Příprava na přijímací zkoušky

 

Dostat se na střední školu bez nadměrného stresu a s pocitem, že si člověk přijetí zasloužil, to je snem mnohých žáků pátých, sedmých a devátých tříd. Příprava na přijímací zkoušky je proto logickým a žádoucím krokem pro vstup na víceletá gymnázia a další střední školy.

Aby měla příprava smysl, je potřeba ji dobře promyslet a určit si konkrétní cíle. Jen málokterý žák se dokáže k přijímacím zkouškám připravit zcela bez pomoci. Jedním z míst, kde lze nalézt kvalifikovanou pomoc, je naše Škola Populo, kde pro Vaše dítě připravíme individuální plán přípravy, abychom efektivně využili zbývající čas do přijímacích zkoušek.

 

Průběh přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky na středoškolské obory s maturitu a pro víceleté obory připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). V přijímacím testu naleznete didaktický test z předmětů český jazyka a literatura a matematika v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu.

Přes zavedení jednotných přijímacích zkoušek se může přijímací řízení na jednotlivých školách lišit. Ředitelé mají možnost didaktický test doplnit o vlastní část přijímací zkoušky, kterou může být test z cizího jazyka, rozhovor a další aktivity, např. test sportovní výkonnosti. Je proto na místě dobře se seznámit s požadavky zvolené školy a přípravu jim přizpůsobit.

 

Jak efektivně řešit testy

V jakém pořadí řešit úlohy?
Úlohy z matematiky jsou seřazeny podle typu učební látky. V českém jazyce úlohy nemívají pevnou strukturu a zpravidla jsou na přeskáčku. Ani v jednom testu nejsou úlohy seřazeny podle časové náročnosti nebo počtu bodů, nemá zde tedy smysl jednotlivé úlohy přeskakovat.

 

Tipovat odpověď?
Pokud vás v krátké době nenapadne řešení úlohy, můžete se k ní vrátit na konci testu (je dobré si přeskočenou otázku označit), nebo zkusit hádat. Za nesprávnou odpověď se body neodečítají, proto se tipování zpravidla vyplatí.

 

Uzavřené úlohy
V uzavřených úlohách volíte z předem daných odpovědí. V případě, že správnou odpověď neznáte, zkuste ji tipnout, protože se body za špatnou odpověď neodečítají. Při tipování používejte vylučovací metodu, abyste zvýšili pravděpodobnost výběru správné odpovědi.

 

Otevřené úlohy
V otevřených úlohách správnou odpověď nevybíráte, ale musíte ji sami vytvořit a zapsat nebo narýsovat. Rozhodnutí, jak úlohu řešit, závisí na podtypu úlohy:

 • Typ "max. X bodů"
  Body získáváte i za částečnou odpověď. Napište ale jen to, co skutečně víte, protože chybná část odpovědi se penalizuje. Hádejte jen v případě, že správnou odpověď vůbec neznáte.

 • Typ "X bodů"
  Odpovězte vždy, i když budete muset hádat. Částečná odpověď se zde neuznává, tudíž nemáte co ztratit.

 

 

Příprava na přijímací zkoušky

S odpovědným přístupem bude mít příprava k přijímacím zkouškám smysl a výsledky se brzy dostaví.

 • Zjistíme úroveň znalostí žáka a obsah učiva tomu přizpůsobíme
 • Vybereme vhodného lektora, se kterým se bude žák připravovat
 • Individuální doučování probíhá systémem jeden lektor na jednoho žáka
 • O průběhu výuky se rodič dozví prostřednictvím elektronické třídní knihy
 • Žák je na lekci v předstihu upozorněn SMS zprávou
 • Termíny lekcí je možné po dohodě měnit
do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz