O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Potřebujete pomoc s doučováním? Aktuálně máme poslední volná místa. Pro rezervaci nás kontaktujte na telefonním čísle +420 730 701 601.
Úvod Blog Školství Umělecké obory aneb talentová zkouška - kde a kdy na ni narazíte

Umělecké obory aneb talentová zkouška - kde a kdy na ni narazíte

Umělecké obory aneb talentová zkouška - kde a kdy na ni narazíte
18. 12. 2019
Školství

Už jste uvažovali nad tím, na které střední škole bude Vaše dítě pokračovat ve studiu? Už Vás napadla otázka: „A kam bys chtěl podat přihlášku?“ Víme, že v případě většiny škol je na tyto úvahy ještě brzy. Avšak pokud se chce budoucí student zaměřit umělecky, máte pro podání přihlášky ten nevyšší čas. V našem dnešním článku se zaměříme především na umělecké školy a obory. Jaký je mezi nimi rozdíl, se dozvíte na následujících řádcích.

Aneta s Mirkem jsou dva studenti základních škol. Neznají se, přesto mají jedno společné. A to cit pro detail, umělecké nadání nebo talent, zdali to tak chcete nazvat. Přestože se nemohou pyšnit vynikajícími školními výsledky, do umění se zamilovali.

Když se Aneta posadí na stoličku a její prsty začnou klouzat po klávesách, vše přestane existovat, obavy se rozplynou a vy zkameníte úžasem. Mirek často své publikum ohromí. Ve chvíli, kdy se mezi herci na pódiu spustí vášnivá debata, se divák ponoří do děje a nevnímá čas.

Jak už jste zajisté pochopili, Aneta má talent pro hudbu a hru na klavír, Mirek naopak pro herectví. Jejich rodiče se proto rozhodli, že budou studovat na uměleckých školách. Ale jaký je rozdíl mezi uměleckou školou a střední školou s uměleckými obory?

Umělecká škola versus škola s uměleckými obory

Zatímco umělecká škola, často ji nazýváme konzervatoří, nabízí jen umělecké obory nebo se na určitý umělecký obor specializuje. Škola s uměleckými obory nabízí také obory klasické, tedy ty, na které není nutné konat talentovou zkoušku.

Aby bylo možné se v nabízených školách a oborech zorientovat, uvedeme zde několik příkladů.

Konzervatoře:

Název školy

Studijní obory

Město

Konzervatoř Duncan Centre

Současný tanec - šestiletý

Praha

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace

Hudba – Konzervatoř, šestiletý

Zpěv – Konzervatoř, šestiletý

Ladění klavírů a příbuzných nástrojů – Střední škola, čtyřletý

Praha

Mezinárodní konzervatoř Praha

Hudba – čtyřletý i šestiletý se zaměřením

Praha

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka

Hudba, Zpěv, Hudebně dramatické umění

Praha

Konzervatoř Plzeň

Hudba, Zpěv – šestileté

Plzeň

Konzervatoř České Budějovice

Hudba, Zpěv

České Budějovice

Konzervatoř Pardubice

Hudba, zaměření klasická hudba

Zpěv, zaměření klasický zpěv

Pardubice

Konzervatoř Teplice

Hudba se zaměřenímZpěv klasický, Zpěv populární

Teplice

Konzervatoř Brno

Hudba se zaměřením

Zpěv

Hudebně dramatické umění

Brno

Taneční konzervatoř Brno

Tanec (11-12letí uchazeči)

Brno

Konzervatoř P.J. Vejvanovského Kroměříž

Hudba se zaměřením

Klasický zpěv

Kroměříž

Konzervatoř Evangelické akademie

Hudba – Klasická hudbaZpěv – Klasický zpěv

Olomouc

Církevní konzervatoř německého řádu

Hudba se zaměřenímZpěv se zaměřením na sólový zpěv

Opava

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Zpěv – klasický zpěv, neoperní zpěvHudba – klasická hudbaTanec – klasický tanec, současný tanecHudebně dramatické umění - herectví

Ostrava

Přijetí ke vzdělávání, zakončení vzdělávání

Konzervatoře mají mezi středními školami zvláštní postavení. Jednoznačným kritériem pro přijetí je talent budoucích studentů. Každý uchazeč musí proto projít jednokolovým či více kolovým přijímacím řízením.

Zajímavostí je, že většina oborů je šestiletých a žáci si mohou po čtyřech letech udělat maturitušestileté studium je pak zakončováno absolutoriem, které studenty opravňuje k využívání titulu DiS. za jménem.

Jak jsme již psali, většina oborů je šestiletých a žáci sem nastupují po úspěšném zakončení povinné školní docházky. Výjimkou je obor Tanec, kam se mohou hlásit už jedenáctiletí uchazeči (ukončený 5. ročník ZŠ). V nižších ročnících studia si plní povinnou školní docházku, po které pokračují ve vyšším studiu.

Střední školy s uměleckými obory

Zatímco konzervatoří najdeme v České republice jen několik, středních škol nabízejících studium uměleckých oborů je o poznání více. Kterou z nich máte nejblíže svému bydlišti, Vám napoví internetová databáze škol Seznamškol.euNajdete zde všechny školy, od mateřských až po ty vysoké.

Mezi uměleckými obory najdete například obor Umělecký kovář, Vlásenkář a maskér, Modelářství a návrhářství oděvů, Zlatník a klenotník, Tvorba hraček a dekorativních předmětů, Propagační výtvarnictví, Propagační grafika, a další. Více oborů najdete mimo jiné v přehledu uměleckých škol a oborů.

Zakončení vzdělávání

Obory středních škol s talentovou zkouškou mohou být maturitní i s vyučením. Stejně jako v případě konzervatoří i zde uchazeči musí projít talentovou zkouškou.

Jak, kdy a kam podat přihlášku

Nejdříve je nutné podívat se na stránky Vámi zvolené školy a zkontrolovat, zdali je obor, který chce budoucí student studovat opravdu otevřenJejich seznam najdete v kolonce Vyhlášení přijímacího řízení.

Zde také najdete modrou přihlášku, kterou buď vytisknete, nebo ji žák získá ve škole. Tuto přihlášku poté vyplňte, dávejte si přitom pozor, ať se nepřepíšete a přihláška je čitelná. Následně ji doručte do školy. Je na Vás zdali ji do školy donesete osobně nebo ji pošlete doporučeně poštou. Nezapomeňte však na to, že letos je nutné ji odevzdat do 30. listopadu.

Přihlášku musíte podat na konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou. Kritéria pro přijetí určuje ředitel dané školy a najdete je na jejích webových stránkách.

Uchazeč má možnost podat na umělecké školy hned dvě přihlášky. Je na něm, zdali se bude ucházet o dva obory na jedné škole nebo o jeden obor na každé ze dvou středních škol.

Kdy proběhne přijímací řízení

Už samotným odevzdáním přihlášky se uchazeč automaticky stává účastníkem přijímacího řízení. Dopisem pak budete vyzváni k účasti na talentových zkouškách, které se budou konat v průběhu ledna.

Talentová zkouška

Talentová zkouška je několikakolová a má svá specifika pro každý obor. A je dobré nepodcenit přípravu.

Například na Janáčkově konzervatoři v případě zvoleného oboru hudebně dramatické umění je dvoukolová.

V prvním kole se ověřují předpoklady pro hlavní studovaný obor, jako talentové předpoklady hlasového projevu, estetické cítění, zájem o obor a motivace ke studiu. Pokud uchazeč splní podmínky prvního kola, je pozván ke druhému kolu talentových zkoušek.

Druhé kolo se v tomto případě skládá ze dvou částí, první z nich je zkouška z herectví, tedy přednes a herecká etuda, druhou pak zkouška hudebnosti s testem z hudebně teoretických znalostí, zkouška ze zpěvu a zkouška z pohybových předpokladů.

Gymnázium se sportovní přípravou

Kromě konzervatoří a středních škol s talentovou zkouškou je povinnost podat přihlášku do konce listopadu také na obor Gymnázium se sportovní přípravou. Podobně jako na uměleckých školách, i zde musí uchazeč projít přijímacím řízením se zkouškou jeho dovedností. Kromě ní pak musí uchazeči složit i jednotnou zkoušku, kterou připravuje CERMAT.

Co když přijímacím řízením uchazeč neprojde, nepostoupí?

Pokud přijímací řízení s uměleckým zaměřením nevyjde, má uchazeč možnost podat si znovu dvě přihlášky koncem února společně s ostatními, kteří se hlásí na neumělecké obory. Vybrat si samozřejmě může jak z oborů maturitních, tak z těch s výučním listem.

Nezávazný kontaktní formulář
Na základě vyplněného kontaktního formuláře vás budeme kontaktovat, zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme Vám služby Školy Populo. V případě, že se s námi chcete spojit jako první, můžete nám zavolat na tel. +420 730 701 601.
+420
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na info@skolapopulo.cz.
Doučujeme také na Slovensku a v Anglii.
Sledujte nás na Instagramu!
© 2022 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.