MATURITA

Maturitě se s trochou nadsázky někdy říká „zkouška z dospělosti”. Je to totiž první velká zkouška, kterou musí každý středoškolák absolvovat, aby školu úspěšně dokončil a zároveň se mohl ucházet o studium na vysoké škole. Navíc, pokud se na nějakou univerzitu dostane, je maturita jen přípravou na podobný typ zkoušek.
Maturitní zkouška není pro většinu žáků snadná záležitost. Prvním problémem je její vyšší náročnost, protože je nutno zvládnout naučit se v krátkém čase velký objem látky. Druhý problém je nutnost vyšší míry samostatnosti při studiu a také schopnost umět věci interpretovat svými slovy, což se projeví zejména na ústní zkoušce před komisí.

JAKOU PODOBU MÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA?

Úspěšné složené maturitní zkoušky je v současnosti podstatně obtížnější, než tomu bývalo dříve. Každá střední škola si totiž mohla zadání sestavit podle svého uvážení, a mohla také hodnotit studenty podle vlastních kritérií. Dnes je její větší část naopak standardizována, a je zadávána a vyhodnocována společností CERMAT.

Dnešní podoba maturitní zkoušky se proto skládá ze dvou částí – společné a profilové.

Zkouška z českého jazyka a literatury se skládá se ze tří částí.

První je didaktický test (tedy CERMAT test), který zkouší znalost pravopisu a schopnost analyzovat text (lingvisticky i literárně).

Stejný den se píše i písemná práce (ta je opět zadaná MŠMT), kde má žák 25 minut na výběr tématu a 90 minut na jeho vypracování. Text musí obsahovat minimálně 250 slov a v rámci něj je hodnocen i pravopis.

Třetí částí je ústní zkouška, jež je de facto rozhovorem o literatuře, kterou student přečetl. Seznam konkrétních literárních děl, ze kterých si student může vybírat, si škola sestaví sama, musí však vycházet ze seznamu okruhů vytvořených MŠMT: česká a světová literatura před 18. stoletím, česká a světová literatura 19. století a česká a světová literatura 20. století.

 

Maturita z matematiky sice bude za pár let povinná pro všechny, v současnosti však zůstává jako volitelná v rámci společné části.

Součástí zkoušky je také didaktický písemný test, který obsahuje základní učivo středoškolské matematiky, např. číselné obory, algebraické výrazy, rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti, finanční matematika, planimetrie, stereometrie, analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnosti a statistiky.

Stejně jako všechny CERMAT testy obsahuje i tento většinu otázek s jednou správnou odpovědí a několik otázek otevřených.

 

Pokud žák z jakéhokoliv důvodu nechce maturovat z matematiky, může si vybrat z nabídky cizích jazyků. V současnosti je k dispozici celkem pět jazyků, z nichž je jednoznačně nejčastější angličtina, a dále němčina, francouzština, španělština a ruština. A cítí-li se student dostatečně jistý i v dalším jazyce, může si zvolit zkoušku z druhého cizího jazyka. Takové případy jsou nejčastější na jazykových gymnáziích a v bilingvních rodinách. Jedinou podmínkou je, aby byl zvolený jazyk na dané škole vyučován.

Zkouška má tři fáze. První je písemný test, tedy CERMAT test, který prověří schopnost porozumět psané i mluvené podobě jazyka. Druhou je ústní zkouška, kdy bude muset žák prezentovat aktivní schopnost jazyk prakticky používat. Třetí je písemná práce v rámci níž musí žák vypracovat dva texty v daném jazyce.

 

1. SPOLEČNÁ ČÁST

Tuto část zadává MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) společnost CERMAT, která sestavuje didaktické testy. Tato část je pro všechny školy identická a pro všechny studenty povinná.

Studenty čeká test z českého jazyka a literatury, který musí absolvovat všichni povinně. Volit mohou mezi zkouškou z matematiky nebo z jednoho z cizích jazyků, nejčastěji angličtiny, ale klidně i jiných (v nabídce je němčina, francouzština, španělština a ruština).

2. PROFILOVÁ ČÁST

Výběr předmětů pro profilovou zkoušku je plně v kompetenci střední školy a jejího ředitele (s dodržením požadavků RVP). Pro mnohé specializované školy (přírodovědné, technické, ekonomické, zemědělské aj.) je tato část maturitní zkoušky velmi důležitá a žáci se na ni budou muset připravit stejně pečlivě jako na předměty z části společné.

Z přírodních věd si žáci nejčastěji volí zkoušky z fyziky, chemie či biologie, z věd společenských to je dějepis, zeměpis, základy společenských věd či ekonomie.

V rámci profilové části je umožněno konat až pět zkoušek. Povinné jsou však jen dvě (u některých škol tři) a je zde možnost dvou „nepovinných” zkoušek. Tyto zkoušky již nemají standardizovanou formu CERMAT testů, ale jsou vypracovávány školou samotnou. Většina z nich bude mít podobu zkoušky písemné, ústní nebo podobu maturitní práce. V technických oblastech se může jednat i o zkoušky praktické. Zkoušky mohou samozřejmě kombinovat jednotlivé formy (nejčastěji písemná a ústní nebo praktická a ústní).

3. MATURITA V ZÁŘÍ

Ti, kterým se nepodařilo absolvovat maturity na jaře, mají druhou šanci ještě na začátku září. To se týká jednak studentů, kterým se zkoušky nepodařilo absolvovat, ale i studentů, kteří si požádali o odklad.

Na maturitu budou mít v září identické podmínky jako na jaře. Zkoušky budou probíhat tedy po dobu tří týdnů a čeká na ně jak společná, tak profilová část.

Student má na přípravu na maturitní zkoušky celé letní prázdniny. To je sice dostatek času, nicméně většině dětí se do učení v krásných letních dnech chtít nebude. Pokud chcete mít jistotu, že zrovna vaše dítě nezačne prokrastinovat a zanedbávat prázdninovou přípravu, přihlaste jej k nám na doučování a my mu připravíme doučování v takové podobě, aby si mohlo letních dnů alespoň trochu užít.

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

9 + 14 =

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

OSTRAVA