INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD

Základy společenských věd neboli ZSV je předmět, který se vyučuje na středních školách, a navazuje na učivo občanské a rodinné výchovy, s nímž se žák seznámil již na základní škole. Látka ZSV tento záběr však notně rozšiřuje o základy několika humanitních oborů jako je psychologie, filozofie, sociologie, etika, právo, politologie a ekonomie. A není proto náhodou, že takto široký záběr, působí mnoha studentům značné potíže. Je to často tím, že mnohé z těchto oborů se nelze pouze naučit nazpaměť – např. u filozofie je potřeba pochopit základní myšlenky a ideje, které jednotlivé školy učí. Obdobně jsou na tom i vědomosti z psychologie nebo látka z politologie a ekonomie.
Důležitost ZSV pozná žák zejména tehdy, když se rozhodne studovat nějaký humanitní obor na vysoké škole. Zde bude již v prvním ročníku konfrontován zkouškou z filozofie. Znalost ZSV se budou samozřejmě hodit i na přijímacích zkouškách.

NA JAKÉ TYPY ZKOUŠEK VÁS PŘIPRAVÍME?

systematické doučování po celý školní rok

prázdninové kondiční opakování

písemné práce a závěrečné zkoušky

přijímací zkoušky na SŠ

maturity

reparáty, opravné zkoušky

CO MŮŽEME NABÍDNOUT?

doučování látky od studia na ZŠ až po maturitu, které přizpůsobíme individuálním potřebám každého žáka přímo na míru

doučování metodou jeden lektor na jednoho žáka

pro malé děti může výuka probíhat hravou formou

procvičování modelových testů k přijímacím zkouškám a maturitám

nemusíte utrácet za drahé učebnice, lektoři mají pro vaše dítě vlastní výukové materiály

informační SMS – den před konáním příslušné hodiny zasíláme žákovi informační SMS o jejím konání, rodičům následně

 zasíláme informační SMS po příchodu dítěte na naši pobočku (o všech službách Školy Populo si můžete přečíst zde)

doučování v PrazeBrněOstravě a Olomouci, ale i v dalších městech

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

6 + 14 =

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

OSTRAVA