Junior

Každé dítě v předškolním věku musí před zápisem do první třídy absolvovat povinnou předškolní výuku. Vědomosti a dovednosti, které si v rámci ní osvojí, mu pomohou nejen u zápisu do první třídy, ale usnadní mu také cestu ke kvalitnímu vzdělávání v budoucnu. Předškolní výuka však nespočívá jen v tom, že se dítě naučí podepsat a napočítat do desíti, je to i o měkkých dovednostech, o nápravě špatných návyků a sociální přípravě dítěte.

Populo Junior pro Vás proto připravilo program Předškolní přípravka, který pokryje nejen základní penzum vědomostí k zápisu, ale přidá i mnoho navíc. Naše metoda je v první řadě individuální a Vašemu dítěti se bude věnovat vždy jen jeden lektor. Metoda výuky je vedena zábavnou formou a je zaměřena přesně na to, co Vašemu dítěti nejde. Program předškolní přípravky může být navíc využit i pro žáky, kteří již do první třídy chodí a potřebují pomoc.

Co získá dítě v předškolní přípravce?

 • bude připraveno k zápisu do první třídy a samozřejmě i do školy
 • individuální přístup a výuku přímo na míru
 • dobré studijní návyky
 • radost z učení a chuť se učit
 • praktické dovednosti
 • psychickou odolnost

Pro koho je přípravka určena?

 • Do Předškolní přípravky můžete přihlásit děti mezi 5 – 6 rokem věku. Tedy děti, které se aktivně připravují nebo se teprve budou připravovat na zápis do první třídy.
 • Přihlásit se do ní mohou však i děti starší (tedy od 7 let), které buď mají odklad, nebo chodí již do první (nebo vyšší) třídy a základní látka jim stále činí potíže.
 • Připravili jsme pro Vás několik programů (Příprava na zápis, Škola hrou, Náprava deficitů, Angličtina pro nejmenší), které můžete navzájem kombinovat.

Příprava na zápis

V tomto kurzu budou s dítětem individuálně nacvičeny základní dovednosti a znalosti, které jsou nutné k absolvování zápisu do první třídy. Výuka probíhá vždy zábavnou a hravou formou tak, aby se dítě učilo co nejraději.

 • psaní tiskacím písmem a umět se podepsat tiskacím
 • počítání do desíti
 • nácvik básniček a písniček
 • umět rozeznat tvary a barvy
 • oblékání a obouvání
 • orientace v prostoru (např. rozeznat pravou a levou stranu)
 • ochota být chvíli bez rodičů samo

Škola hrou

Škola hrou je program, jež dobře poslouží dětem, které již absolvovaly úspěšně zápis – ač to nemusí být nutnou podmínkou! Ve Škole hrou se dítě učí návykům a běžné rutině, která jej může v první třídě zaskočit.

 • testování školní zralosti
 • základní návyky soustředění a režimu
 • sezení v lavici
 • psaní úkolů a snaha opakovat si doma
 • umět se přihlásit
 • umět se orientovat v čase (kdy začíná a končí hodina)

Náprava deficitů

U dítěte se již v předškolním věku mohou objevit špatné návyky a často i zlozvyky, které mu budou komplikovat budoucí studium a v budoucnu i život. V rámci nápravy deficitů Vám dítě individuálně otestujeme, zdali je pro školu zralé a jsme schopni i zajistit nápravu jeho kognitivních funkcí. Tento program je vhodný i pro děti, které již do školy chodí a mají potíže.

 • náprava kognitivních funkcí
 • úprava špatného soustředění a hyperaktivity
 • nácvik správného čtení a psaní
 • náprava jemné motoriky (držení tužky, uvolnění ruky)
 • náprava rozlišovacích schopností
 • ujasnit dítěti smysl toho, proč se má učit
 • vytvořit si dobrý vztah ke studiu a učení

Angličtina pro nejmenší

Člověk se v dětském věku učí cizím jazykům nejsnáze, a proto je dobré tento talent podchytit co nejdříve. Výuka probíhá formou her a jednoduchých cvičení. Základem je pro nás individuální přístup. Angličtina je ideálním jazykem pro začátek, v případě zájmu však lze zajistit i výuku jiného jazyka.

 • individuální přístup
 • výuka hravou formou a prostřednictvím her
 • jednoduchá konverzace
 • slovíčka a jejich opakování
 • elementární základy gramatiky

Příběh maminky – angličtina pro nejmenší

Maminka

Vždy mi připadalo, že má moje dcera Maruška talent na jazyky. Sama se naučila číst v češtině a napadlo mě tedy zkusit jí dát šanci naučit se ještě v raném věku základy angličtiny, aby měla v první třídě náskok.

Příběh Lukáše – angličtina pro nejmenší

Rodiče Lukáška

S šestiletým Lukáškem jsme se chystali na delší zahraniční pobyt a chtěli jsme, aby se syn naučil alespoň nějaké základy angličtiny. K výuce se proto přistoupilo tak, aby si z ní odnesl co nejvíc.

Příběh Marka – náprava deficitů

Rodiče Marka

Marek měl problém se soustředit, protože vnímal jinak posloupnost a následnost a potřeboval upravit deficity kongnitivních funkcí. Na školu byl přijat a vaše hodiny mu usnadnily jeho start do první třídy.

Příběh maminky – náprava deficitů

Maminka Matyáška

Náš syn Matyáš měl jít k zápisu a patřil k dětem, kterým se říká “zlobivé”. Protože jsem nebyla spokojena s přístupem, se kterým jsem se setkala v pedagogicko-psychologických poradnách, hledala jsem metodu, která by byla individuální a lidštější.

Příběh maminky – škola hrou

Maminka Elišky

Milá paní lektorka u dcerky odbourala všechny fóbie a vychytala všechny možné mouchy a po pár týdnech byly nervy a stresy pryč. Navíc u ní Předškolní přípravka probudila chuť k učení a školy se už nebojíme!

Příběh Markétky – škola hrou

Rodič

Pro Markétku tedy zvolili kombinaci výuky pomocí her, které jí pomohly nalézt další motivaci. Udělali revizi čtení a psaní a díky individuálnímu přístupu a intenzivní výuce se jim podařilo upravit všechny nedostatky a špatné návyky.

Kdo u nás učí?

PaedDr. Yveta H.

lektorka českého jazyka

Celý můj profesní život mi naplňovala práce s dětmi s mozkovými dysfunkcemi různě vyjádřenými. Škála tohoto vyjádření je široká a každé dítě s těmito drobnými odchylkami je něčím mimořádně zajímavé. Detailně rozklíčovat tuto škálu, poznat individuální mimořádnost každého dítěte a následně mu správně pomoci, byla velká výzva.

Ilona P.

lektorka českého jazyka, matematiky, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, ZSV a ekonomie

Ilča vystudovala UMPRUM a 36 let se věnovala tanci. Součástí týmu Školy Populo se stala v květnu 2017. Kromě toho, že navrhuje interiérový design, se zajímá o architekturu, světovou ekonomiku, právo a psychologii. Ale nejvíce ji naplňuje práce s dětmi. V roce 2017 vypracovala studii pro vládu ČR na téma NRP, výživné, soudnictví a školství. Studie zaujala, což je dobré posunutí u nás v republice ohledně těchto témat, která snad zajímají každého z nás.

Mgr. Karolína K.

lektorka německého jazyka

Karolína přišla do Olomoucké pobočky před pár měsíci a výuku si ihned zamilovala. Jejím hlavním oborem je německý jazyk, vedle kterého ale vyučuje i češtinu pro cizince. Do České republiky se vrátila po třech letech studia v rakouském Innsbrucku, kde studovala germanistiku na místní univerzitě. Jako hlavní cíl svých hodin vidí nejen výuku jazyka jako takového, ale především zprostředkování celkového obrazu a kontextu společnosti, zvyků a tradic země, ve které se jazyk používá.

Bc. Jessica D.

lektorka německého jazyka

Jessica vyučuje německý a anglický jazyk. V Německu se i narodila, takže německý jazyk ovládá na úrovni rodilého mluvčího. Mohla by doučovat i polský jazyk, vzhledem ke své národnosti. Momentálně dokončuje magisterské studium na UP v Olomouci, a to obor Německý a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Ve svých hodinách klade důraz na rozvíjení komunikačních kompetencí zábavnou formou.

