Příprava k maturitěINDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ ČÍNŠTINY

Čína je nejlidnatější zemí světa a její úřední jazyk – čínština (přesněji řečeno standardní čínština neboli pŭtōnghuà) patří k té nejužívanější řečí na zeměkouli.
Ten, kdo se tento krásný jazyk rozhodne naučit, bude mít otevřeny dveře do celé Číny, a to, jak po stránce turistiky, tak s možností pracovního uplatnění. Na druhé straně je potřeba se připravit i na to, že to nebude snadné studium, protože čínština je jednou z nejobtížnějších řečí světa.
Mnohé jazyky se lze naučit i jako samouk, v případě čínštiny je to však krajně obtížné, ne-li nemožné. Čínsky se dá oficiálně studovat jen na vysoké škole, a ten, kdo by měl zájem se jí naučit, si musí často najít soukromého učitele.
Š kola Populo zájemcům o tuto řeč zajistí lektora, který čínsky umí na profesionální úrovni a má i potřebnou pedagogickou aprobaci, přímo podle jejich potřeb.

CO NABÍZÍME?

doučování na míru a metodou jeden lektor na jednoho žáka
doučování začátečníků i pokročilých
přizpůsobíme Vám lekce přímo na míru
doučování lektory s vysokoškolským vzděláním nebo mezinárodní certifikací
nemusíte si pořizovat žádné učebnice, naši lektoři si pro Vás připraví vlastní materiály
pro malé děti může výuka probíhat hravou formou
informační SMS – den před konáním příslušné hodiny zasíláme žákovi informační SMS o jejím konání, rodičům následně zasíláme informační SMS po příchodu dítěte na naši pobočku (o všech službách Školy Populo si můžete přečíst zde)
doučování v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci

JAKÁ JE METODA ŠKOLY POPULO?

Metoda Školy Populo je založena na individuálním doučování, kdy každý žák dostane přiděleného svého vlastního lektora. Žák má možnost se učit úplným základům čínštiny nebo zaměřit výuku podle svých požadavků – např. důraz na praktickou konverzaci (zaměření na nějakou specifickou oblast), výslovnosti nebo znaků. Pro pokročilejší žáky lze studium zacílit zase na vysvětlení obtížných gramatických jevů.

JAK SE NAUČÍM ČÍNSKY MLUVIT?

Ještě dříve, než se pustíte do luštění čínských znaků, musíte zvládnout vyslovovat a slyšet tóny čínských slabik. Čínština je tónový jazyk a výslovnost či spíše melodie, kterou slabikám dává, může měnit i jejich význam. Tóny, které si musíte osvojit, jsou celkem čtyři (vysoký, stoupavý, hluboký, klesavý) a některé z nich jsou i neznělé.

ŘEŠENÍ:

Čínské tóny budete procvičovat v konverzacích s lektorem, případně v násleších nahrávek rodilých mluvčích. Velmi doporučujeme ve volném čase i poslouchat např. čínskou televizi a snažit se jednotlivé tóny zachytit.

JAK SE BUDU UČIT ČÍNSKÉ ZNAKY?

Čínština neužívá, jako např. japonština, slabičné písmo ale pouze znaky, z nichž skoro každý označuje nějakou konkrétní nebo abstraktní věc. Čínských znaků jsou proto tisíce a mohlo by se zdát, že není reálná šance, než se jim naučit zpaměti. I zde však existuje jedno řešení, kterým jsou tzv. radikály, což jsou základní opakující se tahy, ze kterých se znaky skládají a kterých je obvykle “jen” do dvou set. I přes jejich vyšší počet jsou radikály pořád tím nejsnazším řešením, jak studium čínských znaků usnadnit, vytvořit systém jejich zápisu, sestavovat znakové slovníky a mít i klíč k jejich memorování.
Čína je velká země a ne všude se hovoří standardní čínštinou, které by všichni rozuměli. Znaky jsou poté tím jediným, co jednotlivé verze jazyka sjednocuje a je potřeba je ovládat, když se například vydáte na jih Číny do Hongkongu, kde hovoří kantonsky a píše se tzv. nezjednodušenými znaky. Čínské “dialekty” lze mnohdy považovat za samostatné jazyky a ten, kdo se nenaučí číst alespoň některé základní čínské znaky, nebude mít při běžné konverzaci zas takové potíže.

ŘEŠENÍ:

Standardním nástrojem k učení se znaků jsou čtverečkované písanky, které zná každý z nás ze základních škol. Čínské písanky slouží k tomu, aby se student naučil zapisovat každý znak ve správném pořadí tahů a také si jej zafixoval do paměti. Tato metoda je sice pracná a vyžaduje hodně pečlivosti, nicméně je plně funkční.

JAK PŘEPÍŠU ČÍNŠTINU DO LATINKY?

Čínština je obvykle přepisována tzv. pīnyīn, což je mezinárodní přepis do latinky, v němž bývají vyznačeny i jednotlivé tóny. Čeština tuto transkripci sice sem tam používá, ale podle pravidel našeho pravopisu by se měl používat přepis český, v rámci nějž bychom pīnyīn přepsali jako pchin-jin. Česká transkripce má tu výhodu, že umožní i laikovi vyslovit čínské slabiky více méně správně, protože pīnyīn je pro nás foneticky zavádějící. Její nevýhodou je, že čínská slova takto do ní přepsaná na internetu prostě nedohledáte.

A CO KONVERZACE?

Základní konverzační věty a fráze patří k ideálním úvodům do jazyka, které umožní každému nováčkovi získat potřebné sebevědomí, chuť se zlepšovat a radost z toho, že má hned na začátku studia alespoň nějaký malý hmatatelný úspěch. V případě čínštiny je však osvojení si i těch nejzákladnějších frází oříšek i pro zkušeného jazykovědce.
Jedním z důvodů je její již zmiňovaná obtížná výslovnost, kdy každá slabika nese vlastní tón a jednotlivé tóny mohou často snadno splynout až k nerozeznaní. Druhým důvodem je odlišná skladba čínské věty, která má odlišný slovosled a pracuje s mnoha partikulemi (částicemi), které musí uvozovat další slovní druhy.

ŘEŠENÍ:

Ten, kdo se chce čínsky skutečně naučit mluvit a nezůstat jen věčným studentem, se musí obrnit trpělivostí, najít si vhodného a chápavého lektora a po krůčcích si osvojovat základní konverzační modely. Čínská konverzace se však na rozdíl od jiných jazyků neobejde bez teorie jazyka a gramatiky, protože to je to jediné, co nám umožní se s složitostmi čínského jazyka vypořádat. S cíleným úsilím se však dá zvládnout vše, proto to nevzdávejte!

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

1 + 15 =

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

OSTRAVA