INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY

Angličtina je v současnosti nejpoužívanějším jazykem na světě a ten, kdo ji ovládne na aktivní úrovni, se domluví prakticky kdekoliv.

Děti se jí proto učí povinně již na základní škole a všechny studenty provází během střední a vysoké školy. Testy z angličtiny mohou být také součástí přijímacího řízení na gymnázium a mnozí z ní musí i maturovat v rámci CERMAT testů.

S angličtinou se musí často seznámit i člověk v dospělém věku, protože většina zaměstnavatelů její dobrou znalost v dnešní době vyžaduje.

NA JAKÉ TYPY ZKOUŠEK VÁS PŘIPRAVÍME?

systematické doučování po celý školní rok

prázdninové kondiční opakování

písemné práce a závěrečné zkoušky

přijímací zkoušky na SŠ

maturity (SCIO, CERMAT testy)

reparáty, opravné zkoušky

příprava na všechny úrovně Cambridgeských zkoušek (KET, PET,                 FCE, CAE, CPE)

možná příprava na úrovni certifikací A0 – C2

CO MŮŽEME NABÍDNOUT?

doučování látky od první třídy ZŠ až po maturitu

procvičování látky, která žákům činí největší potíže

doučování metodou jeden lektor na jednoho žáka

přizpůsobíme Vám výuku podle Vašich požadavků přímo na míru

pro děti může výuka probíhat hravou formou

nemusíte utrácet za drahé učebnice, naši lektoři mají pro Vaše dítě vlastní výukové materiály

konverzační lekce a trénování výslovnosti

lektoři s mezinárodní certifikací C1 a C2 a rodilí mluvčí

naši lektoři jsou Vám schopni pomoci, pokud vaše dítě trpí dyslexií

informační SMS – den před konáním příslušné hodiny zasíláme žákovi informační SMS o jejím konání, rodičům následně zasíláme

 informační SMS po příchodu dítěte na naši pobočku (o všech službách Školy Populo si můžete přečíst zde)

doučování v PrazeBrněOstravě a Olomouci, ale i v dalších městech

JE ANGLIČTINA OBTÍŽNÁ?

Přestože nepatří angličtina k těm nejtěžším jazykům na světě, působí stále mnoha lidem potíže. Důvodů je hned několik. Prvním je bezpochyby její mluvená forma, protože angličtina má hodně odlišnou výslovnost, a zároveň i hodně přízvuků, kterým není vždy jednoduché rozumět. Druhým je její odlišná gramatika, včetně odlišné stavby věty s mnohem pevnějšími pravidly, než je tomu v češtině. Angličtina má také více časů, jejichž správné použití může být zpočátku trochu oříšek.

Podobně odlišná je i stavba anglického slova, které se neskloňuje a nečasuje v takové míře jako ve slovanských jazycích, což však vynahrazuje mnoha předložkovými vazbami a idiomy, kterým je třeba se naučit nazpaměť. Mnohá anglická slovesa jsou také nepravidelná, včetně příčestí minulého. V angličtině také není příliš jasné, kdy se tyká nebo vyká, resp. vykání jako takové neexistuje.

Základní slovní zásobu angličtiny si osvojí asi každý, překvapení ovšem přijde během četby složitějších textů a zejména krásné literatury, protože angličtina má velkou zásobu synonym. Pro anglický jazyk také neexistuje nějaký regulační úřad, který by schvaloval přijímaní nových slov, což ji otevírá vlivům z dalších jazyků, což není díky jejímu mezinárodnímu statutu problém, a vytváření novotvarů.

Škola Populo OstravaStudium angličtiny je povinné již na prvním stupni základní školy. Zde se děti poprvé seznámí se základy gramatiky, musí si osvojit např. slovosled anglické věty i s předložkami, oznamovací, tázací a rozkazovací způsob, zápor či modální slovesa. Na druhém stupni je potřeba již zvládat tvorbu souvětí, minulý čas a nepravidelné formy sloves.

To samozřejmě není pro každého snadná a pochopitelná věc, navíc si děti často ani neumí představit praktické uplatnění jednotlivých gramatických jevů. Výuku dětí základních škol ve Škole Populo proto zacílujeme i na zvládnutí praktického používání jazyka.

Pokud chcete mít přehled o studiu svého dítěte nabízíme Vám možnost využívat elektronické žákovské knížky. Dále pak informativní SMS, kterou vy nebo vaše dítě obdrží den před začátkem hodiny a pro vaše ujištění také poté, co dorazí k nám na pobočku. Dítě si u nás můžete vyzvednout osobně. Pokud potřebujete, můžete na našich pobočkách i počkat a my vám rádi nabídneme malé občerstvení.

Lekce doučováníNa středních školách se obvykle v prvním ročníku setkají studenti s odlišnou úrovní angličtiny. Zatímco pro některé budou nové hodiny angličtiny snadné, jiným mohou dát hodně zabrat, a ne vše se jim podaří dohnat samostudiem. Angličtina se navíc stane pro mnohé povinným maturitním předmětem a je proto dobré její znalosti nepodcenit a učit se jí průběžně.

Středoškolákům, kteří potřebují doučit angličtinu, nabízíme lekce zaměřené, jak na praktické procvičování jazyka, tak obtížnou gramatiku (stavba věty, slovesné časy či frázová slovesa), bez které se studenti neobejdou.

Příprava k maturitěAnglický jazyk je klíčovou součástí společné části maturit a ústní i písemnou (CERMAT test) zkoušku z něj bude muset složit většina středoškoláků.

Součástí příprav na maturity je, jak zvládnutí gramatiky a obtížných mluvnických jevů, tak praktická konverzace. Pro zájemce o přípravu na maturitní zkoušky můžeme výuku angličtiny zacílit přímo na modelové úlohy, které se objeví v CERMAT testech.

Doučování v BrněStudium angličtiny v dospělém věku je z mnoha důvodů výhodnější cílit na praktičtější formu studia, než pouhé procvičování gramatiky. Angličtinu pro dospělé lze přizpůsobit více jejímu praktickému užití v podobě více konverzace a užívání méně jazykové teorie. Naši zkušení lektoři Vám v tomto ohledu vyjdou rádi vstříc. Výuku můžeme také flexibilně přizpůsobit Vašim pracovním povinnostem a časovým možnostem.

Zkoušce z angličtiny se nevyhne také i ten, kdo si dodělává nějaký maturitní obor v dospělém věku. Protože ji bude mít povinnou nejen během studia, ale často z ní bude muset i maturovat.

Dobrá znalost angličtiny se hodí komukoliv, kdo ve své profesi přichází do kontaktu s anglickými texty nebo jedná se zahraničními klienty. Těm, co potřebují tento jazyk v rámci své profese aktivně ovládat, nabízíme kurzy, které se mohou zaměřovat přímo na procvičování odborné slovní zásoby a základních konverzačních modelů, se kterými se během své pracovní praxe můžete setkat.

KDO U NÁS UČÍ ANGLIČTINU?

Zuzana B. – lektorka angličtiny

Zuzka působí v brněnské pobočce Školy Populo od března 2016. Má zkušenosti hlavně s doučováním angličtiny, chemie a českého jazyka, ale je ochotná se pustit například i do biologie nebo matematiky. Právě biologii si vybrala za svůj studijní obor na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde na přednáškách a… Číst dál

CO O NÁS ŘEKLI STUDENTI?

Magda Králová

Již nějakou dobu jsem se poohlížela po možnostech, jak se zdokonalit v angličtině. Jelikož jsem z vesnice a do nejbližšího města to mám půl hodiny autobusem, měla jsem velmi omezené možnosti. Škola Populo a její doučování na dálku se ukázalo jako skvělá volba. Lektorka Alena mi pomohla s mým největším problémem – rozmluvila jsem se s ní. Všem můžu jedině doporučit.

OTESTUJTE SI SVOJE ZNALOSTI Z ANGLIČTINY

Jaké jsou Vaše vědomosti? Nechcete si je nezávazně prověřit? Připravili jsme pro Vás sadu zkušebních testů, kde si můžete zkusit otestovat své vědomosti. Tyto testy jsou stupňovány podle vědomostní úrovně žáků základních a středních škol, a podobné testování čeká u nás i na ty, kteří se k nám přihlásí na doučování.
Jak postupovat? Je to úplně jednoduché. Vyberte si jeden z testů a zadejte své jméno a příjmení, včetně e-mailu. U každé otázky si můžete vybrat vždy jednu z nabízených odpovědí – stačí jen klikat myší, nemusíte nic vypisovat. Po úspěšném absolvování testu se Vám ozveme a zašleme výsledky.

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

12 + 15 =

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

OSTRAVA