Již 487 rodičů si tento měsíc vybralo Školu Populo. Děkujeme ❤️. Zbývají poslední volná místa a konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod Příprava na zkoušky Přijímací zkoušky na SŠ a gymnázia

Přijímací zkoušky na SŠ a gymnázia

Přijímací zkoušky na SŠ a gymnázia
Nabízíme Vám individuální přípravu na přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. K dispozici jsou Vám zkušení lektoři a moderní systém výuky.
Připravíme vás na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka, cizích jazyků a oborových předmětů. Vyzkoušet můžete také naše testování nanečisto.

Co byste měli vědět?

 • Přijímací zkoušky připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
 • Testy jsou tvořeny v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu (RVP).
 • Ředitelé škol mají možnost jednotnou přijímací zkoušku (didaktické testy) doplnit o vlastní část přijímací zkoušky a přidat tak další kritéria hodnocení:
  • test z cizího jazyka
  • test sportovní výkonnosti
  • předchozí studijní výsledky
  • účast na soutěžích a olympiádách
  • zákon však stanovuje, že výsledek jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení uchazeče podílí min. 60 %, u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %
 • Do výsledku přijímacího řízení se započítává pouze lepší výsledek z prvního a druhého termínu přijímacích zkoušek.
 • Minimální hranice úspěšnosti není stanovena. Nerozhoduje tedy počet bodů, kolik žák v testu získá, ale to, kolik žáků napíše test lépe, než on.

Přihláška na SŠ a gymnázia

 • Od roku 2024 se přihlášky na SŠ podávají 3 možnými způsoby, a to elektronicky, výpisem ze systému nebo tiskopisem s přílohami. Každý žák může podat přihlášku až na 3 střední školy.
 • Jednotné přijímací zkoušky se konají na jedné z vybraných škol. Konkrétní školu však určuje CERMAT tak, aby byli žáci rovnoměrně rozprostřeni po jednotlivých školách.
 • Pořadí škol na přihlášce musí každý seřadit podle svých preferencí. V případě přijetí žák nastupuje na tu školu, kam ho přijali a má ji nejvýše v pořadí. Pokud se však nedostane na žádnou ze zvolených škol, musí jít do druhého kola přijímacího řízení, nelze podat odvolání.
 • Nově se neodevzdává zápisový lístek, žák nastoupí automaticky na tu školu, kam ho přijmou.
 • V roce 2024 mohou uchazeči podat přihlášku od 1. do 20. února.
 • Více informací v článku na blogu.

Jakou podobu mají přijímací zkoušky?

 • Přijímací zkoušky jsou jednotné a mají formu standardizovaných didaktických testů.
 • Žáci skládají didaktický test z předmětů
  • český jazyk a literatura
  • matematika a její aplikace
 • Většina úloh v testech je uzavřených, tedy ။křížkovacích”, kdy si žák musí vybrat jednu ze čtyř variant možných odpovědí.
 • Za nesprávnou odpověď se body neodečítají, proto se vyplatí odpovědi tipovat, než nechat otázku nezodpovězenou.

Test z českého jazyka a literatury

 • Didaktický test trvá 60 minut.
 • Povolenými pomůckami jsou pouze modře nebo černě píšící propisovací tužka, nikoliv fixa nebo gumovací pero.
 • Děti se musí připravit na otázky z těchto okruhů:
  • pravidla českého pravopisu
  • slovní zásoba, tvoření slov
  • skladba
  • tvarosloví
  • porozumění textu
  • slohová výchova
  • literární výchova

Test z matematiky

 • Didaktický test trvá 70 minut.
 • Povolenými pomůckami jsou: modře nebo černě píšící propisovací tužka (nikoliv fixa nebo gumovací pero), obyčejná tužka, rýsovací potřeby
 • Děti se musí připravit na tyto okruhy:
  • Čísla a proměnná
  • Závislosti, vztahy a práce s daty
  • Geometrie v rovině a prostoru
  • Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Pro uchazeče z 9. třídy (čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou)

 • Nejvíce žáků 9. tříd se zpravidla hlásí na střední odborné školy, dále pak na gymnázia a střední odborná učiliště.
 • V minulém roce podalo přihlášku na 4 letý obor zhruba 63 000 uchazečů.
 • V českém jazyce se průměrné skóre u žáků 9. tříd pohybuje následovně:
  • Žáci hlásící se na gymnázia: 77,5 %
  • Žáci hlásící se na střední odborné školy: 62 %.
  • Žáci hlásící se na střední odborné učiliště: 52 %.
  • Uchazeči o nástavbové studium: 43 %.
 • V matematice se průměrné skóre žáků 9. tříd pohybuje následovně:
  • Žáci hlásící se na gymnázia: 50 %.
  • Uchazeči o SOŠ: 35 %.
  • Na SOU: 8 %.
  • V nástavbovém studiu pak 17 %.
 • První řádný termín je 12. dubna 2024, druhý řádný termín 15. dubna 2024.
 • Náhradní termíny přijímaček jsou stanoveny na 29. a 30. dubna 2024.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024.
 • Kompletní seznam škol, které nabízí volná místa ve druhém kole přijímacího řízení, se zveřejní 20. května 2024, přihlášky budou moci uchazeči podat do 24. května. Přijímací zkoušky pro druhé kolo proběhnou od 8. do 12. června. Výsledky budou známy 21. června 2024.
 • Třetí kola přijímacího řízení budou mít ve své režii jednotlivé střední školy.

Pro uchazeče ze 7. třídy (šestileté obory)

 • Žáci, kteří se hlásí na šestileté obory, mají zpravidla velké šance na přijetí.
 • Na šestileté obory se hlásí nejméně uchazečů – v loňském roce to bylo zhruba 5 100 žáků.
 • Uchazeči ze 7. třídy často také skládají kromě jednotné přijímací zkoušky i jazykové testy.
 • V českém jazyce se průměrné skóre uchazečů pohybuje na úrovni 60 %.
 • V matematice se průměrné skóre uchazečů pohybuje na úrovni 46 %.
 • Prvním řádný termín je v úterý 16. dubna 2024, druhý řádný termín ve středu 17. dubna 2024.
 • Náhradní termíny přijímaček jsou stanoveny na 29. a 30. dubna 2024.

Pro uchazeče z 5. třídy (osmileté obory)

 • Žáci 5. tříd jsou při snaze dostat se na osmileté gymnázium zkoušení nejen jednotnou přijímací zkouškou, velkou překážkou bývá také množství uchazečů a tedy vysoká konkurence.
 • V loňském roce se na osmiletá gymnázia hlásilo téměř 19 000 žáků.
 • V českém jazyce se průměrné skóre uchazečů o studium pohybuje na úrovni 53,5 %.
 • V matematice se průměrné skóre uchazečů o studium pohybuje na úrovni 42 %.
 • Prvním řádný termín je v úterý 16. dubna 2024, druhý řádný termín ve středu 17. dubna 2024.
 • Náhradní termíny přijímaček jsou stanoveny na 29. a 30. dubna 2024.
Příprava na přijímací zkoušky ve Škole Populo
Ve Škole Populo každoročně připravíme na přijímací zkoušky přibližně 500 studentů. Za poslední roky jsme proto systém přípravy vypilovali k dokonalosti a chceme jej poskytnout i Vám. Pokud se ptáte, jak naše příprava probíhá, připravili jsme pro vás malé shrnutí:
Jako první vše společně zkonzultujeme. Rodiče znají své dítě nejlépe, proto jsou Vaše postřehy velice cenné pro následné nastavení studijního plánu.
Vaše dítě u nás zdarma absolvuje vstupní test. Ten následně vyhodnotíme, abychom viděli, který předmět a která látka žákovi činí největší potíže.
Všechny informace obdrží také lektor či lektorka, aby s nimi mohli pracovat a přizpůsobovat náplň lekcí.
Lektoři napřed doplní základy z minulých let a procvičí problematickou látku.
Následně se zaměří na práci přímo s didaktickými testy, která je hlavní náplní kurzu.
Pro každého žáka máme připravenou sadu testů z minulých ročníků, se kterými bude v průběhu kurzu pracovat. Jeden didaktický test zpravidla vystačí na 2 lekce.
Lektoři žáky seznamují s podobou didaktického testu a dopodrobna rozebírají jednotlivé úlohy. Postupně si tak vytvářejí postupy, jak pracovat s úlohami, které mají podobné vzorce.
Ke konci kurzu si pak žáci zkoušejí napsat didaktický test v časovém limitu, aby se naučil s ním pracovat i pod stresem, který ho čeká na reálných přijímacích zkouškách.
Mimo jiné se žák učí pracovat se záznamovým archem a správně do něj zapisovat odpovědi, aby si pak během zkoušek počínal sebejistě.
Důraz je kladen také na strategii vyplňování testu, tedy poučení o tom, které úlohy řešit jako první, které si naopak nechat nakonec, a jak postupovat v případě, že žák nezná řešení.

Kdo u nás učí?

Pro bližší informace vyplňte nezávazný formulář
Zavolejte nám
Jsme právě u telefonu
Konzultace zdarma – Napište nám
Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na [email protected].
Doučujeme také na Slovensku a v Anglii.
© 2024 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.