Seminární práce o nás

Ondřej se rozhodl napsat seminární práci o systému doučování ve Škole Populo. S tématem jsme mu rádi pomohli a nechali jej nahlédnout do zákulisí. Seznámili jsme jej s problematikou doučování a s dalšími zkušenostmi, které jsme za celou dobu fungování získali. Text jeho práce Vám nyní předkládáme.

 

Úvod

Vzdělání má od nepaměti své místo v naší kultuře. Původně bylo takřka výhradně v rukou církve a jejich institucí. Postupem času však tento monopol církevní instituce postupně ztrácely, a tudíž se přesouvala tato činnost do rukou světských institucí. Dnes je školství vnímáno především jako státní instituce, s nejvyšším orgánem Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

V posledních letech začíná vznikat značné množství škol soukromých, zaměřené na alternativní přístup k žákům, či školy se speciálním vybavením například pro lidi společensky znevýhodněné.

Zajímavý projekt posledních let, který zcela nezapadá do oblasti klasického modelu školství, je Škola Populo. Nabízí doučování dle výběru a přání klienta pro široké spektrum lidí v Olomouckém a nově i Jihomoravském kraji. To byl také hlavní důvod, proč jsem se rozhodl zaměřit svou práci právě tímto směrem. Mým cílem je popsat tento (podle mého názoru) zajímavý projekt, který si postupně nachází své místo na pomezí sektoru vzdělání a podnikatelské činnosti.

 

Jak to všechno začalo

Její vznik se datuje do března roku 2014 v Olomouci, kdy její zakladatel Jakub Rakušan přišel s nápadem nabídnout doučování na míru na profesionální úrovni, který by respektoval požadavky škol + individuální možnosti a tempo každého žáka, který o tuto službu požádá. Zájem o zmíněný typ služby na sebe nenechal dlouho čekat a jejich prostory, určené pro doučování žáků, se brzy zaplnily žáky různých nároků. O zájmu týkající se této služby svědčí také skutečnost, že se po necelých dvou letech jejich působnost přenesla také do Brna, kde je možné od února roku 2016 těchto služeb také využít.

 

Jak začít

Pokud má člověk zájem o daný typ služby, je nutné oslovit společnost Populo a domluvit si schůzku. Každý zájemce o doučování (nebo v případě menších dětí rodiče) sdělí svou představu na jaké předměty (popř. konkrétní látku) by se chtěl nejvíce zaměřit. Poté dostane vstupní test (vlastní konstrukce), který prověří dosavadní znalosti zájemce a poté je navržen individuální plán na doučování.

 

Personální obsazení

Co se týče personálního obsazení, má tato instituce 5 zaměstnanců na plný úvazek. Disponuje také databází čítající 264 lektorů, kteří přicházejí dle potřeby a přání doučovaného člověka. Nutno podotknout, že tato data se mohou v nejbližších týdnech či měsících změnit, neboť bude otevřena pobočka v Brně.

 

Lektoři

Jak již bylo zmíněno, Škola Populo v Olomouci čítá 264 lektorů. Lektoři se nejčastěji rekrutují z řad studentů a absolventů Univerzity Palackého, dále pak mají nezanedbatelné zastoupení například bývalí pedagogové z Olomouce a okolí, kteří toto působení vnímají především jako zpestření trávení volného času.

 

Unikátnost projektu

Myšlenka doučování zcela nová není. Snad každý rodič někdy vypomáhal své ratolesti s učební látkou probíranou ve škole. Řada lidí (především studentů) nabízejí doučování za finanční ohodnocení, které se přirozeně liší dle náročnosti a také znalostí jednotlivých doučovatelů. Je proto na místě zcela relevantní otázka: „Proč by měli lidé z řad veřejnosti vyhledat v případě potřeby právě tento typ služby?“ Dá se říci, že Škola Populo nabízí oproti jiným doučováním (především ze stran jednotlivců) výhodu poměrně velké instituce, která disponuje jak větším množství lektorů, tak širokou nabídkou literatury a testů pro přijímací řízení (např. SCIO testy), ke kterým obvykle jednotlivec, poskytující doučování, nemá přístup nebo si je jednoduše nemůže dovolit.

