přeposílání materiálů a komunikaci přes chat. K tomu také lze velmi snadno přenášet psací plochu pomocí připojení externí kamery. Tím se opět zvyšuje efektivita online výuky a téměř mizí rozdíl mezi tím, zda je učitel v reálný čas se studentem ve třídě, nebo jestli jsou oba online. O tom, jak probíhá online výuka v praxi, se lze dočíst na webových stránkách Školy Populo. Za zmínku stojí zejména krátká video ukázka, která znázorňuje průběh online doučování zprostředkovaný přes aplikaci Google Meet. Všechno má své “mouchy”, ALE… Navzdory vysoké funkčnosti aplikací a dostupnosti moderních počítačových doplňků musíme i zde počítat s možností, že se vyskytnou problémy. Například vlivem povětrnostních podmínek nebo kvality internetového připojení může dojít k chvilkovému výpadku spojení. Na druhou stranu ani prezenční výuka se neobejde bez přerušení či problémů. Nebojme se proto hledat a využívat nové způsoby vzdělávání. Vyhýbat se jim pouze na základě neznalosti a planých obav by totiž byla velká chyba. Proto, aby byla online výuka efektivní, je důležité zajistit ideální podmínky pro žáky i lektory. Ve Škole Populo doučujeme online za pomoci naší osvědčené metody. Chcete vyzkoušet doučování online? Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.     Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Hejného metoda výuky matematiky
19. 11. 2019
Doučování

V předešlých článcích jsme se věnovali organizačním formám výuky, alternativním způsobům vzdělávání a domácí výuce. Tentokrát si představíme metodu, která řadu institucí i rodičů spojuje. Výuka matematiky pomocí Hejného metody je rozšířená do řady zemí. Pojďme se teď společně na tuto metodu, jejího zakladatele a principy, kterými se řídí, podívat. Hejného metoda Zakladatelem je Milan Hejný, avšak principy samotné Hejného metody vznikly dříve. Vít Hejný, otec Milana Hejného, zjišťoval, proč si jeho žáci raději pamatují vzorečky, než aby se snažili porozumět problémům a přijít na jejich řešení. Proto se Vít Hejný rozhodl hledat nestandardní úlohy a testovat je na žácích. Jeho poznatky se však kvůli politické situaci více nerozšířily. Navázal na ně až zakladatel této metody Milan Hejný, který otcovy poznatky rozpracoval a společně se svými spolupracovníky je roku 1987 publikoval. V devadesátých letech začal postupně vznikat tým, který se novou metodou zabývá. Pro nakladatelství Fraus byly napsány učebnice pro žáky navštěvující první stupeň základní školy. Roku 2013 byla Milanem Hejným založena společnost H-mat, která novou metodu rozvíjí a šíří. Potřebujete doučování? Naši lektoři učí také podle Hejného metody. Neváhejte nás kontaktovat a objednejte si individuální doučování dle vašich požadavků. Chci výuku Důvody, proč se doučovat ve Škole Populo, zjistíte v tomto článku. Klíčové principy Hejného metody Jako každá metoda se i tato řídí určitými principy. Konkrétně je jich 12 a zakládají si na tom, aby se žáci setkávali s matematikou rádi a objevovali ji s radostí. 1. Budování schémat – dítě ví i to, co se neučilo Přibližme si tento princip na jednoduchém příkladu, pokud se vás někdo zeptá na počet dveří ve vašem bytě, asi mu neodpovíte hned. Po chvíli mu však správné číslo řeknete. Představíte si totiž schéma vašeho bytu a v duchu spočítáte dveře. Obdobně je to i s matematickými schématy. Žáci si představují určité situace a spojují si je s čísly. Schémata mají své vlastnosti. Mezi ně patří například to, že se utváří v důsledku potřeb člověka. Pokud potřeba chybí, schéma se nevytvoří. Další z vlastností je třeba to, že společné řešení problému může vést k lepšímu řešení, než když řeší problém jednotlivec. 2. Práce v prostředích – výuka opakovanou návštěvou Využití přibližně 25 různých prostředí nabízí řadu možností. Tato prostředí obsahují na sebe navazující úlohy, které mají stejný námět. Většina úloh vede žáky k tvořivosti a vlastnímu experimentování. Pestré úlohy se stávají výzvou a vybízejí žáky k odhalení jejich řešení. 3. Prolínání témat Matematika je o souvislostech, které si žáci vybavují společně s ostatními poznatky. A to ve schématech. Žáci dostávají možnost si vybrat pro sebe ideální strategii k vyřešení problému. V praxi to tedy znamená, že je žák seznámen s mnoha možnostmi, jak příklad vyřešit, sám si však vybere jednu, tu pro něj správnou. Témata se stále opakují a tím jsou pro žáky srozumitelnější, pochopitelnější a zábavnější. Žáci se například učí sčítat a odčítat v různých prostředích. Při činnostech jako tleskání, krokování nebo zapisování šipek, při hře a řešení úloh z prostředí autobusu (nástup a výstup cestujících) nebo za pomoci geometrických prostředí (volba dlaždic potřebných pro pokrytí podlahy, tvoření obrazců z dřívek apod.). 4. Rozvoj osobnosti – samostatné uvažování žáků Při výuce je důležité, aby učitel nepředával žákům hotové poznatky. Žáci se učí argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat. Žáci vědí, co je pro ně správné, respektují druhého a umí se rozhodovat. Hejného metoda s sebou přináší i společenské dovednosti. Jsou jimi například pozornost, porozumění, využívání nápadu druhých k vlastní inspiraci, sebepoznání a sebehodnocení. 5. Skutečná motivace – nevím a toužím vědět Úlohy jsou vymyšleny tak, aby jejich řešení žáky bavilo. Aby k výsledku došli sami díky své snaze.  Každé dítě je zvídavé a má silnou potřebu poznávat. Motivace dětí je často naléhavá, dítě chce něco vědět hned teď, a těkavá, dítě chce vědět všechno o daném prostoru. 6. Reálné zkušenosti Pokud necháme jednoho žáka spočítat okna, další žák podobným způsobem spočítá knihy nebo ovoce. Žáci se učí od sebe navzájem a poznávají, že tento počet mohou vyjádřit třeba na prstech nebo pomocí zápisu čísla. I když žák při řešení úkolu neuspěje, přesto získá zkušenost a zapamatuje si postup, jakým se k výsledku nedostane. Proto později, při druhém řešení zvolí postup jiný, až se nakonec dopracuje ke správnému řešení. 7. Radost z matematiky Žáci, učící se touto metodou, mají rádi složitější úkoly. Vidí v nich možnost se zlepšit a se zlepšením přichází pocit radost z poznání něčeho nového nebo z úspěchu. A právě radost napomáhá žákům k lepším výsledkům. Je to jejich motor, který je pohání pro další práci. 8. Vlastní poznatek Každá věc, kterou se naučíme sami, nám udělá větší radost, než věc, kterou dostaneme už hotovou. Proto jsou úlohy koncipovány tak, aby měli žáci možnost matematiku poznávat. Objevovat nové informace a sbírat poznatky. Díky vlastním zkušenostem si danou látku zapamatuje a porozumí jí daleko lépe, než v případě, že by se pojmy učil nazpaměť. 9. Učitel jako průvodce Při výuce Hejného metodou je učitel organizátorem hodiny, zadává úkoly a povzbuzuje žáky v objevování. Hlavními postavami jsou v hodině vždy žáci, kteří daný problém řeší a diskutují o něm. Předávají si své poznatky a zkušenosti. Prohlubují si navzájem znalosti a zobecňují je. 10. Práce s chybou Vždy, když uděláme chybu, poučíme se a příště ji už neuděláme. Stejně tak je to s chybami v matematice. Pokud cesta, kterou si žák k vyřešení příkladu zvolí, není správná, nedopočítá se výsledku. Při druhém pokusu tedy logicky zvolí jiný postup. Učí se hledat chyby a vysvětlovat, proč je udělal a příště se jim podaří vypočítat úlohu rychleji a lépe. 11. Přiměřené výzvy Každý žák je jiný, každému jde lépe jiné učivo a každý jinak rychle postupuje. Proto jsou žákům předkládány různě obtížné úkoly. Každému podle jeho aktuálních schopností a dovedností. 12. Podpora spolupráce Cílem je, aby dělali všichni žáci pokroky a radovali se z úspěšně vypočítaného příkladu. Každý z nich přitom umí svůj výsledek okomentovat, tedy říct, jak příklad počítal. Ostatní si z jeho postupu mohou vzít příklad, a tím si rozšiřují své poznatky. Příklad Hejného metody Příkladů Hejného metody nalezneme spoustu, ale hezky je zpracovala paní Ivana Číháková v tomto souboru. Pod odkazem naleznete příklady ze základů Hejného metody. Úlohy jsou z učebnic matematiky pro 1. – 5. ročník vydané nakladatelstvím Fraus v letech 2007 - 2011. Učebnice podle prof. Hejného Jak jsme se již zmínili, při výuce jsou používány speciální učebnice s nejrůznějšími typy úloh různých obtížností. Stejně tak má učitel možnost předložit před žáka test, při kterém si bude moci vybrat, jestli vyřeší lehkou, těžší nebo nejtěžší úlohu. Při jejich psaní se autorský tým řídí několika zásadami: porozumění je důležitější než dovednost chyba není nežádoucí, platí přísloví, že chybami se člověk učí, přiměřené možnosti pro každého žáka poskytneme žákovi čas, aby učivo pochopil, nepředkládáme mu už hotové informace, necháme jej, ať na řešení přijde sám, při výuce je důležitá komunikace, proto je učitel zároveň poradcem, moderátorem diskuzí i dirigentem celé výuky. K porozumění matematice pomáhá této metodě i forma hry a také hra digitální Matemág, která žáky provází cestou plnou dobrodružství, matematiky a hádanek. Provede děti matematikou tak, že si ani neuvědomí, že si ji procvičují a nebudou chtít s jejím hraním až do poslední chvíle přestat. Matematika se pomocí této metody vyučuje už na více než 700 školách. Pokud se vám metoda zalíbila a chcete se o ní dozvědět více, kontaktujte školu ve vašem okolí, pomoci vám může mapa škol podporujících tuto metodu. Dozvíte se z ní také, v jakém rozsahu je na konkrétních školách matematika vyučována. Potřebujete doučování? Neváhejte se obrátit na Školu Populo. Naši zkušení lektoři učí také podle hejného metody.    Zdroje: H-mat: Hejného metoda Wikipedia Mensa ČR: Pro nadané děti Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.  

