Váš kurz může začít do 2 dnů. ⌛ Minulý týden této příležitosti využilo 137 klientů. Konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod Příprava na zkoušky Maturita

Maturita

Maturita
Maturitě se s trochou nadsázky někdy říká „zkouška z dospělosti”. Je to totiž první velká zkouška, kterou musí každý středoškolák absolvovat, aby střední školu úspěšně dokončil a zároveň se mohl ucházet o studium na vysoké škole. Navíc, pokud se na nějakou univerzitu dostane, je maturita jen přípravou na podobný typ zkoušek.
Maturitní zkouška není pro většinu žáků snadná záležitost. Prvním problémem je její vyšší náročnost, protože je nutno zvládnout naučit se v krátkém čase velký objem látky. Druhým problém je nutnost vyšší míry samostatnosti při studiu a také schopnost umět věci interpretovat svými slovy, což se projeví zejména na ústní zkoušce před komisí.

Jakou podobu má maturitní zkouška?

 • Dnešní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové.
 • Student uspěje, pokud splní povinné zkoušky z obou těchto částí.
Společná (státní) část zahrnuje:
 • Český jazyk – didaktický test, slohová práce, ústní zkouška
 • Matematika nebo cizí jazyk
  • Matematika – didaktický test
  • Cizí jazyk – didaktický test, slohová práce, ústní zkouška
 • Maximálně 2 nepovinné zkoušky.
Profilová (školní) část zahrnuje:
 • 2–3 povinné zkoušky (počet stanovuje ředitel školy)
 • maximálně 2 nepovinné zkoušky

Společná část

 • Tuto část zadává MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), a společnost CERMAT, která sestavuje didaktické testy.
 • Tato část je pro všechny školy identická a pro všechny studenty povinná.
 • Studenty čeká test z českého jazyka a literatury, který musí absolvovat všichni povinně.
 • Volit mohou mezi zkouškou z matematiky nebo z jednoho z cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština).

Profilová část

 • Výběr předmětů pro profilovou zkoušku je plně v kompetenci střední školy a jejího ředitele (s dodržením požadavků RVP).
 • Pro mnohé specializované školy (přírodovědné, technické, ekonomické, zemědělské aj.) je tato část maturitní zkoušky velmi důležitá a žáci se na ni budou muset připravit stejně pečlivě jako na předměty z části společné.
 • Tyto zkoušky již nemají standardizovanou formu CERMAT testů, ale jsou vypracovávány školou samotnou. Většina z nich bude mít podobu zkoušky písemné, ústní nebo podobu maturitní práce.
 • V technických oblastech se může jednat i o zkoušky praktické.
 • Z přírodních věd si žáci nejčastěji volí zkoušky z fyziky, chemie či biologie, z věd společenských to je dějepis, zeměpis, základy společenských věd či ekonomie.
 • V rámci profilové části je umožněno konat až pět zkoušek.
  • Povinné jsou však jen dvě (u některých škol tři).
  • Je zde možnost dvou „nepovinných” zkoušek.

Test z českého jazyka a literatury

 • Zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze tří částí.
 • Písemná práce. Píše se v polovině dubna, a žák má na výběr jedno ze 6 tematických různorodých zadání a 110 minut na jeho vypracování.
 • Text musí obsahovat minimálně 250 slov a v rámci něj je hodnocen i pravopis. Studenti však mohou využít pomůcky v podobě Pravidel českého pravopisu.
 • Didaktický test se píše začátkem května. Testuje znalost pravopisu a schopnost analyzovat text (lingvisticky i literárně).
 • Na jeho vypracování mají žáci 75 minut a setkají se v něm s uzavřenými i s otevřenými otázkami, které vyžadují stručnou odpověď.
 • Ústní zkouška se koná až koncem května. Je de facto rozhovorem o literatuře, kterou student přečetl. Seznam konkrétních literárních děl, ze kterých si student může vybírat, si škola sestaví sama, musí však vycházet ze seznamu okruhů vytvořených MŠMT: česká a světová literatura před 18. stoletím, česká a světová literatura 19. století a česká a světová literatura 20. století.
 • Pokud student neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu část zkoušky, u které neuspěl.

Test z matematiky

 • Zkouška má podobu didaktického písemného testu, který obsahuje základní učivo středoškolské matematiky (číselné obory, algebraické výrazy, rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti, finanční matematika, planimetrie, stereometrie, analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnosti a statistiky).
 • Časový limit pro napsání didaktického testu z matematiky je 120 minut.
 • Stejně jako všechny CERMAT testy obsahuje i tento většinu otázek s jednou správnou odpovědí a několik otázek otevřených.

Test z cizího jazyka

 • Pokud student nechce maturovat z matematiky, může si vybrat z nabídky cizích jazyků. V současnosti je k dispozici celkem pět jazyků, z nichž je jednoznačně nejčastější angličtina, a dále němčina, francouzština, španělština a ruština.
 • Cítí-li se student dostatečně jistý i v dalším jazyce, může si zvolit zkoušku z druhého cizího jazyka. Takové případy jsou nejčastější na jazykových gymnáziích a v bilingvních rodinách. Jedinou podmínkou je, aby byl zvolený jazyk na dané škole vyučován.
 • Zkouška má podobu komplexní jazykové zkoušky, proto má tři povinné složky.
 • První z nich je písemná práce v rámci níž musí žák vypracovat dva texty v daném jazyce. Píše se v polovině dubna, stejně jako písemná práce z českého jazyka.
 • Druhý je didaktický test, který prověří schopnost porozumět psané i mluvené podobě jazyka. Obsahuje proto dva subtesty – poslech a jazykovou kompetenci. Didaktický test tvoří 50 % celkového hodnocení. Opět se píše začátkem května.
 • Třetí částí je ústní zkouška, kdy student musí prezentovat aktivní schopnost jazyk prakticky používat a operativně reagovat. Ústní zkoušky se zpravidla konají ke konci května.

Opravná maturita

 • Ti, kterým se nepodařilo absolvovat maturity na jaře, mají druhou šanci ještě na začátku září. To se týká jednak studentů, kterým se zkoušky nepodařilo absolvovat, ale i studentů, kteří si požádali o odklad.
 • Na maturitu budou mít v září identické podmínky jako na jaře. Zkoušky budou probíhat tedy po dobu tří týdnů a čeká na ně jak společná, tak profilová část.
 • Student má na přípravu na maturitní zkoušky celé letní prázdniny. To je sice dostatek času, nicméně většině studentů se do učení v krásných letních dnech chtít nebude. Pokud chcete mít jistotu, že zrovna vaše dítě nezačne prokrastinovat a zanedbávat prázdninovou přípravu, přihlaste jej k nám na doučování a my mu připravíme doučování v takové podobě, aby si mohlo letních dnů alespoň trochu užít.
Příprava na maturitní zkoušky ve Škole Populo
Ve Škole Populo každoročně připravíme na maturitní zkoušky přibližně 400 studentů. Za poslední roky jsme proto systém přípravy vypilovali k dokonalosti a chceme jej poskytnout i Vám. Pokud se ptáte, jak naše příprava probíhá, připravili jsme pro vás malé shrnutí:
Jako první vše společně zkonzultujeme. Rodiče znají své dítě nejlépe, proto jsou Vaše postřehy velice cenné pro následné nastavení studijního plánu.
Student u nás zdarma absolvuje vstupní test. Ten následně vyhodnotíme, abychom viděli, který předmět a která látka studentovi činí největší potíže.
Všechny informace obdrží také lektor či lektorka, aby s nimi mohli pracovat a přizpůsobovat náplň lekcí.
Lektoři nejprve doplní základy z minulých let a procvičí problematickou látku.
Následně se zaměří na práci s tou částí maturitní zkoušky, na kterou se u nás student připravuje.
Pro každého žáka máme připravenou sadu testů z minulých ročníků, se kterými bude v průběhu kurzu pracovat. Jeden didaktický test zpravidla vystačí na 2 lekce.
Lektoři žáky seznamují s podobou didaktického testu a dopodrobna rozebírají jednotlivé úlohy. Během výuky si tak vytvářejí postupy, jak pracovat s úlohami, které mají podobné vzorce.
Ke konci kurzu si pak žáci zkoušejí napsat didaktický test v časovém limitu, aby se naučil s ním pracovat i pod stresem, který je čeká na reálných maturitních zkouškách.
Mimo jiné se žák učí pracovat se záznamovým archem a správně do něj zapisovat odpovědi, aby si pak během zkoušek počínal sebejistě.
Důraz je kladen také na strategii vyplňování testu, tedy poučení o tom, které úlohy řešit jako první, které si naopak nechat nakonec, a jak postupovat v případě, že žák nezná řešení.
Pokud se u nás student připravuje na písemnou práci (sloh), je kladen důraz na seznámení se všemi funkčními styly a typy slohových útvarů.
Následně společně s lektory studenti zpracovávají různé typy slohových prací, společně je rozebírají a analyzují nedostatky, které je třeba odstranit.
Pokud se student připravuje na ústní zkoušku, musí si vypracovat osnovu ke svému výkladu o tématu, kterou následně s lektorem strukturuje, upravuje, doplňuje.
Před ústní zkouškou je třeba vypilovat ústní projev a prezentační dovednosti.
Pokud pak doplníte přípravu na maturitní zkoušky našimi maturitami nanečisto, které simulují autentický průběh reálné zkoušky, má Vaše dítě velkou šanci na úspěšné složení maturity.

Kdo u nás učí?

Pro bližší informace vyplňte nezávazný formulář
Zavolejte nám
Jsme právě u telefonu
Konzultace zdarma – Napište nám
Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na [email protected].
Doučujeme také na Slovensku.
© 2024 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.