Příprava k maturitěINDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ HEBREJŠTINY

Hebrejština patří k semitským jazykům, které jsou pro nás středně obtížné. Hebrejština je jazyk, kterým se dnes oficiálně mluví jen ve státě Izrael, uplatnění pro něj však naleznete i v zemích, kde existují židovské komunity. Této moderní podobě hebrejštiny se také říká ivrit (doslova jazyk Židů), a je to řeč poměrně mladá, která vznikla až na přelomu 19. a 20. století. Jejím původním cílem bylo uvést biblickou hebrejštinu, která se nepoužívala aktivně, do běžného života. Po vzniku státu Izrael se ivrit stal poprvé v moderní historii i jazykem národním. Touto řečí dnes hovoří kolem pěti miliónů lidí a bude se hodit zejména těm, kteří chtějí vycestovat do Svaté země nebo se dozvědět více o její kultuře.
Hebrejštinou se míní ale i biblická hebrejština, tedy jazyk Starého zákona, pro který najde uplatnění každý, koho zajímají dějiny kultury a náboženství, případně studium humanitních oborů na vysoké škole.
Naučit se číst hebrejskou alfabetu není zase takový problém, gramatika semitských jazyků je však odlišná. Hebrejština je však krásný jazyk, který může každému z nás rozšířit obzory a vyplatí se jej naučit.

CO NABÍZÍME?

doučování na míru a metodou jeden lektor na jednoho žáka

doučování začátečníků i pokročilých

přizpůsobíme Vám lekce přímo na míru (konverzace,

 gramatika, psaný projev, odborné zaměření apod.)

doučování lektory s vysokoškolským vzděláním

 v oboru nebo mezinárodní certifikací

nemusíte si pořizovat žádné učebnice, naši

 lektoři si pro Vás připraví vlastní materiály

pro malé děti může výuka probíhat hravou formou

doučování v PrazeBrněOstravě a Olomouci,

 ale i v dalších městech

JAKÁ JE METODA ŠKOLY POPULO?

Metoda Školy Populo je založena na individuálním doučování, kdy každý žák dostane přiděleného svého vlastního lektora. Žák má možnost se učit úplným základům hebrejštiny nebo zaměřit výuku podle svých požadavků – např. důraz na praktickou konverzaci (zaměření na nějakou specifickou oblast) nebo studium znaků. Pro pokročilejší žáky lze studium zacílit zase na vysvětlení obtížných gramatických jevů.

CO VÁS BUDE PŘI STUDIU HEBREJŠTINY ČEKAT?

Díky tomu, že vznikla moderní hebrejština poměrně nedávno, čerpala své lexikum nejen z biblické hebrejštiny, ale i z jiných evropských jazyků. Kvůli omezené slovní zásobě jsou dodnes vytvářena nová slova a mnohá starší se již neužívají.

Pro osvojení si ivritu je potřeba nejprve zvládnout její abecedu či přesněji alefbetu. Naučit se jí není zase taková potíž, protože vychází podobně jako řecká alfabeta (a z ní i latinka) z fénického písma. Rozdílem je, že se hebrejské písmo zapisuje obvykle zprava doleva, což je zprvu sice nezvyk, ale nikoli velká překážka.

Větší potíž je přivyknout si na to, že hebrejština zapisuje pouze souhlásky a samohlásky bývají vyznačovány jako malá znaménka pod jednotlivými souhláskami. V běžném užívání však nebývají vyznačovány často vůbec a mluvčí se musí naučit zpaměti kořeny slov tak, aby je v textu rozeznal.

Hebrejština je podobně jako další semitské jazyky (např. arabština) jazykem aglutinačním. To znamená, že se ke kořeni slov “lepí” různé předpony a přípony, které poté určují i jeho rod, číslo nebo čas. Kořen slovesa tvoří obvykle tři souhlásky, nicméně i kmen slovesa se může měnit podle toho, co vyjadřuje.

Ten, kdo se bude učit moderní hebrejštině, se bude snáze učit i např. arabštinu a samozřejmě bude časem ovládat i hebrejštinu biblickou.
Kdo by měl zájem o studium hebrejštiny, může nám napsat a my mu zajistíme výuku přesně na míru a dle jeho požadavků.

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

11 + 15 =

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

OSTRAVA