Jak zařadit doučování mezi kroužky? Snadno!
28. 8. 2019
Doučování

Prázdniny nám skončily rychleji, než začaly a s jejich koncem přichází školní rok. Studenti budou muset opět usednout do školních lavic a otevřít učebnice a sešity. Stejně tak tomu mají i Saša s Alexem. I o prázdninách se ledasco naučili a zjistili, že prázdninové učení není žádné mučení. Ale prázdniny končí a jim začínají kroužky, aktivity a k tomu spousta školních povinností. Alexovi rodiče nechtějí nic zanedbat, proto mu ještě kromě kroužků našli i doučování. Jenže teď nevědí, jak ho zařadit mezi kroužky a jiné aktivity. Máte podobný problém? Také nevíte, jak zařadit doučování mezi kroužky? Na následujících řádcích Vám poradíme. Potřebujete doučování? Ve Škole Populo doučujeme všechny předměty základních i středních škol, vybrané předměty vysokých škol a cizí jazyky. Objednejte si své doučování. Mám zájem o výuku Škola, kroužky, doučování… Všichni víme, že nástup do školy bývá hektický. Rodiče musejí obstarat nové školní pomůcky, dítě chce tohle a potřebuje zase tamto. Hledání všeho potřebného zabere spoustu času, nejinak je tomu s výběrem toho správného kroužku. Saša se o prázdninách zamilovala do Světa poznání, Pevnost poznání v Olomouci se jí natolik líbila, že se ji rodiče rozhodli přihlásit hned do několika vědeckých kroužků. Naopak v Alexovi, díky účasti na letním půldenním táboře, vyklíčil zájem o jazyky. Jeho rodiče se proto rozhodli pro individuální výuku. Kromě toho Sašu baví tanec a Alex je nejraději, když si může zajít s kamarády zahrát fotbal. Jenže co s tím? Jak seřadit veškeré aktivity tak, aby Saša s Alexem všechno stíhali a večer neusínali vyčerpaní? Protože oba navštěvují stejnou třídu jedné základní školy, vyučování jim začíná v 8 hodin. V pondělí a ve středu jim škola končí ve 12:35. V úterý a ve čtvrtek končí po šesté vyučovací hodně tedy ve 13:30. A aby toho učení neměli v pátek hodně, škola jim končí v 11:40. Rodiče Sašu přihlásili na tanec, ten bude probíhat dvakrát týdně a to v pondělí a ve středu v 15 hodin. Kromě tance má již zmíněné vědecké kroužky, a to v úterý a ve čtvrtek. Začátek je vždy v 15:30. Alexe přihlásili rodiče na fotbal, ten bude mít třikrát týdně, v pondělí, ve středu a v pátek vždy ve 14 hodin. Všechny kroužky budou vždy trvat 90 minut. Ale kam zařadit individuální výuku jazyka? A co se Sašiným problémem s matematikou? Individuální časové možnosti Každý žák má individuální časové možnosti, někdo navštěvuje řadu kroužků a jiných aktivit. Někdo má naopak čas skoro celé odpoledne. Při koordinaci doučování, školy a kroužků je důležité myslet na individuální potřeby dítěte. Saše může stačit jedna hodina doučování týdně, zato rodiče Alexe by chtěli, aby měl týdně minimálně dvě hodinové lekce. Nejmladší žáci brzy odpoledne Nejmladším žákům, tedy těm navštěvujícím první stupeň základní školy, často stačí hodina doučování. Tito žáci mají často největší množství kroužků a aktivit. Pokud bychom měli vybrat ideální čas pro doučování, byla by jím určitě doba mezi školou a kroužky. Tedy od 13 do 15 hodin. Hned „po škole“ se žák doučí, co ve škole nestihl, udělá si úkoly a připraví se na další den. Poté už má čas na kroužek a večer může rodičům na otázku, Jak ses měl?, odpovědět, skvěle. Starší žáci v den, kdy mají nejméně povinností S tím, jak děti postupují do vyšších ročníků, obvykle odpadá množství kroužků a přibývá školních povinností. A zkombinovat školu s kroužky se stává složitějším. Nejednou se proto stane, že doučování probíhá pozdě odpoledne. Pro tyto žáky je nejlepší naplánovat doučování na den, kdy mají ve škole povinností nejméně, dokáží se tak lépe soustředit a zapamatují si více informací. Vhodné je také zařadit doučování před sportem nebo jiné aktivitě. Například pokud žák navštěvuje fotbal, jako Alex, naplánovat mu doučování před ním. Důležité je také myslet na typ doučování, které žák potřebuje. Pokud bude mít v pondělí tři hodiny angličtiny a potřebuje doučování z angličtiny, raději se pondělku vyvaruje a zvolte si pro doučování jiný den. Středoškoláci odpoledne nebo večer Se středoškolskými studenty je tomu trošku jinak, většinou kroužky nemají nebo se věnují nějaké konkrétní aktivitě. Zato jejich školní rozvrh je plný. Pro studenty středních škol jsou nejlepší odpolední a večerní hodiny. Například při přípravě na maturitu nebo při učení jazyků je nejlepší čas v podvečer. Odpolední ruch utichne a student s lektorem mají čas všechno pomalu a bez vyrušování projít. Klíčová je volba času doučování Vraťme se teď na chvíli k Saše s Alexem. S pomocí Školy Populo se jejich rodičům podařilo najít ideální řešení. Podařilo se jim i zohlednit fakt, že oba bude vyzvedávat vždy jeden z rodičů. Potřebují proto, aby doučování probíhalo ve stejnou dobu. Saše tedy začnou lekce matematiky a Alexovi angličtiny. Pro oba je nejvhodnější čas mezi 13. a 15. hodinou. V úterý tedy pojedou na doučování spolu, lekce začnou ve 14 hodin a potrvají 45 minut. Poté je jeden z rodičů vyzvedne a odveze Sašu do kroužku. Ve čtvrtek bude mít individuální výuku jenom Alex, a to od čtvrt na tři do tří hodin odpoledne. Správný rozvrh doučování Každý žák je jiný, potřebuje proto individuální přístup. Stejně je tomu i v případě různých předmětů nebo oborů, které se má žák naučit. Jinak se bude připravovat na zkoušky z jazyka a jinak na matematiku. Důležité je zvolit správný přístup a nepřehltit studenta informacemi. V případě, že potřebuje doučování více předmětů, je nejlepší jej rozvrhnout a nenechávat oba předměty na jeden den. I tady však existuje výjimka. Pokud se žák připravuje na přijímací zkoušky, často doučování probíhá v jeden den, hodinu matematika a poté hodinu čeština. Žák má tak ucelenou přípravu na zkoušky. Obdobně je tomu i při studiu jednoho náročnějšího a jednoho méně náročného předmětu. Například němčiny a zeměpisu. Pokud se žák potřebuje doučit například tyto dva předměty, není pro něj doučování, kdy je bude mít za sebou, tak náročné, jako v případě angličtiny a němčiny, které určitě doporučujeme rozdělit. Kdy vyhledat doučování Existuje několik důvodů, proč vyhledat doučování. Prvním z nich je naléhavá potřeba studentovi něco vysvětlit. Znáte to, po prázdninách zjistíte, že Vaše dítě něco neumí a naléhavě to umět potřebuje. V takovou chvíli hledáte způsob, jak mezery co nejrychleji zaplnit. Dalším z důvodů jsou přijímačky na střední školy, tady je s přípravou ideální začít hned od září. Neposledním z důvodů je soustavná pomoc lektora. Intenzivní doučování je často pro studenta tou nejlepší volbou. Díky němu si doplní mezery, procvičí si učivo nebo se připraví na test. Lektor mu také může pomáhat s přípravou na přijímací zkoušky nebo s každodenními úkoly. Pokud potřebuje vaše dítě doučování nebo byste rádi, aby se s ním někdo připravoval, neváhejte mu najít lektora. Tým Školy Populo je vám připraven pomoci. Pobočky máme v Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Hradci Králové a Ostravě. Neváhejte se na nás co nejdříve obrátit, kapacity učeben jsou omezené a volná místa rychle ubývají.     Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.    

Obvod, obsah, objem a zkouška dospělosti
12. 7. 2019
Doučování

Dříve nebo později se k ní dostane většina z nás. Mnozí se jí bojí, častokrát dokonce nahání strach. V posledním, tedy čtvrtém, roce gymnázia nebo střední školy hodiny nelítostně tikají a čas se neúprosně krátí. Tenhle strašák se však s přibývajícími dny stále zvětšuje. Maturita. Zkouška dospělosti, z matematiky brzy povinná pro všechny. Na dalších řádcích najdete několik tipů, jak ji zvládnout bez úhony a s vědomím, že jste udělali všechno, co jste udělat mohli. Nebudeme se tedy dále zdržovat, začínáme. Strach Ze zkušenosti víme, že strach ze špatně vykonané zkoušky se přibližuje postupně, nikdy nepřijde ze dne na den ani Vás nepřepadne v nestřeženém okamžiku. Téměř vždy o něm víte, nebo si jeho přítomnost alespoň díky náznakům uvědomujete. Ať už děláte během těch čtyř let cokoli, ať už se snažíte sebevíc, poctivě vypracováváte domácí cvičení, postupně si do hlavy „naléváte“ všechny ty vědomosti, vypočítáte milion příkladů, nebo naopak na školu více či méně kašlete, stejně na Vás dolehne. Potřebujete pomoct s přípravou na maturitu?  Každý rok připravíme ve Škole Populo stovky studentů, kteří úspěšně složí maturitní zkoušku. Neodkládejte přípravu na maturitu a začněte co nejdříve. Chci doučování Zbavit se strachu není jednoduché, chce to odhodlání, pevnou vůli a zatnuté zuby. Čas před maturitou není jednoduchý, ani pro Vás, ani pro Vaše spolužáky, ba ani pro učitele. Jen si představte, v jakém musí být stresu až do chvíle, než se dozví výsledky. Nejste první ani poslední, kdo se s ním potýká. My však víme, jak se obav zbavit nebo jak je alespoň minimalizovat. Poradíme Vám. První rada: Malé krůčky jsou více než jeden velký krok Lucka, Týna, Martin, Robert a Emily. Skupina studentů připravující se na maturitu. Ani jeden z nich si nedokáže představit, co ho čeká. Co však všichni vědí je, že čas učení právě nastal. Jeden bez druhého by se při přípravách neobešli, sami by se k otevření učebnice neodhodlali. Proto se scházejí jednou týdně na dvě hodiny a počítají. Důležité je se nepřepínat a klást si před sebe malé úkoly. Pokud by se scházeli každý den, brzy by začali vynechávat, jednou, dvakrát, třikrát a nakonec by z celého učení sešlo. Takhle plní malé úkoly a krůček za krůčkem se přibližují k cíli. Každému z nich jde dobře něco jiného. Lucce geometrie, výpočet obvodu, obsahu a objemu, Týně kombinatorika a Martin si dokáže poradit téměř s každou rovnicí. Robertovi s Emily se naopak podaří správně vypočítat téměř každou slovní úlohu. Žádný z nich není dokonalý matematik, ale když dají hlavy dohromady, úlohu vždy vypočítají. Náš první tip proto zní: Nemusíte se učit sami, utvořte skupinu. Ve třídě určitě nejste sami, kdo z matematiky maturuje, a scházejte se jednou týdně na dvě hodiny. Nevynechejte ani jednou. Vaše úsilí se Vám vyplatí. Druhá rada: S pečlivostí nejdál dojdeš Naší druhou radou je pečlivost. Buďte pečliví, každý příklad počítejte na samostatný list papíru, nebo jej z papíru, který máte pro výpočty, a který je často také poškrtaný a neúhledný, přepište na papír nový. Tento papír poté pečlivě označte a založte do složky. Proč? Ve vypočítaných úlohách se poté budete mnohem lépe orientovat a k vypočítaným příkladům a jejich postupům se budete moci kdykoli vrátit a znovu si je projít. Například Lucka používá pořadače a eurosložky. Pokaždé, když příklad vypočítá, do pravého horního rohu napíše datum a jeho číslo. Emily si naopak popsané listy skládá na sebe podle tématu a vždy je scvakne kancelářským koníkem. Každému vyhovuje něco jiného, u zakládání je však důležité se příliš nezdržovat tím, jak papír, který zakládáte, vypadá. Nepotřebujete mít každý papír pomalovaný ze všech stran a každý obrázek pestrobarevně vybarvený, u úkolů z matematiky je důležitá přesnost a rychlost výpočtu. Naše další rada proto zní, nezdržujte se kreslením, polepováním nebo vybarvováním, stačí jedno jednoduché označení. Čas, který ušetříte, můžete využít na zdokonalení se v tom, co Vám v matematice nejde. Třetí rada: Tabulky – nejvěrnější přítel maturanta Ať už narazíte na jakýkoli příklad, nenechte se jím zastrašit. Přemýšlejte a používejte základní vzorce. Jako například O=πr2, S=a*b nebo V=πr2v. Čím hrozivěji úloha na první pohled vypadá, tím jednodušší většinou je najít k ní řešení. Pozorně se na ni proto podívejte a zamyslete se. Pokud si s ní ani poté nebudete vědět rady, otevřete tabulky, vašeho pro tuto chvíli nejvěrnějšího přítele, a hledejte. Je to jako s cizojazyčným slovníkem, pokud se chcete dorozumět bez použití mobilního přístroje, je nejjednodušší naučit se v něm rychle najít to, co právě potřebujete. Čím rychleji se v něm zorientujete, tím rychleji se dorozumíte. Naše další rada proto zní: naučte se pracovat s tabulkami, ve chvílích nejtěžších Vám mohou pomoci. Další možností je využít učebnice, které Vám taktéž  mohou při přípravě na maturitu z matematiky pomoci. Tip nakonec: Když nic nepomáhá, pomůže lektor Když studijní skupina ani tabulky nepomáhají a mezery se stále objevují, je čas najít lektora. Lektor, pro někoho to slovo může znít hrozivě, pro jiného zase málo vážně a někdo zase řekne, že učitelů má dost i ve škole a nač by potřeboval lektora. Jak už jsme psali před chvílí, každý student je jiný a každému něco jiného vyhovuje. V tuto chvíli však zahoďte veškeré postoje, ať už pozitivní nebo negativní, stranou. Lektor je osoba, která Vám pomůže prokličkovat cestou plnou nástrah, na jejímž konci se stanete vítězem. Při jeho výběru Vám může pomoci právě Škola Populo. Díky ní se setkáte s člověkem, kterému budete důvěřovat, budete jej respektovat a stanete se přáteli. Ve Škole Populo to není jenom o doučování, ale především o porozumění, vstřícnosti a ochotě udělat vše pro to, abyste ve svém životě pokořili další metu. Existuje hned sedm důvodů, proč je Škola Populo skvělou volbou. Své pobočky má Škola Populo v Olomouci, Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové a Ostravě, ovšem lektory má po celé České republice. Dokážou Vám proto najít vhodného lektora, i když jste z toho nejvzdálenějšího místa. Proto pokud potřebujete pomoci nebo poradit, neváhejte se obrátit na Školu Populo. Zvládneme to společně. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Jak je důležité míti lektora
7. 3. 2019
Doučování

Škola Populo je přátelským, ale zároveň profesionálním mostem mezi studentem a lektorem. Zodpovědný lektor, oddaný své práci, je na prvním místě. Nadšenec matematiky, českého jazyka, fyziky a dalších předmětů, který přátelskou formou pomáhá druhým, je výhrou po všech stránkách. Jsou předměty, které nám dělají těžkou hlavu. Ale pak jsou ty, které nám jdou a jsme v nich opravdu dobří. A proč se nepodělit o své nadšení a znalosti předmětů, které Vás baví? Přijďte mezi nás a staňte se součástí týmu Populo! Čeká na vás možnost práce na dohodu, flexibilní časový plán dle vašich možností a chuti učit druhé, a odpovídající ohodnocení. A nyní pár vět k lektorům, kteří s námi již spolupracují. Díky vám, milí lektoři, jsou dítka (nejen malá, i velká) mile překvapena. Protože i sebehorší trápení s určitým učivem se promění v pochopení dané látky a zlepšení, které těší všechny. Studenti si poradí třeba s vylepšením známek ke konci pololetí, nebo také s přijímacími zkouškami, maturitou nebo cizím jazykem. A dospělí studenti znovu přičichnou k výuce cizího jazyka, která je bude bavit, ať jazyk potřebují k práci nebo pro zábavu. Správný přístup k výuce je klíčový. Děkujeme Vám. Za společnou spolupráci. Za vaše připomínky, díky kterým se můžeme zlepšovat. Za spokojené studenty, kteří se do Školy Populo rádi vrací. Nechť vás síla provází. Za Školu Populo, Anežka

Doučování Školy Populo
12. 11. 2018
Doučování

Má Vaše dítě potíže ve škole? Hrozí mu špatné známky nebo se chystá na obtížné zkoušky? Pokud ano, pak se zapište na doučování do Školy Populo, kde jeho potíže rádi vyřešíme. Potřebujete doučování? Doučujeme všechny předměty základních a středních škol, vybrané předměty vysokých škol a cizí jazyky. Objednejte si své doučování. Mám zájem o výuku Z nabídky doučování Školy Populo si vybere jistě každý. Školáky doučujeme předměty, které se objevují v osnovách základních i středních škol. Pro mladší i starší zájemce nabízíme doučování nejžádanějších cizích jazyků, včetně i některých exotických. Žáky, kteří se chystají na studium na středních školách, připravujeme, jak na přijímací zkoušky, tak na zkoušky maturitní. Pokud se chystáte na zkoušky z nějakého předmětu na vysokou školu, jsme schopni připravit i Vás. Pro ty, co propadli z nějakého předmětu a musí dělat reparát, připravíme studijní plán na míru tak, aby obtížné zkoušky zvládli včas. Pokud máte hodně malé dítě, jsme schopni mu připravit výuku hravější formou, případně zohlednit, má-li nějakou specifickou poruchu učení (dyslexii, dysgrafii apod.). Proč se doučovat u nás? Škola Populo je unikátní projekt, protože podobně komplexní služby doučování v České republice nenabízí nikdo. Naší specializací je zejména doučování dětí základních a středních škol, které potřebují zlepšit známky na vysvědčení nebo se chystají na obtížné zkoušky. Naší metodou je individuální výuka, kdy se jeden lektor věnuje vždy jen jednomu žákovi, nikoliv tedy výuka skupinová. Každý žák i student má totiž úplně jiné potřeby a jen tento přístup nám umožní připravit doučování každému přímo na míru. Díky naší škole Vám také odpadají klasické potíže, na které lze narazit, když si najdete soukromého učitele. Nespolehlivost, nedochvilnost nebo nedostatečná úroveň jsou něco, s čím se ve Škole Populo nesetkáte. K žákům Školy Populo patří ovšem i dospělí, kteří se u nás učí zejména cizí jazyky. Ty vyučujeme opět individuálně, nejsme tedy klasickou jazykovou školou a nepořádáme skupinové výukové kurzy. Na přijímačky i maturity jsme schopni připravit i ty, kteří si je dodělávají v dospělém věku. Naši nabídku navíc stále rozšiřujeme, pokud byste tedy sháněli doučování předmětu, který není úplně obvyklý, neváhejte se nám ozvat a my se Vám pokusíme zajistit lektora. Jak probíhá individuální doučování? V první řadě si každého žáka nejprve otestujeme. Žák se většinou s rodičem dostaví na jednu z našich poboček a vyplní standardizovaný test. Ten nám pomůže obecně stanovit jeho úroveň vědomostí a sestavit pro něj nabídku přímo na míru. Následně se domluvíme na termínu doučování a bude vám přidělen lektor. Pokud by vám lektor nevyhovoval, lze se po konzultaci s našimi personalistkami dohodnout na jeho výměně. Výuka je individuální a probíhá vždy na jedné z našich poboček. Naše recepční se postarají o veškerý servis, který s výukou souvisí. V případě, že byste potřebovali hodinu náhle zrušit, lze tak učinit do 24 hodin, případně ještě ráno v den, kdy se má konat, tak, abychom mohli včas informovat našeho lektora. Dítě, případně Vy, dostanete den předem informativní SMS, abyste na výuku nezapomněli. Pokud budete chtít, můžete dostávat SMS i o tom, že dítě přišlo na výuku, a pokud na něj chcete počkat osobně, máme pro Vás připraveno i menší občerstvení. Máte zájem o doučování ve Škole Populo? Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Tři důvody, kdy vyhledat doučování
16. 10. 2018
Doučování

Každý asi víme, co je to doučování. Mnozí z nás na něj totiž museli docházet. Nejčastěji jsme měli nějakou trpělivou paní učitelku v důchodu, která nás učila český jazyk nebo matematiku a pomáhala nám zlepšovat si známky. Doba se zase tolik nezměnila a doučování je stále potřeba. Rodič, kterému na dítěti záleží a rozhodne se do něj investovat, by měl však zvážit, kdy doučování vyhledat a zejména jaký typ doučování zvolit. Moje dítě potřebuje urgentně doučit Modelová situace. Zrovna jste se vrátili z třídních schůzek a polil vás studený pot. Váš malý filuta vám několik měsíců úspěšně a systematicky mlžil. Na otázku: “Co bylo dnes ve škole”, vám soustavně odpovídal, že prý “nic”. Sešity ani žákovská knížka nic urgentního nenapovídaly nebo jste jednoduše neměli čas je kontrolovat. Současná situace je již kritická. Dítěti hrozí špatná známka nebo se musí nachystat na písemku z předmětu, který se není schopen naučit a vy neumíte udělat zázrak a po večerech jej to doučit. Je tedy asi nejlepší uvolnit nějaké finance a najít si někoho, kdo jej vše potřebné naučí. Je potřeba to neodkládat, jednat rychle a mít jasno v tom, v čem přesně Vaše dítě potřebuje znalosti doplnit. Potřebujete doučování? V případě, že potřebujete pro své dítě doučování, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Doučujeme všechny předměty základních, středních i vysokých škol. Chci výuku Moje dítě se chystá na přijímačky nebo maturitu Přestup na střední školu patří k těm nejobtížnějším momentům, který žáka základní školy čeká. Mnohé děti přestupují až v 9. třídě, menší procento poté v 7. třídě, velká část dětí však přestupuje již v 5. třídě. Pro ty nejmenší je to logicky velmi náročné a to nejen tím, že se dostanou do úplně nového kolektivu a jsou na ně kladeny vyšší studijní nároky, ale i proto, že musí absolvovat CERMAT test. Potíž je totiž v tom, že ani jeden z ročníků není na zmíněné testy vůbec připraven a děti mohou během jejich realizace zažít doslova šok. CERMAT testy čekají i maturanty, ale ti jsou již ve věku, kdy jsou minimálně připraveni na tento typ otázek a formu jejich zadání. Pokud budete hledat doučování, je potřeba lektorovi zdůraznit, že se vaše dítě potřebuje připravit přímo na tyto testy a hlídat si, zdali se na to výuka soustředí. Moje dítě by potřebovalo pravidelné doučování Samozřejmě nejrozumnější je, když rodiče předvídají obě možné situace, protože ať jsou to písemky ve škole nebo státní testy, pořád je to jedna a ta samá látka, která je součástí školních osnov. Pokud tedy dítě látku pochopí, zvládne potom prakticky jakýkoliv z typů testů nebo zkoušek. K pochopení učiva však nestačí pár večerů a zázračné prozření, ale je potřeba se učit postupně, soustavně a po troškách, aby to hlava vstřebala, a také aby se studium nezošklivilo. Proto je dobré najít si nějaké doučování, kam bude dítě docházet soustavně po celý rok, látku si zažije a vryje se mu doslova pod kůži. A jaké doučování si zvolit? Možností je samozřejmě více, ale pokud chcete mít jistotu, že se dítě látku opravdu naučí a bude připraveno na různý typ zkoušek, bude nejlépe když si najdete doučování, které je profesionální. Takové nabízí třeba Škola Populo. Její velkou výhodou je, že má pobočky po celé České republice a je schopna vám zajistit i doučování přímo u vás doma. Výuka probíhá formou jeden na jednoho a dítě dostane přidělého vlastního lektora. Doučí všechny předměty z osnov základních i středních škol a je možné dítěti objednat i doučování více předmětů najednou. Nemusíte tedy složitě shánět různé lektory a doučování lze přizpůsobit i časovým potřebám dítěte. Vaše dítě je nejprve otestováno, je zjištěna jeho reálná úroveň vědomostí a lektoři Školy Populo se mohou zaměřit přesně na to, co mu nejde. Pokud se dítě chystá na přijímačky nebo maturity, lze výuku zaměřit výhradně na ně a používat příklady modelované přesně podle otázek ze státních testů. Pokud si myslíte, že by vaše dítě potřebovalo doučování, neváhejte ani minutu a objednejte si lekce ještě dnes.   Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

Individuální doučování ekologie
10. 9. 2018
Doučování

Znalosti z oboru ekologie najdou své uplatnění například při práci v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, v rámci stavebních odborů, na inspekci životního prostředí a v hygienické službě. Pro přijetí na vysoké školy zabývající se danou tematikou je nutné ovládat základy ekologie, které vycházejí z učiva určeného pro střední školy. Pokud si student není v dané problematice jist, nebo cítí, že si potřebuje některé konkrétní učivo utvrdit, rádi ho přivítáme v naší škole a pomůžeme mu se zvládnutím obtíží spojených s přijímacími zkouškami na zvolenou vysokou školu.

Zarezervujte si doučování ještě dnes
1. 6. 2018
Doučování

Každý rodič to jistě zná, nastane konec května a podle zpráv ze školy to vypadá, že na vysvědčení bude o jednu čtyřku navíc. Jako první Vás napadne, že se to nemuselo stát, kdyby se Vaše dítě připravovalo pravidelně. Protože ale nemá studijní návyky, je ideálním řešením najít si někoho na doučování. Kde však na poslední chvíli, ještě na konci května nebo během června, sehnat spolehlivého lektora, u nějž je jistota, že se Vašemu dítěti bude věnovat intenzivně celý týden? Škola Populo má pro Vás řešení! Pokud si chcete vylepšit známku ještě před koncem školního roku, na nic nečekejte a kontaktujte nás ještě dnes. Jsme schopni Vám zajistit individuální a intenzivní výuku tak, abyste se mohli připravit na závěrečné testy a vylepšit si známku, případně si ušetřit reparáty na konci prázdnin. Potřebujete doučování? Pokud máte zájem o doučování, neváhejte se na nás obrátit. Ve Škole Populo každý rok odučíme tisíce lekcí naše žáky i studenty, kterým pomáháme dosáhnout jejich cílů. Mám zájem Můžeme jen ve středu od půl čtvrté Zbystřit by měli i ti z Vás, kteří myslí více dopředu – tedy na září. Mnozí už nechávají letošní rok “nějak dojít” a plánují začít s pravidelným doučováním až od září. Pokud má však Vaše dítě dvakrát týdně trénink fotbalu nebo atletiky a každý druhý den odpolední vyučování ve škole, máte možná k dispozici jen jeden určitý den a čas, který byste mohli doučování obětovat. Našli jste se v tomto popisu? Pak věřte, že v září už mohou být všechny oblíbené časy doučování obsazené. Kapacity učeben Školy Populo navíc nejsou nekonečné, proto pokud Vás předběhne větší počet rodičů a žáků, musíte si pak vybírat termíny, kdy ještě nemáme plno. Tak se obvykle děje od pondělí do pátku, od 14 do 17 hodin. Ve Škole Populo se snažíme každému žákovi přizpůsobit s ohledem na jeho časové možnosti, školu a kroužky. V jeden čas však dokážeme doučovat maximálně třicet dětí. V pomyslné frontě, která čeká na nejoblíbenější čas výuky, navíc nejsou jen noví zájemci, ale také stávající žáci, kteří se po dovolených a táborech vrace do učeben Školy Populo, aby si procvičili, co se naučili v minulých měsících. S koncem prázdnin a blížící se školou se nám rozvrh doučování zase zaplní a proto se vyplatí mít svůj čas zarezervovaný už během prázdnin. Pokud tedy chcete rychlé zopakování vědomostí před začátkem školy na konci srpna, nebo si prostě jen dopředu zajistit místo a termín, hlaste se raději s předstihem. Chcete děti nastartovat do nového školního roku? Učíme i o prázdninách. Prázdniny jsou obdobím, kdy se mysl školáků dostává mimo jinak pravidelný režim. U malých dětí dochází k ochabování znalostí z minulého roku, starší si po prázdninách hůře zvykají na ranní vstávání a pravidelnou dřinu ve škole. Prázdniny jsou proto ideální chvíle začít se v malých dávkách připravovat na další školní rok. Zapsat se na doučování během léta je proto velmi moudré rozhodnutí! Letní doučování je navíc nutností pro ty, kdo na jejich konci musí složit reparát, aby nepropadli. Pokud je Vaše dítě v podobné situaci, vypracujeme mu individuální akční plán přímo na míru. Kdy mám dítě přihlásit na přípravu na přijímací zkoušky 2019? Co nejdříve! Budete možná překvapeni, ale děti, které již doučováním ve Škole Populo prošly, si nemohou vynachválit to, že k nám docházely již od září a mohly tak látku na obtížné a stresující jarní testy vstřebat postupně. Ty, co se začínaly doučovat až v lednu nebo později, poté často litovaly, že s tím nezačaly již dříve. Abyste podobným stresům předešli, může si Vaše dítě přijít během prázdnin napsat naše vstupní testy. Z nich se dozví na jaké úrovni jeho vědomosti jsou a kdy bude ideální s doučováním na přijímačky začít. Doučování ve Škole Populo zvýší šance, že se Vaše dítě dostane na vybranou školu! Jaký typ doučování nabízí Škola Populo?  Doučování všech předmětů z osnov základních a středních škol.  Přípravu na zkoušky, písemky a testy, které děti čekají na konci školního roku.  Prázdninovou přípravu na reparáty na konci léta. Žákovi připravíme individuální studijní plán přímo na míru tak, aby to zvládl. Přípravu na přijímací zkoušky a maturity. Doučování anglosaských (angličtina, němčina), románských (francouzština, španělština, italština) a slovanských jazyků (ruština, polština). V případě zájmu také některých jazyků exotických (čínština, japonština či hebrejština). Doučování pro malé děti v hravé formě (předškoláci a žáci na prvním stupni). Pokud i vy hledáte kvalitní individuální doučování, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme ať už na našich pobočkách nebo online.  Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Co je individuální výuka?
16. 4. 2018
Doučování

Individuální výukou se míní taková výuka, kdy se jednomu žákovi věnuje jen jeden lektor. Bohužel, z individuální výuky nebo lektorskému přístupu k žákovi, který je připravován přesně podle jeho požadavků, se staly fráze, kterými se dnes holedbá každá agentura na doučování školních předmětů nebo cizích jazyků. Pravda však bývá často opačná, za těmito sliby se skrývá jen klasický model třídy, kam se nahustí co nejvíce žáků a studium je vedeno podle učebnice, kterou si musíte zakoupit. Někteří z vás si jistě řeknou – a co je na tom špatného? Bude nás ve třídě více, a víc hlav přeci víc ví! Navíc bude i legrace, protože během studia (i ve vyšším věku) si člověk udělá dobré známé! Bohužel, jediné, co si z těchto hodin odnesete, bude jen ona legrace. Zbytek bude velké prázdné nic. Samozřejmě mínus investované finance. Hlavně to nějak přežít! Každé doučování začíná s nadšením. Po pár hodinách se však nestačíme jednou připravit a jsme ztraceni. Zameškanou látku již nikdy nedoženeme, ač si pořád říkáme, že se to ještě někdy nějak povede. Jediná metoda, která nám pak zůstává je – přežít! Potřebujete doučování? Ve Škole Populo doučujeme všechny předměty základních i středních škol, vybrané předměty vysokých škol a cizí jazyky. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat a začněte s individuální výukou. Chci výuku A jaká je její taktika? Inu, čím více žáků třída má, tím lépe se ztratíte a méně se na vás dostane. Stačí koukat do lavice, schovávat se za spolužáka před vámi, nehlásit se, když se lektor ptá nebo si spočítat, které cvičení na vás vyjde a odpovědět přesně to, co od vás chce slyšet. To jsou funkční taktiky, které se naučil každý již na základní škole. Na konci školního roku máte pak dobrý pocit z toho, že jste to opět nějak přežili a další školní rok si samozřejmě nic již nepamatujete. Začne se tedy opakovat úplně od začátku! Soutěživí “hujeři” I ti, co se hodně snaží, učí se a připravují z hodiny na hodinu narazí na to, že v třídě začne dříve nebo později panovat velká soutěživost. Stačí takový jeden “hujer”, který se soustavně hlásí, sedí v první lavici, aby jej lektor viděl, dělá si cvičení dopředu, učí se slovíčka navíc a píše si zajímavé poznatky, s nimiž se na učitele vrhne ihned po hodině. Po pár hodinách zjistíte, že třídě již plně velí spíše on. Je to on, kdo vás bude opravovat, když se přeřeknete a protože je to dobrák od kosti, dá vám i nějakou dobrou radu. Bohužel pokud není lektor silná osobnost, “hujera” nikdy nezkrotí. Ten se pak stane jeho náhražkou a vaší nemesis, která vám studovanou látku dokonale znechutí. Zdržujete ostatní Pokud se učíte pomaleji, potřebujete vlastní tempo a nestíháte se učit z hodiny na hodinu, dostanete se brzy do pozice toho, kdo ostatní zdržuje. Pomůžou vám samozřejmě různé taháky a poznámky rozmístěné po lavici, v nichž si látku dohledáte, ale v paměti ji nemáte, tedy ani na příští hodinu. Bohužel to není o tom, že byste byli pomalejší nebo hloupější, ale o tom, že potřebujete úplně jiný přístup, který vám velká třída nebo učebnice nedá. Lektor si vede tu svou I lektor je jenom chybující člověk a ne každý lektor umí učit nebo brát v potaz žákovy individuální potřeby. Mnozí lektoři, kteří učí soukromě, dokonce nutí své žáky do formy studia, kterou po nich nikdo nechtěl. Chcete více konverzace a méně gramatiky? Smůla, takto se to prostě dělá! Chcete méně nudných mechanických cvičení a více příkladů z praxe? K čemu jsou vám pak ty krásné barevné učebnice, z nichž se tak pohodlně učí! Mnozí lektoři, které si platíte, za vámi ani nejsou ochotni jezdit, a pokud se zpozdíte vy, hodina se vám jednoduše zkrátí. Holt smůla, alespoň se naučíte dochvilnosti! Jak tomu předejít? Na rovinu, výuka v rámci třídy je jen takové placebo, které opakuje rutinu a stres, jež sice každý z nás zná ze školy a rychle si na něj zvykne, ale nenese reálný pokrok. Soukromý učitel na volné noze je zase sázka do loterie, protože vám nikdo nezaručí, že bude kompetentní a upraví vám výuku přímo na míru. Výše zmíněné odstrašující příklady nejsou výmysl, ale zkušenosti, které se několika lidem opravdu děly pravidelně. To, co je spojuje je absence kompetentního lektora, který by učil vždy jen jednoho žáka a mohl se mu plně věnovat, a zejména plně individuálního přístupu, který bude pro každého z nás jiný! Pokud chcete podobným zážitkům opravdu předejít, najděte si kvalitní školu na doučování, která dbá o to, aby byl její přístup individuální a hlídá si, jste-li spokojen s vaším lektorem. Takovou je například Škola Populo, která doučí žáky základních i středních škol, ale i dospělé, cokoliv, co jen budou chtít. Jejím specifikem je to, že neučí ve skupinách, ale výhradně individuálně, což je na českém trhu unikum. Její metoda je díky tomu plně funkční! Pokud potřebujete doučování, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit a objednat si své lekce. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Nová pobočka Školy Populo v Ostravě
6. 12. 2017
Doučování

A je to tady! Škola Populo má novou pobočku v Ostravě! Otevíráme ji po Novém roce, a to hned v první pracovní den roku 2018 – tedy 2. ledna. Pokud sháníte doučování na příští rok, neváhejte se nám ozvat. Již teď nás můžete kontaktovat a zarezervovat si hodinu, doučování a lektora. Volejte na: 774 784 555 Kde přesně nás najdete? Najdete nás v přímo v historickém centru Ostravy na ulici Přívozská 892/18 u Husova sadu. Naše kanceláře jsou hned v přízemí. Kdybyste nás nemohli náhodou najít, poznávacím znamením je výrazný nápis deníku Právo, který je na bočním štítu budovy. Ozvěte se ještě dnes! Autorka: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

Z jakých učebnic se mám doučit matematiku na maturity?
10. 8. 2017
Doučování

Matematika patří k předmětům, které tradičně činí většině žáků potíže. Písemky na konci školního roku, přijímačky na střední školu nebo maturita jsou noční můrou nejednoho studenta. Ptáte se, jak se stresu z matematiky zbavit? A jak se ji co nejefektivněji učit? V první řadě platí obecné pravidlo, že matematiku se nelze memorovat nazpaměť, ale nutno ji procvičovat na praktických příkladech. Přesto ne každý se zvládne učit sám, a ne každý také pochopí složitější látku a bude muset vyhledávat nějaké profesionální doučování matematiky, kde by mu lektor jasně a přehledně vysvětlil, jak na obtížné příklady. Co však dělat, když vyčerpáte všechny příkladové úlohy, které máte ve školním sešitě nebo z testů, co byly minulý rok na CERMATECH? Ideální je pořídit si nějakou učebnici nebo cvičebnici matematiky, která obsahuje příkladová cvičení, jež nám nelehkou látku pomohou zautomatizovat. Potřebuji připravit k maturitě Nepodceňte přípravu na maturitu a začněte včas. Objednejte si své doučování ve Škole Populo. Naši lektoři každý rok připraví stovky úspěšných maturantů. Chci doučování Které učebnice matematiky bych si měl tedy pořídit? První věc, kterou bude každý student matematiky, ale i fyziky a chemie, potřebovat jsou Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, v nichž najdete základní vzorce. Přestože by se mohlo zdát, že v době internetu jsou tištěné tabulky zbytečností, jejich výhodou je kompletní přehled středoškolské matematiky v jedné útlé knize, do kterého lze jednoduše a snadno nahlédnout a mít celostní přehled o tom, co byste měli v posledním ročníku před maturitami znát. Asi nejznámější je klasická cvičebnice Františka Bělouna Sbírka úloh z matematiky pro základní školu, které se díky velkému nápisu jména autora na obálce dodnes přezdívá jednoduše jako „Běloun“. Tato sbírka obsahuje kompletní osnovy učiva pro základní školy a může být zároveň použita i k přípravám na přijímačky na střední školu. Na druhou stranu je dnes již mnohými školami považována za příliš složitou, protože současní žáci nemají takový počet hodin matematiky jako tomu bývalo kdysi, a mohou ji díky její náročnosti používat i dnešní maturanti. Pro opakování se také hodí pracovní sešity – Přijímačky – Matematika – příprava na jednotné přijímací řízení SŠ (nakl. Taktik) pro 9. třídy ZŠ. V tomto pracovním sešitu najde žák jednak sedm tematických okruhů, které se v přijímacích testech objevují: (1) celá čísla, zlomky, mocniny a odmocniny, (2) jednotky délky, obsahu a objemu, (3) tabulky, diagramy a procenta, (4) algebraické rovnice a výrazy, (5) slovní úlohy, (6) geometrické výpočty a (7) konstrukční úlohy a poté šest ukázkových testů (včetně klíče), kde jsou tyto modelové příklady obsaženy. V aktualizovaném vydání vychází každý rok. Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy od Josefa Kubáta obsahuje 120 příkladů s možností volby, s výsledkem řešením a samozřejmě i vysvětlenou látkou. Kniha také obsahuje seznam častých chyb a nedostatků studentů. K nesmrtelným klasikám patří Přehled středoškolské matematiky od Josefa Poláka z roku 1977, která vychází dodnes a má již deváté přepracované vydání z roku 2008. To obsahuje deset kapitol se vzorově řešenými příklady. Kniha podává ucelený přehled středoškolského učiva matematiky, obsahuje stručný výklad pojmů a praktickou aplikaci učiva. Dalším možným zdrojem pro studium je Matematika, příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy od Jindry Petákové z roku 1998. Ta obsahuje dvacet tematických kapitol, 1200 očíslovaných úloh s mnoha obměnami a samozřejmě i výsledky na konci knihy. Kniha je zaměřena na složitější matematiku, a to jak pro ty, co studují na nějaké formě střední školy (gymnázium, průmyslová či ekonomická škola), tak pro ty, co se chystají k přijímacím zkouškám. Nová forma maturity si žádá i nový typ cvičebnic, které budou cíleny přímo na typ příkladů, jež se v testech z matematiky objevují a budou také zohledňovat aktuální proměny zadání. Přesně takovou je cvičebnice s výstižným titulem Maturita 2016 – 2017 od celého kolektivu matematiků. Kniha je orientována obecněji a je dělena do čtyř částí, a to: (1) úvodních informací (o průběhu testu, typech testových úloh a návodu k jejich řešení), (2) testových úloh samotných (v každém z dvaceti okruhů je kolem devíti úloh), (3) cvičné didaktické testy (tři modelové testy, odpovídající strukturou ostrým maturitním testům), (4) klíč k testům. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium od Milady Hudcové a Libuše Kubičíkové z roku 2000 obsahuje několik tematických celků (komplexní čísla, kombinatorika a pravděpodobnost, vektorová algebra a analytická geometrie v rovině, posloupnosti a řady). Autorky vyšly ze své vlastní pedagogické činnosti a příklady v učebnicích jsou sice cíleny více pro střední odborné školy a učiliště. Na druhou stranu jejich obsah je samozřejmě univerzálně platný a mohou je využít i žáci, kteří se připravují na maturity nebo na přijímací zkoušky na vysokou školu. Pokud s přípravou na maturitu tápete, ve Škole Populo vám rádi pomůžeme. Každý rok na maturitu připravíme zhruba 400 studentů, budete i vy jedním z nich? Objednejte si své doučování. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Pro bližší informace vyplňte nezávazný formulář
Zavolejte nám
Aktuálně nejsme u telefonu. Vyplňte kontaktní formulář a ozveme se vám co nejdřív.
Konzultace zdarma – Napište nám
Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na [email protected].
Doučujeme také na Slovensku.
© 2024 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.