Občanská a rodinná výchova

Doučování občanské výchovy

Občanská výchova žáky učí, jak být dobrým občanem, jak odpovědně a slušně jednat se svým okolím a jak být schopen kriticky uvažovat nad věcmi, s nimiž přichází do styku v běžném životě. Mimo to se občanská výchova věnuje postavení člověka ve společenství, v demokratickém státě, jeho vztahu k právu, hospodářství a představuje socio-politické fungování České republiky, Evropy a dalších mezinárodních společenství. Občanská výchova je důležitá pro formování osobnosti jednotlivce a jeho pozdější postavení ve společnosti. Bezproblémové zvládnutí tohoto předmětu tedy není důležité pouze pro získání dobrých známek, ale i pro osobnost žáka jako takovou.

 

Doučování rodinné výchovy

Rodinná výchova má přesah do občanské výchovy, přírodopisu, chemie a praktických činností, její bezproblémové zvládnutí je tedy důležité pro více předmětů. Cílem předmětu je, aby žáci byli připraveni do života nejen po stránce teoretické, ale i praktické. Při nejasnostech či mezerách v rodinné výchově jsou zkušení lektoři Školy Populo připraveni pomoct Vašemu dítěti se zvládnutím tohoto, mnohdy podceňovaného, avšak velmi důležitého předmětu.

 

Co můžeme nabídnout

  • zopakování, doučení a prohloubení veškerého učiva
  • vedení lekcí profesionálními lektory
  • individuální přístup dle konkrétních potřeb Vašeho dítěte
  • vysvětlení problematiky způsobem, díky kterému ji žák skutečně pochopí
  • doučování k přijímacím zkouškám na střední školu
do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz