SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY ROZESÍLKY E-MAILOVÝCH OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Vzdělávací centrum Populo, z.s., IČO 06746551, se sídlem Horní Lán 1257/45, 779 00 Olomouc – Nová Ulice, ČR, zapsaná v obchodních rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 16433, provozující webovou stránku www.skolapopulo.cz, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
 • emailovou adresu, jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní číslo

 

 1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
 • zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.

 

 1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem:
 • zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 37001 České Budějovice
 • Poskytovatel softwaru Mailchimp, provozován společností The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

PRAHA
BRNO
OLOMOUC
OSTRAVA