Doučování hebrejštiny

 

Když se řekne hebrejština, mnozí si asi představí dnes již mrtvý jazyk Starého zákona, pro který není praktického upotřebení a bude se hodit jen studentům dějin náboženství na vysoké škole. Hebrejštinou se však také míní i moderní hebrejština či ivrit (jazyk Židů), kterým se mluví v současnosti ve státě Izrael. Ivrit je sám o sobě řečí poměrně mladou, která vznikla na přelomu 19. a 20. století s cílem uvést biblickou hebrejštinu do běžného života a po vzniku státu Izrael se stala i jazykem národním. Ivritem hovoří kolem pěti miliónů lidí a bude se hodit zejména těm, kteří chtějí vycestovat do svaté země nebo se dozvědět více o jejich kultuře.

Díky tomu, že moderní hebrejština vznikla poměrně nedávno, čerpala své lexikum nejenom z biblické hebrejštiny, ale i z jiných evropských jazyků. Kvůli omezené slovní zásobě jsou dodnes vytvářena nová slova a mnohá starší se již neužívají.

Pro osvojení si ivritu je potřeba nejprve zvládnout její abecedu či přesněji alefbetu. Naučit se jí není zase taková potíž, protože vychází podobně jako řecká alfabeta (a z ní i latinka) z fénického písma. Rozdílem je, že se hebrejské písmo zapisuje obvykle zprava doleva, což je zprvu sice nezvyk, ale nikoli velká překážka. Větší potíž je přivyknout si na to, že hebrejština zapisuje pouze souhlásky a samohlásky bývají vyznačovány jen pod jednotlivými ze souhlásek. Velmi často však nejsou značeny vůbec a mluvčí si musí jejich přítomnost ve slově odvodit ze své znalosti kořenů slov.

Hebrejština je podobně jako další semitské jazyky (arabština) jazykem aglutinačním, tedy ke kořeni např. slovesa se doslova “lepí” různé předpony a přípony, které poté určují i jeho rod, číslo nebo čas. Kořen slovesa tvoří obvykle tři souhlásky, nicméně i kmen slovesa se může měnit podle toho, co vyjadřuje.   

Ten, kdo se bude učit moderní hebrejštině, získá klíč např. i k arabštině a samozřejmě bude časem ovládat i hebrejštinu biblickou.

Kdo by měl zájem o studium hebrejštiny, může nám napsat a my mu zajistíme výuku přesně na míru a dle jeho požadavků. 

 

Co můžeme nabídnout

  • dlouhodobé i krátkodobé doučování hebrejštiny dle Vašeho přání
  • individuální studijní plán každého studenta
  • zázemí učeben v centru Prahy, Brna a Olomouce
do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz