O nás
O nás Lektoři Zaměstnanci Metodické centrum Nezisková činnost
Doučování
Doučování Výuka jazyků Příprava na zkoušky Online výuka Prezenční výuka
Časté otázky Služby
Služby Vstupní testy Testování nanečisto Procvičování online Dárkové poukazy
Reference Ceník Galerie Blog Kariéra Kontakt
Potřebujete pomoc s doučováním? Aktuálně máme poslední volná místa. Pro rezervaci nás kontaktujte na telefonním čísle +420 730 701 601.
Úvod Blog Předškolní přípravka

Předškolní přípravka

Cesta dítěte
5. 6. 2018
Předškolní přípravka

Výběr školky Zápis do školky Předškolní rok Příprava na zápis do základní školy Odklad Jak poznám, která je má spádová škola? V čem Vám může pomoci Škola Populo? Předškolní přípravka Víte, že poslední rok ve školce je pro každé dítě od roku 2017 ze zákona povinný? A že to, co se během něj naučí, mu bude sloužit jako nutný základ pro zápis do první třídy? Rádi vás provedeme úplnými základy toho, co vaše dítě musí umět a na co si musíte dát pozor, abyste termíny zápisů nepropásli. 1. Výběr školky Poslední rok mateřské školy je od září 2017 povinný, říká se mu předškolní rok a dítě je v něm připravováno na zápis do 1. třídy. První krok, který musíte učinit, je vybrat si mateřskou školu, do které chcete své dítě zapsat. Školky nemají oproti základním školám přesně stanovenou spádovost, tedy vaše dítě můžete zapsat do jakékoliv ze školek ve vašem městě. Vždy je lepší zkusit zapsat dítě do více školek a informovat se ideálně i telefonicky, abyste se ujistili, zdali je vůbec nějaká šance, že bude vaše dítě přijato. Vaše dítě má přednost pouze pokud je mu pět let a musí nastoupit do povinného předškolního roku. Pokud si jste si již vybrali nějakou školku, zkuste si udělat menší průzkum, jakou s ní mají zkušenost jiní rodiče. Nebojte se zadat ji do nějakého vyhledávače a projít si jednotlivé osobní zkušenosti. Mnohé ze školek mívají také den otevřených dveří, kdy budete mít možnost vidět výuku v plném proudu. Zjistěte si, kdy se takový den koná, nebo rovnou zavolejte vedení, které vám nějaký termín návštěvy samo navrhne. Pokud už budete mít šanci mluvit s učiteli, vyptejte se na všechny detaily. Zvažte například, jestli trváte na tom, že vaše dítě musí chodit na procházky ven, nebo naopak chcete, pokud je choulostivé, aby si hrálo více uvnitř. Nebojte se projít více školek a rozhodněte se podle svého dojmu. Mnozí rodiče nebývají spokojeni s kvalitou nebo zaměřením klasických školek a proto hledají školky s nějakým alternativním zaměřením (Montessori, Waldorf nebo lesní školky). Zde je však nutno počítat se školkovným, které nebývá malé a může dosáhnout i několika tisíc korun měsíčně. U soukromých nebo alternativních školek si navíc raději i ověřte, jsou-li v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Pokud je na seznamu nenaleznete, musíte si zajistit nějakou nejbližší “rejstříkovou” školku, kam vaše dítě zapíšete a vezmete si jej do individuální výuky. Musíte však počítat s tím, že bude nutno jej přezkoušet ze školní zralosti. Toto přezkoušení se koná dvakrát do roka a příslušná pedagožka prověří, zdali dítě dosáhlo vědomostí, které jsou nutné k zápisu do základní školy a zjistí, jestli dítě nepotřebuje náhodou odklad. 2. Zápis do školky K zápisu do školky můžete dorazit i sami, přítomnost dítěte však bývá vyžadována při zápisu do základní školy. Vždy si projděte jejich webové stránky nebo jim rovnou zavolejte a zjistěte si, co přesně požadují. Určitě s sebou mějte občanský průkaz, rodný list dítěte, potvrzení o ukončení rodičovské dovolené. Na místě bezpochyby vyplníte nějakou přihlášku či evidenční list, od doktora poté musíte dodat potvrzení o očkování dítěte. 