Individuálne doučovanie českého jazyka pre cudzincov

Ak žijete v ČR a potrebujete využívať český jazyk v práci, pri štúdiu alebo v každodennom živote, obráťte sa na nás! Ponúkame individuálnu výučbu českého jazyka priamo pre Vás na mieru. Pripravíme Vás na prijímacie skúšky na vysoké školy i na skúšky z českého jazyka pre cudzincov. Vždy sa maximálne prispôsobíme Vašim časovým možnostiam, zaistíme ranné, večerné i online kurzy. Z našich kurzov môžete získať osvedčenie o absolvovaní a začínajú na najvýhodnejšej cene 14 € za lekciu.

Individuálne kurzy češtiny pre cudzincov

 • náplň vyučovacej hodiny podľa Vašich požiadaviek a potrieb
 • kvalitná výučba vedená skúsenými profesionálmi
 • časové prispôsobenie sa Vašim možnostiam
 • výhodná cena od 14 za lekciu

Prípravné kurzy k štúdiu na VŠ

 • Prajete si študovať na prestížnej vysokej škole?
 • Pripravíme vás na prijímacie skúšky!
 • Ponúkame prípravné kurzy na štúdium na slovenských a českých vysokých školách ako v slovenskom, českom, tak v anglickom jazyku.
 • Lekárska fakulta, filozofická fakulta, pedagogická fakulta

Prípravný kurz na Certifikovanú skúšku z češtiny pre cudzincov (CCE)

 • Kurz je vhodný pre všetkých záujemcov, ktorí dosiahli v českom jazyku úrovne B1, B2 alebo C1.
 • Obsah: stratégia riešenia jednotlivých úloh, dôkladné zoznámenie sa s formátom skúšky, spoločné riešenie testových úloh a diskusia, písanie testov nanečisto.
 • V kurze sa pracuje s modelovými variantami testov a s vybranými materiálmi z publikácií: Pečený, P. a kol .: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny – úroveň B1 (CCE-B1). Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2066-4. / Kotková, R. – Nováková, J. – Vodičková, K .: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny – úroveň B2 (CCE-B2). Praha: Karolinum, 2016. 978-80-246-2480-8.
 • Upozorňujeme, že na tento kurz nie je možné žiadať o víza pre účely štúdia a ani ich za týmto účelom predĺžiť.

Individuálna príprava ku skúške pre žiadateľov o trvalý pobyt

 • Kurz je určený záujemcom o vykonanie skúšky na úrovni A1 Spoločného európskeho referenčného rámca na základe vyhlášky MŠ ČR podľa § 182a ods. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej republiky.
 • Kurz je vhodný pre všetkých záujemcov, ktorí dosiahli úroveň A1 v českom jazyku a chcú sa prihlásiť ku skúške na úrovni A1 pre žiadateľov o trvalý pobyt.
 • Cieľom je zoznámenie kandidáta s formátom skúšky a upevnenie jazykových znalostí a zručností na úrovni A1 (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, konverzovanie a písanie).
 • Upozorňujeme, že na tento kurz nie je možné žiadať o víza pre účely štúdia a ani ich za týmto účelom predĺžiť.

Online kurzy češtiny pre cudzincov

 • Nemáte možnosť navštevovať prezenčné kurzy alebo chcete študovať odkiaľkoľvek, kedykoľvek a vlastným tempom?
 • Interaktívne multimediálne online kurzy češtiny na úrovniach A1-B1 prostredníctvom internetu (Skype alebo Google Meet).
 • Presné pokrytie podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).
 • Online kurzy s piatimi sprostredkovateľskými svetovými jazykmi: angličtinou, ruštinou, španielčinou, francúzštinou a nemčinou.

Prípravný kurz ku skúške z českého jazyka pre účely udeľovania štátneho občianstva

 • Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí dosiahli v češtině úroveň B1 a chcú sa prihlásiť na skúšku z českého jazyka kvôli udeľovaniu štátneho občianstva.
 • Obsah: zoznámenie sa s formátom skúšky, upevnenie jazykových znalostí na požadovanej úrovni B1, stratégie a metódy riešenia úloh, spoločné riešenie testových úloh a diskusia (vrátane konverzovania a písania), hodnotenie skúšky.
 • Systematické písanie testov nanečisto z publikácie Pečený, P. a kol .: Připravujeme se k certifikované zkoušce z českého jazyka: úroveň B1 (CCE-B1). Praha: Karolinum, 2013.
 • Upozorňujeme, že na tento kurz nie je možné žiadať o víza pre účely štúdia a ani ich za týmto účelom predĺžiť.

Metodika a materiály

 • Čeština pro život, Alena Nekovářová
 • Lída Holá: Čeština expres, Česky krok za krokom 1, 2, Akropolis
 • Výukové materiály češtiny
 • Slovník spisovné češtiny
 • Pravidla českého pravopisu
 • Učebnice OSP, Scio a kol., Nsz.aleph.cz
 • Testy, studijní předpoklady a logika, Sylvie Kouřilová, Pavel Caha, Erik Caha, Fragment
 • Čeština pro cizince (kol. autorov Pečený, Kestřánková)
 • Modelové testy a učební strategie!
 • Pečený, P. a kol .: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny – úroveň B1 (CCE-B1). Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2066-4. / Kotková, R. – Nováková, J. – Vodičková, K .: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny – úroveň B2 (CCE-B2). Praha: Karolinum, 2016. 978-80-246-2480-8. Publikácie nie sú zahrnuté v cene kurzu.

Určitě dobrá investice do vzdělání

Jolana Beerová

Školu Populo jsem objevila náhodou v době, kdy děti nechodily do školy a moje dcera (11 let) projevila zájem o další studium na víceletém gymnáziu. Zaplatila jsem jí doučování matematiky a českého jazyka.

Děkujeme za možnost vyzkoušet doučování se Školou Populo

Miluše Šmídková

Děkujeme za možnost vyzkoušet doučování se Školou Populo. Díky hodinám si syn ověřil své slabé i silné stránky v matematice. Zpětné hodnocení doučování je velmi důležité pro rodiče, aby měli informace, kde děti ještě podpořit.

Děkuji za hodnocení každé výuky, které mi zasíláte

Věra Doležalová

Ráda bych Vám poděkovala za doučování matematiky Vaší školou a dále slečně Kristýně P., která učí moji dceru Veroniku. Děkuji za hodnocení každé výuky, které mi zasíláte. Vzhledem k tomu, že má dcera diagnostikovanou dysfázii, tak je navíc stydlivá.

Děkujeme Vám za možnost vyzkoušet si jiný způsob výuky

Lenka Foltýnová

Chtěli bychom Vám poděkovat za možnost vyzkoušet si jiný způsob výuky. Je velmi příjemné zjištění, že i v této těžké době existuje možnost obrátit se o pomoc při vzdělávání na nějakou instituci, která dětem i dospělým podá pomocnou ruku.

Syn se připravuje na přijímací zkoušky a doučování si velmi pochvaluje. Mohu opravdu doporučit!

Michaela Frdlíková

Chci velmi poděkovat škole Populo za profesionální přístup, vstřícnost a ochotu. Syn se připravuje na přijímací zkoušky a doučování si velmi pochvaluje. Mohu opravdu doporučit! Ještě jednou velké díky Vám všem!

Určitě doporučíme všem

Laura Duriqui

Děkujeme slečně Petře V. za perfektní doučování matematiky a to po všech stránkách. Určitě doporučíme všem.

Kdo u nás učí?

Mgr. Lukáš H.

lektor českého jazyka, anglického jazyka, dějepisu a psychologie

Lukáš absolvoval na Pedagogické fakultě ZČU obor český jazyk a literatura, souběžně aprobaci rozšířil o psychologii. Dlouhodobě se vedle výuky na SŠ a VŠ věnuje také soukromému doučování. Na výuce si nejvíce cení komunikace se žáky a možnosti studium obohacovat hlubším pochopením látky. Rovněž se věnuje publicistické činnosti a tvůrčímu psaní, čímž jeho pedagogická práce dostává širší rozměr. Mezi Lukášovy oblíbené etapy historie patří poválečný vývoj, a to zejména na evropském kontinentu.

Bc. Michaela R.

lektorka matematiky

Michaela je studentkou navazujícího studia na Západočeské univerzitě v Plzni. Studuje na fakultě pedagogické informatiku a matematiku. Již má dokončené bakalářské studium s obory matematika a tělesná výchova. Ve volném čase nejraději sportuje.

Bc. Kamila Š.

lektorka matematiky, českého a anglického jazyka

Kamila je studentkou angličtiny a společenských věd na pedagogické fakultě Západočeské univerzity. Minulý rok absolvovala roční bakalářské studium na University of Sussex v anglickém Brightonu, kde studovala psychologii. Vyučuje matematiku, češtinu a angličtinu. Pracovala v jazykových školách v Plzni i v zahraničí, kde angličtinu soustavně studovala na jazykových kurzech. Kromě práce v jazykových školách také doučuje mladší sourozence svých vrstevníků a děti sousedů.

Bc. David H.

lektor matematiky a fyziky

David je absolventem bakalářského studijního programu katedry mechaniky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a momentálně je na stejné univerzitě studentem magisterského oboru Mechanika konstrukcí a mechatronika. Dosažené vzdělání je dostatečnou průpravou pro doučování matematiky a fyziky žáků základních škol, studentů středních škol a studentů nižších ročníků škol vysokých. Pod záštitou Školy Populo doučuje od roku 2019.

Bc. Karolína N.

lektorka matematiky a deskriptivní geometrie

Karolína je studentkou Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Po absolvování bakalářského oboru Matematika pro přírodní vědy začala studovat magisterský obor Učitelství matematiky a deskriptivní geometrie pro střední školy. Matematika ji vždy velmi bavila a už během svého studia na gymnáziu s ní pomáhala svým spolužákům. V letech 2018–2020 učila matematiku na SPŠ stavební v Plzni.

Radek Š.

lektor matematiky a anglického jazyka

Radek je studentem oboru Mezinárodních vztahů - politologie na ZČU v Plzni. Díky středoškolskému vzdělání v oboru Strojírenství má dostatečné znalosti k doučení souvisejících předmětů, stejně tak díky univerzitním seminářům a cestování má kvalitní základy angličtiny. Doučování se věnuje jako koníčku, díky kterému může poskytnout znalosti ostatním. Svůj volný čas věnuje venkovním aktivitám a cestování po celém světě, díky němuž si stále zdokonaluje cizí jazyky.

Bc. Sabina Ž.

lektorka českého a ruského jazyka

Sabina je studentkou navazujícího oboru Ruský jazyk a český jazyk pro střední školy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Své pedagogické znalosti a dovednosti uplatňuje i v individuálním doučování, a to především v rodině a u přátel. Má zkušenosti s doučováním hlavně českého jazyka (i pro cizince), dále je schopna doučovat ruský jazyk, dějepis, zeměpis a společenské vědy. Sabina je velmi pečlivá a pracovitá.

Daniel R.

lektor českého jazyka a matematiky

Daniel začal s doučováním již v roce 2015, kdy začal využívat své znalosti a dovednosti k tomu, aby mohl pomáhat svým kamarádům. Jeho prioritou byla vždy spíše matematika nebo český jazyk, ale dokáže Vás doučit také anglický jazyk či ekonomiku nebo účetnictví. Nyní studuje ekonomický obor na Západočeské univerzitě v Plzni. Kromě své soukromé doučovací praxe také spolupracoval na mezinárodní integraci cizinců do České republiky právě v oblasti vzdělávání.

Ing. Kateřina B.

lektorka anglického jazyka

Kateřina je ve Škole Populo lektorkou anglického jazyka. Kromě toho, že vystudovala obory Anglický jazyk pro manažerskou praxi a Personální management, je také držitelkou Cambridge certifikátu CAE. Zálibu v cizích jazycích objevila Kateřina na střední škole, kde se anglicky učila pouze s rodilými mluvčími. Kromě toho, že angličtinu vystudovala a denně ji využívá při své profesi, věnuje se již od studentských let také jejímu doučování.

Kristýna V.

lektorka matematiky

Kristýna je studentkou ekonomického oboru na Slezské Univerzitě a absolventkou jazykového gymnázia v Ostravě, kde měla možnost složit státní jazykovou zkoušku z angličtiny. Právě během studia si mimo jiné oblíbila studium matematiky. Škola Populo je pro ni skvělá příležitost předat žákům své vědomosti a také je k samotnému studiu více motivovat. Naplňuje ji pomoc druhým a velmi důležitá je také spokojenost žáků s vlastním lektorem.

Bc. Taťána K.

lektorka českého jazyka a matematiky

Taťána je mladá vysokoškolská studentka a doučuje zkrátka proto, že má děti ráda a baví ji, když může někoho rozvíjet a pomoci. Se Školou Populo spolupracuje již přes rok a jelikož dokončuje magisterské studium psychologie na univerzitě Palackého v Olomouci, poradí si i s dětmi stydlivými, neklidnými nebo klidně dětmi se SPUCH. Ke každému studentovi přistupuje individuálně podle jeho potřeb a tempa.

Vendula K.

lektorka matematiky

Vendula doučuje ve Škole Populo od roku 2019 a velmi si tuto práci oblíbila. Jejím hlavním oborem je výuka matematiky. Většinu času se věnuje přípravě našich studentů na přijímací zkoušky. Vedle matematiky doučuje i biologii a chemii. Jejím hlavním cílem je pomoct studentům při studování matematiky a ukázat jim, že to není jenom nudný a otravný předmět, ale že se dá pojmout i zábavnou a hravou formou a že se jí studenti nemusejí bát.

Mgr. Hana Z.

lektorka matematiky

Ve Škole Populo doučuje od začátku roku 2020 matematiku. Vystudovala obor Aplikovaná matematika a ve studiu dále pokračuje na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Věnuje se jak přípravě studentů přímo na přijímací nebo maturitní zkoušku, tak i průběžnému doučování. Ke svým studentům přistupuje velmi trpělivě a s pochopením.

Bc. Jakub Z.

lektor matematiky

Mé jméno je Jakub a v současnosti studuji na Masarykově ústavu vyšších studií na ČVUT magisterský program Inovace projektů v podniku. V Populu pracuji již třetím rokem, tedy od založení pobočky. Původně to byl pouze způsob, jak se posouvat při studiu na vysoké škole, ale nyní jsem pevně rozhodnutý, že chci v tomto oboru pokračovat i v budoucnu - ideálně jako učitel na střední škole, ačkoliv se to příliš neslučuje s mým oborovým zaměřením a bude to vyžadovat jistou rekvalifikaci.

Irena B.

lektorka fyziky, matematiky a informatiky

Jmenuji se Irena a momentálně již třetím rokem studuji fyziku na ČVUT v Praze. Ačkoliv mě matematika s fyzikou vždy zajímaly, tak mi bohužel ne vždy ve škole šly. Proto jsem se rozhodla pracovat ve Škole Populo, vím totiž z vlastní zkušenosti, jak moc může být doučování důležité a jak moc může pomoci. Práce se studenty mě baví a zároveň naplňuje, protože mám vždy za studenty obrovskou radost, když jim matematika s fyzikou konečně začnou dávat smysl a přestanou se těchto předmětů bát.

PaedDr. Yveta H.

lektorka českého jazyka

Celý můj profesní život mi naplňovala práce s dětmi s mozkovými dysfunkcemi různě vyjádřenými. Škála tohoto vyjádření je široká a každé dítě s těmito drobnými odchylkami je něčím mimořádně zajímavé. Detailně rozklíčovat tuto škálu, poznat individuální mimořádnost každého dítěte a následně mu správně pomoci, byla velká výzva.

Ilona P.

lektorka českého jazyka, matematiky, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, ZSV a ekonomie

Ilča vystudovala UMPRUM a 36 let se věnovala tanci. Součástí týmu Školy Populo se stala v květnu 2017. Kromě toho, že navrhuje interiérový design, se zajímá o architekturu, světovou ekonomiku, právo a psychologii. Ale nejvíce ji naplňuje práce s dětmi. V roce 2017 vypracovala studii pro vládu ČR na téma NRP, výživné, soudnictví a školství. Studie zaujala, což je dobré posunutí u nás v republice ohledně těchto témat, která snad zajímají každého z nás.

Tatjana M.

lektorka anglického jazyka, fyziky, chemie a matematiky

Patřím k těm šťastným lidem, kteří svou práci dělají s láskou. Dlouho jsem učila a doučovala zároveň, ale doučování mi přináší více spokojenosti. Mám ráda individuální přístup ke studentům, a to mi doučování poskytuje. Mezi moje záliby patří četba, film, dobrá hudba a sport. Ráda poznávám nové lidi, země a místa, proto často cestuji. Těším se na naše společné hodiny.

Štěpán N.

lektor matematiky a fyziky

Jmenuji se Štěpán a druhým rokem studuji jadernou fyziku na ČVUT v Praze. Matematika a obzvláště fyzika mě bavily už od začátků, v dalším studiu ale vyhrála fyzika. Na gymnáziu jsem doučoval svou mladší sestru a další známé. Zjistil jsem, že předávat znalosti mě baví. Proto je Škola Populo pro mě to pravé. Původem jsem z města u Pardubic, kam se pravidelně vracím. Mám zde svého německého vlčáka Maxe, se kterým jsem před nástupem na VŠ absolvoval řadu soutěží.

Anna V.

lektorka matematiky, českého jazyka a českého jazyka pro cizince

Aničku baví pracovat s lidmi a otevírat se tak novým způsobům nahlížení na věci, vydávat se novými cestami. Učení je podle ní proces objevování a tvoření, který nikdy nekončí. Začíná u přirozené zvědavosti a provází nás všechny celým životem. Když má volno, tak si čte, jezdí na kole, cvičí jógu, kreslí, chodí na procházky, vymýšlí různé věci/„zlepšováky“ (na základní škole ve 3. třídě vymyslela boty z odpadkových pytlů + z papírové pásky), objevuje a jen tak odpočívá.

Robert H.

lektor matematiky a fyziky

Jmenuji se Robert a jsem ve třetím ročníku na ČVUT na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Na základní a ani na střední škole jsem nejevil zvláštní zájem o matematiku. Při nástupu do prvního ročníku jsem se potýkal s problémy a musel jsem si osvojit veškeré základy matematiky. Proto vím, jak je důležitá matematika na základní a střední škole. Teď jsem ve třetím ročníku a na fakultě dělám tutora (nejen) pro první ročník. Mezi mé koníčky patří literatura a hudba.

Silvie R.

lektorka anglického jazyka, českého jazyka a českého jazyka pro cizince

Silvie je studentkou Filozofické fakulty Ostravské univerzity, dvouoboru Český jazyk a literatura a Základy společenských věd. Vyučuje český jazyk, češtinu pro cizince a anglický jazyk v různých formách – od běžného doučování, přes přípravu na přijímačky na střední školy, až po přípravu k maturitě. Čeština a angličtina jsou jejími koníčky, podobně jako její lektorská činnost. Její práce ji velmi baví, je pro ni praxí pro její budoucí povolání – učitelky na střední škole.

Mgr. Jiří K.

lektor matematiky a fyziky

Jirka působí ve Škole Populo půl roku. V roce 1981 úspěšně zakončil studium na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc, obory Matematika a Fyzika. Celý život působí na různých typech středních a základních škol. Je empatický a preferuje kamarádský přístup ke klientům. Ve volném čase se věnuje turistice a cestování. Zajímá se také o sport, především o kopanou.

Bc. Kristína K.

lektorka italského jazyka

Kristína dokončila vysokoškolské studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v oboru Manažerské informatiky. Ve Škole Populo působí jako lektorka italštiny. Znalost a blízký vztah k jazyku získala několikaletou zkušeností právě v Itálii, kde studovala a vytvářela si nové pracovní zkušenosti po dobu 8 let. Ráda předává nejen znalost italského jazyka, ale také praktické rady na cesty a působení v této slunné a energické zemi.

Hana T.

lektorka hebrejského jazyka

Hana právě završuje svůj první, v řádu měsíců, „školní rok“ na Škole Populo. Vystudovala obor Judaistika na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci studia měla možnost dvakrát vycestovat do Izraele, kde absolvovala kurz ulpan neboli intenzivní kurz hebrejštiny. Na doučování si cení příležitosti neustále obnovovat a rozvíjet rovněž své vlastní znalosti na základě interakce se studenty. V současné době studuje židovskou filosofii v doktorském stupni na Filozofické fakultě olomoucké univerzity.

Olga I.

lektorka ruského jazyka

Olga je studentkou dvouoboru Obecná lingvistika a historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pochází z oblasti Kuzbasu v Rusku a před několika lety přijela studovat do České Republiky. Věří, že tady získá hodně nových zkušeností do budoucna. Chce zpřístupnit svůj mateřský jazyk zájemcům a ráda odpoví na jakékoli otázky vztahující se k modernímu Rusku. Od dětství ji zajímají jazyky a všechno, co se jich týká, proto chce spojit svou kariéru s lingvistikou.

Martina V.

lektorka francouzského jazyka

Martina studuje v Olomouci Francouzskou a Čínskou filologii a ve Škole Populo se věnuje výuce francouzského jazyka. Před maturitou strávila několik měsíců na francouzském „lycée“, v rodině se dvěma malými dětmi, jejichž bretonská francouzština byla zpočátku zatěžkávací zkouškou. Když zrovna nepíše čínské znaky nebo se nevěnuje francouzštině ve všech myslitelných podobách, najdete ji za hledáčkem fotoaparátu nebo zavěšenou v kruhu či na šálách vysoko nad zemí.

Bc. Hana M.

lektorka španělského jazyka

Hana ve Škole Populo doučuje španělský jazyk. Drží se zásady, že „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“, která v dnešním propojeném světě platí čím dál častěji. Studuje magisterské studium Španělské filologie a zároveň Pedagogické minimum na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2016 strávila letní prázdniny jako au-pair poblíž Madridu. O rok později absolvovala studijní zahraniční pobyt na Kanárských ostrovech, kde nasbírala mnoho zkušeností a zlepšila si své jazykové dovednosti.

Bc. Natálie Č.

lektorka španělského jazyka

Do Olomouce Natálii přivedlo studium španělského jazyka na Univerzitě Palackého. Brzy se toto město stalo jejím druhým domovem. Mezi její nejoblíbenější činnosti patří cestování, procházky s pejskem, podnikání různých aktivit s přáteli a také učení ve Škole Populo. Zastává názor, že se dá každá látka naučit bez zbytečného stresu, podá-li se vhodnou a zábavnou formou. Právě o to se také při svých lekcích španělštiny snaží.

Jakub K.

lektor německého jazyka

Jakub začal ve Škole Populo učit v roce 2017. Nabízí výuku německého jazyka, jemuž se intenzivně věnuje nejen při svém studiu na olomoucké univerzitě, ale také jako vášnivému koníčku. Kromě němčiny se momentálně nadchl také pro francouzštinu, přičemž se v minulosti seznámil se základy švédského jazyka, k němuž by se jednou rád vrátil. Jeho další velké záliby jsou vážná hudba, jazz, opera a hra na kytaru, kterou studoval na konzervatoři a jíž se i nadále aktivně věnuje.

Mgr. Karolína K.

lektorka německého jazyka

Karolína přišla do Olomoucké pobočky před pár měsíci a výuku si ihned zamilovala. Jejím hlavním oborem je německý jazyk, vedle kterého ale vyučuje i češtinu pro cizince. Do České republiky se vrátila po třech letech studia v rakouském Innsbrucku, kde studovala germanistiku na místní univerzitě. Jako hlavní cíl svých hodin vidí nejen výuku jazyka jako takového, ale především zprostředkování celkového obrazu a kontextu společnosti, zvyků a tradic země, ve které se jazyk používá.

Bc. Jessica D.

lektorka německého jazyka

Jessica vyučuje německý a anglický jazyk. V Německu se i narodila, takže německý jazyk ovládá na úrovni rodilého mluvčího. Mohla by doučovat i polský jazyk, vzhledem ke své národnosti. Momentálně dokončuje magisterské studium na UP v Olomouci, a to obor Německý a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Ve svých hodinách klade důraz na rozvíjení komunikačních kompetencí zábavnou formou.

Ondřej V.

lektor českého a anglického jazyka

Ondřej doučuje češtinu a angličtinu. Preferuje spíše přátelskou formu doučování než přísné makání. Rád používá různé pomůcky a vychytávky, jak si co pamatovat. Má rád, když se může s žákem společně zasmát.

Mgr. Vendula P.

lektorka anglického jazyka

Vendula učí ve Škole Populo od února 2019. Za tu dobu si vyzkoušela práci s dětmi, budoucími maturanty, i s dospělými. Učení ji velmi baví, především díky vzájemnému obohacení, které výuka jazyků (konverzace) může nabídnout. Angličtinu si zamilovala v průběhu studia na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Palackého v Olomouci díky knihám a literatuře. Jazyky má ráda všeobecně skrz cestování. Mluví ještě francouzsky, italsky a bosensky.

Mgr. Lenka K.

lektorka anglického jazyka

Lenka vystudovala angličtinu a němčinu na pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Po absolvování vysoké školy vyučovala oba jazyky na střední škole, nyní působí na základní škole v Olomouci. S oblibou zařazuje aktivizační metody ve vyučování, velkou měrou využívá ve výuce všechny prvky formativního hodnocení. Cizí jazyky si zamilovala díky práci v zahraničí. Své nadšení chce předávat dále i svým studentům. Kromě vyučování angličtiny a němčiny má ráda cestování a čtení.

Mgr. Zuzana K.

lektorka anglického jazyka

Zuzka je absolventkou pedagogické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde vystudovala učitelství angličtiny a přírodopisu. V Populu působí od podzimu 2017. Vyučuje hlavně angličtinu a přírodopis jí zůstal spíše jako koníček. Pro Zuzku je důležité, aby na její lekce studenti chodili rádi, proto ke všem přistupuje přátelsky a snaží se, aby odcházeli z hodin nejen s novými vědomostmi, ale i s úsměvem a sebevědomím.

Nikola Č.

lektorka anglického jazyka

Nikola se do našeho lektorského týmu přidala krátce po získání mezinárodního certifikátu CAE. Díky příležitostem Rotary International se zúčastnila mezinárodních pobytů v Nizozemí a Itálii, kde se spřátelila se svými nynějšími přáteli ze všech koutů světa a také se zdokonalila v komunikaci v anglickém jazyce. Přestože se rozhodla po vystudování anglického gymnázia směřovat do jiného oboru, angličtina zůstala jejím vášnivým koníčkem.

Bc. Jana V.

lektorka chemie

Jana učí ve Škole Populo od září 2018. Je studentkou oboru Molekulární a buněčná biologie na UP. Chemii doučuje tak, aby se jí studenti nebáli a chápali ji v souvislostech. Mimo chemii doučuje také anglický jazyk, který studovala na anglickém gymnáziu a je držitelkou certifikátu CAE. Ráda čte, převážně v angličtině, má ráda filmy a vše co se týká série Star Wars. Dalšími jejími zálibami jsou lyžování a plavání.

Eliška H.

lektorka fyziky

Už na střední škole Elišku bavilo pomáhat spolužákům s pochopením učiva, a proto se rozhodla zavítat na olomouckou pobočku Školy Populo, kde působí od začátku roku 2018. V současné době studuje obor Molekulární a buněčná biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde mezi její oblíbené předměty patří především chemie a biologie. Zajímá se ale také o fyziku a matematiku, kterou doučuje nejčastěji.

Ivana Š.

lektorka matematiky

Ivana doučuje v Populu od podzimu 2018. Osm let navštěvovala Slovanské gymnázium v Olomouci, kde díky své rázné matikářce našla zálibu v počítání a matematice celkově. Její srdcová záležitost je přírodovědný oddíl, který navštěvuje od svých šesti let a od patnácti spolu s dalšími podobnými nadšenci učí děti o přírodě a její ochraně. Často s nimi vyráží na zajímavá místa naší republiky, kde se můžou děti učit o přírodě naživo.

Kateřina N.

lektorka matematiky

Kateřina je studentkou matematiky a geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve Škole Populo doučuje matematiku již 2. rok. Zaměřuje se na studenty základních i středních škol, kteří potřebují individuální přípravu na přijímací zkoušky nebo průběžné opakování učiva mimo školní prostředí. V rámci přátelské komunikace a atmosféry při lekcích se snaží předat myšlenku, že matematika nemusí být jen strašákem.

Mgr. Jiřina M.

lektorka matematiky

Jiřina věnovala celý svůj dosavadní život pedagogické činnosti jako středoškolská učitelka matematiky a jako výchovná poradkyně. Již druhým rokem nabízí své dlouholeté zkušenosti ze školského prostředí i osobního života Vám, klientům Školy Populo.

Bc. Daniel L.

lektor matematiky

Dan začal učit ve Škole Populo v září roku 2017 a většinu času se věnuje přípravě žáků na testy Cermat na střední školy. Mimo přípravy na přijímací zkoušky žáků druhého stupně základních škol také doučuje matematiku a deskriptivní geometrii žáky středních škol. Studuje na Přírodovědecké fakultě UPOL Matematiku a Deskriptivní geometrii se zaměřením na učitelství a v Olomouci od svých 10 let také bydlí.

Магистра Каролина К.

Учитель немецкого языка

Каролина пришла в Оломоуцкий филиал несколько месяцев тому назад и сразу же полюбила преподавание. Основное направление – немецкий язык, но она также преподает чешский язык для иностранцев. Она вернулась в Чешскую республику после трех лет обучения в Инсбруке, где она изучала немецкий язык в местном университете.

Jaromír H.

lektor matematiky a účetnictví

Ve Škole Populo začal doučovat v roce 2017. Chce být vynikajícím učitelem, a proto studuje v Olomouci pedagogickou fakultu a jeho oborem je matematika a společenské vědy. Jelikož má vystudovanou obchodní akademii, kde jej nejvíce bavilo účetnictví, tak v akademickém roce 2019/2020 nastoupí na obchodně-podnikatelskou fakultu Slezské univerzity, kde bude studovat v dálkovém studiu obor účetnictví a daně.

Mgr. Šárka B.

lektorka matematiky

Šárka je vystudovanou učitelkou matematiky v důchodu. Učila 40 let na druhém stupni základní školy matematiku a také fyziku. Na žáky byla a je, dle svých slov, náročná, trvá na splnění dohodnutých pravidel. Nemá ráda výmluvy, zvlášť u dětí, které se chystají k přijímacím zkouškám na střední školu. Zastává názor, a tím se i řídí, že vzdělání nese nejvyšší úrok. O všechno mohu přijít (o přátele, majetek), ale ne o to, co znám, umím a dovedu.

Roman B.

lektor matematiky

Ve Škole Populo učí už přes půl roku a doučuje hlavně matematiku. Studuje Finance na Ekonomicko-Správní fakultě Masarykovy Univerzity. Věří, že spíše než se „našrotit vzorečky“ je důležitější látku pochopit a odůvodnit a snaží se to při doučování aplikovat. Chválí každý dobrý nápad při řešení problémů, zároveň odsuzuje trest či nepřátelskost za špatně provedený postup či výsledek a tímto způsobem se snaží studentům matematiku přiblížit, ovšem v krajních případech umí být také přísný.

Eliška Š.

lektorka českého jazyka

Eliška studuje český jazyk a filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a ve Škole Populo doučuje český jazyk. Jejím cílem je ukázat žákům, že čeština není jen nutné školní zlo, ale umí být i zábavná. Na práci se jí líbí hlavně individuální přístup, díky němuž může s žáky nacházet metody učení, které vyhovují jejich konkrétním potřebám. Zkušenosti s prací s dětmi získala i díky mnohaleté práci animátorky aktivit pro děti a mládež na školních výletech, táborech apod.

Bc. Eva S.

lektorka českého jazyka

Vystudovala obor Česká filologie a nyní studuje obecnou lingvistiku a teorii komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V Olomouci, která se stala jejím druhým domovem, žije pět let a ve Škole Populo učí třetím rokem. Snaží se doučování vést hravou a zajímavou formou a motivovat žáky. Češtinu má ráda pro její pestrost a hravost. Baví ji pomáhat žákům a odměnou je pro ni, když vidí u svých studentů pokroky a porozumění dané látce.

Mgr. Jitka P.

lektorka českého a německého jazyka

Jitka působí ve Škole Populo od podzimu 2017, kde doučuje češtinu a němčinu. Doučování se věnuje již několik let, kdy pomáhala slabším spolužákům ve třídě. Jejím snem bylo stát se učitelkou, což se jí nakonec po mnoha peripetiích splnilo. Největší odměnou za odvedenou „práci“ je pro ni především žákův úspěch, také úsměv a rozzářené oči, které značí, že učivo chápe a rozumí mu. Cílem jejího doučování není jen snaha žáka něco naučit, ale také se od něj něčemu přiučit.

Mgr. Karolína K.

Deutschlehrerin

Karolína ist in die Filiale in Olomouc vor ein paar Monaten gekommen und sich hat den Unterricht sofort geliebt. Ihr Hauptfach ist Deutsch, daneben unterrichtet sie aber auch Tschechisch als Fremdsprache. In die Tschechische Republik ist sie nach drei Jahren Studiums in Innsbruck zurückgekommen, wo sie Germanistik an einer örtlichen Universität studiert hat.

Klára H.

lektorka českého jazyka

Klárka je v Populu lektorkou českého jazyka. Studuje Pedagogickou fakultu a jejím snem je být učitelkou na střední škole. Do svých hodin dává maximum a snaží se zapojovat a aplikovat nejen učebnice, ale také didaktické pomůcky, hry a aplikace. Chce ukázat, že čeština umí být krásná a zábavná. Miluje literaturu a knihy, především severské a americké krimi. Učení je její vášni a předávat své znalosti ji naplňuje.

Tomáš C.

lektor českého jazyka

Tomáše do Olomouce přivedla touha učit. Nejdříve ho zavedla na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého, kde studuje obor Anglický jazyk a matematika se zaměřením na vzdělávání, později samozřejmě i do Popula, kde žákům předává své znalosti českého a anglického jazyka a matematiky. Ve volném čase se zabývá mimo jiné vlastní tvorbou literatury žánru fantasy a stolním a deskovým hrám, i když žádný z jeho výtvorů zatím není připravený k publikaci.

Mgr. Zuzana A.

lektorka českého jazyka, dějepisu a společenských věd

Zuzka je lektorkou češtiny, dějepisu a společenských věd. V Populu učí od září 2018. Jejím cílem je ukázat studentům krásu literatury a historie, což vůbec nejsou nudné předměty, záleží pouze na učiteli. Velkou část jejího života tvoří knihy – pokud ji nenajdete s nosem zabořeným do knížky jakéhokoli žánru, dělá zrovna společnost svému příteli-knihovníkovi nebo mamince-knihovnici. Dalšími oblastmi jejího zájmu jsou balet, kočky a dění ve světových monarchiích, ne nutně v tomto pořadí.

Mgr. Markéta K.

lektorka českého jazyka a společenských věd

Markéta vystudovala češtinu a základy společenských věd na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Poté působila deset let na gymnáziu jako pedagog. V současnosti studuje psychologii na vysoké škole, jelikož je přesvědčena, že díky ní se může stát lepším učitelem a lektorem. A tak může lépe poznat svého studenta a přizpůsobit doučování jeho potřebám. Nejraději připravuje žáky na přijímací a maturitní zkoušky z českého jazyka.

Mgr. Karolína K.

Giáo viên dạy tiếng đức

Karolína đến trường ở thành phố Olomouc vài tháng trước và ngay lập tức yêu thích công việc giảng dạy. Lĩnh vực chính của cô là tiếng Đức, nhưng cô cũng dạy tiếng Séc cho người nước ngoài. Cô trở về Cộng hòa Séc sau ba năm học tại Innsbruck, Áo, nơi cô học tiếng Đức tại một trường đại học địa phương.

Bc. Barbora C.

lektorka českého a anglického jazyka

Barbora je studentkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, konkrétně teologické fakulty, oboru navazující filosofie. Jako správný filosof (milovník moudrosti) se snaží tuto moudrost předávat ostatním a pomáhat jim tak v jejich rozvoji. Nechybí jí ani schopnost vcítění se do potřeb ostatních. Lektor zkrátka musí zaujmout a umět "správně vyučovat", což je někdy opravdové umění. Stejně důležitá je i komunikace mezi lektorem a studentem.

BA Jana M.

lektorka českého a anglického jazyka, dějepisu a dějin umění

Jana se soustředí na doučování k přijímacím a maturitním zkouškám a podporuje studenty při přípravě na reparát. Své jazykové schopnosti zdokonalovala v Anglii, kde také vystudovala vysokou školu v oboru grafika a ilustrace. Poznala tam úžasné učitele – díky nim měla možnost vystavit svá díla v londýnských galeriích. Po 8 letech života v zahraničí se vrátila domů a uvědomila si, jak důležité je narazit na motivující učitele.

PaedDr. Pavla B.

lektorka českého jazyka

Pavla vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obory český jazyk a literatura, hudební výchova a historie a zakončila studium rigorózní zkouškou – PaedDr. Dále studovala na Karlově univerzitě v Praze psychologii. Z rodinných důvodů se vrátila do Brna. Učila na základních školách i na středních školách, kde pokračuje doposud. Připravuje žáky ke studiu na střední školy, na přijímací zkoušky a na maturitní zkoušky.

Mgr. Alena N.

lektorka českého jazyka, matematiky a fyziky

Alena pracuje v Populu od září 2017 a připravuje žáky především na Cermat testy. Individuálnímu doučování se profesně věnuje více než 11 let, tedy již od dokončení svých studií Demografie na PřF UK. Později si udělala kurz Montessori pedagogiky a v současnosti dokončuje pedagogické minimum pro učitelství 2. stupně. Dlouhodobě spolupracovala mj. i se společností Scio.

Mgr. Karolína Ka.

lecturer of the German language

Karolína joined the Olomouc branch of Škola Populo a couple of months ago and immediately fell in love with tutoring. Her main field of interest is the German language; however, she also provides tutoring of the Czech language for foreigners. She returned to the Czech Republic after three years of studying in Innsbruck, Austria. She majored in German studies at a local university.

Pavel M.

lektor matematiky

Lektor Pavel pochází z Valašska v Beskydech, ale momentálně studuje aplikovanou matematiku v Brně. Dnes a denně se ve škole dozvídá, kde všude můžeme matematiku najít – a přesně to se mu na studiu líbí. Proto chápe, jak je významná motivace – a právě tu chce předávat svým studentům. Třeba se mu to povede i u tebe, přesvědčit se můžeš sám. :)

Ing. Lenka K.

lektorka anglického jazyka, matematiky a deskriptivní geometrie

Lenka začala být součástí týmu Školy Populo v prosinci 2017 jako lektorka angličtiny a matematiky. Má ráda anglický jazyk, jelikož miluje cestování a poznávání lidí a jejich kultur. Matematiku považuje také za celosvětový jazyk, který nepotřebuje překlad. Vystudovala Technickou univerzitu, pracovala na více pozicích v průmyslové sféře, ale stále jí to víc táhlo k humanitním oborům. Po změně bydliště se Brno stalo jejím domovem se vším, co k tomu patří.

Bc. Natálie K.

lektorka českého, anglického a německého jazyka

Naty se k týmu lektorů přidala na začátku roku 2017 a ve Škole Populo se jí moc líbí. Studuje kombinaci oborů Německý jazyk a Italský jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. A přestože studiem tráví hodně volného času, stejně se snaží do svého rozvrhu napěchovat co nejvíce doučování. Nejraději vyučuje český jazyk, a to gramatiku, literaturu i sloh, a anglický jazyk, který má certifikovaný na úrovni C1. Nebrání se ale ani výuce základů společenských věd nebo dějepisu.

Ivo K.

lektor anglického jazyka

Ivo je absolvent Hudební konzervatoře v Brně, ze které zběhl na hereckou katedru Janáčkovy akademie a po absolutoriu hrál v několika divadlech v Čechách i na Moravě. Od roku 1981 žije střídavě v Kalifornii, Arizoně a v Brně, kam se vrátil z rodinných důvodů. Nějakou dobu působil jako ředitel brněnského studia Českého rozhlasu a zastával pozici šéfa jedné anglické firmy. Výuka angličtiny ho baví a naplňuje. Líbí se mu pestrost žáků, flexibilní vyučování a rád se seznamuje s novými lidmi.

Pavla K.

lektorka českého, ruského a anglického jazyka

Vystudovala gymnázium v Kroměříži a nyní je studentkou Firemní ruštiny na Masarykově univerzitě. V Populu pracuje od září 2018 a práce se studenty ji baví a naplňuje. Doučuje jazyky, a to ruštinu, angličtinu a češtinu, ze kterých maturovala a kterým se věnuje na vysoké škole. Učení bere především jako možnost posunout dál studenty i samu sebe. Se studenty ráda udržuje přátelský a pohodový vztah a látku se snaží předávat zábavnou formou pro obě strany.

Andrej D.

lektor anglického jazyka

Toto je Andrej. Ako každý sa stále a rád učí nové veci a zisťuje, že niekedy nevie ani to, čo si myslel, že vie. Niečo by sa však predsa len našlo. Napríklad také divadlo, ktoré hrá každoročne od svojich desiatich rokov, pretože niet preňho väčšej radosti, ako vyčariť iným úsmev na tvári. Herectvo sa ale v Škole Populo neučí, tak si musel nájsť iný koníček, a tým sa stala angličtina, s ktorou prichádzal intenzívne do kontaktu už ako malé dieťa.

Julie A.

lektorka českého jazyka a matematiky

Julie si naši brněnskou pobočku tak oblíbila, že zde se svými studenty tráví každé odpoledne. I když se nakonec rozhodla pro účetnictví, původně studovala český jazyk a matematiku na Masarykově univerzitě a právě tyto předměty u nás doučuje. Kromě samotného doučování školní látky se věnuje především pečlivé přípravě na přijímací nebo maturitní zkoušky.

Věrka H.

lektorka matematiky

Ve Škole Populo učí již druhým rokem a tráví zde mnoho hodin svého času. Studuje obor Matematika a její aplikace. Nabízí zábavnou formu učení pomocí hry za účelem rozšiřování obzorů, pochopení souvislostí a povzbuzení logického myšlení v oboru matematiky. Podporuje radost z nabytých vědomostí a schopností a také přirozeného postupu do vyšší úrovně vědění. Podněcuje eliminaci stresu a nervozity před zkoušením nebo důležitou písemnou prací.

Jan G.

lektor účetnictví, ekonomiky a matematiky

Jsem studentem 2. ročníku Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor účetnictví a daně. Ve Škole Populo doučuji účetnictví, ekonomiku a matematiku. Snažím se vzdělávat i mimo školu, proto rád pomáhám s doučováním a chodím na praxe do různých firem. Mám pracovní zkušenosti na finančních odděleních ve společnostech jako Hyundai Dymos, ČSOB a Work Service. Znalosti získané na těchto stážích využívám při doučování a zkouškách na VŠ.

Ing. Václav F., Ph.D.

lektor fyziky, chemie, technického kreslení, elektrotechniky a informatiky

Nikdy jsem nechtěl být učitelem. Ale to se mi vůbec nepodařilo dodržet. Jako externí učitel technických a přírodovědných předmětů vlastně neustále fušuji pravým pedagogům do řemesla. Jinak se převážně zabývám aplikovaným výzkumem v oblastech fyzikální chemie a elektroniky. Proč jsem si zvolil právě Školu Populo? Protože chci být studentům starším rádcem a nikoli drábem, zoufale udržujícím kázeň ve třídě plné lidí. Lidí, které nezajímá to, co jim říkám a co jim v laboratoři předvádím.

Otestujte si svoje znalosti češtiny

Pripravili sme pre Vás skúšobný test, kde si môžete otestovať svoje znalosti českého jazyka. Pri každej otázke si môžete vybrať vždy jednu z ponúkaných odpovedí - stačí len klikať myšou, nemusíte nič vypisovať. Po úspešnom absolvovaní testu Vám zašleme výsledky a následne sa s Vami spojíme.

Chci vyzkoušet test

Nezávazný kontaktní formulář

Na základě vyplněného kontaktního formuláře Vás budeme kontaktovat, zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme Vám služby Školy Populo. V případě, že se s námi chcete spojit jako první, můžete nám zavolat na tel. 730 701 601.

  Beroun - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Brno - Škola Populo

  Masarykova 506/37, 602 00 Brno-střed
  (+420) 730 701 601 / brno@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Česká Lípa - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  České Budějovice - Škola Populo

  Žižkova třída 12, 370 01 České Budějovice
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Chomutov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Chrudim - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Děčín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Frýdek-Místek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hodonín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hradec Králové - Škola Populo

  Nerudova 866/27, 500 02 Hradec Králové
  (+420) 730 701 601 / hradeckralove@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Jablonec nad Nisou - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jihlava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jindřichův Hradec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karlovy Vary - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karviná - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kladno - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Klatovy - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kolín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kroměříž - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Liberec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Mladá Boleslav - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Most - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Olomouc - Škola Populo

  Horní náměstí 407/27, 779 00 Olomouc
  (+420) 730 701 601 / olomouc@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Opava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Ostrava - Škola Populo

  Přívozská 892/18, 702 00 Ostrava
  (+420) 730 701 601 / ostrava@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO-NE: zavřeno

  Pardubice - Škola Populo

  Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice I
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Písek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Plzeň - Škola Populo

  Riegrova 5, 301 00 Plzeň
  (+420) 730 701 601 / plzen@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE : zavřeno

  Praha - Škola Populo

  Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
  (+420) 730 701 601 / praha@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO – PÁ: 8:00 – 20:00
  SO – NE: zavřeno

  Přerov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Prostějov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Šumperk - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Teplice - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Třebíč - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Uherské Hradiště - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Ústí nad Labem - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Vsetín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Vyškov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Zlín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Znojmo - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  +420 730 701 601