Chemie

Doučování chemie na základní škole

Chemie na základní škole si klade za cíl poodhalit žákům tajemství prvků, sloučenin a chemických reakcí přístupnou formou odpovídající jejich věku. Protože se již pohybujeme ve světě s miniaturními rozměry, je nutná vyšší míra abstrakce, s čímž mohou mít někteří žáci problém. V takovém případě je vhodné reagovat co nejdříve, aby se malý problém na počátku nestal velkým kamenem úrazu v pozdější době.

 

Přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy

Chemie se pravidelně objevuje v přijímacích zkouškách na střední školy technického a zdravotního zaměření. Aby přijímací zkoušky dopadly dle očekávání, je nutná pečlivá příprava, která odstraní všechny případné mezery ve vědomostech. S lektory Školy Populo se k přijímacím zkouškám z chemie připravíte snáze a u zkoušek samotných získáte potřebný klid, a tím i výhodu oproti ostatním uchazečům.

 

Doučování chemie na střední škole a příprava k maturitě

Středoškolské studium chemie významně prohlubuje prvotní znalosti nabyté na základní škole. Studenti se poprvé dozvídají o složitějších chemických reakcích, učí se vyčíslovat stechiometrické koeficienty, určují molární hmotnost a postupně procházejí všechny prvky z periodické tabulky prvků. Středoškolská chemie je více založena na rovnicích, což mnoho studentů považuje za problém. K odstranění často stačí málo. Několik hodin doučování s kvalitním lektorem, který dokáže odhalit příčinu obtíží a tu následně odstranit, pomůže předejít pozdějším větším problémům, případně rovnou zhoršené známce na vysvědčení.

 

Příprava na vysokou školu

Zájemci o vysokoškolské studium chemie se neobejdou bez pečlivé přípravy před samotnými přijímacími zkouškami i po jejich úspěšném zvládnutí. Od začínajících studentů je zpravidla vyžadována větší znalost oboru, než je jeho rozsah na střední škole. Student je v takovém případě odkázán na samostudium, nebo se může obrátit na zkušené lektory Školy Populo, kteří pomohou s upevněním a rozšířením dosavadních znalostí. Přestup na vysokou školu se tak stane výrazně snadnějším.

 

Co můžeme nabídnout

  • výuku veškerého učiva chemie na základní a střední škole
  • cílené opakování dle individuálního plánu každého žáka
  • opakování s cílem naučit principy, ne jen naučit se zpaměti nesouvislá fakta
  • výuku se zkušenými lektory, kteří rozumí předmětu i potřebám žáka
  • klidné a podněcující prostředí pro výuku
  • doučování k přijímacím zkouškám na střední školu
  • doučování k přijímacím zkouškám na vysokou školu
do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz