Vlastivěda

Doučování vlastivědy na základní škole

Cílem předmětu je poskytnout žákům základní znalosti o současnosti a historii naší vlasti a Evropy. Souvisí jak s osobnostním, tak sociálním růstem žáků, přispívá k formování mezilidských vztahů ve škole i mimo ni. Vlastivěda napomáhá k pochopení odlišnosti kultur, jazyků, názorů a řešení problémů. Učí žáky kriticky přemýšlet nad různými tématy a tím si vytvořit vlastní osobitý názor. Pokud se jeví zvládnutí předmětu jako komplikované, je vhodné podchytit problém již v zárodku, s čímž Vám rádi pomohou naši zkušení lektoři. Dítě si tak bude jistější nejen ve škole, ale i mimo ni.

 

Co můžeme nabídnout

  • výuku vlastivědy pro žáky základních škol hravou formou
  • osvojení si kritického myšlení o svém okolí
  • procvičování problematických částí učiva
  • výuku vedenou zkušenými lektory
  • zázemí klidných učeben v centru Prahy, Brna a Olomouce
do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz