Dějepis

Doučování dějepisu na základní škole

Dějepis na základní škole představuje žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa, seznamuje je s nejvýznamnějšími historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život předcházejících generací a jsou významné i pro orientaci v současném společenském životě.

Bezproblémové zvládnutí tohoto předmětu je důležité pro správnou orientaci Vašeho dítěte v sociálně-historickém kontextu společnosti, ve které žije. Pokud je již na základní škole zvládnutí předmětu problematické, je nezbytné, aby dítě přípravu nepodcenilo. S tím Vám pomohou naši zkušení lektoři. Problém je totiž vždy vhodné řešit již v jeho zárodku.

 

Doučování dějepisu na střední škole a příprava k maturitě

Studenti si díky dějepisu na střední škole osvojují informace o historii lidstva od dob začátku vývoje člověka až po nejnovější dějiny, ať už české nebo světové. Jsou vedeni k tomu, aby porozuměli vybraným dějinným událostem a milníkům, kriticky nad nimi přemýšleli a diskutovali, byli schopni definovat jejich příčiny a důsledky. Důležité je získání komplexního přehledu, díky kterému se budou orientovat jak ve světě moderním, tak minulém. Pokud si není zvládnutím předmětu student jistý, poskytneme mu zkušeného průvodce dějinami, díky kterému se již na časové ose neztratí.

 

Příprava na přijímací zkoušky

Pokud se student rozhodne pro studium libovolného humanitního oboru na vysoké škole, je velmi pravděpodobné, že zkoušky budou obsahovat i otázky vycházející z učiva dějepisu na střední škole. Pro jejich zvládnutí je nezbytné, aby tyto základy student ovládal. Cítí-li ovšem student mezery ve svých znalostech historie, jsou tu naši zkušení lektoři, aby jeho přehled ucelili a zajistili tak bezproblémové přijetí na vybranou vysokou školu.

 

Co můžeme nabídnout

  • doučování dějepisu pro žáky základních škol hravou formou
  • procvičování problematických částí učiva
  • dlouhodobé doučování i jednorázové lekce
  • výuku vedenou zkušenými lektory
  • doučování k přijímacím zkouškám na střední školu
  • doučování k přijímacím zkouškám na vysokou školu
do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz