Spokojených klientůPŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVKA

 

Každé dítě v předškolním věku musí před zápisem do první třídy absolvovat povinnou předškolní výuku. Vědomosti a dovednosti, které si v rámci ní osvojí, mu pomohou nejen u zápisu do první třídy, ale usnadní mu také cestu ke kvalitnímu vzdělávání v budoucnu.
Předškolní výuka však nespočívá jen v tom, že se dítě naučí podepsat a napočítat do desíti, je to i o měkkých dovednostech, o nápravě špatných návyků a sociální přípravě dítěte. Pokud chcete mít jistotu, že bude Vaše dítě tyto dovednosti mít, je potřeba se nespoléhat jen na to, že je děti ve státní školce získají, ale zajistit si i lektora, který se mu bude věnovat individuálně.
Populo Junior pro Vás proto připravilo program Předškolní přípravka, který pokryje nejen základní penzum vědomostí k zápisu, ale přidá i mnoho navíc. Naše metoda je v první řadě individuální a Vašemu dítěti se bude věnovat vždy jen jeden lektor. Metoda výuky je vedena zábavnou formou a je zaměřena přesně na to, co Vašemu dítěti nejde. Rodič má nad výukou supervizi a můžete si zvolit hned z několika pásem z naší nabídky. A pozor, pásma lze i kombinovat přesně podle Vašich požadavků!

Program předškolní přípravky může být navíc využit i pro žáky, kteří již do první třídy chodí a potřebují pomoc.

CO ZÍSKÁ DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVCE?

1/ bude připraveno k zápisu do první třídy a samozřejmě i do školy

2/ individuální přístup a výuku přímo na míru

3/ dobré studijní návyky

4/ radost z učení a chuť se učit

5/ praktické dovednosti

6/ psychickou odolnost

(Pásmo 1) Příprava na zápis

Jedná se o základní pásmo, kde budou s dítětem individuálně nacvičeny základní dovednosti a znalosti, které jsou nutné k absolvování zápisu do první třídy. Výuka probíhá vždy zábavnou a hravou formou tak, aby se dítě učilo co nejraději.

 • psaní tiskacím písmem a umět se podepsat tiskacím
 • počítání do desíti
 • nácvik básniček a písniček
 • umět rozeznat tvary a barvy
 • oblékání a obouvání
 • orientace v prostoru (např. rozeznat pravou a levou stranu)
 • ochota být chvíli bez rodičů samo

PŘÍBĚH ALEŠE                PŘÍBĚH MAMINKY

JAK  STARÉ DĚTI K NÁM MŮŽETE PŘIHLÁSIT?

Do Předškolní přípravky můžete přihlásit děti mezi 5 – 6 rokem věku. Tedy děti, které se aktivně připravují nebo se teprve budou připravovat na zápis do první třídy. Přihlásit se do ní mohou však i děti starší (tedy od 7 let), které buď mají odklad, nebo chodí již do první (nebo vyšší) třídy a základní látka jim stále činí potíže.

(Pásmo 2) Škola hrou

Škola hrou je pásmo, jež dobře poslouží dětem, které již absolvovaly úspěšně zápis – ač to nemusí být nutnou podmínkou! Ve Škole hrou se dítě učí návykům a běžné rutině, která jej může v první třídě zaskočit.

 • testování školní zralosti
 • základní návyky soustředění a režimu
 • sezení v lavici
 • psaní úkolů a snaha opakovat si doma
 • umět se přihlásit
 • umět se orientovat v čase (kdy začíná a končí hodina)

PŘÍBĚH MARKÉTKY           PŘÍBĚH MAMINKY

KDO JSOU NAŠE LEKTORKY?

Naše slečny lektorky jsou absolventky pedagogické fakulty, a mnohé z nich i speciální pedagogiky nebo se specializují na předškolní výchovu. Práce s malými dětmi je baví a doslova jí žijí. Vašemu dítěti bude přidělena jedna z našich lektorek, která se mu bude věnovat individuálně a připraví mu výuku přesně podle jeho potřeb.

(Pásmo 3) Náprava deficitů

U dítěte se již v předškolním věku mohou objevit špatné návyky a často i zlozvyky, které mu budou komplikovat budoucí studium a v budoucnu i život. V rámci nápravy deficitů Vám dítě individuálně otestujeme, zdali je pro školu zralé a jsme schopni i zajistit nápravu jeho kognitivních funkcí. Toto pásmo je vhodné i pro děti, které již do školy chodí a mají potíže.

 • náprava kognitivních funkcí
 • úprava špatného soustředění a hyperaktivity
 • nácvik správného čtení a psaní
 • náprava jemné motoriky (držení tužky, uvolnění ruky)
 • náprava rozlišovacích schopností
 • ujasnit dítěti smysl toho, proč se má učit
 • vytvořit si dobrý vztah ke studiu a učení

PŘÍBĚH MARKA         PŘÍBĚH MAMINKY

VZDĚLÁNÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU JE INVESTICÍ DO BUDOUCNA

Zkušení pedagogové i spokojení rodiče potvrzují, že vzdělání v předškolním věku se vyplatí. Mnoho dětí totiž projevuje zájem se učit. Znalosti, jež si takto osvojí, jim dají navíc menší náskok, který zmírní stres z nového prostředí školy. Děti, které absolvovaly předškolní výuku mají poté prokazatelně lepší výsledky, než ty, jež se vše začnou učit až v první třídě.

(Pásmo 4) Angličtina pro nejmenší

Člověk se v dětském věku učí cizím jazykům nejsnáze, a proto je dobré tento talent podchytit co nejdříve. Výuka probíhá formou her a jednoduchých cvičení. Základem je pro nás individuální přístup. Důležitou součástí je využití metody “total physical response” (TPR). Angličtina je ideálním jazykem pro začátek, v případě zájmu však lze zajistit i výuku jiného jazyka.

 • individuální přístup
 • výuka hravou formou a prostřednictvím her
 • technika “total physical response” (TPR)
 • výuka pomocí asociace a mnemotechnických pomůcek
 • jednoduchá konverzace
 • slovíčka a jejich opakování
 • elementární základy gramatiky

PŘÍBĚH LUKÁŠE         PŘÍBĚH MAMINKY

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

4 + 12 =

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

OSTRAVA