INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ PŘÍRODOPISU A BIOLOGIE

Vědomosti o rostlinách, zvířatech, minerálech a člověku, či jednoduše řečeno o přírodě, patří k základním okruhům učiva, které provází každé dítě už od první třídy v rámci předmětů jako prvouka a přírodověda. Systematicky se tato látka poté probírá až na druhém stupni v přírodopisu a následně na střední škole v biologii. Zde dítě dostane detailní přehled o všech typech živočichů, včetně přírody neživé v rámci základů geologie a paleontologie. Učivo obou předmětů však bývá paradoxně často více teoretické, než praktické, tedy vyžaduje od žáka dobrou paměť a velkou míru představivosti, aby si dokázal člověku často neznámé organismy a jejich anatomii názorně představit. Znalosti z přírodovědy budou potřebovat ti, co se hlásí na střední zdravotnické školy. A ti, co chtějí studovat předmět s přírodovědným zaměřením i na škole vysoké (jako např. školy zemědělské a zejména medicínu), si musí osvojit základní znalosti z anatomie, histologie, mikrobiologie, genetiky či biochemie, a samozřejmě i chemie.

NA JAKÉ TYPY ZKOUŠEK VÁS PŘIPRAVÍME?

systematické doučování po celý školní rok

prázdninové kondiční opakování

písemné práce a závěrečné zkoušky

přijímací zkoušky na SŠ

maturity

reparáty, opravné zkoušky

CO MŮŽEME NABÍDNOUT?

doučování látky od první třídy ZŠ až po maturitu, které přizpůsobíme individuálním potřebám každého žáka

doučování metodou jeden lektor na jednoho žáka

přizpůsobíme vám výuku podle vašich požadavků přímo na míru

pro malé děti může výuka probíhat hravou formou

procvičování modelových testů k přijímacím zkouškám a maturitám

nemusíte utrácet za drahé učebnice, lektoři mají pro vaše dítě vlastní výukové materiály

informační SMS – den před konáním příslušné hodiny zasíláme žákovi informační SMS o jejím konání, rodičům následně

 zasíláme informační SMS po příchodu dítěte na naši pobočku (o všech službách Školy Populo si můžete přečíst zde)

OTESTUJTE SI SVOJE ZNALOSTI Z PŘÍRODOPISU A BIOLOGIE

Jaké jsou Vaše vědomosti? Nechcete si je nezávazně prověřit? Připravili jsme pro Vás sadu zkušebních testů, kde si můžete zkusit otestovat své vědomosti. Tyto testy jsou stupňovány podle vědomostní úrovně žáků základních a středních škol, a podobné testování čeká u nás i na ty, kteří se k nám přihlásí na doučování.
Jak postupovat? Je to úplně jednoduché. Vyberte si jeden z testů a zadejte své jméno a příjmení, včetně e-mailu. U každé otázky si můžete vybrat vždy jednu z nabízených odpovědí – stačí jen klikat myší, nemusíte nic vypisovat. Po úspěšném absolvování testu se Vám ozveme a zašleme výsledky.

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

11 + 3 =

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

OSTRAVA