 

Doučování Vietnamské komunity

Dalším nápadem Školy Populo je projekt, který nabízí doučování lidí z řad Vietnamské komunity. Je známo, že příslušníci této menšiny mají vzdělání ve své hierarchii potřeb velmi vysoko. Často však naráží na problém jazykové bariéry, neboť spousta rodičů neovládá češtinu (především v psané podobě) natolik, aby byli svým dětem nápomocni např. u diktátu nebo slohových cvičení. Proto se rozhodli oslovit tuto skupinu obyvatel především formou letáku, který je psaný ve Vietnamštině.

 

Věk

Věkové rozmezí zájemců o doučování je poměrně pestré, protože se tato instituce zabývá doučováním žáků jak ze základních tak i středních škol. Studenti vysokých škol se zde v roli doučovaného vyskytují spíše výjimečně. Obecně se dá říci, že nejmladší věk frekventantů Školy Populo se pohybuje mezi 10 a 11 rokem (cca od 5. třídy základní školy), neboť doučování látky od 1. do 5. třídy většinou realizují sami rodiče. Horní věková hranice se nejčastěji pohybuje u doučovaných kolem 20 let (maturanti středních škol), avšak samotný věk rozhodně není překážkou v poskytovaných službách. Není zcela výjimečné, že zde zavítá i člověk kolem 40 let, který si například dodělává středoškolské vzdělání nebo potřebuje doučování (např. cizího jazyka) k výkonu své stávající profese.

 

Předměty

Nabídka předmětů, které je možné doučovat, je velmi pestrá. Obecně lze rozdělit do tří hlavních skupin, a sice pro základní školy, střední školy a předměty k přijímacím zkouškám.

Z nabídky Školy Populo si můžete mimo jiné vybrat český jazyk, matematiku, chemii, fyziku, přírodovědu, dějepis, prvouku, vlastivěduvýtvarnou výchovu, informatiku, účetnictví, ekonomii a další předměty

Dvojsloví „další předměty“ nabízí alternativu, že pokud není požadovaný předmět v nabídce, není vyloučené se domluvit na jeho případném doučování. Pokud zájemce kontaktuje kancelář, tak se pokusí doučování předmětu domluvit.

Na otázku: „O který předmět je největší zájem?“ mi byla poskytnuta jednoznačná odpověď. Doučování matematiky odhadem pokrývá asi 70 % všech doučovaných předmětů, a tudíž je suverénně nejžádanějším doučovacím předmětem. Dalšími žádanými předměty jsou jazyky, především čeština a angličtina.

 

Zájem o doučování

Bylo mi řečeno, že největší zájem o služby, které Škola Populo nabízí, je v období kolem poloviny února. V tu dobu bylo doučováno více než 20 lidí za den. Údajně je to způsobeno tím, že si lidé začínají plnit novoroční předsevzetí. Dalším, ze strany zájemců často udávaným vysvětlením je prostý fakt, že pololetní vysvědčení nedopadlo zcela podle očekávání žáka nebo rodičů. Průměrně však je realizováno asi 12 doučování za jeden den.

Vzhledem ke skutečnosti, že je Škola Populo v provozu cca 2 roky, jsou čísla spíše odhadnutá. Nejedná se tedy o zcela přesnou deskriptivní statistiku, ale spíše o čísla, která mají vytvořit rámcovou představu ohledně této instituce.

 

Závěr

Skutečnost, že v nabídce doučování existuje společnost, která zmíněnou službu nabízí, mě nejprve příliš nezaujala. Snad proto, že doučování nabízí řada lidí, se kterými se znám. Většinou se jedná o jednorázové či dlouhodobější formy přivýdělku. Doučování na profesionální úrovni se však tomuto mému modelu přece jen trochu vymykalo. Mou snahou bylo zachytit co možná nejobjektivněji podstatu a unikátnosti tohoto projektu. Domnívám se, že právě tyto vlastnosti jsou důvodem, proč si našla a stále nachází služba, řekněme nadstandartního doučování, své zájemce. Velmi zjednodušeně bych shrnul počínání Školy Populo slovy: „Nabídka relativně běžné služby, poskytované unikátní formou na nadstandartní úrovni.“

Uložit

do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz