Příprava k maturitěJUNIOR

Věděli jste o tom, že Škola Populo nabízí doučování i žáků na prvním stupni základních škol?
Výuka menších dětí ovšem vyžaduje úplně jiný přístup, než je tomu u teenagerů, protože je potřeba, aby si k nim lektor udělal cestu. Sem tam je ovšem potřeba i nějaký ten dril – tedy pro nácvik čtení, psaní a počítání nebo pomoc při psaní domácích úkolů a přípravou na hodiny.
V rámci nabídky Junior můžeme vašemu dítěti připravit doučování na míru hned v několika směrech. Naši lektoři se mohou zaměřit na nácvik psaní a čtení, psaní diktátů, postarat se o to, aby dítě napsalo úkoly nebo bylo připraveno na hodinu. Dítě také můžete zapsat na individuální hodiny cizího jazyka.
Nabídka Junior zahrnuje i možnost předškolního vzdělávání (např. angličtina pro malé děti) nebo výuku dětí s nějakou specifickou poruchou učení (dyslexie, dysgrafie, apod.).

PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V nabídce Školy Populo jsou všechny předměty, které jsou povinné pro děti na prvním stupni základních škol, a to:

český jazyk

matematika

anglický jazyk

prvouka a vlastivěda

 

V rámci doučování nabízíme:

kontrolu domácích úkolů

kontrolu přípravy na hodinu

ČESKÝ JAZYK

nácvik čtení a psaní

psaní diktátů

určování slovních členů – skloňování a časování

určování větných členů a větné rozbory

psaní velkých písmen u podstatných jmen

vyjmenovaná slova a psaní i/y

procvičování slohu a psaní slohových cvičení

MATEMATIKA

sčítání, odčítání, násobení a dělení

zlomky

desetinná čísla

geometrie (rýsování, měření délky a počítání obsahu)

práce s grafy, tabulkami a diagramy

ANGLICKÝ JAZYK

výuka dětí předškolního věku hravou formou (výuka metodou TSR (total body response) – celkové fyzické odpovědi

základní slovní zásoba (barvy, rodina, škola, zvířata, svátky)

číslovky

mluvení v celých větách a fráze (představení, pozdravy, popisné a ukazovací věty, tázací věty)

nejčastější témata (co mám v aktovce, roční období, hračky, dny v týdnu, jídlo, hodiny)

základní gramatika (abeceda, modální slovesa (to be, to have, to can), ukazovací (there is, there are), členy (a, an, the), předložky

PRVOUKA A VLASTIVĚDA

Součástí osnov prvního stupně je i předmět prvouka (1. – 3. třída) a následně vlastivěda (4. – 5. třída). Dítě se v nich seznamuje se základy společenských, ale i přírodních věd, jejichž látka se později rozvede do předmětů jako je dějepis, zeměpis nebo přírodopis.

NEZÁVAZNÝ KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše první lekce může začít už zítra! Proto nic neodkládejte a zapište se ještě dnes! Obratem se vám ozveme.

5 + 14 =

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

OSTRAVA

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 777 050 205