874 rodičů si v dubnu vybralo Školu Populo. Děkujeme ❤️. V květnu zbývají poslední volná místa a konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Maturita Maturita: Jak řešit jednotlivé úlohy v CERMAT didaktickém testu z českého jazyka a literatury

Maturita: Jak řešit jednotlivé úlohy v CERMAT didaktickém testu z českého jazyka a literatury

Maturita: Jak řešit jednotlivé úlohy v CERMAT didaktickém testu z českého jazyka a literatury
11. 4. 2024
Maturita

Rádi byste věděli, jak správně vypracovat úlohy v CERMAT didaktickém testu z českého jazyka a literatury? Stále se vám nedaří porozumět některým cvičením? Nebo si nejste jistí, jak hledat gramatické a pravopisné chyby, a potřebujete řešení, jak na to? Pojďte se podívat na strategie, jak pracovat s jednotlivými úlohami a co vše vám může pomoci při práci s CERMAT didaktickým testem! 

Co je katalog požadavků a kde ho najdu? 

Ačkoliv to většina studentů nerada slyší, maturitní zkoušky se pomalu, ale jistě blíží. Abyste úspěšně a bez stresu maturitní zkoušku zvládli, je třeba nejen trénovat testy nanečisto, ale také se seznámit s katalogem požadavků

Katalog požadavků, který je platný od roku 2018, obsahuje důležité požadavky vědomostí, které mohou být prověřovány v rámci maturitní zkoušky

Nejčastější typy úloh v CERMAT didaktickém testu

Podle katalogu požadavků je didaktický test složen z několika dovedností, největší zastoupení (orientačně 25–30 %) má však skladba věty a tvarosloví. Naopak z nejmenší části (orientačně 10–20 %) jsou v testu zastoupeny úlohy na znalost pravidel českého pravopisu a literární teorii a historii

CERMAT katalog však obsahuje ještě jeden důležitý požadavek, a to porozumění celému textu a zároveň jeho částem (orientačně 20–30 %). 

Všechny tyto úlohy se v testu objevují buď formou uzavřených odpovědí, které mají pouze jednu správnou odpověď, nebo naopak formou otevřených odpovědí, kde může být správných odpovědí více

"Prostudujte si pečlivě jednotlivé typy úloh. Pokud je budete znát, tak nejen že vás úloha v testu nepřekvapí, ale zároveň zmírníte stres před zkouškou." 
— Kateřina K., lektorka českého jazyka a literatury ve Škole Populo

Tvarosloví a skladba věty: Nejčastější chyby a na co se připravit

Skladba věty a tvarosloví má, jak jsme již zmínili, procentuálně největší zastoupení v CERMAT didaktickém testu. Velmi často se jedná o úlohy s určováním větných členů a slovních druhů.  

Velmi častou úlohou je také rozpoznat souvětí od věty jednoduché, nebo věty spočítat a rozeznat větu hlavní od vedlejší. Ačkoliv se to nezdá, ze začátku studenti v těchto úlohách chybují nejvíce, jelikož zapomenou na základní pravidlo, že nepočítáme věty podle čárek, ale počtu přísudků. 

V návaznosti na skladbu věty je pak dobré si připomenout např. rozdíl mezi souvětím souřadným a podřadným, poměry mezi větami hlavními a druhy vedlejších vět, nebo rozdíl mezi větou jednočlennou, dvojčlennou a větným ekvivalentem

Pro studenty občas bývá zavádějícím cvičením vyhledat tzv. skladební nedostatek. To však jednoduše může znamenat mnoho přeskládaných vět v jednom souvětí, špatně užitý slovní tvar v souvětí, nebo chybu v řazení slov ve větě (takové chyby většinou vznikají ve spěchu). Nezapomeňte si také připomenout, co jsou synonyma a antonyma

Škola Populo doporučuje
K procvičení jednotlivých úloh vám jistě pomohou učebnice ze středních škol, nebojte se však sáhnout po učebnici ze základní školy, kde jsou častokrát jednotlivé základy vysvětleny srozumitelněji

Pravopis a gramatika 

V didaktickém testu vás čeká také rozhodování, zda je souvětí zapsané pravopisně správně, či nikoliv, nebo hledání pravopisných chyb v rozsáhlejším textu

Je velmi pravděpodobné, že se v úlohách objeví chyba v hláskách i, y, ú, ů, ě, je, s, z. Zkuste se proto zaměřit na shodu podmětu a přísudku ve větě a vyjmenovaná slova. Připomeňte si také, kdy se užívají zdvojené hlásky jako n/nn (ochranný = ochránit, ochrana; ale ceník = koncovka – ík), jaká pravidla platí pro užívání předpon a předložek s/z nebo jaké pády užíváme pro mě/mně

Práce s textem a jeho porozumění: Jak na to? 

Porozumění textu představuje nejkomplexnější část, jelikož vyžaduje trénink formou četby a přemýšlení. Velmi často se setkáte s úlohou, která vyžaduje, abyste jednoznačně určili, která informace z textu vyplývá, a která nikoliv. 

Cílem takových úloh je, aby student vnímal text pomalu, důkladně a dokázal si jej spojitširších souvislostech. Proto bývají úlohy schválně formulované tak, že se při rychlém čtení zdají všechna tvrzení správná, ale naopak při důkladném čtení budou některá tvrzení z výchozích textů obsahovat chybu např. v nesprávně užité souvislosti z výchozího textu (viz obrázek pod textem).