INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ DĚJEPISU

Studium historie patří k velmi oblíbeným předmětům, kterému se mnozí lidé věnují i v dospělém věku i jako koníčku. Pro úspěšné studium dějepisu je důležité mít dobrou paměť na data a jména, protože mnoho z její studijní látky se nedá logicky odvodit a dítě se ji musí naučit nazpaměť. Na druhé straně ten, kdo si zapamatuje základní dějinné osy, může tyto znalosti dobře zužitkovat při studiu dějin literatury či filozofie, které jsou součástí osnov středních škol.

Se studiem dějin lidstva proto začínají již malé děti na prvním stupni základních škol, a to v rámci předmětů jako prvouka a vlastivěda, kde se seznamují s úplnými základy českých dějin. Předmět s názvem dějepis začíná pak až na druhém stupni základních škol, děti během čtyř let systematicky a soustavně studují české i mezinárodní dějiny od pravěku až po současnost.

Studium tohoto předmětu však provází žáka i na středních školách. Nyní již však přibývá více dat, jmen, a je nutné chápat i širší kontext. Znalosti z dějepisu se následně hodí zejména těm, co se z něj rozhodnou maturovat, případně se hlásí na vysokou školu humanitního zaměření, kde budou znalosti z dějin potřebovat prakticky v rámci každého z oborů, co budou studovat.

NA JAKÉ TYPY ZKOUŠEK VÁS PŘIPRAVÍME?

systematické doučování po celý školní rok

prázdninové kondiční opakování

písemné práce a závěrečné zkoušky

přijímací zkoušky na SŠ

maturity

reparáty, opravné zkoušky

CO MŮŽEME NABÍDNOUT?

doučování látky od studia na ZŠ až po maturitu, které přizpůsobíme individuálním potřebám každého žáka přímo na míru

doučování metodou jeden lektor na jednoho žáka

pro malé děti může výuka probíhat hravou formou

procvičování modelových testů k přijímacím zkouškám a maturitám

nemusíte utrácet za drahé učebnice, lektoři mají pro vaše dítě vlastní výukové materiály

informační SMS – den před konáním příslušné hodiny zasíláme žákovi informační SMS o jejím konání, rodičům následně zasíláme

informační SMS po příchodu dítěte na naši pobočku (o všech službách Školy Populo si můžete přečíst zde)

doučování v PrazeBrněOstravě a Olomouci, ale i v dalších městech

OTESTUJTE SI SVOJE ZNALOSTI Z DĚJEPISU

Jaké jsou Vaše vědomosti? Nechcete si je nezávazně prověřit? Připravili jsme pro Vás sadu zkušebních testů, kde si můžete zkusit otestovat své vědomosti. Tyto testy jsou stupňovány podle vědomostní úrovně žáků základních a středních škol, a podobné testování čeká u nás i na ty, kteří se k nám přihlásí na doučování.
Jak postupovat? Je to úplně jednoduché. Vyberte si jeden z testů a zadejte své jméno a příjmení, včetně e-mailu. U každé otázky si můžete vybrat vždy jednu z nabízených odpovědí – stačí jen klikat myší, nemusíte nic vypisovat. Po úspěšném absolvování testu se Vám ozveme a zašleme výsledky.

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

12 + 6 =

PRAHA
BRNO
OLOMOUC
OSTRAVA