Předškolní přípravka

1.8.2018 Blog

Každé dítě v předškolním věku musí před zápisem do první třídy absolvovat povinnou předškolní výuku. Vědomosti a dovednosti, které si v rámci ní osvojí, mu pomohou nejen u zápisu do první třídy, ale usnadní mu také cestu ke kvalitnímu vzdělávání v budoucnu.
Předškolní výuka však nespočívá jen v tom, že se dítě naučí podepsat a napočítat do desíti, je to i o měkkých dovednostech, o nápravě špatných návyků a sociální přípravě dítěte. Pokud chcete mít jistotu, že bude Vaše dítě tyto dovednosti mít, je potřeba se nespoléhat jen na to, že je děti ve státní školce získají, ale zajistit si i lektora, který se mu bude věnovat individuálně.
Populo Junior pro Vás proto připravilo program Předškolní přípravka, který pokryje nejen základní penzum vědomostí k zápisu, ale přidá i mnoho navíc. Naše metoda je v první řadě individuální a Vašemu dítěti se bude věnovat vždy jen jeden lektor. Metoda výuky je vedena zábavnou formou a je zaměřena přesně na to, co Vašemu dítěti nejde. Rodič má nad výukou supervizi a můžete si zvolit hned z několika pásem z naší nabídky. A pozor, pásma lze i kombinovat přesně podle Vašich požadavků!

Program předškolní přípravky může být navíc využit i pro žáky, kteří již do první třídy chodí a potřebují pomoc.

CO ZÍSKÁ DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVCE?

1/ bude připraveno k zápisu do první třídy a samozřejmě i do školy

2/ individuální přístup a výuku přímo na míru

3/ dobré studijní návyky

4/ radost z učení a chuť se učit

5/ praktické dovednosti

6/ psychickou odolnost

(Pásmo 1) Příprava na zápis

Jedná se o základní pásmo, kde budou s dítětem individuálně nacvičeny základní dovednosti a znalosti, které jsou nutné k absolvování zápisu do první třídy. Výuka probíhá vždy zábavnou a hravou formou tak, aby se dítě učilo co nejraději.

  • psaní tiskacím písmem a umět se podepsat tiskacím
  • počítání do desíti
  • nácvik básniček a písniček
  • umět rozeznat tvary a barvy
  • oblékání a obouvání
  • orientace v prostoru (např. rozeznat pravou a levou stranu)
  • ochota být chvíli bez rodičů samo

JAK  STARÉ DĚTI K NÁM MŮŽETE PŘIHLÁSIT?

Do Předškolní přípravky můžete přihlásit děti mezi 5 – 6 rokem věku. Tedy děti, které se aktivně připravují nebo se teprve budou připravovat na zápis do první třídy. Přihlásit se do ní mohou však i děti starší (tedy od 7 let), které buď mají odklad, nebo chodí již do první (nebo vyšší) třídy a základní látka jim stále činí potíže.

(Pásmo 2) Škola hrou

Škola hrou je pásmo, jež dobře poslouží dětem, které již absolvovaly úspěšně zápis – ač to nemusí být nutnou podmínkou! Ve Škole hrou se dítě učí návykům a běžné rutině, která jej může v první třídě zaskočit.

  • testování školní zralosti
  • základní návyky soustředění a režimu
  • sezení v lavici
  • psaní úkolů a snaha opakovat si doma
  • umět se přihlásit
  • umět se orientovat v čase (kdy začíná a končí hodina)

KDO JSOU NAŠE LEKTORKY?

Naše slečny lektorky jsou absolventky pedagogické fakulty, a mnohé z nich i speciální pedagogiky nebo se specializují na předškolní výchovu. Práce s malými dětmi je baví a doslova jí žijí. Vašemu dítěti bude přidělena jedna z našich lektorek, která se mu bude věnovat individuálně a připraví mu výuku přesně podle jeho potřeb.

(Pásmo 3) Náprava deficitů

U dítěte se již v předškolním věku mohou objevit špatné návyky a často i zlozvyky, které mu budou komplikovat budoucí studium a v budoucnu i život. V rámci nápravy deficitů Vám dítě individuálně otestujeme, zdali je pro školu zralé a jsme schopni i zajistit nápravu jeho kognitivních funkcí. Toto pásmo je vhodné i pro děti, které již do školy chodí a mají potíže.

  • náprava kognitivních funkcí
  • úprava špatného soustředění a hyperaktivity
  • nácvik správného čtení a psaní
  • náprava jemné motoriky (držení tužky, uvolnění ruky)
  • náprava rozlišovacích schopností
  • ujasnit dítěti smysl toho, proč se má učit
  • vytvořit si dobrý vztah ke studiu a učení

VZDĚLÁNÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU JE INVESTICÍ DO BUDOUCNA

Zkušení pedagogové i spokojení rodiče potvrzují, že vzdělání v předškolním věku se vyplatí. Mnoho dětí totiž projevuje zájem se učit. Znalosti, jež si takto osvojí, jim dají navíc menší náskok, který zmírní stres z nového prostředí školy. Děti, které absolvovaly předškolní výuku mají poté prokazatelně lepší výsledky, než ty, jež se vše začnou učit až v první třídě.

(Pásmo 4) Angličtina pro nejmenší

Člověk se v dětském věku učí cizím jazykům nejsnáze, a proto je dobré tento talent podchytit co nejdříve. Výuka probíhá formou her a jednoduchých cvičení. Základem je pro nás individuální přístup. Důležitou součástí je využití metody “total physical response” (TPR). Angličtina je ideálním jazykem pro začátek, v případě zájmu však lze zajistit i výuku jiného jazyka.

  • individuální přístup
  • výuka hravou formou a prostřednictvím her
  • technika “total physical response” (TPR)
  • výuka pomocí asociace a mnemotechnických pomůcek
  • jednoduchá konverzace
  • slovíčka a jejich opakování
  • elementární základy gramatiky

Nezávazný kontaktní formulář

Na základě vyplněného kontaktního formuláře Vás budeme kontaktovat, zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme Vám služby Školy Populo. V případě, že se s námi chcete spojit jako první, můžete nám zavolat na tel. 730 701 601.

  Beroun - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Brno - Škola Populo

  Masarykova 506/37, 602 00 Brno-střed
  (+420) 730 701 601 / brno@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Česká Lípa - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  České Budějovice - Škola Populo

  Žižkova třída 12, 370 01 České Budějovice
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Chomutov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Chrudim - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Děčín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Frýdek-Místek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hodonín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Hradec Králové - Škola Populo

  Nerudova 866/27, 500 02 Hradec Králové
  (+420) 730 701 601 / hradeckralove@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Jablonec nad Nisou - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jihlava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Jindřichův Hradec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karlovy Vary - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Karviná - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kladno - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Klatovy - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kolín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Kroměříž - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Liberec - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Mladá Boleslav - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Most - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Olomouc - Škola Populo

  Horní náměstí 407/27, 779 00 Olomouc
  (+420) 730 701 601 / olomouc@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE: zavřeno

  Opava - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Ostrava - Škola Populo

  Přívozská 892/18, 702 00 Ostrava
  (+420) 730 701 601 / ostrava@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO-NE: zavřeno

  Pardubice - Škola Populo

  Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice I
  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Písek - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Plzeň - Škola Populo

  Riegrova 5, 301 00 Plzeň
  (+420) 730 701 601 / plzen@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: 8:00 – 20:00
  SO–NE : zavřeno

  Praha - Škola Populo

  Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
  (+420) 730 701 601 / praha@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO – PÁ: 8:00 – 20:00
  SO – NE: zavřeno

  Přerov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Prostějov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Šumperk - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Teplice - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Třebíč - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Uherské Hradiště - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Ústí nad Labem - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Vsetín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Vyškov - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  Zlín - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE : zavřeno

  Znojmo - Škola Populo

  (+420) 730 701 601 / info@skolapopulo.cz

  Otevírací doba

  PO–PÁ: dle domluvy
  SO–NE: zavřeno

  +420 730 701 601