3. Předškolní rok Absolvovat předškolní rok je od září 2017 povinné pro všechny děti. Dítě tedy musí do školky chodit 5 dní v týdnu a absolvovat 4 hodiny předškolní výuky denně. Náplň předškolního roku směřuje k zápisu do základní školy. Dítě se v něm naučí základy psaní, čtení a počítání, rozeznávat tvary a barvy, procvičí si jemnou motoriku a upraví možné základní kognitivní funkce nutné pro další studium. Pokud chcete vaše dítě nechat z nějakého důvodu doma, musíte pro něj mít omluvenku, kterou musíte dodat do 3 dnů školce. Zákon zde bohužel jasně nestanovuje, jak přesně má vaše omluvenka vypadat (podepsaný formulář nebo pouhý telefonát) a přenáší zodpovědnost na školku samotnou. Nedávná zkušenost ukazuje, že jsou školky, které to berou jen jako formalitu, ale jsou i takové, které mají velmi přísné požadavky. Na toto se informujte ještě při zápisu, protože na toho, kdo dítě neomluví do 3 dnů, může vedení školky poslat pracovníka OSSZ aneb lidově řečeno “sociálku”. 4. Příprava na zápis do základní školy Zápis do základních škol probíhá v jarních měsících (v dubnu nebo květnu). Vždy se detailně informujte u dotyčné školy, a to klidně i telefonicky. Sám zápis mívá různou podobu, ale mnohé školy se jej snaží dělat zábavně a neformálně. Na druhou stranu, rodič a dítě může narazit i na formálnější přístup, kdy je dítě podrobeno menší “zkoušce z dospělosti” (např. musí opustit na chvíli rodiče a bavit se s cizími lidmi samo). Je poměrně běžné, že si škola dítě v rámci tohoto pohovoru prozkouší z “tvrdých” znalostí, které si mělo osvojit během předškolní přípravky, často však i testuje, do jaké míry je dítě zralé a zdali nemá nějaký studijní deficit. Co dítě musí zvládat? podepsat se tiskacím vědět, jak se jmenuje i příjmením napočítat do desíti rozeznat základní barvy rozeznat základní geometrické tvary pravolevou orientaci mít základní matematickou představivost rozeznat předložky a umět je používat (na, v, do…) Snažte se, aby bylo Vaše dítě k zápisu pečlivě připraveno. Pokud jej hlásíte do Vaší spádové školy, přijato bude (pokud je zralé), ale má-li mezery v základních okruzích látky, která se probere v předškolním roce, může v první třídě trochu trpět, protože ostatní děti budou napřed. V případě škol, které pro vás nejsou spádové nebo jsou soukromé, nemáte jistotu žádnou a jediné, co si můžete pojistit, je dobrá příprava vašeho dítěte k zápisu. 5. Odklad Často se stává, že dítě ještě není do školy zralé. Nejčastěji se to týká zejména dětí narozených na konci jara a během léta, které sice dosáhnou 6 let, ale ve třídě budou patřit mezi ty nejmladší. Důvody však mohou být různé a často je to na rodiči, aby se rozhodl, zdali si myslí, že by jeho dítě nemělo ještě zůstat rok doma. Pokud chcete dostat odklad, musíte se nejprve dostavit k zápisu do první třídy na jaře, když školy vypisují termíny. Na místě požádáte o odklad, dostanete formulář, který vyplníte a musíte jej odevzdat řediteli dotyčné školy. K žádosti budete potřebovat ještě doporučující potvrzení od příslušného školského poradenského zařízení, tedy od PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) nebo SPC (Speciálně pedagogická centra) a poté i od odborného lékaře nebo klinického psychologa (často však stačí jen doporučení praktického lékaře). Tyto posudky je nutné dodat do 31. května. Jak naložíte s rokem jeho “prodlouženého dětství”, je pak vlastně již na vás. Existuje však několik variant. Necháte jej ve školce, kde bude buď pokračovat v předškolní přípravce nebo si jej vezmete do individuálního vzdělávání. Existuje ještě alternativa “přípravné třídy”, kterou provozují samy základní školy. Ty bývají však vyhrazeny pouze pro děti ze sociálně slabších rodin a velmi často i pro romské děti. Jen pro úplnost – limit pro zahájení školní docházky je 8 let. I zde existují výjimky, ale to jsou spíše již ojedinělé případy. 6. Jak poznám, která je má spádová škola? Kategorie“spádová škola” označuje takovou základní školu, která spadá do školského obvodu vašeho bydliště a má povinnost přednostně přijmout vaše dítě ke studiu. Pokud bydlíte na menším městě nebo na vesnici, nebude pro vás velký problém zjistit, která z místních škol je ta spádová. Složitější je to však ve větších městech, kde se nachází více škol blízko u sebe. Školský úřad magistrátu vašeho města proto vypracovává seznam ulic, které spadají do vašeho školského obvodu. Tento seznam si můžete většinou on-line zjistit na jejich webu, případně se informovat telefonicky. Asi nejsnazší variantou je pak zavolat přímo do školy, do které by mělo vaše dítě docházet a ujistit se, zdali jsou jej ochotni přijmout, případně zdali je ve vašem spádovém obvodu. V případě spádových mateřských škol ovšem platí volnější pravidla! Rodič může své dítě přihlásit do kterékoliv ze školek ve městě, kde má trvalé bydliště. Přednost mívají ovšem ti, kteří zažádají dříve. V případě mladších dětí proto není jistota, že vám jej musí školka nutně přijmout, protože jeho docházka není povinná. Vždy záleží na kapacitní vytíženosti školky, proto je ideální se vždy zavčas informovat telefonicky a ujistit se, zdali bude dostatek místa. V případě mateřských škol se nevyplatí čekat až na poslední chvíli, ale místo si rezervovat co nejdříve! Výjimku tvoří pouze děti, které dosáhly pěti let a musí povinně absolvovat předškolní rok. Takové dítě je pak přijato sice přednostně, ale i zde je dobré školku zavčas kontaktovat a samozřejmě se dostavit na zápis. 7. V čem Vám může pomoci Škola Populo? Pokud byste chtěli mít úplnou jistotu, že je vaše dítě vědomostně na úrovni standardů, které školy požadují, můžete jej přihlásit do Předškolní přípravky Školy Populo. Výuka je zde vedena zábavnou formou a dítě si zde v rámci hry osvojí nejednu dovednost. Pokud máte zájem, výuka může probíhat třeba i v angličtině. Součástí nabídky je i Populo Junior, které se zaměřuje zase na děti na první stupni, které by potřebovaly pomoci se základní látkou. Kvalita výuka je zaručena díky našim lektorkám, které mají pro menší děti velké pochopení a mají také dlouholeté zkušenosti s výukou dětí v předškolním věku a na prvním stupni základní školy.

Předškolní přípravka 2
9. 4. 2018
Předškolní přípravka

Bývaly doby, kdy se počítalo s tím, že dítě se začíná vzdělávat až v první třídě základní školy. Mateřská školka platila za místo, kde je o něj postaráno, aby mohli oba rodiče chodit do práce a ono si jen spokojeně hrálo. Pokud se zde dítě naučilo třeba samo číst nebo psát, a nabralo tak náskok do školy, bylo to považováno spíše za raritu. Časy se však mění. Již minulého roku musí děti i jejich rodiče dostát v tomto ohledu vyšším požadavkům, protože od nich ministerstvo školství vyžaduje absolvování tzv. povinné předškolní docházky. O co se přesně jedná? Tento projekt byl původně zaměřen na děti ze sociálně vyloučených vrstev, které tímto měly dohnat elementární poznatky, jež jim jejich rodiče nezajistili. Tím se měla zvýšit i jejich šance na zařazení do běžných mateřských škol a usnadnit jim jejich další vzdělávání. Od roku 2017 však byly tyto požadavky rozšířeny plošně na všechny děti, které nyní musí absolvovat předškolní přípravku v nějaké ze státních mateřských škol. Výhodu je, že díky tomu budou všechny děti plně připraveny na zápis do první třídy, kde své vědomostí jen demonstrují. Usnadní jim to navíc příchod v září do školy, který pro mnohé znamená velký šok. Rodiče, kteří mají dítě v domácím vzdělávání nebo v nějaké z alternativních mateřských škol, mohou své dítě do předškolní přípravky minimálně přihlásit a poté si pojistit, že jej požadované informace sami naučí nebo si najdou nějaký program, který je připraví soukromě. Na druhou stranu není potřeba hned panikařit. Všechny děti budou do první třídy přijaty, pokud jsou na to zralé, případně dostanou odklad. Předškolní výuka totiž není míněna jako nějaká umělá překážka, která by na děti měla klást přehnané nároky nebo měla změnit zápis v první formu přijímací zkoušky. Je to spíše výzva k využití možnosti naučit něco děti v předškolním věku, protože mají velký potenciál se učit velmi rychle a nebývají zatíženy představou, že se jedná o povinnost. Co může předškolní vzdělávání obsahovat? Do předškolní přípravky spadá hned několik okruhů vzdělávání. V první řadě je to již zmíněná příprava k zápisu. Dítě by se mělo konkrétně umět podepsat tiskacím písmem, napočítat minimálně do desíti, poznat základní písmena, barvy a geometrické tvary. Mělo by umět také nějakou básničku nebo písničku a poznat např. pravou a levou ruku. Důležitým prvkem jsou i základní sociální návyky a samostatnost, tedy schopnost se obléci nebo si zavázat boty. Nejde však jenom o zápis. Mnoho dětí se chce v šesti letech již učit, a pokud není výuka podmíněna disciplínou a drilem, jsou schopny se učit spontánně. Mnohé se naučí třeba základy čtení a psaní. Samozřejmě nemáme na mysli, že by dítě přečetlo celou knihu a rozumělo jí, ale začne rozeznávat písmena a časem si spojí slova nebo je začne slabikovat. Pokud má motivaci si nějakou informaci v knize přečíst, půjde mu čtení ještě rychleji. Dítě má potom nejen snazší start v první třídě, ale má neuvěřitelně pozitivní kredit do života – naučilo se totiž číst samo, protože chtělo, nikoliv protože muselo. Podobné je to i s výukou a učením se cizích jazyků. Nikoho jistě nepřekvapí, že malé děti se učí řečem snáze, než ty starší. Pokud je k výuce přistupováno podobně přirozeně a dítě se učí jazyk spontánně a ze zájmu, výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. U dětí se nejčastěji začíná se slovní zásobou jako jsou barvy, které mohou aktivně rozeznávat během her nebo jména oblíbených domácích a exotických zvířat, které bývají ještě oblíbenější. Pro učení se abstraktnějších věcí je velmi dobrou technikou např. “full body response” – tedy zapojení celého těla, které do sebe v rámci pohybových her doslova zapisuje naučená slovíčka nebo i celé věty. Děti mají také velmi dobrou paměť, proto se vyplatí na ně mluvit často jen v cizím jazyce v celých větách, aby se jim zafixoval i základní slovosled a tvary slov. Náprava problémů Potenciál předškolní přípravy je však ještě o něco širší. U mnoha dětí se díky této přípravě podchytí a odstraní deficity jejich kognitivních funkcí, tedy toho, jak jsou schopny reagovat na vjemy a počitky vnějšího světa a vyhodnocovat je. Další mají totiž potíže se elementárně soustředit, selektovat důležité věci či kontrolovat své chování. Tyto deficity mohou mít poté fatální dopad na to, jak bude vypadat jejich další studium na základní škole a mohou negativně ovlivnit i jejich schopnost naučit se kvalitně číst, psát, počítat nebo se naučit správně a efektivně studovat. To jim logicky může způsobit nejednu zbytečnou překážku pro další studium na střední a vysoké škole. Předškolní příprava je také schopna upravit jejich jemnou motoriku, která se projevuje na špatném držení tužky, kdy na ni dítě také příliš tlačí a nedosáhne schopnosti přesné koordinace tahů. Předškolní přípravky se tedy není třeba bát, ale není dobré ji podcenit, protože může pro každé dítě znamenat snazší start na cestě ke kvalitnímu a radostnému vzdělávání se.

Nezávazný kontaktní formulář
Na základě vyplněného kontaktního formuláře vás budeme kontaktovat, zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme Vám služby Školy Populo. V případě, že se s námi chcete spojit jako první, můžete nám zavolat na tel. +420 730 701 601.
+420
V případě zájmu o doučování v jiných městech nás kontaktujte na tel. +420 730 701 601, případně formou e-mailu na info@skolapopulo.cz.
Doučujeme také na Slovensku a v Anglii.
Sledujte nás na Instagramu!
© 2022 Vzdělávací centrum Populo
Provozovatelem stránek Škola Populo je Vzdělávací centrum Populo, z. s. IČO: 06746551, se sídlem Horní lán 1257/45, Nová Ulice, 779 00 Olomouc Spisová značka: L 16433 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Provozovatelem stránky https://www.skolapopulo.cz/testovani-nanecisto je společnost Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spisová značka C 273177/MSPH vedená u Městského soudu v Praze.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití těchto webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.