Czech language for foreigners

 

Czech language for foreigners

Lessons for children

Children of foreigners who came to Czech Republic from abroad have to cope with a foreign language environment and different culture. Fortunately, children get used to these changes pretty fast and do not have any big problems with learning and acquiring (getting used to) the new language. It is important to speak the language and expand the vocabulary right from the beginning. Grammar is more intuitive at this stage, greater emphasis is placed on the ability to communicate. At Populo School your children will be provided with individual lessons in the playful and friendly way tailored to their individual needs.

What we can offer

 • Czech language lessons for children of all ages
 • an experienced tutor with a lot of practice
 • teaching focused on your individual needs
 • pleasant classrooms in the centre of Prague, Brno and Olomouc

Lessons for adults

Foreigners who come to Czech Republic mostly on business need to learn how to use the foreign language in both everyday and business communication fast and well. The emphasis is put on understanding, broad vocabulary and fluent communication without hesitation. We offer lessons led by experienced teachers to foreigners who need Czech language knowledge to work and stay in the Czech Republic. The aim of the Populo School is to prepare an individual study plan that will bring you immediate results.

What we can offer

 • Czech language lessons led  by experienced tutors
 • individually tailored lessons
 • emphasis on the rapid acquisition of communication skills
 • long-term and short-term intensive teaching course made to fit your individual needs
 • pleasant classrooms in the centre of Prague, Brno and Olomouc

 

 

Čeština pro cizince

Výuka pro děti

Děti cizinců, kteří přesídlili do České republiky, se musí vyrovnat s cizím jazykovým prostředím a odlišnou kulturou. Děti si na změny naštěstí zvykají rychle a naučit se cizímu jazyku jim nečiní velké obtíže. Základem je hned od počátku mluvit a rozšiřovat slovní zásobu. Gramatika je v této fázi více intuitivní, větší důraz je kladen na schopnost dorozumět se. Ve Škole Populo Vám zajistíme výuku vašich dětí hravou formou na míru podle individuálních potřeb.

Co můžeme nabídnout

 • výuku češtiny pro všechny věkové kategorie
 • zkušené lektory českého jazyka s praxí
 • vyučování dle individuálního studijního plánu
 • zázemí příjemných učeben v centru Prahy, Brna a Olomouce

Výuka pro dospělé

Cizinci přijíždějící do České republiky většinou za pracovními povinnostmi se potřebují rychle a kvalitně naučit používat cizí jazyk v běžné i pracovní komunikaci. Důraz je kladen na porozumění, širokou slovní zásobu a schopnost okamžité interakce. Cizincům, kteří potřebují k práci a pobytu v České republice znalost českého jazyka, nabízíme výuku vedenou zkušenými lektory s praxí při výuce začátečníků i pokročilých. Škola Populo Vám připraví individuální studijní plán, který přinese co nejrychlejší výsledky.

Co můžeme nabídnout

 • výuku českého jazyka zkušenými lektory
 • individuálně přizpůsobené lekce
 • důraz na rychlé získání komunikačních dovedností
 • dlouhodobou i intenzivní krátkodobou výuku dle individuálních potřeb
 • výuku v příjemných učebnách v centru Prahy, Brna a Olomouce
do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz