Cesta dítěte

5.6.2018 Blog

 

Předškolní přípravka

Víte, že poslední rok ve školce je pro každé dítě od roku 2017 ze zákona povinný? A že to, co se během něj naučí, mu bude sloužit jako nutný základ pro zápis do první třídy?

Rádi vás provedeme úplnými základy toho, co vaše dítě musí umět a na co si musíte dát pozor, abyste termíny zápisů nepropásli.

1. Výběr školky

Poslední rok mateřské školy je od září 2017 povinný, říká se mu předškolní rok a dítě je v něm připravováno na zápis do 1. třídy.

První krok, který musíte učinit, je vybrat si mateřskou školu, do které chcete své dítě zapsat. Školky nemají oproti základním školám přesně stanovenou spádovost, tedy vaše dítě můžete zapsat do jakékoliv ze školek ve vašem městě. Vždy je lepší zkusit zapsat dítě do více školek a informovat se ideálně i telefonicky, abyste se ujistili, zdali je vůbec nějaká šance, že bude vaše dítě přijato. Vaše dítě má přednost pouze pokud je mu pět let a musí nastoupit do povinného předškolního roku.

Pokud si jste si již vybrali nějakou školku, zkuste si udělat menší průzkum, jakou s ní mají zkušenost jiní rodiče. Nebojte se zadat ji do nějakého vyhledávače a projít si jednotlivé osobní zkušenosti. Mnohé ze školek mívají také den otevřených dveří, kdy budete mít možnost vidět výuku v plném proudu. Zjistěte si, kdy se takový den koná, nebo rovnou zavolejte vedení, které vám nějaký termín návštěvy samo navrhne. Pokud už budete mít šanci mluvit s učiteli, vyptejte se na všechny detaily. Zvažte například, jestli trváte na tom, že vaše dítě musí chodit na procházky ven, nebo naopak chcete, pokud je choulostivé, aby si hrálo více uvnitř. Nebojte se projít více školek a rozhodněte se podle svého dojmu.

 

 

Mnozí rodiče nebývají spokojeni s kvalitou nebo zaměřením klasických školek a proto hledají školky s nějakým alternativním zaměřením (Montessori, Waldorf nebo lesní školky). Zde je však nutno počítat se školkovným, které nebývá malé a může dosáhnout i několika tisíc korun měsíčně. U soukromých nebo alternativních školek si navíc raději i ověřte, jsou-li v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Pokud je na seznamu nenaleznete, musíte si zajistit nějakou nejbližší “rejstříkovou” školku, kam vaše dítě zapíšete a vezmete si jej do individuální výuky. Musíte však počítat s tím, že bude nutno jej přezkoušet ze školní zralosti. Toto přezkoušení se koná dvakrát do roka a příslušná pedagožka prověří, zdali dítě dosáhlo vědomostí, které jsou nutné k zápisu do základní školy a zjistí, jestli dítě nepotřebuje náhodou odklad.

2. Zápis do školky

K zápisu do školky můžete dorazit i sami, přítomnost dítěte však bývá vyžadována při zápisu do základní školy.
Vždy si projděte jejich webové stránky nebo jim rovnou zavolejte a zjistěte si, co přesně požadují. Určitě s sebou mějte občanský průkaz, rodný list dítěte, potvrzení o ukončení rodičovské dovolené. Na místě bezpochyby vyplníte nějakou přihlášku či evidenční list, od doktora poté musíte dodat potvrzení o očkování dítěte.

3. Předškolní rok

Absolvovat předškolní rok je od září 2017 povinné pro všechny děti. Dítě tedy musí do školky chodit 5 dní v týdnu a absolvovat 4 hodiny předškolní výuky denně. Náplň předškolního roku směřuje k zápisu do základní školy. Dítě se v něm naučí základy psaní, čtení a počítání, rozeznávat tvary a barvy, procvičí si jemnou motoriku a upraví možné základní kognitivní funkce nutné pro další studium.

Pokud chcete vaše dítě nechat z nějakého důvodu doma, musíte pro něj mít omluvenku, kterou musíte dodat do 3 dnů školce. Zákon zde bohužel jasně nestanovuje, jak přesně má vaše omluvenka vypadat (podepsaný formulář nebo pouhý telefonát) a přenáší zodpovědnost na školku samotnou. Nedávná zkušenost ukazuje, že jsou školky, které to berou jen jako formalitu, ale jsou i takové, které mají velmi přísné požadavky. Na toto se informujte ještě při zápisu, protože na toho, kdo dítě neomluví do 3 dnů, může vedení školky poslat pracovníka OSSZ aneb lidově řečeno “sociálku”.

4. Příprava na zápis do základní školy

Zápis do základních škol probíhá v jarních měsících (v dubnu nebo květnu). Vždy se detailně informujte u dotyčné školy, a to klidně i telefonicky. Sám zápis mívá různou podobu, ale mnohé školy se jej snaží dělat zábavně a neformálně. Na druhou stranu, rodič a dítě může narazit i na formálnější přístup, kdy je dítě podrobeno menší “zkoušce z dospělosti” (např. musí opustit na chvíli rodiče a bavit se s cizími lidmi samo). Je poměrně běžné, že si škola dítě v rámci tohoto pohovoru prozkouší z “tvrdých” znalostí, které si mělo osvojit během předškolní přípravky, často však i testuje, do jaké míry je dítě zralé a zdali nemá nějaký studijní deficit. Co dítě musí zvládat?

 • podepsat se tiskacím
 • vědět, jak se jmenuje i příjmením
 • napočítat do desíti
 • rozeznat základní barvy
 • rozeznat základní geometrické tvary
 • pravolevou orientaci
 • mít základní matematickou představivost
 • rozeznat předložky a umět je používat (na, v, do…)

 

Snažte se, aby bylo Vaše dítě k zápisu pečlivě připraveno. Pokud jej hlásíte do Vaší spádové školy, přijato bude (pokud je zralé), ale má-li mezery v základních okruzích látky, která se probere v předškolním roce, může v první třídě trochu trpět, protože ostatní děti budou napřed. V případě škol, které pro vás nejsou spádové nebo jsou soukromé, nemáte jistotu žádnou a jediné, co si můžete pojistit, je dobrá příprava vašeho dítěte k zápisu.

5. Odklad

Často se stává, že dítě ještě není do školy zralé.

Nejčastěji se to týká zejména dětí narozených na konci jara a během léta, které sice dosáhnou 6 let, ale ve třídě budou patřit mezi ty nejmladší. Důvody však mohou být různé a často je to na rodiči, aby se rozhodl, zdali si myslí, že by jeho dítě nemělo ještě zůstat rok doma.

Pokud chcete dostat odklad, musíte se nejprve dostavit k zápisu do první třídy na jaře, když školy vypisují termíny. Na místě požádáte o odklad, dostanete formulář, který vyplníte a musíte jej odevzdat řediteli dotyčné školy. K žádosti budete potřebovat ještě doporučující potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení, tedy od PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) nebo SPC (Speciálně pedagogická centra) a poté i od odborného lékaře nebo klinického psychologa (často však stačí jen doporučení praktického lékaře). Tyto posudky je nutné dodat do 31. května.

Jak naložíte s rokem jeho “prodlouženého dětství”, je pak vlastně již na vás. Existuje však několik variant.

Necháte jej ve školce, kde bude buď pokračovat v předškolní přípravce nebo si jej vezmete do individuálního vzdělávání.

Existuje ještě alternativa “přípravné třídy”, kterou provozují samy základní školy. Ty bývají však vyhrazeny pouze pro děti ze sociálně slabších rodin a velmi často i pro romské děti.

Jen pro úplnost – limit pro zahájení školní docházky je 8 let. I zde existují výjimky, ale to jsou spíše již ojedinělé případy.

6. Jak poznám, která je má spádová škola?

Kategorie“spádová škola” označuje takovou základní školu, která spadá do školského obvodu vašeho bydliště a má povinnost přednostně přijmout vaše dítě ke studiu. Pokud bydlíte na menším městě nebo na vesnici, nebude pro vás velký problém zjistit, která z místních škol je ta spádová. Složitější je to však ve větších městech, kde se nachází více škol blízko u sebe.

Školský úřad magistrátu vašeho města proto vypracovává seznam ulic, které spadají do vašeho školského obvodu. Tento seznam si můžete většinou on-line zjistit na jejich webu, případně se informovat telefonicky. Asi nejsnazší variantou je pak zavolat přímo do školy, do které by mělo vaše dítě docházet a ujistit se, zdali jsou jej ochotni přijmout, případně zdali je ve vašem spádovém obvodu.

V případě spádových mateřských škol ovšem platí volnější pravidla!

Rodič může své dítě přihlásit do kterékoliv ze školek ve městě, kde má trvalé bydliště. Přednost mívají ovšem ti, kteří zažádají dříve. V případě mladších dětí proto není jistota, že vám jej musí školka nutně přijmout, protože jeho docházka není povinná. Vždy záleží na kapacitní vytíženosti školky, proto je ideální se vždy zavčas informovat telefonicky a ujistit se, zdali bude dostatek místa. V případě mateřských škol se nevyplatí čekat až na poslední chvíli, ale místo si rezervovat co nejdříve!

Výjimku tvoří pouze děti, které dosáhly pěti let a musí povinně absolvovat předškolní rok. Takové dítě je pak přijato sice přednostně, ale i zde je dobré školku zavčas kontaktovat a samozřejmě se dostavit na zápis.

7. V čem Vám může pomoci Škola Populo?

Pokud byste chtěli mít úplnou jistotu, že je vaše dítě vědomostně na úrovni standardů, které školy požadují, můžete jej přihlásit do Předškolní přípravky Školy Populo. Výuka je zde vedena zábavnou formou a dítě si zde v rámci hry osvojí nejednu dovednost. Pokud máte zájem, výuka může probíhat třeba i v angličtině. Součástí nabídky je i Populo Junior, které se zaměřuje zase na děti na první stupni, které by potřebovaly pomoci se základní látkou. Kvalita výuka je zaručena díky našim lektorkám, které mají pro menší děti velké pochopení a mají také dlouholeté zkušenosti s výukou dětí v předškolním věku a na prvním stupni základní školy.

Nezávazný kontaktní formulář

Na základě vyplněného kontaktního formuláře Vás budeme kontaktovat, zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme Vám služby Školy Populo. V případě, že se s námi chcete spojit jako první, můžete nám zavolat na tel. 730 701 601.

  Beroun - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Brno - Škola Populo

  Masarykova 506/37, 602 00 Brno-střed
  (+420) 730 701 601 / brno@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Česká Lípa - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  České Budějovice - Škola Populo

  Žižkova třída 12, 370 01 České Budějovice
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Chomutov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Chrudim - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Děčín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Frýdek-Místek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hodonín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hradec Králové - Škola Populo

  Nerudova 866/27, 500 02 Hradec Králové
  (+420) 730 701 601 / hradeckralove@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Jablonec nad Nisou - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jihlava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jindřichův Hradec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karlovy Vary - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karviná - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kladno - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Klatovy - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kolín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kroměříž - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Liberec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Mladá Boleslav - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Most - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Olomouc - Škola Populo

  Horní náměstí 407/27, 779 00 Olomouc
  (+420) 730 701 601 / olomouc@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Opava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Ostrava - Škola Populo

  Přívozská 892/18, 702 00 Ostrava
  (+420) 730 701 601 / ostrava@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO-NE: zavřeno

  Pardubice - Škola Populo

  Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice I
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Písek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Plzeň - Škola Populo

  Riegrova 5, 301 00 Plzeň
  (+420) 730 701 601 / plzen@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE : zavřeno

  Praha - Škola Populo

  Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
  (+420) 730 701 601 / praha@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO – PÁ: 8:00 – 20:00
  SO – NE: zavřeno

  Přerov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Prostějov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Šumperk - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Teplice - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Třebíč - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Uherské Hradiště - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Ústí nad Labem - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Vsetín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Vyškov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Zlín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Znojmo - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  +420 730 701 601