Příprava k maturitěINDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ ČEŠTINY

Znalost českého jazyka patří bez diskuze k zásadním vědomostem, které si musí osvojit každý žák základní školy. Vaše dítě bude znalost češtiny potřebovat ovšem i na střední škole, protože musí absolvovat jednak povinné přijímací zkoušky z českého jazyka, a na konci zase složit závěrečnou maturitu z češtiny, která je také povinná bez výjimky oboru. Navíc dobrá znalost pravopisu, gramatiky, tvarosloví, větné skladby či interpunkce je zásadní vstupní branou i k vysokoškolskému vzdělání, které je v současnosti na trhu práce nutností! A to, že umět psát elegantně a bez hrubek ocení jistě kdokoliv, kdo se bude ucházet o zaměstnání a bude nucen napsat oslovující e-mail, sestavit si vlastní životopis či motivační dopis. Proto je dobré studium českého jazyka nezanedbat a najít si kvalitní doučování!

NA JAKÉ TYPY ZKOUŠEK VÁS PŘIPRAVÍME?

systematické doučování po celý školní rok prázdninové kondiční opakování písemné práce a závěrečné zkoušky přijímací zkoušky na SŠ maturity (CERMAT testy) reparáty, opravné zkoušky

CO MŮŽEME NABÍDNOUT?

doučování látky od první třídy ZŠ až po maturitu

procvičování látky, která žákům činí největší potíže

doučování metodou jeden lektor na jednoho žáka

přizpůsobíme vám výuku podle vašich požadavků přímo na míru

pro malé děti může výuka probíhat hravou formou

procvičování modelových testů (obdoba SCIO a CERMAT testů) k přijímacím zkouškám a maturitám

nemusíte utrácet za drahé učebnice, naši lektoři mají pro vaše dítě vlastní výukové materiály

informační SMS – den před konáním příslušné hodiny zasíláme žákovi informační SMS o jejím konání, rodičům následně

 zasíláme informační SMS  po příchodu dítěte na naši pobočku (o všech službách Školy Populo si můžete přečíst zde)

doučování v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci, ale i v dalších městech

Škola Populo OstravaŠkolákům prvního i druhého stupně můžeme nabídnout celoroční doučování, které je zaměřeno na kondiční procvičování látky, která jim činí potíže. Menším dětem pomůžeme se čtením a psaním. Naši lektoři také dohlédnou, aby si napsali úkoly a byli připraveni na zkoušení. Se staršími žáky procvičíme na příkladech nebo diktátech pravopis a gramatiku (vyjmenovaná slova, psaní i/y, malá a velká písmena), tvarosloví (stavba slova, slovní druhy, časování a skloňování), větné skladby (větné členy, větné rozbory, souřadná a podřadná souvětí) či interpunkce (psaní čárek). Žáky, kteří se v 5., 7. a 9. třídě chystají na přijímací zkoušky na SŠ, připravíme přímo na didaktické testy z českého jazyka, které jsou pro většinu středních škol povinné. Pokud má Vaše dítě specifickou poruchu učení a to buď dyslexii (mají potíže se čtením) nebo dysgrafii (mají potíže se psaním) zajistíme mu lektora se zaměřením na speciální pedagogiku.
Doučování v PrazeŽák základní školy, který se chystá v 5., 7. nebo 9. třídě na přijímací zkoušky na nějakou ze středních škol, se musí připravit i na jednotný test z českého jazyka. Společný písemný test obsahuje krátké kousky textů (z české literatury nebo žurnalistické texty), které si musí žák pozorně přečíst a porozumět jim. To je pak klíčové pro správné vyplnění následujících otázek, které prověří jeho znalosti z mluvnice a pravopisu. Nutno dodat, že na žáka čekají otázky snazší, ale mnohdy autoři testů rádi sáhnou i po nějakém chytáku. Pro žáky, kteří se chystají na přijímačky na SŠ, proto budeme procvičovat modelové příklady, které je na tyto nelehké testy připraví. Dobrou zprávou je, že žádné drahé cvičebnice nebudete potřebovat, protože naši lektoři mají v zásobě mnoho zkušebních testů. Více informací o tom, co vám můžeme nabídnout čtěte prosím zde.
Lekce doučováníPřestup na střední školu může pro studenta často znamenat nutnost vypořádat se s vyššími nároky a dohnat chybějící vědomosti z českého jazyka. Znalosti mluvnice a pravopisu se mu budou hodit navíc i na maturitních zkouškách, protože písemný test z českého jazyka je pro všechny povinný. Pokud máte s češtinou potíže nabízíme celoroční kondiční doučování, které zajistí úplný základ pro úspěšné absolvování maturity! Středoškolské studium se orientuje více na dějiny literatury (světové i české), a také na pilování slohu, neboli písemného projevu. Obě tyto kategorie není radno zanedbat, protože jsou opět součástí povinné maturitní zkoušky! Pokud si nejste jistí i v těchto okruzích studia nebo se chystáte na nelehkou písemku či zkoušku, přijďte k nám, my Vám připravíme doučování na míru a zkoušku Vám pomůžeme hravě absolvovat.
Příprava k maturitěMaturitní zkouška z českého jazyka je součástí společné části maturity a je pro všechny identická a povinná. Její nejdůležitější částí je didaktický CERMAT test, který je pro mnohé studenty nicméně často obtížný, protože je potřeba pracovat s výchozím textem, v němž je vždy podle zadání potřeba dohledávat jednotlivé mluvnické jevy. Další součástí maturity je slohová práce, která není vyhodnocována školou, ale ministerstvem a poté profilová část z literatury, kterou vyhodnocuje již škola sama. Maturitní test z českého jazyka vyžaduje od studenta kritické myšlení a ukáže, jak naučené látce rozumí a umí ji aplikovat. T o ovšem nemusí sedět každému a na maturitní testy je lepší se připravit přímo na míru. Naši lektoři s vámi příslušné testy (ty již použité nebo modelové testy, které si vytvořili naši lektoři) budou nacvičovat a vy budete mít jistotu, že jimi projedete bez úhony.
Doučování v BrněO tom, že se dobré znalosti gramatiky českého jazyka hodí i v dospělém věku, se přesvědčí každý, kdo musí ve své práci udržovat pravidelnou písemnou komunikaci. K asi nejevidentnějším hrubkám patří psaní i/y, často ale také interpunkce – tedy správné psaní čárek ve větě. Český jazyk má poměrně složitá pravidla a v dospělosti se jim není snadné doučit jen svépomocí, protože vyžadují procvičování a dril. Dobrá znalost české mluvnice je nutná i pro ty, co si v dospělém věku dodělávají maturitu. Přijímací testy i závěrečná maturita totiž obsahují státní CERMAT test z českého jazyka, který je povinný pro všechny obory bez výjimky (tedy i technické obory). Lektoři Školy Populo mají pro Vás nachystané modelové úlohy a testy, na kterých si procvičíte situace, které Vás mohou u přijímaček i maturit čekat. Studium lze zaměřit podle Vaší volby na vysvětlováni gramatiky, cvičné diktáty, drilování obtížných mluvnických jevů (i/y, mě/mně), větné rozbory a určování větných členů, slohové práce či analýzy vzorových textů, které jsou součástí CERMAT testů. V případě zájmu a potřeby lze připojit i studium dějin literatury a základů literární teorie, které jsou také součástí testů.

KDO U NÁS UČÍ ČEŠTINU?

Zuzana H. – lektorka češtiny

Zuzka do našeho týmu nastoupila v září roku 2016 coby lektorka českého jazyka a literatury. Výuka českého jazyka je pro ni prioritou, vystudovanou má však i hudební výchovu (zpěv, hru na klavír, hudební nauku), které se i nadále věnuje v pěveckých sborech a při přípravách žáků na talentové zkoušky… Číst dál

CO O NÁS ŘEKLI STUDENTI?

Navrátilová Kamila

Chtěla bych vám strašně moc poděkovat, jak jste mě skvěle připravili na podzimní maturitu, hlavně za úžasné lektorky (slečna Kabešová a Urbanová). Díky nim jsem uspěla v didaktickych testech jak v češtině, tak i v angličtině (u obou dvou jsem měla okolo 60 %). Takže mockrát vám děkuju. ? Je neuvěřitelné, kolik se toho dá za dva měsíce stihnout! Děkuju!

OTESTUJTE SI SVOJE ZNALOSTI Z ČEŠTINY

Jaké jsou Vaše vědomosti? Nechcete si je nezávazně prověřit? Připravili jsme pro Vás sadu zkušebních testů, kde si můžete zkusit otestovat své vědomosti. Tyto testy jsou stupňovány podle vědomostní úrovně žáků základních a středních škol, a podobné testování čeká u nás i na ty, kteří se k nám přihlásí na doučování. Jak postupovat? Je to úplně jednoduché. Vyberte si jeden z testů a zadejte své jméno a příjmení, včetně e-mailu. U každé otázky si můžete vybrat vždy jednu z nabízených odpovědí – stačí jen klikat myší, nemusíte nic vypisovat. Po úspěšném absolvování testu se Vám ozveme a zašleme výsledky.
NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

10 + 1 =

PRAHA
BRNO
OLOMOUC
OSTRAVA