Evidujeme velký zájem o doučování. Na září máme poslední volná místa. Doučujeme v týdnu i o víkendu.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod Příprava na zkoušky Přijímací zkoušky na SŠ a gymnázia

Přijímací zkoušky na SŠ a gymnázia

Přijímací zkoušky na SŠ a gymnázia
Nabízíme Vám individuální přípravu na přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. K dispozici jsou Vám zkušení lektoři a moderní systém výuky.
Připravíme vás na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka, cizích jazyků a oborových předmětů. Vyzkoušet můžete také naše testování nanečisto.

Co byste měli vědět?

 • Přijímací zkoušky připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
 • Testy jsou tvořeny v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu (RVP).
 • Ředitelé škol mají možnost jednotnou přijímací zkoušku (didaktické testy) doplnit o vlastní část přijímací zkoušky a přidat tak další kritéria hodnocení:
  • test z cizího jazyka
  • test sportovní výkonnosti
  • předchozí studijní výsledky
  • účast na soutěžích a olympiádách
  • zákon však stanovuje, že výsledek jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení uchazeče podílí min. 60 %, u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %
 • Do výsledku přijímacího řízení se započítává pouze lepší výsledek z prvního a druhého termínu přijímacích zkoušek.
 • Minimální hranice úspěšnosti není stanovena. Nerozhoduje tedy počet bodů, kolik žák v testu získá, ale to, kolik žáků napíše test lépe, než on.

Přihlášení a termín konání

 • Žáci píší testy přímo na školách, na kterých podali přihlášky ke studiu. V případě, že podali přihlášku na dvě různé školy, konají testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí.
 • Je důležité uvádět na obou přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby nedošlo ke shodě termínů.
 • Pořadí škol na přihlášce určuje pouze místo konání zkoušek. Nejedná se o určení preference jedné školy před druhou.
 • V případě, že se uchazeč hlásí navíc i na obor, kde se koná talentová zkouška, využívá pro ni jeden ze dvou termínů jednotné přijímací zkoušky. Poté pak na jedné ze škol testy fyzicky nekoná, výsledky se ale do přijímacího řízení standardně započítávají.

Jakou podobu mají přijímací zkoušky?

 • Přijímací zkoušky jsou jednotné a mají formu standardizovaných didaktických testů.
 • Žáci skládají didaktický test z předmětů
  • český jazyk a literatura
  • matematika a její aplikace
 • Většina úloh v testech je uzavřených, tedy ။křížkovacích”, kdy si žák musí vybrat jednu ze čtyř variant možných odpovědí.
 • Za nesprávnou odpověď se body neodečítají, proto se vyplatí odpovědi tipovat, než nechat otázku nezodpovězenou.

Test z českého jazyka a literatury

 • Didaktický test trvá 60 minut.
 • Povolenými pomůckami jsou pouze modře nebo černě píšící propisovací tužka, nikoliv fixa nebo gumovací pero.
 • Děti se musí připravit na otázky z těchto okruhů:
  • pravidla českého pravopisu
  • slovní zásoba, tvoření slov
  • skladba
  • tvarosloví
  • porozumění textu
  • slohová výchova
  • literární výchova

Test z matematiky

 • Didaktický test trvá 70 minut.
 • Povolenými pomůckami jsou: modře nebo černě píšící propisovací tužka (nikoliv fixa nebo gumovací pero), obyčejná tužka, rýsovací potřeby
 • Děti se musí připravit na tyto okruhy:
  • Čísla a proměnná
  • Závislosti, vztahy a práce s daty
  • Geometrie v rovině a prostoru
  • Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Pro uchazeče z 9. třídy (čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou)

 • Nejvíce žáků 9. tříd se zpravidla hlásí na střední odborné školy, dále pak na gymnázia a střední odborná učiliště.
 • V minulém roce podalo přihlášku na 4 letý obor zhruba 63 000 uchazečů.
 • V českém jazyce se průměrné skóre u žáků 9. tříd pohybuje následovně:
  • Žáci hlásící se na gymnázia: 77,5 %
  • Žáci hlásící se na střední odborné školy: 62 %.
  • Žáci hlásící se na střední odborné učiliště: 52 %.
  • Uchazeči o nástavbové studium: 43 %.
 • V matematice se průměrné skóre žáků 9. tříd pohybuje následovně:
  • Žáci hlásící se na gymnázia: 50 %.
  • Uchazeči o SOŠ: 35 %.
  • Na SOU: 8 %.
  • V nástavbovém studiu pak 17 %.

