Doučování němčiny

 

Doučování němčiny na základní škole

Většinou se již na základní škole rodiče společně se svým dětmi rozhodují, který další jazyk si vyberou ke studiu. Němčina se stále více prosazuje vedle angličtiny, neboť počet mluvčích na celém světě není zanedbatelný. Základy jazyka, které si dítě osvojí již na základní škole, jsou velmi cenným jádrem pro pozdější studium. Učí-li se dítě cizí jazyk s chutí a především pochopením, jde mu studium podstatně snadněji. Přesně to je cílem lektorů ve Škole Populo.

 

Přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia

Pokud se student rozhodne po základní škole pro studium na jazykové střední škole či gymnáziu, je velmi pravděpodobné, že bude muset složit přijímací zkoušky z jazyka, který hodlá studovat. Pokud si není žák jistý svými vědomostmi, naši lektoři jsou připravení zjistit úroveň jazykových schopností jednotlivých studentů ucházejících se o studium na jazykové škole a připravit jim individuální studijní plán, který zajistí úspěšné zvládnutí přijímacího testu.

 

Doučování němčiny na střední škole a gymnáziu

Vzhledem k naší geografické poloze mezi německy mluvícími státy je, vedle angličtiny, dalším velmi důležitým a užitečným jazykem němčina, pro jejíž studium se rozhodují mnozí studenti. Němčina je však jazykem velmi komplikovaným a proto je mnohdy při jejím studiu dobré sáhnout k profesionální pomoci. Tu jsme vám schopni zprostředkovat díky spolupráci s kvalitními lektory, kteří tento jazyk skvěle ovládají a jsou vám k dispozici ať už k procvičení gramatiky či konverzace.

 

Příprava na vysoké školy

Uchazečů o studium německého jazyka na vysoké škole neustále přibývá a pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek je dobré být alespoň o krok před ostatními. Přesně z toho důvodu je tu škola Populo, aby zajistila váš náskok před dalšími uchazeči. Výuku vedou rodilý mluvčí nebo lektoři s mezinárodní certifikací C1/C2, kteří se postarají o zvládnutí konverzace, osvojení si veškerých gramatických jevů a rozšíření slovní zásoby. Díky nám pro vás nebude již žádná vysoká škola nedosažitelná.

 

Co můžeme nabídnout

  • intenzivní výuku němčiny zaměřenou na aktivní komunikační dovednosti
  • osvojení si používaní veškerých gramatických jevů a schopnosti je správně použít
  • doučování k maturitě z němčiny
  • přípravu na získání jazykových certifikátů úrovní A1–C2
  • výuku zajištěnou lektory němčiny s mezinárodní certifikací C1/C2 a rodilými mluvčími
  • výuka může na přání klienta probíhat výhradně v němčině
  • lekce lze zorganizovat formou několikahodinového výukového bloku
  • důraz na procvičování konverzace a zlepšení výslovnosti

 

do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz