Již 354 rodičů si tento měsíc vybralo Školu Populo. Děkujeme ❤️. Zbývají poslední volná místa a konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Maturita

Maturita blog

Maturita: Jak řešit jednotlivé úlohy v CERMAT didaktickém testu z českého jazyka a literatury
11. 4. 2024
Maturita

Rádi byste věděli, jak správně vypracovat úlohy v CERMAT didaktickém testu z českého jazyka a literatury? Stále se vám nedaří porozumět některým cvičením? Nebo si nejste jistí, jak hledat gramatické a pravopisné chyby, a potřebujete řešení, jak na to? Pojďte se podívat na strategie, jak pracovat s jednotlivými úlohami a co vše vám může pomoci při práci s CERMAT didaktickým testem!  Co je katalog požadavků a kde ho najdu?  Ačkoliv to většina studentů nerada slyší, maturitní zkoušky se pomalu, ale jistě blíží. Abyste úspěšně a bez stresu maturitní zkoušku zvládli, je třeba nejen trénovat testy nanečisto, ale také se seznámit s katalogem požadavků.  Katalog požadavků, který je platný od roku 2018, obsahuje důležité požadavky vědomostí, které mohou být prověřovány v rámci maturitní zkoušky.  Nejčastější typy úloh v CERMAT didaktickém testu Podle katalogu požadavků je didaktický test složen z několika dovedností, největší zastoupení (orientačně 25–30 %) má však skladba věty a tvarosloví. Naopak z nejmenší části (orientačně 10–20 %) jsou v testu zastoupeny úlohy na znalost pravidel českého pravopisu a literární teorii a historii.  CERMAT katalog však obsahuje ještě jeden důležitý požadavek, a to porozumění celému textu a zároveň jeho částem (orientačně 20–30 %).  Všechny tyto úlohy se v testu objevují buď formou uzavřených odpovědí, které mají pouze jednu správnou odpověď, nebo naopak formou otevřených odpovědí, kde může být správných odpovědí více.  "Prostudujte si pečlivě jednotlivé typy úloh. Pokud je budete znát, tak nejen že vás úloha v testu nepřekvapí, ale zároveň zmírníte stres před zkouškou."  — Kateřina K., lektorka českého jazyka a literatury ve Škole Populo Tvarosloví a skladba věty: Nejčastější chyby a na co se připravit Skladba věty a tvarosloví má, jak jsme již zmínili, procentuálně největší zastoupení v CERMAT didaktickém testu. Velmi často se jedná o úlohy s určováním větných členů a slovních druhů.   Velmi častou úlohou je také rozpoznat souvětí od věty jednoduché, nebo věty spočítat a rozeznat větu hlavní od vedlejší. Ačkoliv se to nezdá, ze začátku studenti v těchto úlohách chybují nejvíce, jelikož zapomenou na základní pravidlo, že nepočítáme věty podle čárek, ale počtu přísudků.  V návaznosti na skladbu věty je pak dobré si připomenout např. rozdíl mezi souvětím souřadným a podřadným, poměry mezi větami hlavními a druhy vedlejších vět, nebo rozdíl mezi větou jednočlennou, dvojčlennou a větným ekvivalentem.  Pro studenty občas bývá zavádějícím cvičením vyhledat tzv. skladební nedostatek. To však jednoduše může znamenat mnoho přeskládaných vět v jednom souvětí, špatně užitý slovní tvar v souvětí, nebo chybu v řazení slov ve větě (takové chyby většinou vznikají ve spěchu). Nezapomeňte si také připomenout, co jsou synonyma a antonyma.  Škola Populo doporučuje K procvičení jednotlivých úloh vám jistě pomohou učebnice ze středních škol, nebojte se však sáhnout po učebnici ze základní školy, kde jsou častokrát jednotlivé základy vysvětleny srozumitelněji.  Pravopis a gramatika  V didaktickém testu vás čeká také rozhodování, zda je souvětí zapsané pravopisně správně, či nikoliv, nebo hledání pravopisných chyb v rozsáhlejším textu.  Je velmi pravděpodobné, že se v úlohách objeví chyba v hláskách i, y, ú, ů, ě, je, s, z. Zkuste se proto zaměřit na shodu podmětu a přísudku ve větě a vyjmenovaná slova. Připomeňte si také, kdy se užívají zdvojené hlásky jako n/nn (ochranný = ochránit, ochrana; ale ceník = koncovka – ík), jaká pravidla platí pro užívání předpon a předložek s/z nebo jaké pády užíváme pro mě/mně.  Práce s textem a jeho porozumění: Jak na to?  Porozumění textu představuje nejkomplexnější část, jelikož vyžaduje trénink formou četby a přemýšlení. Velmi často se setkáte s úlohou, která vyžaduje, abyste jednoznačně určili, která informace z textu vyplývá, a která nikoliv.  Cílem takových úloh je, aby student vnímal text pomalu, důkladně a dokázal si jej spojit v širších souvislostech. Proto bývají úlohy schválně formulované tak, že se při rychlém čtení zdají všechna tvrzení správná, ale naopak při důkladném čtení budou některá tvrzení z výchozích textů obsahovat chybu např. v nesprávně užité souvislosti z výchozího textu (viz obrázek pod textem).  Pár rad a tipů na závěr  CERMAT didaktické testy mají každý rok podobnou strukturu, proto je dobré dopředu si tyto testy vyzkoušet a natrénovat.   Během trénování si určete vhodnou strategii vyplňování a naučte se pracovat s časem. U ostrých testů vám to usnadní práci.  Pečlivě čtěte každé zadání a vždy dočtěte celý text až do konce. Předejdete tím zbytečné ztrátě bodů. Přejeme vám hodně štěstí! 🍀 Zdroje: Cermat Učebnice Didaktis  Vlastní zkušenosti lektorky Autor: Bc. Kateřina K. Lektorka českého jazyka a literatury ve Škole Populo Kateřina ve Škole Populo doučuje český jazyk a literaturu druhým rokem, připravuje studenty především k přijímacím a maturitním zkouškám. Vystudovala bohemistiku na FF MUNI a ve studiu pokračuje nadále. Je milovnice literatury a český jazyk je zároveň jejím koníčkem, proto se také snaží látku studentům vysvětlovat zábavně. Zastává názor, že je důležité se studenty komunikovat na přátelské úrovni a jazyk vysvětlovat pečlivě. Studenti jsou pak nejen schopni mít rádi předmět samotný, ale také látce dobře porozumět a aplikovat ji v mimoškolních aktivitách, v jejich volném čase, což Káťa považuje za úspěch. Volný čas, který ji zbývá, věnuje korekturám nebo sportování.  

4+1 vychytávky pro maturitní četbu
13. 3. 2024
Maturita

Ač se seznamy maturitní četby na jednotlivých školách mohou výrazně lišit, jednu věc mají zcela jistě společnou – student si nikdy nevybere všech 20 knih tak, aby byl motivovaný do četby u každé z nich. V takovou chvíli se vyplatí proces přípravy zpestřit a sáhnout po některé z alternativ klasické četby. 1. Vyměňte knihu za audioknihu Klasické čtení má své kouzlo, ale i spoustu nepraktických aspektů. Studenti, kteří jsou velmi časově vytížení, si často stěžují na to, že na čtení zkrátka nemají čas.  Audioknihy jsou v tomto ohledu mnohem praktičtější. Máte je k dispozici přímo v mobilu nebo počítači a nemusíte si na poslech ani vyhradit volný čas, protože efektivně poslouchat se dá i za vykonávání jiné (ne mentálně náročné) aktivity – třeba při umývání nádobí nebo při cestě do školy. Audioknihy jsou navíc velmi často předčítané profesionály, kteří svým charismatickým hlasem umí poslech knihy posunout na úplně jiný level. Namluvené knihy seženete nejčastěji v knihovních e-shopech nebo jako CD, s trochou trpělivosti však spoustu knih najdete i zadarmo na různých webových stránkách. Tip: Cizojazyčná literatura Pokud hledáte knihu v angličtině nebo v jiném cizím jazyce, neváhejte zabrousit i na zahraniční stránky – mezi nejpopulárnější e-shopy s audioknihami patří např. Audible. 2. Předčítejte knihu někomu nahlas Pamatujete si, jak jste jako malí dostávali za úkol předčítat z čítanky nahlas? Zkuste se znova vžít do role prvňáčka, sežeňte si kamaráda nebo rodiče jako publikum a čtěte jim nahlas. Díky snaze text přečíst správně před dalším člověkem se na četbu budete více soustředit. Zároveň si z celé aktivity můžete udělat rituál s přidaným sociálním aspektem. Vezměte si do publika druhého maturanta Pokud budete knihu předčítat dalšímu maturantovi, budete z celé aktivity těžit oba dva – pro maturanta v publiku bude váš přednes prakticky jako poslech audioknihy. Následně si role můžete vyměnit nebo se na konci aktivity společně o přečtené části knihy pobavit. Chcete pomoct s přípravou k maturitě? Úspěšnost našich studentů u maturit dosahuje 96 %. Naši lektoři mají s přípravou k maturitě bohaté zkoušenosti a lekce přizpůsobí na míru vašim potřebám. Sami si můžete zvolit, jestli chcete doučování absolvovat prezenčně na pobočkách nebo online v pohodlí vašeho domova. Mám zájem 3. Zhlédněte filmovou či divadelní adaptaci knihy Mezi vašimi 20 vybranými knihami se určitě najde pár takových, které byly divadelně zinscenované nebo zfilmované. Projděte si programy divadel a kin ve vašem okolí a vyrazte za kulturou, případně si film zakupte na internetu nebo jako DVD. Jak divadelní, tak filmové ztvárnění knihy vám poskytne nový pohled na celou knihu a pomůže si její děj lépe představit. Filmové adaptace navíc můžete sledovat z pohodlí domova a kdykoli je pozastavit a udělat si poznámky. 4. Vymyslete si odměnový systém Někomu by se nápad odměňování sebe sama mohl zdát dětinský nebo hloupý, v praxi však může být velmi užitečný. Ke čtení nám totiž většinou chybí motivace – motivace, kterou do jisté míry můžeme uměle vyvolat. Jednoduchým příkladem externí motivace jsou sladkosti – za každých 35 přečtených stránek si můžete dopřát třeba bonbón nebo sladkou tyčinku. Další vhodnou odměnou pak může být např. zhlédnutí jednoho dílu vašeho oblíbeného seriálu. Částečná odměna Jestliže byste se rádi odměnili větší odměnou a nepotřebujete ji po každém bloku čtení, můžete si její dosažení rozdělit na několik milníků – jako když sbíráte body na kartičce v supermarketu. Za každých 35 přečtených stránek si tedy na svou pomyslnou sběratelskou kartičku nakreslete jednu čárku, a po dosažení předem stanoveného počtu čárek si dopřejte větší odměnu.  Je přirozené, že se nám někdy nechce číst. Mnohdy však ke zpětnému nabrání motivace stačí jen proces čtení trochu "okořenit" jednou z alternativních metod.  — Lektor Školy Populo Chris P. 5. Několik rad na závěr Nesázejte na jednu kartu Ač jsou alternativy povinné četby skvělým pomocníkem a zpestřením, je třeba si uvědomit, že jde pouze o doplňkové nástroje v dlouhodobém procesu přípravy na samotnou zkoušku. Pokud se např. rozhodnete zhlédnout film o dané knize, přijdete o možnost prozkoumat, jakým způsobem je kniha v originálu členěná a celkově napsaná, a tuto znalost si budete muset doplnit z jiného zdroje. Klasickou četbu a její alternativy mezi sebou kombinujte. Při samotné zkoušce pak můžete porovnat znalosti ze samotné knihy např. s vaším dojmem z divadelního představení, které jste v rámci alternativní přípravy k dané knize zhlédli. Příprava je dlouhodobý proces Nespoléhejte na to, že deset audioknih, jeden film a dvě návštěvy divadla během tří posledních týdnů před zkouškou vám zaručí její úspěšné složení. Snažte se četbu zakomponovat do své (ob)denní rutiny, čtěte po menších částech s dostatečným předstihem. Pokud máte strach, že do maturity zapomenete všechny informace o knize, kterou jste četli před několika měsíci nebo v předchozím ročníku, pro každou knihu si udělejte přehledný výpis, ze kterého budete moct v budoucnu čerpat. Vyhýbejte se internetovým rozborům U maturitní četby se také často setkáváme s volně dostupnými internetovými rozbory. Nenechte se zlákat slibovanou pohodlností a raději si vypracujte vlastní rozbor, který zkonzultujte se svým učitelem češtiny. Mnoho internetových rozborů totiž pochází z pochybných zdrojů a obsahuje spoustu chyb. Autor:  Chris P. Lektor matematiky a německého jazyka ve Škole Populo Chrisova první zkušenost s doučováním přišla na druhém stupni základní školy, kdy začal doučovat svého bratra. Během následujících let si matematiku ještě víc zamiloval - rád si vymýšlí vlastní příklady a materiály do hodin a lektorování ho velmi baví. Ve čtvrtém ročníku gymnázia dostal možnost čtyřměsíčního studijního pobytu v rakouském Melku, který mu následně pomohl v získání certifikátu z němčiny. Mimo lektorování je velký fanoušek Bitcoinu, miluje hudbu a alternativní styl, odmala píše básně. Nejraději připravuje studenty k přijímacím zkouškám na SŠ nebo k maturitě z matematiky, kde v přípravě kombinuje systematické procházení testů a jednotlivých oblastí, které student potřebuje procvičit. Zdroje: osobní zkušenosti lektora  

Jak se připravit na maturitu? Důležité termíny 2024
29. 11. 2023
Maturita

Maturita je první zkouškou dospělosti, kterou člověk podstupuje. V našem článku se dozvíte, jak se na ni úspěšně připravit, z jakých předmětů se maturuje, co od jednotlivých částí čekat a jak vlastně probíhá. Upozorníme vás, na co všechno si musíte dát pozor. Součástí jsou rovněž aktuální termíny maturitních zkoušek v roce 2024. Cermat maturita Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, tedy Cermat, je organizace, která společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zajišťuje společnou, státní, část maturitní zkoušky. Odborníci dohromady vymýšlí podobu didaktických testů, které jsou základem pro složené státní maturitní zkoušky. Jak se testy hodnotí nebo jak se na ně připravit, se můžete dočíst v našem článku věnovanému tomuto tématu.  Státní maturita Státní maturita je pro všechny studenty i školy stejná, jejím základem jsou didaktické testy. Každý student maturitu musí složit ze dvou státních předmětů, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky nebo z cizího jazyka. Maturanti si také mohou vybrat až dva nepovinné předměty, které však neodpovídají těm vybraným v povinně volitelné části.  Z nepovinných předmětů mohou studenti zvolit rozšířenou maturitu z matematiky nebo cizí jazyk, který si nevybrali v povinně volitelné části. Pokud si však maturant vybere nepovinný předmět z cizího jazyka, musí ho navíc absolvovat také ve školní části maturitní zkoušky. Pozor! Pokud si ve státní části povinných předmětů vyberete maturovat například z matematiky, již vám nebude umožněno vybrat nepovinnou rozšiřující matematiku. Stejně tak, pokud si vyberete státní maturitu z angličtiny, v nepovinných předmětech tento výběr možný nebude. Pokud se chcete dozvědět více o didaktických testech, podívejte se na náš blogový článek.  Státní maturita z českého jazyka a literatury Státní maturita z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny studenty bez rozdílu. Nejprve maturanti píší didaktický test, na který je stanoveno 85 minut. Součástí jsou otevřené i uzavřené otázky. Podmínkou pro úspěšné složení maturity z českého jazyka a literatury jsou také ústní a písemná zkouška, které jsou součástí školní maturitní zkoušky.  Státní maturita z matematiky a rozšiřující maturita z matematiky Státní maturita z matematiky se skládá z didaktického testu, na který studenti mají 135 minut. Je složen z uzavřených i otevřených otázek, v některých případech se hodnotí také postup řešení. U didaktického testu jsou povoleny pomůcky – kalkulačka, rýsovací potřeby a matematické tabulky. Rozšiřující maturita z matematiky Pokud si student nezvolí povinně volitelnou maturitu z matematiky, může maturovat z nepovinné rozšiřující matematiky, která je založena na didaktickém testu. Tento test je náročnější než státní matematika a je na něj také více času, celkem 150 minut. Maturitu z rozšiřující matematiky může žák využít například jako výhodu při přijímacím řízení na vysokou školu.  Škola Populo doporučuje! Ověřte si, jestli vysoká škola, na kterou se hlásíte, zohledňuje výsledky rozšiřující maturity z matematiky. Může vám to výrazně pomoci v šancích na přijetí či při žádosti o stipendium.. Státní maturita z cizího jazyka Jestliže student nematuruje ze státní matematiky, zvolí si maturitu z cizího jazyka. V tomto případě volí z anglického, francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je v jeho škole vyučován a zároveň splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání. Základem státní maturity z cizího jazyka je absolvování didaktického testu, na který je stanoven limit 110 minut. Více informací o jednotlivých jazycích zjistíte na webových stránkách Cermatu. Na didaktický test navazuje také ústní zkouška v rámci školní maturitní zkoušky. Školní maturita Školní část maturitní zkoušky, neboli profilová, se skládá ze tří až pěti zkoušek. Jedna z nich je z českého jazyka a literatury a druhá z jazyka cizího, pokud si jej maturant vybral ve státní části. K těmto předmětům má každá škola další dva nebo tři předměty, které maturant musí absolvovat.  Ředitel školy určuje nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy a témat podle rámcového a školního vzdělávacího programu, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části. Jak se k maturitě přihlásit krok po kroku K maturitní zkoušce je nutné se předem přihlásit. Vyplněnou přihlášku podává student řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2023, pokud chce maturovat v jarním termínu. Pro podzimní zkušební období je mezní termín odevzdání přihlášky 25. června 2024. Do přihlášky student musí nejprve vyplnit školní rok a období, kdy bude maturitní zkoušku skládat. Následně vyplní údaje o škole a osobní informace. Součástí jsou také informace o tom, k jakým zkouškám se student hlásí.  Do 20. prosince 2023 studenti obdrží výpis z přihlášky pro jarní zkušební období 2024. Tuto listinu jsou povinni zkontrolovat a případné nesrovnalosti oznámit do 5 dnů od obdržení výpisu. Součástí výpisu bude také autentizační kód VPŽ, který studenti využijí při registraci na výsledkovém portálu žáka, kam se budou moci přihlásit od 2. ledna 2024.  Jak probíhá maturita Nejprve žák skládá státní maturitní zkoušku, její termíny jsou pro všechny školy stejné. Po napsání didaktických testů následuje školní maturita, kde termíny určuje ředitel střední školy, ty však musí být ve stanoveném rozmezí. Pro složení maturitní zkoušky je nutné úspěšně absolvovat obě její části, státní i školní. Jestliže žák u zkoušky neuspěje, má právo na dva opravné pokusy z každého předmětu. Celkem má každý student tři zkušební pokusy. U nepovinných zkoušek však opravné termíny neplatí. Pokud se maturant ke zkoušce nedostaví, musí nejpozději tři pracovní dny po jejím konání doručit omluvu řediteli školy. Pokud omluvu uzná, tak má student nárok na náhradní termín. Jak se obléct k maturitní zkoušce? Maturitní zkouška je společenská událost, proto je nutné, aby se maturanti patřičně oblékli. Dívky by měly zvolit decentní šaty, delší sukni či společenské kalhoty. Nevhodné jsou minišaty a minisukně. Důležitá je také vhodně zvolená obuv, maturantky by se měly vyvarovat teniskám a sáhnout raději po lodičkách. Hoši by měli obléct oblek s kravatou či s motýlkem a společenské boty.  Kdy je maturita v roce 2024? V jarním zkušebním období 2024 se didaktické testy státní části budou konat 2.–7. května, na podzim pak 1.–10. září. Podrobný časový rozvrh jarních termínů bude zveřejněný do 15. ledna 2024.  Výsledky didaktických testů budou ředitelům škol poskytnuty do 15. května 2024. Školní část maturitní zkoušky v roce 2024 je stanovena v rozmezí od 16. května do 10. června. Konkrétní termíny určí ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části přiřazeno období 1.–20. září.  Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise ještě ten den, ve kterém žák tuto zkoušku konal. Připravte se ve Škole Populo Pokud chcete mít jistotu, že se na maturitní zkoušku připravíte úspěšně, vyzkoušejte Školu Populo, kde můžete vybírat z široké nabídky předmětů i lektorů zaměřených výhradně na přípravu k maturitě. Výběr přizpůsobíme na míru vašim požadavkům. Vyhněte se stresu a nechte si pomoci odborníkem. Příprava na maturitu ve Škole Populo Nabízíme individuální kurzy zaměřené na úspěšné složení maturitní zkoušky. Konkrétní předměty si vybere sám student podle jeho požadavků, určí si také intenzitu výuky a její formu. Mám zájem! Maturita nanečisto Ve Škole Populo si můžete vyzkoušet také maturitní testy nanečisto, kde ověříte své znalosti. Testy probíhají online a vy zjistíte, jak na tom doopravdy jste.  Jak dopadly maturity v roce 2023? Neúspěšnost prvomaturantů ve státní části maturitní zkoušky v roce 2023 se oproti roku 2022 snížila z 13,7 % na 9,2 %. Nejméně úspěšná byla zkouška z německého jazyka (23,7%) a následně z matematiky (12,4 %). Konkrétní výsledky si můžete prohlédnout na stránkách Cermatu.  Zdroje: Cermat Škola Populo Autor: Tereza Šolcová Marketingový specialista Tereza ve Škole Populo pracuje jako marketingový specialista a připravuje kreativní obsah pro web i sociální sítě. Znalost světa copywritingu a marketingu získala díky své předešlé pracovní zkušenosti a také díky studiu Žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a Mediálních studií na Karlově Univerzitě. Do oblasti vzdělávání dětí se dostala již během svých studií, kde byla součástí různých projektů. Sama výzkum také vedla v rámci své diplomové práce.  

Příprava na opravnou maturitu
21. 7. 2023
Maturita

Žáky, kteří neudělali maturitní zkoušku v prvním kole, čeká opravný termín. Je pochopitelné, že každý, kdo neudělá maturitu, se považuje za neúspěšného maturanta, ale vždy bývá možnost přihlásit se na opravný pokus.  Průběh opravné maturitní zkoušky Maturitní zkouška se dělí na společnou část a profilovou část. Ve společné části žáci píší didaktické testy. Tyto testy každý rok připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, známé jako CERMAT.  Profilovou část maturity si připravuje konkrétní střední škola. V rámci této části maturity studenti absolvují ústní zkoušku.  U opravného termínu je důležité vědět, že žáci nikdy neopakují všechny předměty, ze kterých maturovali. Opravují si pouze části, u kterých neuspěli. Znamená to, že pokud žák neudělá didaktický test z českého jazyka, bude v opravném termínu psát pouze didaktický test. V případě, že neuspěje u některého předmětu v profilové části, opět opakuje pouze ústní zkoušku.  Potřebuji připravit k opravné maturitě Pokud jste maturitu neudělali na první pokus, rádi vás připravíme na termín opravných maturit. Naši lektoři každý rok pomůžou stovkám maturantů k úspěšnému zakončení studia. Mám zájem o doučování U opravné maturity mají všichni stejné podmínky pro psaní didaktických testů, slohových prací i profilové části maturitní zkoušky jako u řádného termínu. Takže žáci mají například opět stejný počet minut na napsání didaktického testu z matematiky nebo stejný čas pro přípravu na potítku. V případě, že někteří studenti mají přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, budou mít časový limit prodloužen dle podmínek jejich zařazení do konkrétní skupiny a kategorie.  Kdy se koná opravná maturitní zkouška Podzimní termíny maturity se konají pravidelně v první polovině září. Neúspěšný maturant se k nim však musí přihlásit již v červnu u ředitele konkrétní školy. Dalším termínem opravných maturit je jaro následujícího školního roku.V roce 2023 musel každý žák podat přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky do 26. června. Ve společné části maturitní zkoušky žáci píší didaktické testy v období od 1. do  10 září. Zkoušky profilové části maturity budou probíhat od 1. do 20. září. Kolik pokusů je u opravné maturity Každý žák má u maturitní zkoušky tři pokusy. Jeden řádný a dva opravné. Vždy záleží na jednotlivci, zda se k prvnímu termínu maturity přihlásí na jaře nebo až na podzim. Každý žák má totiž od ukončení studia na střední škole pět let na vykonání maturitní zkoušky. Jestli žák neudělal maturitní zkoušku v jarním termínu, ale přijali jej na vysokou školu, není důvod k panice. Na většině vysokých školách je možné dodat maturitní vysvědčení až během podzimního zápisu. Vždy si však tuto možnost ověřte na konkrétní vysoké škole.  Co když neudělám maturitu ani na třetí pokus  Jestli žák neuspěje ani u druhého opravného pokusu maturity, má možnost se opět přihlásit na střední školu, kde studoval a nastoupit do 4. ročníku. Po přijetí na střední školu by měl žák požádat ředitele o zařazení do maturitního ročníku. Žák však musí opakovat celý 4. ročník. Odvolání proti maturitním výsledkům Žák nemusí s výsledky maturity souhlasit a může se odvolat. Požádá tedy o přezkoumání svého výsledku. Tato žádost se podává písemně. Pokud se žák odvolává proti výsledku společné části maturity, žádost posílá na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jestli se odvolání týká výsledků profilové části, žák musí podat žádost na příslušný krajský úřad. Úřady mají 30 dní na přezkoumání jednotlivých žádostí. Vzory formulářů poskytuje ke stažení CERMAT. Jak se připravit na opravný pokus maturitní zkoušky  Žáci by neměli podcenit přípravu ani jednoho maturitního předmětu. Nejlepší přípravou je opakování, u kterého žákům mohou pomoci CERMAT didaktické testy z minulých let. Každoročně ve Škole Populo pomáháme s přípravou na maturitní zkoušky přibližně 400 žákům. Naši lektoři každému žákovi během individuální výuky pomohou a vysvětlí potřebnou látku. Zároveň se zaměří na efektivní postupy při řešení didaktických testů nebo na to, jak se správně připravit na potítku před ústní zkouškou. Úspěšnost žáků u maturitních zkoušek, kterým jsme pomáhali s přípravou, je 96 %. Důležité je přípravu nepodcenit a začít včas. Rádi s přípravou pomůžeme i vám. Zdroje informací: VysokéŠkoly.czWikipediaCERMATInformace od lektorů Školy Populo Autorka článku: Kristýna Můčková Copywriter Kristýna pracuje ve Škole Populo jako copywriter a připravuje zajímavé články pro náš blog. Zároveň se podílí na tvorbě newsletterů nebo našeho webu. Vždy se ráda ujme nápadů a myšlenek, které může sepsat a předat dál. Cestu do světa copywritingu, managementu a marketingu našla během svého pětiletého studia na brněnské Newton University.

Rozdíly mezi základní a rozšiřující maturitou z matematiky
10. 5. 2023
Maturita

Matematika je povinně volitelným předmětem u maturitní zkoušky. Písemné testy z matematiky připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, známé jako CERMAT. V případě, že si žák nevybere matematiku jako druhý povinný předmět u společné části maturity, může si matematiku zvolit jako nepovinnou tedy matematiku rozšířenou. Z čeho se skládá maturitní zkouška z matematiky  Povinně volitelná maturitní zkouška z matematiky se skládá z didaktického testu. Didaktický test obsahuje různé druhy úloh. Mezi tyto druhy úloh patří uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí, otevřené úlohy s krátkou i rozepsanou odpovědí. Každá úloha má své bodové hodnocení. Toto hodnocení je uvedeno u každé úlohy v testu. Matematické úlohy v didaktickém testu mohou být z okruhů číselné obory, rovnice a nerovnice, funkce a další.  U matematiky rozšiřující studenti také píší test, který je náročnější, než didaktický test u povinně volitelné maturity z matematiky. Požadavky na úspěšné složení maturitního testu z matematiky rozšiřující jsou z učiva střední školy. Vzhledem k náročnosti testu z matematiky rozšiřující, bývají jeho výsledky zohledněny některými fakultami vysokých škol při přijetí studenta.  Potřebuji pomoc s přípravou na maturitu z matematiky Chcete maturovat z matematiky a příprava vám nejde tak, jak jste si představovali? Začněte se připravovat na maturitu s našimi lektory, kteří každý rok připraví stovky úspěšných maturantů. Chci doučování k maturitě Jaké vysoké školy zohledňují výsledek maturity z matematiky rozšiřující? Výsledky maturantů, kteří maturovali z nepovinné matematiky rozšiřující, mohou být zohledněné při přijetí na vysokou školu různými způsoby (např. u přijímacích zkoušek nebo žádosti o stipendium). Nejčastěji zohledňují maturitu z matematiky rozšiřující fakulty vysokých škol s technickým, pedagogickým, matematickým, stojním nebo ekonomickým zaměřením. Příkladem může být ČVUT a jeho Fakulta stavební, na které se přijímací zkoušky z matematiky promíjí, pokud student splňuje stanovené podmínky.    Zjistěte si všechny informace Doporučujeme se před podáním přihlášky na vysokou školu podívat, jestli právě vámi vybraná fakulta zohledňuje maturitu z matematiky. Časový limit a hodnocení maturity z matematiky  Časový limit a hodnocení povinně volitelné maturitní zkoušky z matematiky Z didaktického testu z matematiky může student získat celkem 50 bodů. Pro úspěšné složení povinně volitelné maturitní zkoušky z matematiky je potřeba získat minimálně 17 bodů. Maturanti píší didaktický test 135 minut. Pokud má žák přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturity, bude mu prodloužen časový limit dle jeho zařazení. Časový limit a hodnocení nepovinné maturitní zkoušky z matematiky rozšiřující I u nepovinné maturitní zkoušky z matematiky rozšiřující se píše didaktický test, ze kterého může maturant získat 50 bodů. Minimální počet pro úspěšné napsání tohoto testu je 17 bodů. K vyšší náročnosti matematiky rozšiřující mají maturanti na didaktický test 150 minut.  Podání přihlášky k maturitní zkoušce z matematiky Každý student, který bude dělat maturitu, se k ní musí přihlásit. Proto jsou budoucí maturanti povinni podat přihlášku, ve které vyberou své maturitní předměty a vyplní důležité informace (celé jméno, datum narození, své kontaktní údaje, název střední školy a další). Termín pro podání přihlášky bývá pravidelně v prosinci. Přesné datum se zveřejňuje na začátku daného školního roku. Jak se připravit na maturitní zkoušku z matematiky Každoročně ve Škole Populo pomáháme s přípravou na maturitní zkoušky přibližně 400 žákům. Naši lektoři každému žákovi během individuální výuky pomohou a vysvětlí potřebnou látku. Zároveň se zaměří na efektivní postup při řešení didaktického testu z matematiky. Úspěšnost žáků u maturitních zkoušek, kterým jsme pomáhali s přípravou, je 96 %. Důležité je přípravu nepodcenit a začít včas. Rádi s přípravou pomůžeme i vám! Zdroje informací:  CERMATWikipediaČVUT Autorka článku:  Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Termíny a průběh maturit v roce 2023
20. 1. 2023
Maturita

Součásti maturity Termíny 2023 Kolik mám času Hodnocení Jak se připravitPokud letos maturujete, určitě vás zajímá, co a kdy vás čeká. Připravili jsme pro vás souhrn těch nejdůležitějších informací. Najdete v něm všechny termíny i to, z čeho se maturita 2023 skládá a jak se hodnotí. Poradíme také, co dělat, pokud narazíte při učení na potíže. Z čeho se skládá maturita 2023 Maturitní zkoušku dělíme na dvě, a to na společnou a profilovou. Ve společné části studenti povinně skládají zkoušky z českého jazyka a literatury a dále z matematiky nebo cizího jazyka. Děje se tak formou písemného testu. Maturanti se také mohou v případě zájmu přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z dalších předmětů. V části profilové studenti povinně maturují také z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Maturita probíhá písemně i ústně před komisí. To doplňují 2 až 3 povinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek určuje ředitel konkrétní školy. Dodejme, že výsledek jedné povinné profilové zkoušky si student může nahradit jazykovým certifikátem, ovšem s povolením ředitele školy. Termíny maturit 2023 Zkoušky společné části, tedy písemné didaktické testy, mají pro letošek stanoven jarní termín na úterý 2. až pátek 5. května 2023. Zkoušky profilové části se na jaře budou konat v termínech od úterý 16. května do soboty 10. června 2023. Výsledek jarních termínů společné části maturit zašle pořádající organizace CERMAT ředitelům škol do pondělí 15. května 2023. Ti je následně předají studentům. V podzimním zkušebním období se testy společné části uskuteční v termínech od pátku 1. do neděle 10. září 2023. Zkoušky profilové části pak budou studenti skládat mezi pátkem 1. a středou 20. září 2023. CERMAT předá výsledky podzimních termínů do 10. září 2023. Doučování na maturitu Máte pocit, že vám učení nejde, jak jste si představovali? Kontaktujte nás a domluvte si doučování. Termíny však rychle mizí, doporučujeme proto příliš neotálet. Poptat doučování Kolik času mám na maturitu 2023 Časový limit pro zkoušku z českého jazyka společné části je 85 minut. Test z matematiky trvá 135 minut, zkouška z cizího jazyka pak 110 minut. Ta je navíc rozdělena do dvou částí. Na poslechovou mají maturanti 40 minut, část ověřující čtení a jazykové kompetence zabere 70 minut. Hodnocení maturit 2023 Ze zkoušky z českého jazyka a literatury ve společné části lze získat maximálně 50 bodů. Student úspěšně odmaturuje, pokud získá minimálně 22 bodů. V testu z matematiky může student maximálně získat také 50 bodů. Hranice pro úspěšně odmaturování je ale v tomto případě o něco nižší, a to 17 bodů. Test z cizího jazyka ve společné části může být hodnocen maximálně 95 body. Maturant bude úspěšný, pokud z něj získá alespoň 42 bodů. Zkoušky z češtiny a literatury a také z cizího jazyka v profilové části se skládají z písemné práce a ústní zkoušky. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % z celkového hodnocení, ústní zkouška se na výsledku podílí zbývajícími 60 %. Maturita nanečisto Vyzkoušejte si maturitu bez starostí. Čekají na vás stejné otázky jako při maturitě, vyzkoušíte si i řešení úloh ve stresu. Budete tak vědět, co vám jde a na co se ještě při učení zaměřit. Objednat maturitu nanečisto Jak se maturitu 2023 připravit Pokud letos „zkoušku z dospělosti” skládáte, určitě doporučujeme s přípravou neotálet. Pokud máte potíže, nebojte se na nás obrátit a domluvte si doučování. Projdeme s vámi vše, co budete potřebovat. Přímo na stránkách CERMATu pak najdete i testy z minulých let, které můžete použít k procvičování. Své šance dále zvýšíte i díky maturitám nanečisto. Při nich si nejen vyzkoušíte identický typ otázek, jaké se vyskytují na opravdových maturitách, ale zkusíte si také napsat test v časovém limitu. Díky tomu se naučíte pracovat ve stresu. Proti dalším maturantům tak budete mít nemalou výhodu. Až půjdete ke zkouškám, hlavně těm ústním, nezapomeňte se obléci slavnostněji. Chlapcům doporučujeme oblek a košili, dívkám pak šaty. Mikiny a džíny si nechte až na oslavu úspěšného odmaturování. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Co musím udělat po maturitě
4. 7. 2022
Maturita

Máte za sebou úspěšnou maturitu? Gratulujeme, dva měsíce si můžete dát nohy nahoru a neřešit žádné závazky vůči státu. Ale pokud jste u maturity takové štěstí neměli, máte povinnost se hlásit na úřadu práce do 3 dní od ukončení studia.  Co vše zařídit po úspěšné maturitě Pokud jste úspěšně zvládli maturitu, nemusíte až do 31. srpna odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Zaplatí ho za vás stát – berte to jako takový dáreček za úspěšné studium. Dále máte víceméně tři možnosti, co dělat dál po maturitě. Přečtěte si, co dělat o prázdninách, aby vám nezlenivěl mozek.  Čeká vás po maturitě studium na VŠ? Pokud se chystáte na vysokou školu a víte, že vás čekají nové předměty, neváhejte a objednejte si doučování. Naši lektoři vám pomůžou s přípravou a vysvětlením nové látky. Mám zájem o doučování Kam jít po maturitě 1. Vysoká škola po maturitě Pokud už máte přijímací zkoušky v kapse, měla by vám vysoká škola poslat rozhodnutí o přijetí na VŠ. Na základě toho se můžete zúčastnit zápisu do studia, který se obvykle koná v září. Na základě zápisu se automaticky stáváte studentem vysoké školy, tzn. že zdravotní a sociální pojištění za vás platí stát, a to maximálně do věku 26 let.  Pokud jdete v září poprvé na vysokou školu, přečtěte si, jak úspěšně vstoupit na VŠ.  2. Zaměstnání po maturitě Po maturitě máte samozřejmě také možnost nastoupit do práce, ať už jako OSVČ nebo zaměstnanec. Pokud jste OSVČ, máte povinnost platit si zdravotní a sociální sami, a to od 1. září po ukončené maturitě. Pokud jste zaměstnanec, odvody za vás bude platit zaměstnavatel. Pokud si práci během léta nenajdete a ani nenastupujete na vysokou školu, máte povinnost se v září přihlásit na úřad práce.  3. Cesta do zahraničí po maturitě Do třetice máte samozřejmě možnost využít volné léto po maturitě ke studiu nebo práci v zahraničí. Pokud byste v zahraničí zůstávali i po uplynutí letních prázdnin, nezapomeňte si zjistit, jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění na vašem úřadě. Zdravotní pojištění nemusíte platit v ČR, pokud jej platíte v jiné zemi – z českého pojištění se ale musíte odhlásit. Sociální pojištění se vám může strhnout ze mzdy v cizině. Potřebovali byste zlepšit úroveň v cizím jazyce? Domluvte si doučování cizích jazyků ve Škole Populo.  Co zařídit po neúspěšné maturitě Neměli jste u maturity štěstí? Nic není ztraceno – můžete si spravit skóre při opravné maturitě. V takovém případě vám zůstává status studenta až do 31. srpna a po celé léto tedy nemusíte platit odvody státu. Přečtěte si, jak se připravit na opravnou maturitu.  Pokud jste ale při maturitě úspěšní nebyli a studium vám bylo ukončeno dříve než 30. června, zaniká váš status studenta. Máte povinnost hlásit se na úřadu práce do 3 dní od ukončení studia a začít platit zdravotní a sociální odvody.  Co s sebou na úřad práce po maturitě  Nezapomeňte, že na úřad práce je potřeba jít v místě vašeho trvalého bydliště. S sebou si vezměte občanský průkaz, doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, potvrzení o ukončení studia a pokud doposud pracovali, tak i zápočtové listy.  Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.    

Jak se připravit na opravnou maturitu v roce 2022?
28. 6. 2022
Maturita

Zatímco ve školní části maturity vás kantoři často takzvaně „podrží“ a snaží se z vás dostat to nejlepší, didaktické maturitní testy jsou svým bodovým limitem neúprosné. Pokud vám letos společná část maturit utekla o pár bodů, budete mít možnost si didaktické testy zopakovat na druhý pokus letos v září. Opravná maturita se uskuteční 1.–6. září 2022.  Nejvíce studentů pohořelo v maturitě z německého jazyka Čeká vás opravná maturita? Nejste v tom sami. Nejvíce maturantů letos neuspělo ve společné části maturity z německého jazyka – celkem 16,6 %. Na pomyslné druhé příčce neúspěšnosti se umístili maturanti z ruského jazyka (10,1 %) a matematiky (10,1 %). Nejúspěšnější byli maturanti ze španělského jazyka Do třetice dělala studentům problém také maturita z českého jazyka a literatury, ve které neuspělo 9,4 % maturantů. Na opravný termín se budou muset dostavit také maturanti z anglického jazyka (6,4 %) a maturanti z francouzštiny (4,3 %). Naopak španělštináři mohou slavit úspěch, maturitu nezvládlo jen 0,7 % z nich, což je skvělý úspěch. Celé výsledky se dočtete na stránkách CERMATU.  Potřebuji připravit k opravné maturitě Pokud jste maturitu neudělali na první pokus, rádi vás připravíme na termín opravných maturit. Naši lektoři každý rok pomůžou stovkám maturantů k úspěšnému zakončení studia. Mám zájem o doučování Jak probíhá opravná maturita? Letos se opravné maturity společné části uskuteční ve dnech 1.–6. září 2022. Opravnou maturitu skládáte pouze z předmětu, ve kterém jste neuspěli. Na opravnou maturitu máte celkem 2 pokusy a přihlásit se můžete do 5 let od ukončení studia na SŠ. Pokud u maturity neuspějete dvakrát po sobě, máte možnost požádat ředitele školy o vrácení do 4. ročníku střední školy.  Opravné maturity vyhodnocuje CERMAT Opravné maturity vyhodnocuje CERMAT strojově, většinou cca do týdne. Pokud se tedy hlásíte na vysokou školu, měli byste to v pohodě stihnout, i pokud vás čeká opravná maturita. Vysoké školy totiž chtějí kopii maturitního vysvědčení vidět až u zápisu, který se koná většinou až v polovině září.  Kdo mi pomůže s přípravou na opravnou maturitu? A jak se na maturity připravit? Přečtěte si náš loňský článek na blogu, kam jsme pro vás shrnuli 8 tipů, jak zvládnout opravnou maturitu. Poradíme vám, jak vyzrát na největšího zákeřáka – STRES i jak se svědomitě připravit, aniž byste přišli o letní prázdninové zážitky a museli u učení sedět denně 12 hodin.  Nejlépe uděláte, když na učení k opravné maturitě nebudete sami. Ve Škole Populo vám s přípravou rádi pomůžeme. Svěřte se do rukou našich empatických a zkušených lektorů, jsme tady pro vás. Přečtěte si reference nejen od spokojených maturantů. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.  

Jak napsat a uspět s maturitní slohovou prací z českého jazyka
13. 3. 2022
Maturita

Čeká vás maturita a s ní i slohová práce z češtiny? Zde se dozvíte z jakých slohových útvarů a témat si studenti budou moci vybírat, jak se na maturitní slohovku připravit a jaká jsou kritéria hodnocení. Témata maturitní slohové práce Do roku 2020 témata maturitní slohovku zadával CERMAT jednotně pro celou Českou republiku. Od roku 2021 ale témata slohu přešla zpátky do kompetence jednotlivých škol. Každá střední škola si díky tomu může sama zvolit počet slohových útvarů i zadání. Pro více informací o podobě maturitní slohovky na vaší škole se proto informujte přímo u učitele či učitelky češtiny nebo u ředitele školy, kteří vám řeknou více.  Potřebuji pomoct s přípravou na maturitu Každý rok připravíme ve Škole Populo stovky studentů, kteří úspěšně složí maturitní zkoušku. Neodkládejte přípravu na maturitu a začněte co nejdříve. Chci doučování Zadání maturitní slohové práce – slohové útvary U státní maturity CERMAT dříve dával studentům na výběr z celkem 10 slohových útvarů. Nyní záleží na každé škole, kolik a které slohové útvary pro studenty vybere. Podívejte se na přehled těch nejčastějších.  Nejčastější slohové útvary vypravování úvaha popis charakteristika zpráva / reportáž / fejeton / článek do časopisu výklad esej motivační dopis (který s často přikládá k životopisu) úřední dopis / žádost / stížnost oznámení Studenti si ze slohových útvarů nejčastěji vybírají vypravování, charakteristiku, úvahu, popis či zprávu. Nezapomeňte, že každý ze slohových útvarů má určité náležitosti, bez kterých není kompletní (např. přímá řeč, dějová zápletka, vnější a vnitřní podobnost a podobně). Náležitosti maturitní slohové práce Každá maturitní slohová práce musí mít nadpis, úvod, text a závěr. Kromě samotného textu se hodnotí také vizuální stránka (škrtance, okraje, mezery mezi odstavci) a samozřejmě pravopisné chyby. Maturitní slohovka musí splnit minimální počet slov, bývá to 250 slov, což je v přepočtu průměrně 30 řádků formátu A4. Na napsání mají studenti obvykle 120–180 minut, záleží na škole.  Jak se počítají slova v maturitní slohovce? Pro mnoho studentů patří napsání slohovky mezi nejtěžší disciplíny a řada z nich proto při maturitě doslova bojuje o každé slovo. Proto se možná ptáte, co se v maturitním slohu nepočítá jako slovo? Pokud do slohovky vepíšete zadání (úryvek děje, na který navážete dalším textem), tak pamatujte, že zadání se do celkového počtu slov nepočítá.  Zkratky se počítají jako jedno slovo, stejně tak jména, názvy a číslovky (např. Jana Novotná, Kralupy nad Vltavou, sedmdesát pět, OSN). Počet slovo není třeba počítat, orientujte se počtem řádků. Ve slohovce raději napište řádků více, než aby vám chyběly.  Je vaším volitelným předmětem matematika?  Zjistěte, jak se úspěšně připravit také na státní maturitu z matematiky. 6 tipů na závěr, jak úspěšně napsat maturitní sloh Zvolte zadání, které vám sedne slohovým útvarem i tématem (máte k němu co říci).  Předem si rozmyslete osnovu slohové práce. Nechte si dostatečný čas na přepsání slohovky (pokud ji nenapíšete na první dobrou).  Dbejte na vizuální stránku (odstavce, mezery mezi odstavci, čitelnost textu). Slohovku si po sobě alespoň dvakrát přečtěte a zkontrolujte, že v textu nemáte pravopisné chyby.  Spočítejte počet řádků, případně počet slov.  Přejeme vám hodně štěstí u maturitní slohovky z českého jazyka. A kdybyste ocenili pomoc s přípravou na maturitu z českého jazyka, ve Škole Populo jsme tady pro vás. Rezervujte si termín doučování ideálně ještě dnes. Místa na celý rok se rychle plní. Zdroje: Státní maturita z češtiny CERMAT Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.  

Nová maturita 2022 – víme, jak se připravit na didaktické testy
10. 3. 2022
Maturita

Čeká vás letos maturita? Pilířem společné části maturitní zkoušky jsou didaktické testy. Jejich zadání je pro všechny školy v republice stejné, což je spravedlivé. Ať už tedy maturitu budete skládat v Praze, v Olomouci nebo třeba v Karviné, každému z vás budou komisaři hodnotit testy stejně. V našem dnešním článku jsme se podívali na to, jak didaktické testy ve státní maturitě vypadají, v kterých předmětech se s nimi setkáte, z čeho se skládají, jak probíhají a jak se na didaktické testy připravit.  Didaktické testy skládáte ve společné části maturity S didaktickými testy se setkáte u společné části maturity. Opakem je profilová část maturitní zkoušky, které se někdy říká školní maturita. Mezi povinné či povinně volitelné předměty společné části maturity patří český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk a rozšiřující matematika.    Chci pomoct s přípravou na maturitu Potřebujete poradit, jak na didaktické testy z českého jazyka a literatury, matematiky nebo cizího jazyka? Lektoři Školy Populo vás na maturitu úspěšně připraví.  Mám zájem o doučování Zapomeňte na známky. Didaktické testy se hodnotí bodově Didaktické testy mají stejné zadání pro všechny žáky v České republice a vyhodnocují se stejně podle tzv. jednotného zkušebního schématu. Didaktické testy se nehodnotí známkou, ale vyčíslením procentuální úspěšnosti a hodnocením uspěl/a – neuspěl/a.  Výsledky didaktických testů obdrží všichni studenti dne 15. května 2022 od CERMATU. V případě pochybností můžete výsledky maturity ověřit u ředitele školy nebo online u Centra pro zjišťování výsledků žáka.  Didaktický test z českého jazyka a literatury Typ úloh a hodnocení: uzavřené, otevřené, maximum 50 bodů  Časový limit: 85 minut Maturita 2022: didaktický test z českého jazyka a literatury, 3. května 2022, 8:00 U maturity z českého jazyka a literatury skládají všichni studenti nejen zkoušku společné části (didaktický test), ale automaticky také školní část maturity.  Didaktický test z matematiky Typ úloh a hodnocení: uzavřené, úzce otevřené, široce otevřené úlohy (hodnotí se postup řešení), maximum 50 bodů  Časový limit: 135 minut Maturita 2022: didaktický test z matematiky, 2. května 2022, 8:00 Povolené pomůcky: kalkulačka, rýsovací pomůcky, matematické tabulky  Didaktický test z matematiky patří mezi povinně volitelný předmět společné části maturitní zkoušky. Kromě matematiky můžete navíc absolvovat i rozšiřující matematiku.  Didaktický test z cizího jazyka Typ úloh a hodnocení: poslechová část a druhá část ověřující čtení a jazykové vědomosti, uzavřené a otevřené úlohy, maximum 95 bodů  Časový limit: 110 minut (40 minut poslech, 70 minut čtení a jazykové vědomosti) Maturita 2022: didaktický test z cizího jazyka, 2. nebo 4. května 2022 Maturita z cizího jazyka patří mezi povinně volitelné předměty maturity. Vybrat si můžete z celkem pěti jazyků, podmínkou je, aby daný předmět škola vyučovala. Didaktický test NELZE nahradit doložením jazykového certifikátu. Mezi předměty patří angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština. S doučováním cizích jazyků vám rádi pomůžeme ve Škole Populo.   Didaktický test z matematiky rozšiřující Typ úloh a hodnocení: uzavřené, otevřené a široce otevřené úlohy, maximum 50 bodů  Časový limit: 150 minut  Maturita 2022: didaktický test z rozšiřující matematiky, 4. května 2022, 8:00 K didaktickému testu z rozšiřující matematiky by se měli přihlásit všichni studenti, kteří po maturitě chtějí pokračovat na matematicko-fyzikální, strojní, stavební, elektrotechnické, ekonomicko-správní, přírodovědecké nebo lékařské fakulty. Podívejte se na seznam fakult.  Spousta z těchto zmíněných fakult zohledňuje v přijímacím řízení příznivě výsledek didaktického testu rozšiřující matematiky, např. bonifikací, prospěchovým stipendiem nebo dokonce prominutím přijímací zkoušky na VŠ. Pokud u testu neuspějete, nic se neděje – nijak to neovlivní výsledek vaší maturitní zkoušky. Neúspěšnou zkoušku ale nemůžete opakovat.     Ve Škole Populo vám rádi pomůžeme s přípravou na didaktické testy a na maturitu celkově. Neváhejte nás oslovit pro bližší informace. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.    