Pro uchazeče ze 7. třídy (šestileté obory)

 • Žáci, kteří se hlásí na šestileté obory, mají zpravidla velké šance na přijetí.
 • Na šestileté obory se hlásí nejméně uchazečů – v loňském roce to bylo zhruba 5 100 žáků.
 • Uchazeči ze 7. třídy často také skládají kromě jednotné přijímací zkoušky i jazykové testy.
 • V českém jazyce se průměrné skóre uchazečů pohybuje na úrovni 60 %.
 • V matematice se průměrné skóre uchazečů pohybuje na úrovni 46 %.

Pro uchazeče z 5. třídy (osmileté obory)

 • Žáci 5. tříd jsou při snaze dostat se na osmileté gymnázium zkoušení nejen jednotnou přijímací zkouškou, velkou překážkou bývá také množství uchazečů a tedy vysoká konkurence.
 • V loňském roce se na osmiletá gymnázia hlásilo téměř 19 000 žáků.
 • V českém jazyce se průměrné skóre uchazečů o studium pohybuje na úrovni 53,5 %.
 • V matematice se průměrné skóre uchazečů o studium pohybuje na úrovni 42 %.
Příprava na přijímací zkoušky ve Škole Populo
Ve Škole Populo každoročně připravíme na přijímací zkoušky přibližně 500 studentů. Za poslední roky jsme proto systém přípravy vypilovali k dokonalosti a chceme jej poskytnout i Vám. Pokud se ptáte, jak naše příprava probíhá, připravili jsme pro vás malé shrnutí:
Jako první vše společně zkonzultujeme. Rodiče znají své dítě nejlépe, proto jsou Vaše postřehy velice cenné pro následné nastavení studijního plánu.
Vaše dítě u nás zdarma absolvuje vstupní test. Ten následně vyhodnotíme, abychom viděli, který předmět a která látka žákovi činí největší potíže.
Všechny informace obdrží také lektor či lektorka, aby s nimi mohli pracovat a přizpůsobovat náplň lekcí.
Lektoři napřed doplní základy z minulých let a procvičí problematickou látku.
Následně se zaměří na práci přímo s didaktickými testy, která je hlavní náplní kurzu.
Pro každého žáka máme připravenou sadu testů z minulých ročníků, se kterými bude v průběhu kurzu pracovat. Jeden didaktický test zpravidla vystačí na 2 lekce.
Lektoři žáky seznamují s podobou didaktického testu a dopodrobna rozebírají jednotlivé úlohy. Postupně si tak vytvářejí postupy, jak pracovat s úlohami, které mají podobné vzorce.
Ke konci kurzu si pak žáci zkoušejí napsat didaktický test v časovém limitu, aby se naučil s ním pracovat i pod stresem, který ho čeká na reálných přijímacích zkouškách.
Mimo jiné se žák učí pracovat se záznamovým archem a správně do něj zapisovat odpovědi, aby si pak během zkoušek počínal sebejistě.
Důraz je kladen také na strategii vyplňování testu, tedy poučení o tom, které úlohy řešit jako první, které si naopak nechat nakonec, a jak postupovat v případě, že žák nezná řešení.

Kdo u nás učí?

Kontaktujte nás pro bližší informace o doučování
Zavolejte nám
Aktuálně nejsme u telefonu. Vyplňte kontaktní formulář a ozveme se vám co nejdřív.
Napište nám
Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na info@skolapopulo.cz.
Doučujeme také na Slovensku a v Anglii.
Sledujte nás na Instagramu!
© 2023 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.