Již 487 rodičů si tento měsíc vybralo Školu Populo. Děkujeme ❤️. Zbývají poslední volná místa a konzultace ZDARMA.

Kontaktujte nás na +420 730 701 601
O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Úvod Blog Cizí jazyky Minulý a předpřítomný čas – který z nich použít a jak se tvoří?

Minulý a předpřítomný čas – který z nich použít a jak se tvoří?

Minulý a předpřítomný čas – který z nich použít a jak se tvoří?
2. 4. 2024
Cizí jazyky

Angličtina má 12 různých časů. Při takovém množství není divu, že studentům není vždy jasné, který je kdy vhodné použít. Jak jsme si ve Škole Populo všimli, jedním z častých problémů bývá rozlišit minulý čas prostý (past simple) od předpřítomného času (present perfect). Proto si jejich tvoření, používání a vzájemný rozdíl vysvětlíme v dnešním článku.

Tvorba minulého času

Zde si slovesa nejprve rozdělíme na pravidelná a nepravidelná. U pravidelných sloves tvoříme minulý čas tak, že k nim přidáme koncovku -ed (u sloves končících na -e přidáváme jen -d).

Například:

Přítomný čas: I play tenis every week. – Každý týden hraji tenis.

Minulý čas: I played tenis last week. – Minulý týden jsem hrál tenis.

Minulý čas nepravidelných sloves se netvoří pomocí této koncovky, protože každé z těchto sloves má v minulém čase jiný tvar. Ten si můžeme vyhledat v tabulce nepravidelných sloves (bývá uvedena například v učebnicích).

Příklady nepravidelných sloves:

Understand – understood (rozumět); be – was/ were (být); eat – ate (jíst).

Otázky tvoříme pomocí modálního (pomocného) slovesa did (minulý tvar slovesa do). Když je ve větě did, plnovýznamové sloveso už nedáváme do minulého času. Zápor tvoříme pomocí did not (didn't).

Například:

Did you play tenis? – Hrál jsi tenis?

I didn’t play tenis. – Nehrál jsem tenis.

Použití minulého času

Minulý jednoduchý čas používáme k vyjádření dějů, které se staly v minulosti a již skončily. Často jsou ve větách s ním spojená slova: yesterday (včera), last month (minulý měsíc), a year ago (před rokem). Čas je tedy vždy přesně určen.

Chcete efektivní doučování angličtiny?
Vyzkoušejte individuální výuku ve Škole Populo a uvidíte rychlé výsledky. Lektor se bude věnovat pouze vám a přizpůsobí se na míru vašim potřebám. Výuka je možná prezenčně na pobočkách nebo také online z pohodlí vašeho domova.

Tvorba předpřítomného času

Předpřítomný čas tvoříme pomocí slovesa have (ve třetí osobě jednotného čísla has) a slovesa v takzvaném třetím tvaru. Třetí tvar se tvoří u pravidelných sloves opět pomocí přípony -ed a u nepravidelných sloves si jej musíme vyhledat ve stejné tabulce, v jaké je uveden jejich minulý čas (minulý čas je uveden ve druhém sloupci a předpřítomný ve třetím).

Například:

We have been to Italy twice. – Dvakrát jsme byli v Itálii.

Mary has watched the documentary. – Marie se podívala na dokumentární film.

Otázky tvoříme také pomocí have/has (zde však plnovýznamové sloveso zůstává ve třetím tvaru) a zápory pomocí have not, has not (haven't, hasn't).

Například:

Have you ever been to Turkey? – Byl jste někdy v Turecku?

We haven’t been to Turkey. – Nebyli jsme v Turecku.

Použití předpřítomného času

Minulý děj s efektem v přítomnosti – něco začalo v minulosti, ale důsledky můžeme vidět v přítomnosti.

He has eaten spoiled yoghurt. – Snědl zkažený jogurt. (A teď ho z něj bolí břicho.)

Minulý děj bez časového určení ve spojitosti s přítomností, neuzavřený děj. 

I have never been to London. – Nikdy jsem nebyla v Londýně.

Tady to znamená, že do Londýna ještě můžu jet. Pokud by v této větě byl místo předpřítomného času čas minulý, znamenalo by to, že už tam jet nemůžu, že děj je již ukončen.

Použití tohoto času ve větách se slovy for a since.

We have lived in this house since 2010. - Bydlíme v tomto domě od roku 2010.

She has traveled around Europe for five years. – Cestuje po Evropě pět let.

"Co se týče času, přemýšlíme o něm trochu jinak než Angličané. Jelikož v češtině a slovenštině nepoužíváme předpřítomný čas tak, jako v angličtině, studenti bývají nejistí, kdy ho mají požít."
— Lektorka Školy Populo Bohdana B.

Použití s příslovcemi never (v otázkách ever), yet, just, recently, so far, already.

They have never seen the sea. – Nikdy neviděli moře.

Mia has just finished her homework. – Mia právě dokončila svůj domácí úkol.

You have not heard it yet. – Ty jsi to ještě neslyšel.

Použití ve větách s příslovcemi označujícími úsek dne (this morning, this afternoon, this evening).

I have not eaten the breakfast this morning. – Dnes ráno jsem ještě nejedla snídani. (Ale stále je ráno a můžu se nasnídat. Pokud bych to samé tvrdila odpoledne, věta by už byla v minulém čase.)