Termíny maturit 2022
24. 1. 2022
Maturita

Je to jen pár dní, co CERMAT zveřejnil termíny letošních maturit 2022. Pokud letos vás nebo někoho z vašich blízkých čeká maturita, je nejvyšší čas zapsat si termíny maturity 2022 do diáře.  Maturita 2022 – jarní termíny Společná část maturity 2022  Maturita se dělí na společnou a profilovou část. Společná část je stejná pro všechny maturanty a jedná se o písemné didaktické testy. Povinné předměty jsou český jazyk a literatura a jako druhý předmět matematika nebo cizí jazyk. Nepovinné předměty jsou cizí jazyk, matematika nebo rozšiřující matematika. Každý student si tedy může zvolit dle svého zaměření. Matematika není u maturity 2022 povinná, mezi povinné předměty se řadí pouze český jazyk a literatura.  Matematika – 2. května 2022 –  8:00 – 135 min. Anglický jazyk – 2. května 2022 – 13:00 – 110 min.  Český jazyk a literatura – 3. května 2022 – 8:00 – 85 min. Matematika rozšiřující – 4. května 2022 – 8:00 – 150 min. Francouzský jazyk – 4. května 2022 – 13:00 – 110 min.  Německý jazyk – 4. května 2022 – 13:00 – 110 min. Ruský jazyk – 4. května 2022 – 13:00 – 110 min.  Španělský jazyk – 4. května 2022 – 13:00 – 110 min.  Profilová část maturity 2022 Profilovou část maturity si organizuje každá škola zvlášť. Letošní profilová část maturity se uskuteční v termínu od 16. května 2022 do 10. června 2022. Přesné termíny maturity 2022 stanovuje ředitel, který je povinen termíny zveřejnit nejpozději 2 měsíce před konáním maturity.  Potřebuji připravit k maturitě Nepodceňte přípravu na maturitu a začněte včas. Objednejte si své doučování ve Škole Populo. Naši lektoři každý rok připraví stovky úspěšných maturantů. Chci doučování Kdy je vhodné začít s přípravou na maturitu 2022? S přípravou na maturitu je vhodné začít co nejdřív. Nyní do maturity zbývají 4 měsíce, což není moc času. Pokud jste tedy s přípravou ještě nezačali, teď je ten pravý čas.  Rozdělte si učivo na menší celky v rámci jednotlivých předmětů a maturitních okruhů.  Udělejte si plán na učení. Pokud nepatříte mezi plánovací typy, rozdělte si učení po týdnech.  Pokud látce nerozumíte, poproste o pomoc spolužáky nebo si sjednejte doučování se zkušenými lektory ve Škole Populo.  Za každou naučenou otázku nebo maturitní okruh se odměňte něčím, co máte rádi.  Naplánujte si dny volna a motivujte se jimi při učení.  Vizualizujte si, jak úspěšně zvládnete maturitu, a naplánujte si už teď, co budete po maturitě dělat. Bude vás to motivovat při učení.  S čím dokáže Škola Populo pomoci při maturitní přípravě? Pokud s přípravou na maturitu tápete, ve Škole Populo vám rádi pomůžeme. Každý rok na maturitu připravíme zhruba 400 studentů, budete i vy jedním z nich? Napište nám o nezávaznou poptávku. Doučujeme online odkudkoliv či prezenčně v 11 pobočkách po celém Česku.  Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

Čeká mě opravná maturita v roce 2021. Na co se připravit?
10. 8. 2021
Maturita

Studenti – nezvládli jste letos maturitu a čeká vás opravný termín? Jistě vám v hlavě víří tisíc otázek. Od těch „jestli to podruhé zvládnete“, po ty „na co se připravit a na co nezapomenout“.  Samotný fakt, že musíte opravovat maturitní zkoušku je nejspíš sám o sobě dost stresující. Dohánění učiva, šprtání do noci, nejistota. Vyrovnat se se stresem musíte zvládnout sami, ale zjistili jsme za vás vše potřebné, co se hodí před opravnou maturitou vědět.  Opravné termíny maturit v roce 2021 Studenti, kteří neuspěli u maturity, mají nárok si maturitní zkoušku opravit. O opravný termín si musí zažádat u ředitele školy obvykle do 25. června – tento rok byla lhůta prodloužená do 23. července pro společnou část a 30. července pro profilovou část.  Opravné termíny maturit budou letos probíhat v období od 1. do 10. září 2021 u didaktických testů, profilová část až do 30. září 2021 a praktická část do 13. října 2021.  Potřebuji pomoct s přípravou na maturitu Pokud potřebujete pomoct s přípravou na opravnou maturitu, neváhejte se na nás obrátit. Důležité je začít s opakováním včas. Kontaktujte nás. Chci doučování Jak probíhají opravné termíny maturit Maturitní zkouška se skládá z první společné části – český jazyk a literatura a cizí jazyk, nebo matematika. Ve druhé profilové části studenti skládají zkoušku opět z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka (pokud si ho zvolili i ve společné části) a z dalších 2 až 3 profilových zkoušek. Studenti opakují pouze ty části zkoušek, ve kterých neuspěli.  Jak se připravit na opravné zkoušky z maturity Pokud vás čeká opravná zkouška z maturity, není třeba se hroutit. Nejste první ani poslední, kdo maturitu nezvládl na 1. pokus. Je důležité zachovat chladnou hlavu a hlavně – nepodcenit přípravu. Jak se připravit na opravný termín, abyste tentokrát uspěli na výbornou? 8 tipů, jak zvládnout opravnou maturitu Nejprve se doučte učivo, na kterém jste pohořeli. Získáte sebevědomí a můžete jít dál.  Udělejte si plán na učení a opakování látky a snažte se ho dodržovat.  Ve dvou se to lépe táhne. Scházejte se s dalšími studenty, které čeká opravná maturita a vzájemně se podporujte.  Nebojte se říct si o pomoc. Než se hodiny trápit nad pochopením učiva, raději poproste o konzultaci spolužáky a spolužačky, kteří mají látku v malíku. Chcete vsadit raději na odbornou pomoc? U nás ve Škole Populo se vás ujmou zkušení lektoři. Máte na doučení látky 2 měsíce, nebo 2 týdny? Žádný problém, společně vše zvládneme. Na opravnou maturitu vás připravíme v jedné z našich kamenných učeben po celém Česku nebo na online lekcích.  Mimo učení hodně odpočívejte. Denně spěte minimálně 8 hodin. Jezte zdravě a pijte hodně vody, ať se cítíte fit.  Každý den choďte ven na čerstvý vzduch, nebo se rovnou učte venku. Co si takhle učivo opakovat při procházce v parku nebo při běhání? Covid opatření u opravných maturit 2021 – sledujte aktuality Před maturitními zkouškami na jaře 2021, se studenti museli otestovat, jinak by nebyli ke zkoušce připuštění. Je velmi pravděpodobné, že podobné pravidlo bude platit i na podzim. Doporučujeme sledovat oficiální Covid portál, kde Ministerstvo vnitra informace pravidelně aktualizuje.  Ke dni 1. srpna 2021 platí, že v místnosti může být při maturitě pouze 20 osob – a je tedy povolená osobní účast zkoušených i zkoušejících. Účast na maturitní zkoušce je aktuálně podmíněná jednou ze 4 podmínek. negativní PCR test (do 7 dní od testování) negativní antigenní test (do 72 hodin)  laboratorní potvrzení, že jste prodělali covid (max. před 180 dny) uplynutí doby 14 dní od aplikace 2. dávky vakcíny (dvoudávkové, nebo jednodávkové vakcíny) Možností, kde se nechat otestovat, je dnes už hodně. Nezapomeňte si před maturitou včas rezervovat termín v nejbližším odběrovém místě, nebo si zjistěte, zda bude testování probíhat u vás ve škole. Aktuálně máte nárok na 4 antigenní testy a 2 PCR testy za měsíc zdarma. Nejste na to sami. S učením vám pomůžeme Opravujete maturitní zkoušku z matematiky a nemůžete přijít na kloub kvadratickým rovnicím, logaritmickým funkcím nebo pravděpodobnostním úlohám? Netrapte se zbytečně. Naši lektoři ve Škole Populo s vámi problematické příklady projdou a pomohou vám vše pochopit. Na dálku i osobně v našich kamenných učebnách.  Doučujeme všechny předměty z opravných maturit – cizí jazyky, matematiku i český jazyk a literaturu… Neváhejte se na nás obrátit. Společně vše zvládneme. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.    

Jak se připravit na maturitu z angličtiny
19. 4. 2021
Maturita

Termíny maturitní zkoušky Termíny letošních maturit se kvapem blíží, proto je načase začít s intenzivní přípravou. Společná část maturity z angličtiny se běžně skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. V letošním roce však maturanti absolvují pouze didaktický test, který se bude konat v termínu od 24. do 26. května 2021. Stanoven byl v tomto roce také mimořádný termín od 7. do 9. července pro ty studenty, kteří se v řádném termínu nemohou dostavit z důvodu onemocnění Covid-19 či nařízené karantény. Profilová část maturitní zkoušky z angličtiny je v letošním roce nepovinná. Pokud se však student rozhodne profilovou zkoušku vykonat, musí toto rozhodnutí sdělit řediteli školy nejpozději do 30. dubna. Běžně zkoušku tvoří písemná práce a ústní zkouška, ta se však v letošním roce nekoná. Více se o náležitostech maturitní zkoušky 2021, požadavcích i všech změnách dozvíte na webových stránkách CERMATu. Připravte se na maturitu s námi Ve Škole Populo každý rok připravíme stovky studentů k úspěšnému složení maturitní zkoušky. Buďte jedním z nich a objednejte si doučování!  Chci doučování Čím začít Angličtina bohužel nepatří k předmětům, které by se daly naučit za pár dní či týdnů. Pokud si student vybere jako jeden z maturitních předmětů právě angličtinu, předpokládá se, že zná základy gramatiky a je schopen se dostatečně dobře domluvit. Společná maturitní zkouška z angličtiny totiž odpovídá mezinárodní jazykové úrovni B1. Jak už víme, v letošním roce čeká velkou většinu maturantů, kteří si vybrali maturovat z angličtiny, pouze didaktický test. Ten má za úkol prověřit nejen znalost gramatiky, ale také poslech a následné porozumění, které tvoří velkou část výsledné známky. Konkrétní katalog požadavků najdete přehledně na webových stránkách CERMATu. O tom, jak se připravit na didaktický test už jsme psali v jednom z našich předchozích blogů. Dnes se tedy zaměříme na to, jak vypilovat právě poslech a následné porozumění textu.  Prohloubit znalosti nabyté ve škole pomohou i běžné aktivity. Pomůže například sledovat oblíbené filmy a seriály v originálním znění a raději s anglickými titulky, než s těmi českými. Jako divák si tak nejlépe propojíte mluvené slovo, a tedy správnou výslovnost, s psanou formou. Učíte se tak několik dovedností najednou: poslech a správné porozumění, výslovnost a psanou formu slova či fráze. Z oddechové činnosti se tak může rázem stát nenásilná a velmi účinná výuka a procvičování jazyka. Další tipy Vedle sledování filmů a seriálů doporučujeme také poslouchat a následně si překládat texty oblíbených písniček anglicky mluvících interpretů. Opět si komplexně procvičíte poslech, porozumění textu, gramatiku a slovní zásobu. Přiučíte se ale i formální a neformální fráze, které se ve škole možná neučíte, ale které můžete využít při ústní zkoušce, kde je zkoušející jistě náležitě ocení. Používejte sociální sítě nejen jako zdroj zábavy, ale také jako místo, kde se můžete vzdělávat. Sledujte vaše oblíbené anglicky mluvící herce, zpěváky, kapely a influencery. I tím se nenásilně přiučíte novým slovíčkům či frázím a slovním obratům. Najít si také můžete přímo profily, které se věnují zábavné výuce angličtiny. Z těch českých za nás doporučujeme instagramové profily jako anglictina_with_miss_english, dan_balcar nebo například kubova_english. Škola tedy nemusí být jediným zdrojem výuky gramatiky. V tomto směru je vám samozřejmě plně k dispozici i doučování jazyků se Školou Populo, kde vám můžeme pomoci se všemi částmi maturity: poslechem, čtením, porozuměním textu, mluveným projevem, slovní zásobou atd. Ve všech případech jsou naši zkušení lektoři připraveni se vám naplno individuálně věnovat, a to i online. Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv z výše zmíněných cest, nebo ideálně pro kombinaci všech, veďte si u toho vlastní slovníček. Všechna slovíčka a fráze, na které během dne narazíte, si do něj zapište spolu s českým překladem. Tím, že si český ekvivalent sami najdete a zapíšete, máte větší šanci, že si slovíčko zapamatujete. Zároveň také získáte personalizovaný slovník, ke kterému se můžete kdykoli v budoucnu vrátit a dále ho rozšiřovat. Jedním z našich dalších tipů je také nastavení vašeho mobilního telefonu, počítače, webového prohlížeče, aplikací atd. do angličtiny. Pokaždé, když vezmete do ruky telefon či budete vyhledávat na internetu, budete nuceni používat angličtinu. Rychle a snadno si tak osvojíte základní slovíčka technického a komunikačního rázu. Se spolužáky, přáteli či členy rodiny také můžete zavést „anglickou hodinku“, tedy určitou část dne, kdy spolu budete komunikovat pouze v angličtině. Ideální je nestanovovat si téma, ale využít pro to běžné každodenní konverzace o tom, co jste daný den dělali, co se vám vtipného přihodilo nebo jaké jsou vaše plány na víkend. Ať už se budete bavit o čemkoli, zakažte si používat češtinu. Slovíčka, která neznáte, si vyhledejte a opět zapište do vašeho slovníku. Jak pomůže Škola Populo Věříme, že jsme vám v dnešním článku dodali inspiraci pro to, jak snadno lze s angličtinou v každodenním životě pracovat, pilovat poslech i porozumění a bavit se u toho. A pokud byste přeci jenom měli pocit, že by se vám hodila pomoc zkušeného lektora, budeme rádi, když se s námi spojíte skrze kontaktní formulář na našich webových stránkách. My se vám obratem ozveme zpět a domluvíme se na doučování na míru přímo pro vás.  A nebojte, na kvalitní a intenzivní přípravu není nikdy pozdě. Rádi vám připravíme individuální studijní plán i na poslední měsíc před maturitou. Zakončit ho pak můžete maturitou nanečisto, kde si vyzkoušíte reálný průběh zkoušky. Budete si tak ještě více jistí, že se nemáte čeho bát. Těšíme se na vás! Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.  

Jak se úspěšně připravit na státní maturitu z matematiky
5. 4. 2021
Maturita

V organizaci letošních maturit došlo k několika důležitým změnám. Státní část maturit se skládá ze dvou zkoušek, a to zkoušky z českého jazyka a literatury, která je pro všechny maturanty povinná, a ze zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky – zde mají maturanti právo volby. Maturita z matematiky My se dnes zaměříme na ty maturanty, kteří si vedle češtiny vybrali ve státní části právě matematiku. Státní maturita z matematiky sestává pouze z didaktického testu. Ten se bude v letošním roce konat ve dvou termínech: řádný termín proběhne od 24. do 26 května 2021. Pro ty, kteří budou v tomto termínu v nařízené karanténě či se nebudou moci dostavit kvůli onemocnění Covid-19, je vyhrazen mimořádný termín od 7. do 9. července 2021. Ke změně došlo také v časovém fondu – na didaktický test z matematiky mají studenti letos o 15 minut více času, celkem tedy mají na vypracování 26 otázek 135 minut. Pro úspěšné absolvování testu musí student dosáhnout alespoň 33% úspěšnosti, musí tedy dostat minimálně 17 bodů z maximálního počtu 50 bodů. Po centrálním vyhodnocení společností CERMAT získá student slovní hodnocení „uspěl/a“ či „neuspěl/a“, a to právě na základně jeho procentuální úspěšnosti. Připravte se na maturitu s námi Ve Škole Populo každý rok připravíme stovky studentů k úspěšnému složení maturitní zkoušky. Buďte jedním z nich a objednejte si doučování. Chci doučování Co didaktický test prověřuje Nyní si povíme něco o tom, jak státní maturita z matematiky vypadá. Didaktický test se zaměřuje na několik tematických okruhů a zkoumá různé typy dovedností a logického uvažování. Pokud vám tedy není blízká některá z těchto částí, stále můžete excelovat v dalších částech a mít značnou šanci na úspěch. V testu jsou prověřovány schopnosti, jako je správné užití matematických pojmů, numerické počítání a určování proměnné, matematizace reálných situací, vymezování a analyzování problému, hledání vhodné metody řešení, přesné vyjádření, efektivní využití kalkulátoru a mnoho dalšího. To vše musí student prokázat v několika tematických okruzích, mezi které patří například číselné množiny, lomené výrazy, rovnice, funkce, posloupnosti, finanční matematika a další. Více o obsahu testu najdete v katalogu požadavků vydaném Ministerstvem školství ve spolupráci s CERMATem. V testu se objevuje několik typů otázek a možných odpovědí. Otevřené otázky Stručná odpověď (číslo) Široká odpověď (postup řešení) Uzavřené otázky Výběr ANO / NE Výběr z pěti možností Jak se co nejlépe připravit na didaktický test z matematiky Matematika nepatří mezi předměty, které se dají naučit během pár dní či týdnů. Pokud si student jako svůj maturitní předmět vybere matematiku, předpokládá se, že matematice rozumí a alespoň ve většině témat si je jistý. I tak však může mít problém s porozuměním otázkám a úkolům v testu, což zároveň bývá hlavním důvodem neúspěchu. Proto, jako u všech didaktických testů, doporučujeme v první řadě procvičit testy z minulých let. I u matematiky platí, že se zadání úloh opakuje a jejich procvičováním lze nacvičit postupy řešení i způsob přemýšlení nad danou problematikou. Zadání testů z minulých let najdete přehledně na stránkách CERMATu. Při samotném vyplňování pak student může zvolit několik přístupů:  test může vyplňovat postupně od začátku do konce; test může vyplňovat postupně od začátku do konce s vynecháním úloh, které mu činí potíže, ke kterým se vrátí až později; může se zaměřit nejdříve na úlohy, které mu jsou jasné nehledě na pořadí, a poté se vrátit k těm složitějším; může začít úlohami s nejvyšším bodovým hodnocením a pak přejít k těm s nižším. Jak může pomoci Škola Populo Vše, co jste si až doposud přečetli, je součástí studijního plánu naší přípravy na maturitu. Po vstupním testu si lektor vytvoří představu o tom, která látka či studijní oblast činí studentovi největší potíže a na tu se společně zaměří. Spolu s lektorem student projde jednotlivé části testu, zváží nejlepší strategii při vyplňování a bude srozuměn se všemi oficiálními pokyny. Samozřejmostí jsou testy z minulých let, které student spolu s lektorem projde, čímž získá představu o typech úloh, jejich nejlepším postupu řešení a postupu při vyplňování. Ke konci přípravy si student vyzkouší napsat didaktický test v identických podmínkách a časovém limitu, jako je tomu u opravdové zkoušky. Lektor poté test opraví a student získá na základě svého výkonu hodnocení. To mu pomůže, aby získal sebevědomí a byl si jistý, že zkoušku zvládne. U té opravdové pak bude přesně vědět, jak postupovat a na co si dát pozor. Pokud tedy máte i vy pocit, že byste s přípravou na didaktický test chtěli pomoci od našich zkušených lektorů, neváhejte se na nás obrátit přes kontaktní formulář na našich webových stránkách. Do maturity stále zbývá dostatek času na kvalitní a intenzivní přípravu. A nebojte, vše zvládneme online z pohodlí vašeho domova. S naší online výukou ani nepoznáte, že lektor nesedí vedle vás. Těšíme se na vás! Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.  

Jak se připravit na didaktický test z českého jazyka
22. 3. 2021
Maturita

Organizace letošních maturit se od těch běžných trochu liší. Letos se obejdou bez psaní slohových prací, didaktické testy a ústní zkoušky však zůstávají. Jaký bude průběh letošních maturit Na didaktický test z matematiky dostanou studenti letos o 15 minut více času, na testy z jazyků o 10 minut více. Termíny společné části maturit jsou pak následující: didaktické testy od 24. května do 26. května, pro maturanty v karanténě je vyhrazen termín od 7. do 9. července. Profilová část maturit bude probíhat od 1. června do 23. července, praktické zkoušky od 19. dubna do 27. srpna. Více informací o aktuální organizaci letošních maturit najdete na stránkách CERMATu. Připravte se na maturitu s námi Ve Škole Populo každý rok připravíme stovky studentů k úspěšnému složení maturitní zkoušky. Buďte jedním z nich a objednejte si doučování. Chci doučování Didaktický test z češtiny Tolik k maturitám 2021 obecně. Teď se podíváme na to, jak co nejlépe zvládnout didaktický test z českého jazyka. Na test mají studenti 75 minut, během kterých musí vypracovat 32 úkolů, za které lze získat maximálně 50 bodů (záporné body za špatné odpovědi se neudělují). Testy jsou následně centrálně hodnoceny společností CERMAT. Pro úspěšné zvládnutí testu musí student dosáhnout minimálně 44% úspěšnosti, což odpovídá 22 bodům z celkových 50. Samotný didaktický test se skládá z několika částí, z nichž každá prověřuje jinou oblast a typ znalostí a zároveň se v každé části objevují jiné typy úloh. Obecně můžeme říct, že úlohy se dělí následovně: Uzavřené otázky Otázky, na které student odpovídá výběrem z odpovědí A-D. Otázky, na které student odpovídá ANO / NE. Úlohy, ve kterých má student něco seřadit či uspořádat dle zadání. Otevřené otázky Stručná odpověď (např. vypsat části textu, určit slohový útvar textu, určit autora textu apod.). Kdybychom chtěli shrnout přípravu na didaktický test jedním slovem, vybrali bychom slovo „trénink“, protože jak je známo, trénink dělá mistra. Úlohy a zadání v didaktickém testu se typově opakují, zkoušením testů z předchozích let se tak dá vcelku snadno naučit, jak dané úkoly řešit a jak při tom efektivně postupovat. Strategie při vyplňování Mezi nejčastější chyby při vyplňování didaktických testů patří obecně špatné porozumění zadání, nesprávné zaznamenávání odpovědí do odpovědního archu, špatné časové rozvržení, neúplně splněné zadání úlohy a strach z tipování odpovědí u uzavřených úloh. Je důležité mít stále na paměti, kolik času studentovi zbývá, ale také to, že za špatné odpovědi nejsou udělovány mínusové body. To znamená, že je u uzavřených odpovědí vždy lepší si tipnout, než nevyplnit nic. U testu z češtiny je pak jednou z nejčastějších chyb neúplné nebo nedokonalé přečtení a porozumění výchozího textu. Text samotný mnohdy obsahuje odpovědi či návod, jak k nim dojít, je tedy velmi důležité texty číst pozorně a zaměřit se na jejich pochopení. Další kritický bod nastává v nepochopení formulace úlohy. Někdy se úloha ptá na nesprávné varianty, jindy na správné. Někdy má student za úkol vypsat pravdivá tvrzení, která korespondují s výchozím textem a jindy naopak nepravdivá, která výchozímu textu odporují. Pozornost je tedy klíčem k úspěchu. Jak už jsme ale zmiňovali výše, jedním z nejlepších způsobů, jak se na didaktický test připravit, je opakované vyplnění maturity nanečisto. Na internetu jsou dostupné včetně výsledků a postupů řešení. Toto je opravdu ten nejlepší nástroj, jak pochopit zadání a zafixovat si nejlepší způsob řešení. Při samotném vyplňování pak doporučujeme postupovat od první otázky k poslední s tím, že nejprve vynechejte ty úlohy, které vám nejsou na první pohled jasné. V zadání si je označte, abyste se k nim na konci ve zbývajícím čase nezapomněli vrátit. Následně pak zbývající úlohy zpracujte podle toho, jak vysoké je jejich bodové ohodnocení od nejvyššího po nejnižší. U úloh, kde řešení neznáte, si zkuste tipnout, nemáte co ztratit. Nezapomeňte po každé vyřešené úloze zapsat odpověď do záznamového archu – vyhnete se tak tomu, že byste nějakou odpověď zapsat zapomněli. Na co si dát během didaktického testu pozor Kromě výše zmíněných rad vám můžeme také doporučit několik obecnějších tipů, které využijete nejen u didaktického testu z českého jazyka, ale také u dalších předmětů. Přečtěte si pečlivě první stranu textu s informacemi k vyplňování a průběhu testu. Čtěte pečlivě zadání a hlídejte si čas. Dodržujte všechna pravidla jako je používání pouze povolených pracovních pomůcek atd. Pište čitelně a své odpovědi formulujte jednoznačně. Odpovědi v záznamovém archu si alespoň dvakrát zkontrolujte. Nepanikařte, pokud neznáte odpověď napoprvé. Raději si tipněte, nikdy nenechávejte úlohu bez odpovědi. Nehledejte systém v odpovědích, žádný systém jako 3x A a pak 2x B neexistuje. Na první pohled se to může zdát jako spousta bodů, které si musíte hlídat, ale věřte, že čím víc testů vyplníte, tím přirozenější se vám zadání, vypracování i práce se záznamovým archem bude zdát. Jak vám může pomoci Škola Populo My ve Škole Populo si plně uvědomujeme, že stres a nervozita jsou u maturit zásadní. Proto je jedním z našich cílů dodat studentům sebevědomí a jistotu, že zkoušku úspěšně zvládnou. V minulém blogu jsme se například zabývali didaktickým testem z angličtiny, věříme, že i v něm najdete spoustu užitečných tipů, které vám s přípravou pomohou. Máme za sebou už stovky spokojených maturantů, kteří i díky nám maturitu úspěšně a bez strachu zvládli. Jsme plně připraveni vám pomoci s přípravou na didaktický test i další části maturity, na přípravu už je totiž nejvyšší čas. Pokud byste o doučování s námi měli zájem, neváhejte se nám ozvat. Obratem vás kontaktujeme a sestavíme individuální plán na míru vašim požadavkům i časovým možnostem. Pro opravdu pilné maturanty také nabízíme maturity nanečisto, díky kterým mají studenti možnost zažít reálný průběh zkoušky, takže je u té opravdové už nic nepřekvapí. A nebojte, vše zvládnete bez problémů online z pohodlí vašeho domova. Pokud tedy máte pocit, že vám naši lektoři mohou pomoci získat ještě větší jistotu a cvik, neváhejte se na nás obrátit. Těšíme se na vás! Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.    

Jak se připravit na didaktický test z anglického jazyka
8. 3. 2021
Maturita

Maturitní zkoušky letošního roku se rychle blíží. Podle aktuálních informací existuje možnost, že by byly letošní maturity přiděleny úředně. Známka na maturitním vysvědčení by se tak odvíjela od prospěchu v daném předmětu za všechny roky středoškolského studia. Tento návrh však prozatím není schválen, proto nám nezbývá nic jiného, než v přípravách na maturitní zkoušky pokračovat. V dnešním blogu vám poradíme, jak se efektivně připravit na didaktický test z anglického jazyka, abyste jej úspěšně zvládli.   Maturita obecně Nejdříve něco málo k tomu, z čeho se vůbec maturitní zkouška skládá. Maturita má dvě hlavní části: společnou a profilovou. Společná část je tvořena povinnou zkouškou z českého jazyka a literatury a povinně volitelným předmětem, kde má student právo volby. Volit může mezi matematikou nebo cizím jazykem, a to angličtinou, němčinou, ruštinou, francouzštinou nebo španělštinou. Druhou částí maturitní zkoušky je část profilová. Ta se od školního roku 2020/2021 skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek. K nim je nově součástí také zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka, pokud si jej student zvolil ve společné části maturity. Nabídku předmětů, témat, termínů i forem zkoušek profilové části zveřejňuje ředitel školy vždy nejpozději 7 měsíců před jejich konáním. Více o náležitostech zkoušky a aktuálních změnách kvůli koronaviru se dozvíte na webových stránkách CERMATu a na stránkách vaší střední školy.  Připravte se na maturitu s námi Ve Škole Populo každý rok připravíme stovky studentů k úspěšnému složení maturitní zkoušky. Buďte jedním z nich a objednejte si doučování. Chci doučování Maturita z angličtiny Společnou část maturity z angličtiny tvoří často obávaný didaktický test, který svou náročností odpovídá mezinárodní jazykové úrovni B1. Všechny didaktické testy se budou v letošním roce 2021 konat výjimečně ve dvou termínech. Řádný termín se koná od pondělí 3. května 2021 do středy 5. května, mimořádný termín pak od pondělí 14. června 2021 do středy 16. června 2021. Druhý z těchto termínů je určen primárně pro studenty, kteří se nebudou moci řádného termínu zúčastnit kvůli onemocnění Covid-19 nebo na ně bude v tu dobu uvalena karanténa spojená s tímto onemocněním. Dle poslední novely školského zákona a maturitní vyhlášky se společná část maturitní zkoušky z anglického jazyka skládá pouze z didaktického testu, který je následně centrálně vyhodnocen. Každý student se svoji úspěšnost dozví v procentech i vyjádřenou slovně: „uspěl/a“ nebo „neuspěl/a“. Pro úspěšné absolvování testu je nutné, aby student dosáhl alespoň 44% úspěšnosti. Pro letošní jarní i podzimní termín didaktických testů dochází výjimečně k prodloužení času na jeho vypracování. Na didaktický test z anglického jazyka bude letos vyhrazeno celkem 110 minut: 40 minut pro poslechovou část a 70 minut pro část, která ověřuje čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Všichni studenti v celé republice konají zkoušku ve stejných termínech s jednotným zadáním a identickými podmínkami. Jak se na maturitu připravit Nejdříve ze všeho doporučujeme všem studentům, aby si přečetli podrobné informace o požadavcích, které musí při absolvování didaktického testu splnit, aby u zkoušky uspěli. Tyto konkrétní požadavky spolu se vzorovými příklady a vysvětlením najdete na tomto odkazu. Dále doporučujeme, aby si vyzkoušeli didaktické testy z minulých let. Je to ten nejlepší způsob, jak pochopit jednotlivé druhy zadání i úkolů a samozřejmě také zjistit, které oblasti jsou studentům blízké a které typy úkolů jsou pro ně naopak problematické. A protože, jak se říká, cvik dělá mistra, radíme tuto část přípravy opravdu nepodceňovat. Typy zadání se opakují, dá se tedy natrénovat, jak při jednotlivých úkolech postupovat. První částí didaktického testu je poslech. Ze zkušeností víme, že právě tato disciplína dělá mnoha studentům problém, ale i zde platí, že kdo je připraven, není překvapen. Zkuste si pouštět vaše oblíbené anglické písničky a u toho si zároveň číst jejich text. Pusťte si film nebo seriál, který dobře znáte, v angličtině s anglickými titulky. Při těchto činnostech si angličtinu nejenom naposloucháte, ale také si mluvené slovo propojíte s jeho psanou formou, což vám při maturitním poslechu pomůže k rychlejšímu pochopení a reakcím, a tedy úspěšnějšímu zvládnutí poslechové části testu. Druhá část je zaměřena na porozumění textu a další jazykové dovednosti, především pak na znalost gramatiky a slovní zásobu. Zde bychom studentům poradili, aby četli. Nemusíte se hned pouštět do románů, zkuste číst články v novinách a časopisech, překládejte si texty oblíbených písniček, sledujte anglicky mluvící osobnosti na sociálních sítích atd. Důležité je, aby vás obsah bavil a abyste si každé slovíčko, které neznáte, přeložili a zapsali. Vytvoříte si tak vlastní slovníček užitečných pojmů a frází, ke kterému se můžete kdykoli vracet. Příprava se Školou Populo Ačkoli nijak nepodceňujeme samostatnou domácí přípravu, vždy doporučujeme se při přípravě na takto důležitý milník studia svěřit do rukou odborníka. Ve Škole Populo jsme na maturitu připravili už stovky spokojených studentů, kteří zkoušku úspěšně zvládli. Jsme tedy připraveni pomoci i vám. Během prvních lekcí zjistíme, které oblasti, typy úkolů či témata dělají studentovi největší potíže a na ty se zaměříme. Vše dostatečně procvičíme a budeme mít spoustu času na dotazy a vysvětlení. Pro zájemce nabízíme také maturitu nanečisto, kde si studenti mohou vyzkoušet, jak taková maturita, včetně didaktického testu z anglického jazyka, probíhá, zažijí reálné podmínky včetně časového limitu a následného vyhodnocení. Při maturitě naostro je tak už nic nepřekvapí, zbaví se zbytečného stresu a budou si jistější. A to je váš i náš cíl. Pokud se tedy vaše děti zrovna připravují na maturitu, neváhejte se na nás obrátit pomocí kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Jsme tu pro vás online i v této nelehké době. Těšíme se na vás! Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.  

Neúspěšná maturita? Nic, co bychom nedokázali vyřešit
29. 6. 2020
Maturita

Letošní maturitní zkoušky jsou již za námi. Maturanti si oddechli, odložili skripta a učebnice a začali si naplno užívat přicházejícího nejdelšího léta jejich studentského života. Jsou tu ale také studenti, jejichž „zkouška dospělosti“ nedopadla úplně podle jejich představ. Důvody mohou být různé. V mnohých případech za to může stres, nedostatečná příprava nebo podcenění náročnosti zkoušky. V letošním roce možná také ztížené podmínky kvůli vyhlášenému nouzovému stavu a s tím spojenému uzavření škol. Potřebuji připravit k opravné maturitě Máte pocit, že vám učení nejde, jak jste si představovali? Kontaktujte nás a domluvte si doučování. Termíny však rychle mizí, doporučujeme proto příliš neotálet. Chci doučování Ať tak či tak, zářijový opravný termín maturit se blíží a s přípravou je vhodné začít co nejdříve. Ve Škole Populo jsme na to připraveni, můžeme vám tedy nabídnout kvalitní doučování a pomoc s učením tak, aby druhý pokus dopadl, jak si přejete. Přihlášky pro podzimní termín maturitní zkoušky v letošním roce se podávají do 25. července. Pokud vás tedy tento termín čeká, je důležité jej nezmeškat. Kvůli mimořádným okolnostem letošního jara se maturita skládá pouze z didaktických testů a ústní části, maturantům je tak v tomto roce odpuštěna písemná část. Tato pravidla platí jak pro jarní, tak pro podzimní termín 2020. V čem je kámen úrazu Studentům se může zdát, že profilová „školní“ část maturity je ta náročnější. Při ní se musí naučit spoustu stran textu plného informací, které načerpali za uplynulé dva nebo čtyři roky. Učitelé ale svoje studenty znají a vědí, že u spousty z nich hraje při zkoušce roli stres, proto se jim většinou snaží pomoci a, jak se říká, dostat z nich to nejlepší. Mnoho studentů tak neuspěje při didaktických testech, které jsou součástí společné „státní“ části zkoušky. U didaktického testu z matematiky v jarním termínu letošního roku neuspělo podle statistik CERMAT 17,5 % prvomaturantů, tedy těch, kteří maturitní zkoušku skládali letos poprvé. U českého jazyka jich neuspělo 14,1 % a například u anglického jazyka to bylo 4,9 %. Pro jednu nepovedenou zkoušku se svět jistě točit nepřestane. Je ovšem důležité si uvědomit, že jediným klíčem k úspěšnému složení jakékoli zkoušky, nejen té maturitní, je dostatečná a pečlivá příprava. Chápeme, že motivace zvlášť během léta mnohdy chybí, když se ale zvolí ten správný přístup, může se ze školní přípravy stát dokonce zábava. Jak vám pomůže Populo Pro nás ve Škole Populo školní rok v červnu nekončí. Jsme plně připraveni se našim stávajícím i novým studentům věnovat celé léto a pomoci jim připravit se třeba právě i na zářijový termín maturit. Každý rok na tuto důležitou zkoušku připravíme asi 400 žáků a vy můžete být jedním z nich. Jako při každém začátku doučování si s dětmi i rodiči nejdříve promluvíme o tom, co je potřeba zlepšit, kde si je student nejvíce nejistý, a na kterou část zkoušky se chce zaměřit. Lektoři se svými studenty projdou didaktické testy od začátku do konce. Proberou typy úloh a zadání a projdou si, na co je dobré se zaměřit a co naopak mohou případně řešit až na konec, a to vždy tak, aby dosáhli co nejlepšího bodového výsledku. Žáci se také naučí pracovat se záznamovým archem a samozřejmě si vyzkouší didaktický test vypracovat nanečisto v oficiálním časovém limitu. V případě přípravy na ústní část maturity lektor studentovi pomůže připravit osnovu pro jeho výklad, děti se naučí jak mluvený projev strukturovat a jak zlepšit své prezentační dovednosti. Přípravu na maturitu můžete také doplnit maturitou nanečisto, při které lektoři nasimulují autentický průběh reálné zkoušky, takže student při opravdové zkoušce nebude jejím průběhem zaskočen. Jestli právě vás čeká maturita v září a máte před sebou vidinu „zkaženého léta”, nezoufejte, není tomu tak. Objednejte si doučování a my vám dokážeme, že s naší letní přípravou vám zbyde dostatek času na všechno, co léto a prázdniny nabízí.   Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.  

Maturita je stále ve hře, připravujte se!
31. 3. 2020
Maturita

Období před maturitami je náročné nejen pro studenty, ale i pro učitele. Opatření způsobená karanténou a nemožnost „chodit do školy“ situaci ještě komplikují. Přicházíme proto s několika tipy, jak nezahálet a co nejlépe se připravit. Cermat testy = nejdůležitější pomocník Většina učitelů začíná využívat Cermat testy z minulých let už na začátku roku, kdy mají studenti maturovat. Vysvětlují nejčastější chyby a zaměřují se na nedostatky studentů. Přesto by si teď, v době karantény, měl každý student sednout a v klidu si testy projít. A to i ty, které už viděl.  Druhým úkolem je odhalit vlastní slabá místa a zaměřit se na ně. Je to podobné, jako s přijímacími zkouškami, které maturanti absolvovali před několika lety. Jedinou změnou je podmínka dosažení minimálního počtu bodů, aby student prošel.  U všech předmětů, ze kterých se skládá státní zkouška, se typy úloh opakují, stejně tak jako rozložení testu. Nedílnou součástí přípravy by mělo být také využívání záznamového archu k zapisování odpovědí a seznámení se s bodováním jednotlivých typů úloh. Potřebuji pomoct s přípravou na maturitu Každý rok připravíme ve Škole Populo stovky studentů, kteří úspěšně složí maturitní zkoušku. Neodkládejte přípravu na maturitu a začněte co nejdříve. Chci doučování Odmaturuj z… a další učebnice Setkáváme se i s otázkou, z jakých učebnic se mám učit na maturitu z matematiky? Při přípravě obecně mohou studentům pomoci učebnice shrnující to nejpodstatnější, co by se u společné části zkoušky mohlo objevit. Některé z nich obsahují také úkoly k procvičení nebo samostatný pracovní sešit.  Vlastní poznámky  Využijte také učebnice a sešity z minulých ročníků. Obsahují veškeré učivo, které by měl student umět, nic jiného by se u maturity objevit nemělo.  Pro studenty máme dobrou zprávu. Zásoba úloh používaných v Cermat testech není nekonečná a typy jednotlivých úkolů a příkladů se v zadáních opakují. Poctivou přípravou se tedy lze na didaktické testy naučit. Navíc jsou veřejně přístupné i požadavky k jednotlivým zkouškám, a to na webových stránkách Cermatu. Je možné se tak podívat na to, co se může v testu objevit. Individuální příprava Kromě samostudia je další možností individuální výuka.Tento způsob výuky se vyznačuje především tím, že „šije“ studentům lekce na míru. Lektor se tak může studentovi opravdu věnovat a vysvětlit mu učivo detailně. Nejcennější komodita - čas          Den má jen 24 hodin, čas nenatáhneme, a proto je nedostatkovým zbožím. Důležité je neotálet, neprokrastinovat a snažit se vytěžit ze zbývajícího času maximum. Nucená karanténa znamená pro mnohé studenty překážku. Pokud jste mezi nimi i vy, zkuste se na to podívat z druhého pohledu. Nemusíte chodit do školy, uvolnil se vám tak čas navíc, který můžete využít. Naším tipem pro vás je věnovat přípravě dostatek času. Zajímejte se o chyby, které jste udělali. Zjišťujte, proč není vaše odpověď správná a kde chybujete. Není důležité se biflovat, důležité je učivo pochopit. Vychytejte mouchy, a pokud budete pořád tápat, vyhledejte pomoc. Výuka ve Škole Populo stále běží  Aby studenti nepřišli o drahocenný čas a mohli se studiu věnovat naplno, probíhají nyní naše lekce online. Studenti tak mohou v intenzivní přípravě pokračovat. Každému z nich zapůjčíme kameru spolu se stativem. Lektor při jejich používání tak může studenta v reálném čase opravit. „Neučíme se pro školu, ale pro život.“ Seneca Všechny odpovědi na otázky typu: Jak se lépe učit a co dělat, když učení neleze do hlavy už se do tohoto článku nevejdou. Přesto pro vás máme ještě jednu radu. Nevzdávejte se! Připravte se natolik dobře, abyste byli sami se sebou spokojeni. Nezapomeňte na motivaci, a pokud to jenom trošku půjde, vyrazte ven a udělejte něco pro sebe i pro druhé. Se správným přístupem zkoušku dospělosti určitě zvládnete. Pokud potřebujete s přípravou na maturitu pomoct, neváhejte se na nás obrátit. Autor: BSc. Nikola Domluvilová Ředitelka správy kurzů Nikola vede tým koordinátorek, které se starají o hladký průběh každého doučování. Je „strážkyní“ klientského servisu, hlídá, aby vše běželo tak, jak má a vyřeší jakoukoli nestandardní situaci.

