Doučování matematikyAčkoliv tu máme nový kalendářní rok 2018, dětem školní rok nekončí, protože je přesně v polovině. Mnohé navíc čekají na jaře přijímací zkoušky na střední školu a někteří z těch, co ji již studují, budou ve stejném čase skládat i maturitu a paralelně přijímací zkoušky na vysokou školu.

Vše je zdánlivě při starém, jedna změna by tu však oproti předchozímu roku byla. Máme totiž nového ministra školství Roberta Plagu, s nímž přicházejí úpravy některých již rozběhnutých změn souvisejících se školstvím.

 

Maturita z matematiky

První velkou změnou, se kterou již žádný nový ministr nic neudělá, je povinná maturita z matematiky. Přesněji řečeno ten fakt, že ty děti, které nastoupí na střední školu v září 2018, budou úplně prvním ročníkem, který bude na jaře 2021 maturovat povinně z matematiky.

Tato změna budí postrach nejenom u žáků, ale i u škol samotných. Realita je totiž taková, že studenti se maturitě z matematiky spíše vyhýbají a na CERMAT testech se popálí i ti, co z ní maturují dobrovolně. Například během posledních maturit na podzim 2017 z ní propadlo hned 60 % studentů.

Jako prevenci chtějí střední školy navyšovat počet hodin matematiky týdně. V následujících letech bude navíc určitě kladen větší důraz na přípravu žáků na tyto testy, tedy doslova a do písmene, aby se děti naučily CERMAT testy vyplňovat a orientovat se ve formě jakou jsou jim otázky kladeny.

Smutnou realitou je poté to, že mnozí žáci si budou volit ze škol podle toho, zda-li na ně čeká povinná maturita z matematiky, či nikoliv. Taková výjimka je zatím vyhrazena zatím např. jen pro budoucí zdravotní sestry a sociální pracovníky, případně také pro obory umělecky zaměřené (např. restaurátoři) a konzervatoře.

 

Školky a inkluze

Již minulý rok přibyla rodičům předškoláků ne úplně příjemná povinnost zapsat dítě do své spádové mateřské školy, a to přesně rok před nástupem do školy. Dítě totiž musí být povinně “před-připraveno” k zápisu do školy tím, že by mělo například umět základní vědomosti jako pojmenovat barvy či geometrické tvary, ale nově i znát základní písmena, podepsat se tiskacím písmem či napočítat do desíti. Tato změna se pro rodiče ani v tomto roce nemění, nicméně mnozí z nich to řeší tím, že se domluví se spádovou školkou, kam dítě formálně zapíší, a na zápis jej připraví sami.

Příjemné novinky se chystají však pro rodiče, kteří chtějí do školky umístit velmi malé děti, což usnadní odchod pracovního procesu zejména matkám na mateřské dovolené. Tato změna by měla řešit chronický nedostatek míst ve školkách tím, že bude každému dítěti od tří let v jeho spádové oblasti garantováno jedno místo. Od roku 2020 se pak má posunout hranice této garance i pro dvouleté děti.

Kontroverzní téma je inkluze, která sice nebude zrušena, ale její průběh bude revidován zejména po straně ekonomické. Snižovány budou počty asistentů ve třídách (ze čtyř na tři) a nebude již financována např. nepřímá pedagogická činnost, která se vztahuje na práci s dětmi ze sociálně vyloučených rodin.

 

Co se chystá ještě?

Další již plánované změny se týkají několika drobností.

Například cizincům by se mělo podstatně zjednodušit zkouška z českého jazyka a literatury na českých školách a paralelně by se mělo administrativně ulevit rodičům českých dětí, které absolvují povinnou školní docházku v zahraničí.

Další změny se týkají opatření formulářů vysvědčení QR kódem, který je snáze převede do elektronické podoby a usnadní administrativu během přijímacího řízení na střední školy.

S novým ministrem školství nás jistě čekají i další změny, proto se nechme překvapit. Doufejme, že příjemně.