Prázdniny utekly jako voda, počasí se ochladilo a na dětských tvářích se objevil první výraz nervozity a starostí. Ano, je to tak, už je tu zase nový školní rok!

Každý z nás si jistě pamatuje, jak v tuto dobu začínal s pocitem, že má konečně čistý štít a že teď už bude vše jinak. Říkali jsme si, že když se budeme učit průběžně a pravidelně, tak se na konci pololetí nedostaneme opět do stresové situace.

Ale již po prvních zářijových dnech ve školní lavici nám bylo jasné, že se nic nezmění a že i tento rok bude jako ty ostatní. Každodenní docházka, ti stejní učitelé, či nová látka nás nenadchla o moc více, než tomu bylo minulý ročník. To, co následovalo, byl návrat ke stejné rutině, šedi a nudě, a to již během října. Konec školního roku zopakoval výše zmíněné a jediné, nač se zbývalo těšit, byly Vánoce a letní prázdniny.

Naše děti na tom nejsou příliš jinak. Většina z nich tento stres řeší jednoduše. Učí se jen to, co je nejnutnější, školní docházku se snaží nějak přežít a čas, které by mohlo věnovat přípravě do školy, věnuje hraní a lelkování. Zanedbaná příprava a nechuť do učení může vést ke zhoršení prospěchu, a jakmile začnou padat čtyřky nebo dokonce pětky, bývá často již pozdě a rodič to pozná až na třídních schůzkách nebo když dítě domů donese vysvědčení.

Kdo za to může?

V první řadě nelze spoléhat na to, že dítě se bude samo dobrovolně učit, nebo že si udělá dokonce nějaký studijní plán. To je spíše na rodiči, který musí mít jasno v tom, v čem dítě plave. Špatné známky na konci roku nebo nedostačující vědomosti před přijímačkami na střední školu, nelze vždy svádět na malého žáka.

Na vině nemusí být navíc dítě samo, protože české školy kladou tradičně důraz na velký objem látky, který je potřeba zvládnout. Třídy jsou navíc velké a na každého žáka není dostatek času, látka se tak logicky pořádně neprobere. To nicméně nemění nic na tom, že je osnovami vyžadována, nemluvě o přijímacích nebo maturitních zkouškách, na něž se musí každý student později doučit.

Jak z toho ven?

Ne všechno se však lze doučit svépomocí. Mnohé přírodovědné předměty jako matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, chemie nebo předměty, které se učí na průmyslových školách např. elektrotechnika vyžadují často odbornou pomoc.

Výjimkou však nejsou ani předměty jako český nebo anglický jazyk. Obou je totiž potřeba, jak na přijímacích zkouškách na střední školu, tak na maturitu. Oproti jiným humanitním předmětům se je ovšem nelze “nadrtit”, ale jednotlivé mluvnické jevy je potřeba nacvičit v praxi.

Ideální je proto si najít někoho na doučování, kdo vaše dítě látku doučí a zejména mu ji vysvětlí a objasní.

Jaké doučování lze nabídnout?

Začátek školního roku je ideálním momentem, kdy zapsat své dítě na dlouhodobější doučování na celý školní rok. Důvodů k tomu je hned několik. V první řadě je to pravidelná frekvence a pomalejší tempo, kdy může žák látku postupně vstřebat a dobře jí porozumět, a také se nemusí stresovat, že propadne u blížící se zkoušky nebo testu. Druhým je právě preventivní příprava na závěrečné testy, nemluvě o přijímacích zkouškách nebo maturitách. Ano, přesně tak, ti, co chtějí odmaturovat nebo být přijati na střední či vysokou školu podle svého výběru, udělají nejlépe, když nic nepodcení a začnou se doučovat již v září!

Proto na nic neodkládejte a ještě dnes nám pište na: info@skolapopulo.cz nebo volejte na: 777 05 02 05!