Maturita na krku - Jak ji zvládnout levou zadní
1. 3. 2019
Maturita

Zkouška dospělosti se nazadržitelně blíží a je nejvyšší čas pustit se do učení. Už dost kontrolování instáče a nesmyslné sjíždění facebooku. Takže, jde se na to. Vypnout mobil a zahodit pryč do kouta. Tu hromadu oblečení neodsunovat, ale U.K.L.I.D.I.T. Možná nevěříte pohádkám ohledně Feng Šuej a různých energií. Pravdou ale je, že mnohem lépe se vám bude učit v čistém a uklizeném prostředí. Povalují se vám v pokoji špinavé talíře, hrnky a obaly od chipsů? Tak šup také uklidit. A nezapomeňte vyvětrat místnost, ať máte dostatek čerstvého vzduchu. Úklid máte hotový? Výborně, tak teď si zvažte, kde se pohodlně uvelebíte. Bohužel pro vás, postel jako místo k soustředění nebude to pravé. Hrozí totiž, že se ponoříte do říše spánku a to přece nechcete(možná po tom v hloubi duše toužíte, ale teď není dovoleno spát). Vhodnější bude stylové křesílko. A teď už stačí jen zapálit svíčku a vykouzlíte velmi příjemnou atmosféru. Zelený čaj a hořká čokoláda se také na povzbuzení mysli bude hodit. Využít můžete i jiné nakopávače, jako je Guarana nebo Ginkgo Biloba. Konečně přichází na řadu ta hlavní část. Jak udělat pořádek v maturitních otázkách? Takže, vše na hromadu, včetně zvýrazňovačů a začínáme třídit. Ideální je vizuálně odlišit jednotlivé předměty od sebe. Ideálně pomocí barevných složek. Hodí se také vytisknout všechny maturitní otázky. Ty si můžete postupně odškrtávat. Hned, jakmile se je naučíte. Zjistili jste při třídění, že vám chybí některé vypracované maturitní otázky? Hlavně neodkládejte jejich doplnění na později. Je potřeba chybějící učivo doplnit ihned! A máte za sebou vše, co se týká samotných příprav. Teď už stačí pustit se do samotného učení. Hledíte vystrašeně na hromady učení a nevíte, čím začít dříve? Pokud máte dostatek času, je nejlepší začít svým nejoblíbenějším předmětem. To by však bylo moc snadné. Přidejte si ještě pár otázek z toho nejméně oblíbeného. Nezapomeňte také propočítat, kolik otázek denně se potřebujete naučit. Nechejte si i rezervu, pokud budete některý den ve skluzu. Přece jen není každý den posvícení a neuškodí si od učení i trochu odpočinout. Ve volném čase také kontrolujte a srovnávejte své vypracování otázek s ostatními spolužáky. Je to skvělá záminka, jak zajít s kamarádkou na kávu a říct si přitom, že přece jdete konzultovat maturitní témata. Pokud zjistíte, že jste něco opomněli, hodí se učivo doplnit do svých výpisků. U samotného učení pamatujte, že zvýrazňování důležitých pasáží je fajn, ale nestačí k důkladnému zapamatování textu. Tak jako není dostačující, číst si text neustále dokola. Mnemotechnických pomůcek je spousta a jednou z nich je třeba vysvětlování látky sám sobě. Pokud vám to připadá trochu bláznivé, vysvětlete naučenou látku třeba kamarádovi. Mluvené slovo si totiž lépe zapamatujete. Uvidíte, že hodinová společná konzultace vám dá více, než pět hodin pročítání textů dokola. Na závěr už jen přejeme, ať vám to učení jde levou zadní. A pokud už toho máte plné kecky, běžte se projít, zajděte do kina nebo se odreagujte jakkoli jinak. Pomoci může i nastavit si odměny za určité množství naučené látky. Například  zhlédnout další díl svého oblíbeného seriálu. A pamatujte! Den před maturitou vyhlašujeme zákaz učení. Hlava potřebuje oddych a učivo se musí uležet!

Maturity v září
25. 6. 2018
Maturita

Jak vám dopadly maturity? Mnozí jistě uspěli a po prázdninách se, doufejme, chystají na vysokou školu. Ti ostatní si musí maturitu zopakovat v září, protože buď neuspěli, nebo se jí nemohli z nějakého důvodu zúčastnit. Právě teď je ideální doba začít se učit! Přesně tak! Nenechávejte nic na poslední chvíli a začněte se na maturitní zkoušky chystat již nyní. No jo, to se snadno řekne, ale komu z nás se chce učit ještě o prázdninách? Potřebujete připravit na maturitu? Pokud jste neudělali maturitu nebo vás čeká první pokus na podzim, rádi vás připravíme. Naši lektoři každý rok pomůžou stovkám maturantů k úspěšnému zakončení studia. Mám zájem Pár dobrých rad Učit se během letních prázdnin bezpochyby nikoho moc nenadchne. Druhé pololetí bylo pro každého středoškoláka, který zakončoval studium, velmi stresující, protože nemusel absolvovat jen maturitu, ale mnohdy i zkoušky na vysokou školu, nemluvě o tom, že se musel učit do školy a pohlídat si známky na vysvědčení. Na začátek je určitě dobré si udělat nějakou bilanci. Sestavit si tedy časový plán, co vše je třeba zvládnout, kolik na to je času a kolik hodin denně by se mělo studiu věnovat. Je vůbec reálné to zvládnout? V případě humanitních předmětů se dá jistě mnohé nabiflovat, ale zvládnutí například české či anglické gramatiky je třeba s někým procvičovat. V případě předmětů přírodovědných, a zejména matematiky, která dělá potíže většině studentů, to často nejde vůbec. Za neúspěchem mnoha studentů totiž nestojí jenom ten fakt, že by se málo učili nebo během testů jen zmatkovali, ale to, že látce vůbec nerozumí a musí jim ji vysvětlit někdo jiný. Najděte si dobré doučování Pokud nemáte v rodině kantora nebo někoho, kdo se bude vašemu dítěti věnovat, nemá asi smysl vymýšlet složité plány a čekat, to tentokráte dopadne dobře. Nejsnazší řešení je proto oželet nějaké finance a najít si raději kvalitní doučování na profesionální úrovni,. Kde jej však hledat? A co třeba ve Škole Populo! Individuální doučování přímo na míru Výhodou Školy Populo je, že se vedle celého spektra předmětů a typů doučování specializuje přímo na doučování na maturitní zkoušky. Výuka zde je vždy individuální a studentovi šita přímo na míru. Nestane se tedy, že by jej lektor doučoval něco, co nepotřebuje, a naopak zanedbal látku, kterou musí umět. Ono totiž nejde jen o to, že se s dítětem někdo učí například zmíněnou matematiku, ale zásadní je, že s ním procvičuje typy příkladů a slovních úloh, které se objevují v CERMAT testech. Nic naplat, tyto testy se liší od toho, jak jsou děti předmětům během školního roku ve škole vyučovány, a pro mnohé z nich je to často velkým překvapením, v jaké formě jsou jim v testech otázky formulovány. Naši lektoři mají proto připraveny jednak cvičné testy s obdobnými příklady, jednak mají bohaté zkušenosti s podobným doučováním. Váš případ totiž není ojedinělý a vaše dítě není první dítě, které mělo s CERMAT testy potíže. Řešení vašeho problému bylo tedy mnohokráte úspěšně prověřeno, včetně úspěchů, které naši žáci měli u maturit! Výhodou letního doučování je i to, že vaše dítě dostane během prázdnin nutný režim a řád a bude se učit navíc rychleji a mnohdy i o něco méně, než by muselo, kdyby se učilo samo. Z léta mu zůstane každý den alespoň pár hodin na nějakou zábavu a jeho sebevědomí se díky pilné a pečlivé přípravě podstatně zvýší, což mu během zkoušek v září bezpochyby může výrazně pomoci. Úspěšnost žáků u maturitních zkoušek, kterým jsme pomáhali s přípravou, je 96 %. Důležité je přípravu nepodcenit a začít včas. Rádi s přípravou pomůžeme i vám. Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Maturity na podzim
20. 6. 2017
Maturita

Maturity jsou za námi! Tato slova úlevy jistě vyslovil nejeden středoškolák, který během dubna a května strávil většinu volného času přípravami na zkoušky z dospělosti, jak se také maturitám často říká. Vedle toho musel ještě absolvovat i přijímačky na nějakou vysokou školu a samozřejmě i úspěšně dokončit poslední ročník své střední školy. Letní prázdniny jsou pro úspěšné maturanty proto zaslouženou odměnou, neboť poprvé zakusili pořádný zkouškový stres, který se později na vysoké škole stane jejich denním chlebem. Ale co s těmi, kteří na jaře neuspěli nebo se nemohli z nějakého důvodu k maturitám dostavit? Na ty čeká maturita v září. Potřebujete připravit k opravné maturitě? Pokud jste maturitu neudělali na první pokus, rádi vás připravíme na termín opravných maturit. Naši lektoři každý rok pomůžou stovkám maturantů k úspěšnému zakončení studia. Mám zájem o doučování Co potřebujete vědět? Pro maturity na počátku podzimu jsou vyhrazeny přibližně tři zářijové týdny. Během nich musí každý ze studentů absolvovat dva okruhy maturity – společnou a profilovou. Maturity oficiálně započnou v pátek 1. září a skončí opět v pátek 22. září. V tomto rozmezí musí každý student absolvovat zadané zkoušky, přičemž poslední den je vyhrazen předání vysvědčení a protokolu o úspěšném složení státní zkoušky. První kola maturity budou nejčastěji vyhrazena společné části. Tu zadává ministerstvo školství (MŠMT) a na něm závisí jak obsah, tak stanovení termínů, kdy musí didaktické texty a písemné práce všichni maturanti hromadně napsat. V tomto roce jsou tyto termíny stanoveny mezi 4. – 8. zářím. Výsledky zkoušek se student dozví již v pondělí 11. září, a následně může postoupit k ústním zkouškám společné části. Vypsání termínů této části jsou již na řediteli příslušné školy. Druhou částí maturity je profilová část, která probíhá po celé tři týdny, tedy i paralelně se společnou částí. Její podoba je na řediteli školy samotné a má většinou podobu písemných, ústních či praktických zkoušek. Jak to přežít? Ten, kdo bude maturovat v září se jistě již smířil s faktem, že letní prázdniny roku 2017 se nejspíš konat příliš nebudou. Ale na druhé straně není potřeba propadat depresím a stresu. V první řadě si spočítejte kolik vám zbývá dní na učení a kolik se toho musíte naučit. Zvažte, které z předmětů zvládnete sami a na které budete potřebovat někoho, kdo vám pomůže. U těžších předmětů (např. matematiky, fyziky či chemie), kde se nedá jen informace nazpaměť nabiflovat, ale nutno je umět i používat, asi budete potřebovat pomoc. Kdo vám ji poskytne? Co třeba Škola Populo, v jejíž nabídce najdete celé spektrum předmětů a lektory, kteří rádi pomohou a vše vysvětlí? Navíc není problém přizpůsobit se vám i časově. Potřebujete doučování ráno, dopoledne, odpoledne nebo večer? Jsme v provozu od osmi ráno, do osmi večer! Máte problém najít vhodného lektora? Není problém! Pravidelné setkávání vám navíc pomůže udržet si nejenom nějakou pracovní disciplínu, neprokrastinovat, ale i zmírnit paniku a získat psychickou podporu, která se na potítku před maturitní komisí bude určitě hodit! Autor: Bc. Adéla Hronová Manažerka Školy Populo Adéla je šéfkou našeho produkčního oddělení. Vede tři týmy, které se starají o naše studenty a lektory. Zná dokonale naše služby a spolu s Metodickým centrem denně pracuje na jejich vylepšování.

Kontaktujte nás pro bližší informace o doučování
Zavolejte nám
Aktuálně nejsme u telefonu. Vyplňte kontaktní formulář a ozveme se vám co nejdřív.
Napište nám
Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na [email protected].
Doučujeme také na Slovensku a v Anglii.
© 2024 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.