Příprava k maturitěINDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ ITALŠTINY

Italštinou se kdysi šlo domluvit napříč celou střední Evropou, protože platila za jazyk uměleckých profesí. Tuto tradici si italština díky tomu uchovává až do dnešních dnů, protože je jazykem módního průmyslu, a také vyhlášené kuchyně, která dala světu špagety a pizzu.

Italština dnes ovšem již není jazykem světovým, ale pořád jí hovoří až kolem sta tisíc lidí na celém světě. Bude se vám hodit zejména, když se vydáte na dovolenou do Itálie, protože ne všude se domluvíte anglicky. Aktivní znalost italštiny Vám navíc otevře bránu i k dalším románským jazykům jako je např. španělština , ale i francouzština . Výhodou italštiny je, že je jí snadno rozumět a lehce se jí učí, což z ní dělá ideální jazyk pro začátečníky.

Pokud i Vás oslovila krása italštiny, čtěte dále a pojďte se ji k nám naučit!

NA JAKÉ TYPY ZKOUŠEK VÁS PŘIPRAVÍME?

systematické doučování po celý školní rok

prázdninové kondiční opakování

písemné práce a závěrečné zkoušky

možná příprava na úrovni certifikací A0 – C2

maturity (CERMAT testy)

reparáty, opravné zkoušky

CO MŮŽEME NABÍDNOUT?

doučování na míru a metodou jeden lektor na jednoho žáka

doučování začátečníků i pokročilých

doučování studentů, kteří mají italštinu jako povinný jazyk

přizpůsobíme Vám lekce přímo na míru (konverzace, gramatika, psaný projev, odborné zaměření apod.)

doučování lektory s vysokoškolským vzděláním v oboru nebo mezinárodní certifikací

nemusíte si pořizovat žádné učebnice, naši lektoři si pro Vás připraví vlastní materiály

pro malé děti může výuka probíhat hravou formou

informační SMS – den před konáním příslušné hodiny zasíláme žákovi informační SMS o jejím konání, rodičům následně

 zasíláme informační SMS po příchodu dítěte na naši pobočku (o všech službách Školy Populo si můžete přečíst zde)

doučování v PrazeBrněOstravě a Olomouci, ale i v dalších městech

JE ITALŠTINA OBTÍŽNÁ?

Velkou výhodou italštiny je její zvukomalebnost, postavená na příjemné a energické dikci. Její výslovnost je navíc velmi snadná a příjemná, navíc Italové rádi mluví s mnoha gesty, které z ní umí udělat i velmi zábavnou záležitost.

Italština je z románských jazyků asi nejblíže latině a mnoho odborných výrazů, které každý z nás dennodenně využívá, mají své kořeny právě zde. Osvojení si italské slovní zásoby je poté často snazší, než u jazyků germánských jako angličtina a němčina).

Samozřejmě ne vše, co je ke zvládnutí italštiny potřeba, je snadné. Asi nejobtížnější věcí je její velký počet slovesných časů a způsobů, které má mluvčí k dispozici. Velký důraz je kladen zejména na dokonavost a nedokonavost sloves (tj. ukončenost a neukončenost děje v minulosti), souslednost časovou (tj. pokud je v souvětí hlavní věta v minulém čase, bude se měnit čas ve větě vedlejší) a konjunktivy (tj. pokud obsahuje věta hlavní emoci nebo nějakou pochybnost, ve větě vedlejší bude použito nějakého speciálního času vyhrazené přímo pro konjunktivy).

KDE SE S ITALŠTINOU DOMLUVÍM?

Italština sice není světový jazyk, a až na několik málo míst na světě (např. v dnešní Etiopii a Libyi nebo některých velkých městech na americkém kontinentu), se s ní domluvíte primárně jen v Itálii a několika místech v jejím okolí (např. švýcarském Ticinu, San Marinu, Monte Carlu, ale i v některých oblastech ve Slovinsku a Chorvatsku).

Pár italských frází se Vám však bude hodit, když se vydáte na dovolenou k moři. Není pochyb o tom, že Italové jistě ocení, pokud budete umět pár slov jejich mateřštině a budete mít možnost i smlouvat o ceně, což je v této zemi poměrně běžné. Znalost tohoto jazyka se může hodit i věřícím, protože je to oficiální jazyk katolické církve a každý papež hovoří plynně italsky.

JAK BUDE DOUČOVÁNÍ ITALŠTINY VYPADAT?

Metoda Školy Populo je založena na individuálním doučování, kdy každý žák dostane přiděleného svého vlastního lektora. Žák má možnost se učit úplným základům italštiny nebo zaměřit výuku podle svých požadavků – např. více praktické konverzace a méně abstraktní gramatiky. Naopak pokročilejší žáci zase zaměření výuky na vysvětlení obtížných gramatických jevů ocení (např. procvičování slovesných časů či předložkových vazeb).

OTESTUJTE SI SVÉ ZNALOSTI Z ITALŠTINY

Jaké jsou Vaše vědomosti? Nechcete si je nezávazně prověřit? Připravili jsme pro Vás sadu zkušebních testů, kde si můžete zkusit otestovat své vědomosti. Tyto testy jsou stupňovány podle vědomostní úrovně žáků základních a středních škol, a podobné testování čeká u nás i na ty, kteří se k nám přihlásí na doučování.
Jak postupovat? Je to úplně jednoduché. Vyberte si jeden z testů a zadejte své jméno a příjmení, včetně e-mailu. U každé otázky si můžete vybrat vždy jednu z nabízených odpovědí – stačí jen klikat myší, nemusíte nic vypisovat. Po úspěšném absolvování testu se Vám ozveme a zašleme výsledky.

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

10 + 5 =

PRAHA
BRNO
OLOMOUC
OSTRAVA