PRÁZDNINOVÉ PŮLDENNÍ VÝUKOVÉ TÁBORY

Prázdninové půldenní výukové tábory Školy Populo probíhají v Praze, Brně, Olomouci a v Ostravě. Naše tábory Vašim dětem pomohou rozvíjet jazykové znalosti, připraví je do 1. třídy, zopakují a prohloubí jim znalosti z prvních ročníků na základní škole. Se staršími žáky záživnou formou zopakujeme to hlavní z češtiny a matematiky a budoucím přijímačkářům s předstihem zodpovíme všechny otázky, kterým se v následujících měsících nevyhnou.

JAZYKOVÉ TÁBORY

Jazykové tábory jsou zaměřeny jak na první kontakt s cizím jazykem, tak na rozvoj již získaných jazykových znalostí a dovedností. Během tábora se děti hravou formou věnují konverzaci v cizím jazyce a rozšiřování slovní zásoby. Systém výuky staví na využití didaktických her a aktivit, skrze které si děti přirozeným způsobem osvojují základy jazyka a učí se jejich využití. Veškeré výukové materiály chystá přímo lektor a jsou zahrnuty v ceně tábora.

VÝUKOVÉ TÁBORY ZAMĚŘENÉ NA ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKU

Výukové tábory zaměřené na český jazyk a matematiku přímo vycházejí z aktuálních znalostí Vašeho dítěte. Pro děti, které se chystají do 1. třídy, jsme připravili seznámení se školou a vším, co k první třídě patří.  Budoucím čtvrťákům chceme pomoci zopakovat vše, co se do této chvíle naučili, a usnadnit jim nástup do vyšších ročníků. Půldenní tábor pro šesťáky až osmáky bude zaměřen na hravé využití pravidel českého jazyka a základů matematiky při řešení rébusů, hádanek a logických úloh. Budoucí deváťáci pak během tábora budou moci nahlédnout do světa přijímaček a zjistit, jak vypadají testy, archy, jak probíhají přijímačky, jak se vyhodnocují, co vše se započítává do výsledku hodnocení a jak na přijímačky děti připravujeme ve Škole Populo.

Týdenní tábor trvá vždy od pondělí do pátku v časech 8:00  – 12:00, nebo 12:30 – 16:30.

A NEZAPOMÍNÁME ANI NA DOSPĚLÉ!

Potřebujete oprášit znalosti cizího jazyka na dovolenou nebo chcete využít léta a konečně s jazykem začít? Připravili jsme pro Vás půldenní tábory, ve kterých si vystavíte základy z gramatiky, obohatíte se slovní zásobou pro běžná konverzační témata a hlavně budete mluvit. Tábory vedou naši zkušení lektoři a veškeré výukové materiály jsou zahrnuty v ceně.

VÝHODY PŮLDENNÍCH VÝUKOVÝCH TÁBORŮ

  • půldenní bloky jsou efektivnější jak pro děti, tak pro dospělé
  • děti se zvládnou půl dne koncentrovat, dospělí mohou půl dne pracovat, půl dne se učit
  • tábory probíhají v učebnách Školy Populo, které jsou přizpůsobeny pro výuku dětí
  • kolektiv dětí je menší než na běžných táborech, děti se lépe začlení
  • vzhledem k délce tábora je možné kombinovat více tématicky odlišných táborů
  • možnost pokračovat (navázat do dalšího tábora / pokračovat ve výuce individuálně)
  • občerstvení zdarma (pitný režim, ovoce)

KDO PŮLDENNÍ TÁBORY POVEDE?

Tábory ve Škole Populo vedou zkušení lektoři, kteří v naší škole dlouhodobě vyučují děti i dospělé. Všichni prošli školením naší školy a úspěšně obstáli při náslechu jejich lekcí. Lektoři při výuce volí přátelský přístup, který však nesnižuje jejich profesionalitu. Důraz kladou na koonverzaci a praktické využití znalostí.  

Škola Populo si vyhrazuje právo na změnu lektora tábora.

 

Kde se tábory konají?

Naše tábory probíhají v učebnách Školy Populo v Olomouci, Praze, Brně a Ostravě.

VYBERTE LOKALITU, KTERÁ VÁM NEJVÍCE VYHOVUJE

PRAHA

BRNO

OSTRAVA

OLOMOUC