Mgr. Jiřina M.

lektorka matematiky

Jiřina věnovala celý svůj dosavadní život pedagogické činnosti jako středoškolská učitelka matematiky a jako výchovná poradkyně. Již druhým rokem nabízí své dlouholeté zkušenosti ze školského prostředí i osobního života Vám, klientům Školy Populo.

Eliška Š.

lektorka českého jazyka

Eliška studuje český jazyk a filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a ve Škole Populo doučuje český jazyk. Jejím cílem je ukázat žákům, že čeština není jen nutné školní zlo, ale umí být i zábavná. Na práci se jí líbí hlavně individuální přístup, díky němuž může s žáky nacházet metody učení, které vyhovují jejich konkrétním potřebám. Zkušenosti s prací s dětmi získala i díky mnohaleté práci animátorky aktivit pro děti a mládež na školních výletech, táborech apod.

Klára H.

lektorka českého jazyka

Klárka je v Populu lektorkou českého jazyka. Studuje Pedagogickou fakultu a jejím snem je být učitelkou na střední škole. Do svých hodin dává maximum a snaží se zapojovat a aplikovat nejen učebnice, ale také didaktické pomůcky, hry a aplikace. Chce ukázat, že čeština umí být krásná a zábavná. Miluje literaturu a knihy, především severské a americké krimi. Učení je její vášni a předávat své znalosti ji naplňuje.

Mgr. Zuzana A.

lektorka českého jazyka, dějepisu a společenských věd

Zuzka je lektorkou češtiny, dějepisu a společenských věd. V Populu učí od září 2018. Jejím cílem je ukázat studentům krásu literatury a historie, což vůbec nejsou nudné předměty, záleží pouze na učiteli. Velkou část jejího života tvoří knihy – pokud ji nenajdete s nosem zabořeným do knížky jakéhokoli žánru, dělá zrovna společnost svému příteli-knihovníkovi nebo mamince-knihovnici. Dalšími oblastmi jejího zájmu jsou balet, kočky a dění ve světových monarchiích, ne nutně v tomto pořadí.

PaedDr. Pavla B.

lektorka českého jazyka

Pavla vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obory český jazyk a literatura, hudební výchova a historie a zakončila studium rigorózní zkouškou – PaedDr. Dále studovala na Karlově univerzitě v Praze psychologii. Z rodinných důvodů se vrátila do Brna. Učila na základních školách i na středních školách, kde pokračuje doposud. Připravuje žáky ke studiu na střední školy, na přijímací zkoušky a na maturitní zkoušky.

Nezávazný kontaktní formulář

Na základě vyplněného kontaktního formuláře Vás budeme kontaktovat, zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme Vám služby Školy Populo. V případě, že se s námi chcete spojit jako první, můžete nám zavolat na tel. 730 701 601.

  Beroun - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Brno - Škola Populo

  Masarykova 506/37, 602 00 Brno-střed
  (+420) 730 701 601 / brno@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Česká Lípa - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  České Budějovice - Škola Populo

  Žižkova třída 12, 370 01 České Budějovice
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Chomutov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Chrudim - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Děčín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Frýdek-Místek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hodonín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hradec Králové - Škola Populo

  Nerudova 866/27, 500 02 Hradec Králové
  (+420) 730 701 601 / hradeckralove@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Jablonec nad Nisou - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jihlava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jindřichův Hradec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karlovy Vary - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karviná - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kladno - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Klatovy - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kolín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kroměříž - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Liberec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Mladá Boleslav - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Most - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Olomouc - Škola Populo

  Horní náměstí 407/27, 779 00 Olomouc
  (+420) 730 701 601 / olomouc@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Opava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Ostrava - Škola Populo

  Přívozská 892/18, 702 00 Ostrava
  (+420) 730 701 601 / ostrava@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO-NE: zavřeno

  Pardubice - Škola Populo

  Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice I
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Písek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Plzeň - Škola Populo

  Riegrova 5, 301 00 Plzeň
  (+420) 730 701 601 / plzen@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE : zavřeno

  Praha - Škola Populo

  Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
  (+420) 730 701 601 / praha@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO – PÁ: 8:00 – 20:00
  SO – NE: zavřeno

  Přerov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Prostějov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Šumperk - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Teplice - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Třebíč - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Uherské Hradiště - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Ústí nad Labem - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Vsetín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Vyškov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Zlín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Znojmo - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  +420 730 701 601