INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ POLŠTINY

Polština je češtině v mnohém podobná a mnoho z nás si proto myslí, že jí bude automaticky rozumět. Při prvním hovoru s Polákem však zjistíme často pravý opak. Slova zní podobně, jejich význam je však úplně jiný, větná skladba nám přestává během pokusu o konverzaci dávat smysl. Nemluvě o samotné polské výslovnosti, která je mnohem měkčí a mnohým z nás může snadno splynout do nesrozumitelného proudu. Třešničkou na dortu jsou polské nápisy, které nemají daleko od našich jazykolamů. Co s tím?

Polština je nám sice bližší, než jiné cizí jazyky, ale její zvládnutí není samozřejmostí a je nutno se jí učit jako jakémukoliv jinému jazyku. Pravdou však je, že učitel se nemusí hledat zase tak snadno, nemluvě o tom, že ne každý – třeba rodilý Polák – je schopen jazyky efektivně vyučovat. Pokud tedy hledáte kompetentního učitele, napište raději nám a my Vám najdeme profesionálního lektora, který polštinu a její gramatiku studoval a umí ji vysvětlit.

CO MŮŽEME NABÍDNOUT?

doučování na míru a metodou jeden lektor na jednoho žáka

doučování začátečníků i pokročilých

doučování studentů, kteří mají polštinu jako povinný jazyk

přizpůsobíme Vám lekce přímo na míru (konverzace, gramatika, psaný projev, odborné zaměření apod.)

doučování lektory s vysokoškolským vzděláním v oboru nebo mezinárodní certifikací

nemusíte si pořizovat žádné učebnice, naši lektoři si pro Vás připraví vlastní materiály

pro malé děti může výuka probíhat hravou formou

informační SMS – den před konáním příslušné hodiny zasíláme žákovi informační SMS o jejím konání, rodičům následně

 zasíláme informační SMS po příchodu dítěte na naši pobočku (o všech službách Školy Populo si můžete přečíst zde)

doučování v PrazeBrněOstravě a Olomouci, ale i v dalších městech

JE POLŠTINA OBTÍŽNÁ?

Jak již bylo řečeno, polština klame tělem, a dospělý člověk se jí nenaučí pouhým poslechem. Tedy bez studia polské gramatiky a zejména slovíček, která sice mohou znít jako ta naše, ale ve skutečnosti mít posunutý nebo úplně odlišný význam, se obejde málokdo. Zajímavé je i to, že zatímco my rozumíme alespoň něco, Poláci mají s češtinou mnohem větší problémy. Hlavním z důvodů je rychlost a úspornost češtiny, oproti polštině, která neprošla ve středověku jazykovými úpravami jako naše mateřština. Další odlišností jsou i novotvary, které u nás vznikly během národního obrození a jiné slovanské jazyky je nemají.

V ČEM SE TEDY POLŠTINA LIŠÍ OD ČEŠTINY NEJVÍCE?

Je to například výslovnost a zápis slov, která neužívají naše háčky a čárky, ale rozepisují dlouhou hlásku více písmeny. Polská slova a texty jsou následně delší, nemluvě o odlišném slovosledu. Další odlišností je forma jakou je vyjadřována zdvořilost. Polština častěji vyká a užívá i zvláštní formu onikání – oslovování 3. osobu “pan” či “pani”. Polština má také sedm pádů a jednotné a množné číslo. Přízvuk bývá na předposlední slabice. Užívá čtyři odlišné grafémy “ocásek pod písmenem” s přeškrtnutím (ł), s čárkou (ć, ś, ź, ń, ó), s tečkou (ż).

KDE SE S POLŠTINOU DOMLUVÍM?

Na našem území se lze s polštinou setkat v pohraničí na severu Čech, Moravy i Slezska, protože s Polskem sdílíme větší část této hranice. Obyvatelé jsou zde obvykle bilingvní a polština se tu někdy učí i na školách. Asi nejčastější lokací, kde lidé umí také polsky je Slezsko, tedy zejména Ostravsko a Opavsko a sever Jeseníků.
Polština není zanedbatelná ani v evropském kontextu, protože Poláků je skoro čtyřikrát více než Čechů a Polsko je navíc velká země skýtající mnoho pracovních nabídek.
Polsky se také hovoří v okolních zemích jako pohraničí Slovenska, Ukrajiny, Běloruska a Litvy. A tento jazyk našich sousedů se vám může hodit i ve Velké Británii, kde jsou velké polské komunity.

JAK BUDE DOUČOVÁNÍ POLŠTINY VYPADAT?

Metoda Školy Populo je založena na individuálním doučování, kdy každý žák dostane přiděleného svého vlastního lektora. Žák má možnost se učit úplným základům polštiny nebo zaměřit výuku podle svých požadavků – např. více praktické konverzace a méně abstraktní gramatiky. Naopak pokročilejší žáci zase zaměření výuky na vysvětlení obtížných gramatických jevů ocení (např. procvičování slovesných časů či předložkových vazeb).

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

1 + 14 =

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

OSTRAVA