Příprava k maturitěFIRMY

Škola Populo nabízí i školení pro zaměstnance firem. V rámci dotačního programu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců) pořádá Škola Populo především odborné individuální kurzy cizích jazyků. Aktuálně nejvíce žádané jsou kurzy s medicínským a technickým zaměřením. V rámci kurzů je vedle posílení komunikačních dovedností kladen důraz na posílení oborové slovní zásoby, nácvik kontaktu s klientem a na idiomy. Kurzy probíhají individuální formou a jsou přizpůsobeny každému účastníkovi dle jeho aktuální úrovně. Dohodnuté termíny lekcí respektují časové možnosti účastníků a je možné je operativně měnit.

DOTACE AŽ 85 % NA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Kdo může žádat:

Škola Populo Olomouc Firmy a OSVČ bez rozdílu odvětvového vymezení

Na co lze získat podporu:

Škola Populo Olomouc Nákup odborných školení, mzdové náhrady zaměstnanců

Škola Populo Olomouc Podporovány jsou odborné profesní kurzy (nikoli soft-skills), odborná jazyková výuka, odborná IT výuka aj.

Škola Populo Olomouc Příklady podporovaných školení: odborná angličtina ve stavebnictví, odborná angličtina v marketingu,

 využití marketingových nástrojů při propagaci firmy

Kolik lze získat na jeden projekt:

Škola Populo Olomouc 85 % na úhradu nákladů vzdělávací aktivity realizované pro zaměstnance

Škola Populo Olomouc 100 % příspěvku na mzdy zaměstnanců (včetně odvodů)

V případě zájmu kontaktujte Jakuba Rakušana na tel.č. +420 606 900 985

TYPOVÝ PROJEKT 1

Stavební firma, řádově desítky zaměstnanců, plátci DPH

Stavební firma potřebovala zvýšit úroveň technické a obchodní angličtiny u svých zaměstnanců. Pro školení vybrala 26 lidí a zažádala v programu POVEZ II o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců. Úřad práce žádost o podporu schválil a firma získala příspěvek na vzdělávání ve výši 416 000 Kč bez DPH, tj. 85 % veškerých nákladů školení. Firma si navíc zažádala o proplacení mzdových nákladů. Tato žádost byla také schválena a dotace na mzdové náklady činila 274 768 Kč bez DPH. Celkově firma získala přes program POVEZ II dotaci 690 768 Kč bez DPH. Vybraných 26 zaměstnanců absolvovalo dohromady 1040 lekcí angličtiny a podstatně zvýšilo své jazykové kompetence.

Shrnutí:

Škola Populo Olomouc zpracování žádosti za 0 Kč

Škola Populo Olomouc získaný příspěvek na vzdělávací aktivitu ve výši 416 000 Kč

Škola Populo Olomoucpříspěvek na mzdové náklady je 276 768 Kč, který nenáleží zaměstnancům, ale vaší firmě

TYPOVÝ PROJEKT 2

OSVČ, bez zaměstnanců, neplátce DPH

Živnostník, pracující v oblasti marketingu a reklamy potřeboval zvýšit úroveň angličtiny, aby mohl pracovat s analytickými programy, vytvářel marketingové rešerše a aby lépe komunikoval se svými zahraničními zákazníky. Přes program POVEZ II zažádal o intenzivní výuku angličtiny v rozsahu 100 lekcí za půl roku. Úřad práce jeho žádost přijal jako oprávněnou a poskytl dotaci ve výši 85 %, tj. 35 997,5 Kč s DPH. Sám uhradil pouze 6 352,5 Kč. Jedna lekce angličtiny ho tak stála pouhých 63 Kč. V příštím roce hodlá program opět využít, tentokrát na zlepšení němčiny.

Shrnutí:

Škola Populo Olomouc zpracování žádosti za 0 Kč

Škola Populo Olomouczískaný příspěvek na vzdělávací aktivitu ve výši 35 997,5 Kč

Škola Populo Olomouccena jedné individuální lekce angličtiny po započtení příspěvku je 63 Kč

TYPOVÝ PROJEKT 3

Lékařská ambulance, neplátci DPH

Kolegové lékaři z ambulance se rozhodli rozšířit svou znalost lékařské angličtiny, aby mohli lépe komunikovat při mezinárodních konferencích a snáze četli v odborné anglické literatuře. Celkem dva lékaři a jedna sestra podali žádost o příspěvek na vzdělávání prostřednictvím programu POVEZ II, kde ve velmi intenzivním půlročním kurzu poptávali celkově 360 výukových lekcí za 360 000 Kč bez DPH. Úřad práce jejich požadavek schválil, neboť se jedná o velmi odbornou individuální výuku, a poskytl 85 % dotaci ve výši 310 250 Kč. Zdravotníci taktéž zažádali o proplacení mzdových náhrad. I v tomto bodě jim úřad práce vyhověl a na mzdy přispěl ve výši 100 % superhrubé mzdy.

Shrnutí:

Škola Populo Olomouc zpracování žádosti za 0 Kč

Škola Populo Olomouc získaný příspěvek na vzdělávací aktivitu ve výši 310 250 Kč

Škola Populo Olomouczískaný příspěvek na mzdové náklady ve výši 100 % superhrubé mzdy

O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Škola Populo se zabývá zajišťováním výuky ve firemní i soukromé sféře

Nabízíme odbornou jazykovou výuku dle požadavků projektu POVEZ II

Výuku realizujeme přímo v prostorech žadatelů, nebo na našich pobočkách v Praze,

 BrněOstravě a Olomouci, ale i v dalších městech

Individuální přístup ke klientům, odpovědnost, profesionalita

V případě zájmu kontaktujte Jakuba Rakušana na tel.č. +420 606 900 985

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

12 + 3 =

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

OSTRAVA