Alternativní způsoby vzdělávání – domácí vzdělávání

18.11.2019 Blog

V předešlých článcích jsme se věnovali obvyklým i méně obvyklým způsobům vzdělávání, tedy tomu, jak mohou učitelé vyučovat nebo naopak jak mohou být žáci vyučováni. Ale co když je to jinak? Co když je dítě natolik zvídavé, že ho školní systém vzdělávání jednoduše brzdí? A může mít žák současně rodiče a učitele? Jaké výhody a nevýhody může mít domácí vzdělávání? Na tyto otázky se Vám v tomto článku pokusíme odpovědět.

 

Vznik:

Nejprve bychom si měli pojem domácí vzdělávání lehce přiblížit. Tento způsob vzdělávání žáků, potažmo studentů, patří mezi takzvané alternativní způsoby vzdělávání. Vzniklo v 60. letech minulého století v USA. A kromě Německa je dnes legální ve všech zemích Evropské unie.

Je obvyklé, že se takto vzdělávají především žáci základních škol. V České republice ovšem už existují i střední školy, které individuální studium, tzv. distanční, umožňují. V takovýchto případech jsou žáci pololetně přezkušováni nebo absolvují zkoušky. Středoškolské studium tak může být čtyřleté nebo kratší, pokud student zvládne zkoušky rychleji.

 

Podmínky domácího vzdělávání:

Avšak ani domácí vzdělávání se neobejde bez podmínek. První z nich je, že jsou žáci vzděláváni v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem školy. V praxi to znamená, že žák se učí úplně stejné učivo jako jeho spolužáci ve škole. Jen s tím rozdílem, že domácí vzdělávání je rychlejší a efektivnější pro samotného žáka – nezdržuje se u učiva, kterému rozumí a učí se svým vlastním tempem.

Další z podmínek je povinné přezkoušení, a to nejméně dvakrát za školní rok. Formu přezkoušení stanovuje škola a výsledek je často žákům vydáván ve slovní formě. Podobu hodnocení však navrhují rodiče, proto se může u žáků lišit.

Třetí a rozhodně ne poslední podmínkou je vzdělání rodičů. Nejčastěji vyučuje žáka matka, proto je důležité její nejvyšší dosažené vzdělání. V případě, že dítě navštěvuje první stupeň základní školy, musí mít vzdělávající rodič minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. V případě druhého stupně je to už vzdělání vysokoškolské.

 

Posouzení žádosti:

Žádost rodiče o domácí vzdělávání dítěte posuzuje ředitel školy. K této žádosti musí rodiče doložit vyjádření psychologicko-pedagogické poradny a nejvyšší dosažené vzdělání vzdělávajícího rodiče. Pokud rodiče podmínky školy a celého individuálního vzdělávání neplní, může škola dohodu o domácím vzdělávání vypovědět a žák je zařazen do běžného režimu školy.

V případě domácího vzdělávání jsou žákům často zapůjčeny učebnice, doporučeny pracovní sešity apod. Žáci se často mohou také účastnit akcí školy, výletů nebo jiných aktivit pořádaných školou.

Výhody domácího vzdělávání:

Každý rodič pohlíží na domácí vzdělávání jinak. Pojďme si teď společně představit hlavní výhody, které tento způsob vzdělávání pro žáka má.

Zaprvé je to přirozená forma učení. Žák nemusí celý den sedět ve školní lavici nebo u psacího stolu. Může rodičům pomáhat při běžných domácích činnostech, například tím, že spočítá vypraná trička nebo spáruje ponožky. Může pomáhat při nákupu, počítáním rohlíků nebo celkové ceny nákupu. A není to jen matematika.

V případě, že žák bydlí v rodinném domě, může se učit na zahradě, poznávat stromy, pozorovat, jak se v průběhu roku mění. Tohle všechno ukazuje žákovi, proč se všem těmto dovednostem a znalostem učí, k čemu je potřebuje.  Je to jeden ze způsobů motivace, na který se často v běžném vyučovacím režimu zapomíná.

Další výhodou poskytuje vlastní individualita žáka. Každý žák se učí jinak rychle a každému jde lépe či hůře něco jiného, proto je důležité pohlížet na každého individuálně. Žáci se zbytečně nezdržují se třídou a učí se svým vlastním tempem. V případě, že je něco více zajímá, mají prostor si znalosti doplnit. Naopak v případě, že žák učivo nepochopil, může se mu rodič více věnovat a bez ohledu na zbytek třídy poskytnout dítěti potřebný čas k pochopení.

Některé školy nabízí výukovou podporu přes internet, Imoodle, která rodičům pomáhá při domácí výuce. Najdou zde nejen podrobný obsah ročníků, ale i výukové materiály, testy a další přípravy na vyučování. Další možností může být i online výuka – virtuální třída, kterou mohou také školy nabízet. Vyučování probíhá přes Skype v reálném čase s reálným učitelem, který může s žáky sdílet soubory, materiály nebo pracovat na virtuální tabuli.

Žáci zařazeni do programu domácího vzdělávání také vypracovávají své portfolio, tedy soubor materiálů, kterými žák prezentuje činnost během svého studia. Portfolio může obsahovat pracovní listy, sešity, cestovní deníky, fotodokumentaci, výrobky nebo také dovednosti (hra na hudební nástroj, tanec apod.).

 

A pro koho je tato alternativa vzdělávání vhodná?

Nejčastěji jsou takto vzděláváni žáci s hendikepem, ale důvodů může být mnohem víc. Tuto formu výuky volí také rodiče, kteří tráví se svými dětmi delší dobu v zahraničí, jsou věřící nebo žijí v souladu s přírodou. Tato alternativa je také vhodná pro žáky, kteří jsou zvídavější a jejich rodiče jim chtějí poskytnout větší prostor pro učení. I upevňování rodinných vazeb může být důvodem k domácímu vzdělávání, stejně tak jako předávání hodnot rodiny.

A právě na předávání hodnot rodiny, upevňování rodinných vazeb a život v souladu s přírodou se zaměřuje dokument ČT, který přibližuje život rodiny, která je stále spolu, podle čehož se tento dokument jmenuje.

 

Jak začít?

Domácí vzdělávání je o protikladech. Individuální přístup versus socializace dítěte, avšak v praxi vypadá domácí vyučování jinak než na papíře a také jinak, než si většina lidí představuje. Praxe z domácího vyučování může být podnětem pro ty, kteří nad touto alternativou váhají.

jak na to, když chcete své dítě učit po svém? Cesta je v případě prvního stupně celkem jednoduchá. Nejdříve se podívejte na seznam škol, které podporují domácí vzdělávání, a najděte tu, která je Vám nejblíže. Kontaktujte její učitele a domluvte se na postupu, rádi Vám poradí, jak konkrétně u dané školy postupovat.

V případě, že chcete, aby Vaše dítě na tuto školu přestoupilo, je nutné vyplnit žádost o přestup, kterou schválí ředitel školy. Dále musíte zajít do psychologicko-pedagogické poradny, která vydá vyjádření, ne doporučení, k domácímu vzdělávání. V neposlední řadě také doložte své nebo partnerčino/partnerovo nejvyšší dosažené vzdělání. A po schválení a potřebných úkonech může individuální domácí výuka začít.

 

Každé dítě je originál, nenajdeme dvě, které by byly úplně stejné. Proto k nim musíme také odlišně přistupovat. V případě, že existuje učivo, které rodič příliš neovládá, může být řešením individuální doučování ve Škole Populo. Zkušení lektoři udělají vše pro to, aby žák všechno pochopil a odcházel s pocitem, že jeho práce přináší výsledky. Pokud tedy individuální doučování hledáte, neváhejte se na nás obrátit.

Nezávazný kontaktní formulář

Na základě vyplněného kontaktního formuláře Vás budeme kontaktovat, zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme Vám služby Školy Populo. V případě, že se s námi chcete spojit jako první, můžete nám zavolat na tel. 730 701 601.

  Beroun - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Brno - Škola Populo

  Masarykova 506/37, 602 00 Brno-střed
  (+420) 730 701 601 / brno@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Česká Lípa - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  České Budějovice - Škola Populo

  Žižkova třída 12, 370 01 České Budějovice
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Chomutov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Chrudim - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Děčín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Frýdek-Místek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hodonín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hradec Králové - Škola Populo

  Nerudova 866/27, 500 02 Hradec Králové
  (+420) 730 701 601 / hradeckralove@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Jablonec nad Nisou - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jihlava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jindřichův Hradec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karlovy Vary - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karviná - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kladno - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Klatovy - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kolín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kroměříž - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Liberec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Mladá Boleslav - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Most - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Olomouc - Škola Populo

  Horní náměstí 407/27, 779 00 Olomouc
  (+420) 730 701 601 / olomouc@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Opava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Ostrava - Škola Populo

  Přívozská 892/18, 702 00 Ostrava
  (+420) 730 701 601 / ostrava@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO-NE: zavřeno

  Pardubice - Škola Populo

  Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice I
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Písek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Plzeň - Škola Populo

  Riegrova 5, 301 00 Plzeň
  (+420) 730 701 601 / plzen@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE : zavřeno

  Praha - Škola Populo

  Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
  (+420) 730 701 601 / praha@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO – PÁ: 8:00 – 20:00
  SO – NE: zavřeno

  Přerov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Prostějov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Šumperk - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Teplice - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Třebíč - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Uherské Hradiště - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Ústí nad Labem - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Vsetín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Vyškov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Zlín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Znojmo - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  +420 730 701 601