Příprava k maturitěINDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ JAPONŠTINY

Japonština je sice devátou nejfrekventovanější řečí světa, její aktivní užití je však omezeno téměř výhradně na japonské souostroví.

Velký zájem o tento jazyk v našem prostředí je často spojen nejčastěji s fanoušky japonské popkultury v podobě komiksů zvaných manga a jejich animovaných adaptací, pro které se zažil termín anime. Japonsko se svou tradiční kulturou však umí vážnému zájemci nabídnout i více zajímavostí, které může zkoumat i aktivně jako turista. Další důležitou oblastí, kde lze znalosti japonštiny využít, je obchodní sféra. Je to tím, že mnozí japonští obchodníci vládnou dobrou angličtinou a znalost jejich mateřštiny, případně i zvyklostí japonské společenské etikety, jsou mnohdy klíčem k úspěšnému navázání obchodních styků.

CO NABÍZÍME?

doučování na míru a metodou jeden lektor na jednoho žáka
doučování začátečníků i pokročilých
přizpůsobíme Vám lekce přímo na míru (konverzace, gramatika, psaný projev, odborné zaměření apod.)
doučování lektory s vysokoškolským vzděláním v oboru nebo mezinárodní certifikací
nemusíte si pořizovat žádné učebnice, naši lektoři si pro Vás připraví vlastní materiály
pro malé děti může výuka probíhat hravou formou
informační SMS – den před konáním příslušné hodiny zasíláme žákovi informační SMS o jejím konání, rodičům následně zasíláme informační SMS po příchodu dítěte na naši pobočku (o všech službách Školy Populo si můžete přečíst zde)
doučování v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci

JAKÁ JE METODA ŠKOLY POPULO?

Metoda Školy Populo je založena na individuálním doučování, kdy každý žák dostane přiděleného svého vlastního lektora. Žák má možnost se učit úplným základům japonštiny a zaměřit výuku podle svých požadavků – např. důraz na praktickou konverzaci (zaměření na nějakou specifickou oblast) nebo studium znaků. Pro pokročilejší žáky lze studium zacílit zase na vysvětlení obtížných gramatických jevů.

JAK RYCHLE SE NAUČÍM JAPONSKY MLUVIT?

Japonština má oproti mnoha jazykům východní Asie, které jsou velmi obtížné, jednu velkou výhodu, kterou je absence tónových slabik. Což znamená, že nemá oproti češtině zase tolik odlišnou fonetickou strukturu, a i úplný začátečník bude brzy rozeznávat jednoduchá japonská slova v mluvené řeči. To platí i pro psaný zápis do latinky, který lze snadno přečíst, a zápis se příliš neliší v mezinárodní ani v české variantě (což neplatí např. pro čínštinu).

Možnost rychlé konverzace je tedy první velkou motivací!

Japonštinu s ostatními jazyky východní Asie naopak spojuje dosti odlišná gramatika a tvorba slov. S japonštinou budou mít potíže i ti, co si byli schopni osvojit i více evropských jazyků, protože japonská slova nemají indoevropské kořeny, jejich zapamatování trvá déle a je nutno používat mnoho mnemotechnických pomůcek, aby v paměti setrvaly. Japonština má totiž jinou stavbu věty, slovosled a nutno se učit mnoha částicím a numerativům, které souvisí s jejím psaným zápisem.

Těmto specifikům je potřeba si přivyknout co nejdříve, a to ideálně tím, že se japonským větám učíme nikoli ve slovosledu, tak jak je uveden v českém překladu, ale učíme se zpaměti slovosled původní, tedy japonský.

JAK SE BUDU UČIT JAPONSKÉ ZNAKY?

Japonština vychází, podobně jako další jazyky Dálného východu, z čínštiny a jejích jazyků (japonsky kandži), které jsou proto nutnou podmínkou jejího studia. Japonština má však oproti nim jednu velkou výhodu, které jsou dvě slabičné abecedy (kana), z nichž každá má přibližně 50 jednoduchých symbolů. První z těchto abeced se jmenuje hiragana a používá se v praxi častěji (učí se jí malé japonské děti na základní škole), druhá se jmenuje katakana a se používá spíše k přepisům cizích slov. Obtíže však nekončí, protože japonština ráda tyto tři typy zápisu složitě kombinuje a na potíže s mnoha výjimkami z pravidel je nutno se připravit.

A CO JAPONŠTINA V OBCHODNÍ KONVERZACI?

Japonštinu se neučí vždy jen nadšenci do anime, ale mnohdy je součástí kariérní formace obchodníků. Vedle výše zmíněného (tedy gramatiky a znaků) je nutno brát v potaz ještě specifika japonského osobního i obchodního styku, která jsou oproti těm evropským velmi složitá.
Japonští podnikatelé jsou často velice konzervativní a k navázání obchodní spolupráce naše západní přímočarost a otevřenost vždy nestačí. Věděli jste například, že v Japonsku musíte podat vizitku oběma rukama a jemně se uklonit? Nebo jste si ji dostatečně neprostudovali a vložili ji bez zájmu do peněženky? Nabízíte lidem ruku k podání, nebo ji dokonce nabízíte (pokud jste muž) i ženě? Hledíte potenciálnímu klientovi přímo do očí? Toto a mnoho dalších drobností může být předmětem neúspěchu při jednání s japonským obchodním partnerem.Japonština má i další svá specifika a těmi jsou tzv. zdvořilostní stupně (uctivý, zdvořilý a důvěrný), které je nutno volit velmi pečlivě, protože jsou i důkazem dobrého vychování, na které si každý Japonec potrpí.
Ti, co by se chtěli tomuto exotickému jazyku přiučit, se mohou zapsat na její studium ihned. Škola Populo Vám poskytne hodiny japonštiny přímo na míru!

KDO U NÁS UČÍ JAPONŠTINU?

Mgr. Petr K. – lektor japonštiny

Do Olomouce Petr poprvé zavítal kvůli studiu české a japonské filologie a od té doby se odsud nehnul. Hanácká metropole mu učarovala natolik, že se rozhodl zde zůstat i po dosažení magisterského titulu. V současné době se pustil do doktorského studia v oboru český jazyk a většinu svého času tráví překladem japonské literatury a tvorbou titulků… Číst dál

CO O NÁS ŘEKLI STUDENTI?

Jiří Kameník

V rámci výuky japonského jazyka jsem hledal instituci, která mi je schopna nabídnout maximální variabilitu termínů za akceptovatelnou cenu. Našel jsem tak Školu Populo, která mi vyšla vstříc jak při hledání optimálního času výuky, tak i přijatelné finanční podmínky. Komunikace s institucí vždy byla rychlá, vystupování pracovníků zajišťujících konkrétního vyučujícího bylo příjemné a korektní.

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

3 + 5 =

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

OSTRAVA