Školení pro zaměstnance

 

Využijte 85% dotaci na vzdělávání zaměstnanců

 

O programu POVEZ II

 • Škola Populo zajišťuje plnou podporu od vytvoření žádosti o dotaci, přes její schválení, až po realizaci školení a závěrečnou dokumentaci.
 • Žádat o dotaci mohou firmy i OSVČ.
 • Na proplacení vzdělávací aktivity lze získat až 85% dotaci.
 • Příspěvek na mzdy zaměstnanců může činit až 100 %.
 • Jazykové kurzy mohou trvat maximálně půl roku, ostatní (například účetnictví) déle.
 • Kromě jazyků lze v kurzech zvyšovat počítačovou gramotnost (Word, Excel, PowerPoint), školit online propagaci a marketing (Adwords, Sklik, reklama na Facebooku), rozšiřovat znalosti účetnictví či školit v oblasti práva. Rádi pro vás vytvoříme specifický kurz, který bude přesně odpovídat vašim vzdělávacím požadavkům.

 

Příklady získání dotací na vzdělávání

 

 • Stavební firma, řádově desítky zaměstnanců, plátci DPH

 

Stavební firma potřebovala zvýšit úroveň technické a obchodní angličtiny u svých zaměstnanců. Pro školení vybrala 26 lidí a zažádala v programu POVEZ II o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců. Úřad práce žádost o podporu schválil a firma získala příspěvek na vzdělávání ve výši 416 000 Kč bez DPH, tj. 85 % veškerých nákladů školení.

Firma si navíc zažádala o proplacení mzdových nákladů. Tato žádost byla také schválena a dotace na mzdové náklady činila 274 768bez DPH.

 

Celkově firma získala přes program POVEZ II dotaci 690 768bez DPH. Vybraných 26 zaměstnanců absolvovalo dohromady 1040 lekcí angličtiny a podstatně zvýšilo své jazykové kompetence.

 

Shrnutí:

 • zpracování žádosti za 0 Kč
 • získaný příspěvek na vzdělávací aktivitu ve výši 416 000 Kč
 • získaný příspěvek na mzdové náklady je 276 768 Kč, který nenáleží zaměstnancům, ale firmě

 

 

 • OSVČ, bez zaměstnanců, neplátce DPH

Živnostník, pracující v oblasti marketingu a reklamy potřeboval zvýšit úroveň angličtiny, aby mohl pracovat s analytickými programy, vytvářel marketingové rešerše a aby lépe komunikoval se svými zahraničními zákazníky.

Přes program POVEZ II zažádal o intenzivní výuku angličtiny v rozsahu 100 lekcí za půl roku. Úřad práce jeho žádost přijal jako oprávněnou a poskytl dotaci ve výši 85 %, tj. 37100 Kč s DPH. Sám uhradil pouze 5250 Kč. Jedna lekce angličtiny ho tak stála pouhých 52,5 Kč.

V příštím roce hodlá program opět využít, tentokrát na zlepšení němčiny.

 

Shrnutí:

 • zpracování žádosti za 0 Kč
 • získaný příspěvek na vzdělávací aktivitu ve výši 35 997,5 Kč
 • cena jedné individuální lekce angličtiny po započtení příspěvku je 52,5

 

 

 • Lékařská ambulance, neplátci DPH

Kolegové lékaři z ambulance se rozhodli rozšířit svou znalost lékařské angličtiny, aby mohli lépe komunikovat při mezinárodních konferencích a snáze četli v odborné anglické literatuře. Celkem Dva lékaři a jedna sestra podali žádost o příspěvek na vzdělávání prostřednictvím programu POVEZ II, kdeve velmi intenzivním půlročním kurzu poptávali celkově 360 výukových lekcí za 360 000 Kč bez DPH.

Úřad práce jejich požadavek schválil, neboť se jedná o velmi odbornou individuální výuku, a poskytl 85 % dotaci ve výši 310 250 Kč.

Zdravotníci taktéž zažádali o proplacení mzdových náhrad. I v tomto bodě jim úřad práce vyhověl a na mzdy přispěl ve výši 100 % superhrubé mzdy.

 

Shrnutí:

 • zpracování žádosti za 0 Kč
 • získaný příspěvek na vzdělávací aktivitu ve výši 360 000 Kč
 • získaný příspěvek na mzdové náklady ve výši 100 % superhrubé mzdy

 

Kurzy POVEZ ve Škole Populo

V rámci dotačního programu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců) pořádá Škola Populo především odborné indiviuální kurzy cizích jazyků. Aktuálně nejvíce žádané jsou kurzy s obchodním a technickým zaměřením. V rámci kurzů je vedle posílení komunikačních dovednostní kladen důraz na posílení oborové slovní zásoby, nácvik kontaktu s klientem a na idiomy. Kurzy probíhají individuální formou a jsou přizpůsobeny každému účastníkovi dle jeho aktuální úrovně. Dohodnuté termíny lekcí respektují časové možnosti účastníků a je možné je operativně měnit.

Na kurz cizích jazyků je možno získat příspěvek z programu ESF až do výše 85 %. Více informací o individuálních kurzech a možnostech financování Vám rádi poskytneme na telefonu 606 900 985, prostřednictvím e-mailu rakusan@skolapopulo.cz nebo při osobní schůzce.

 

do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz