Přijímací zkoušky na střední školy

Přijímací zkoušky na střední školu
Přijímací zkoušky na střední školu

Přijímací zkoušky na střední školy

Čekají vás přijímací zkoušky na střední školy? Všichni studenti, kteří se chystají podat si přihlášku ke studiu na střední škole ukončené státní maturitou, se setkají s novinkou, tzv. Státními přijímacími zkouškami. Tyto přijímačky organizuje CERMAT, který bude mít na starosti jak zadání písemných prací, tak jejich vyhodnocení. Jednotlivé výsledky pak mohou školy mezi sebou porovnat napříč celou republikou. Stát tak získá ucelenou statistiku o tom, jak si vedou žáci základních škol, jaké mají znalosti v matematice, češtině a literatuře.

CERMAT nevydává pro přijímací zkoušky žádné přípravné materiály. Na stránkách SCIO si lze vyzkoušet přijímací zkoušky na nečisto. Rovněž jsou na stránkách CERMAT k dispozici testy, které byly použity v roce 2015 a 2016. Testy vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.  Jednotné testy budou mapovat, jak žáci zvládají češtinu, matematiku a literaturu. Jednotlivé hranice pro přijetí si pak každá střední škola stanoví sama. Státní přijímací zkoušky platí i pro uchazeče o přijetí do 1. ročníků osmiletých a šestiletých gymnázií.

Jak probíhají přijímací zkoušky na střední školy

V první řadě je potřeba si vybrat vhodnou střední školu. Pokud si vyberete učební obor s výučním listem nebo uměleckou školu, státní přijímací zkoušky se vás netýkají. Informace o vybraných školách získáte na webových stránkách konkrétní školy, případně je možné navštívit den otevřených dveří, který pořádá většina středních škol pro budoucí studenty. S výběrem vhodné střední školy vám může pomoci i výchovný poradce na základní škole. Kritéria k přijímacím zkouškám zveřejňuje ředitel střední školy vždy do 31. ledna. Přihlášku si můžete zakoupit v papírnictví nebo si ji stáhnout ze stránek Ministerstva školství. Přihlášku je potřeba odevzdat do 15. března 2017 přímo řediteli střední školy.  Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2016/2017 stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. V prvním kole přijímacího řízení si můžete podat maximálně dvě přihlášky.

Ve stanoveném termínu se dostavíte na zkoušky, nemusíte se ničeho obávat, pozvánka vám přijde poštou v dostatečném předstihu. Ideální je předtím využívat testy k přijímacím zkouškám z uplynulých let, abyste si zjistili, jak vysoké nároky budou na vás kladeny v rámci přijímacího řízení, na vybrané škole.

Přijímací zkouška z českého jazyka se skládá z didaktického testu a obsahuje 50 úloh. Délka testu z jazyka českého trvá 60 minut.  Přijímací zkouška z matematiky se skládá z 50 úloh, u některých se hodnotí i postup řešení, například u otázek z oblasti geometrie nebo slovních úloh. Délka přijímacího testu je 60 minut. U některých oborů absolvujete také ústní zkoušku, kde prověří nejen vaše znalosti z literatury, ale i motivaci ke studiu na vybrané škole.

Nebojte se využívat také doučování, které vám pomůže se připravit na tyto přijímací zkoušky dokonale. Využít můžete například doučování matematiky, jazyka českého a literatury. Výsledek testu přijímacích zkoušek je pro vás velmi důležitý, často může ovlivnit váš budoucí život.  Poté, co proběhnou testy na přijímací zkoušky, je potřeba vyčkat na vyvěšení výsledků. Vyvěšují se formou vydaného seznamu přijatých uchazečů, písemné rozhodnutí o přijetí uchazeče se nevydává. Výsledky jsou vyvěšovány na webových stránkách školy nebo na dveřích či na veřejné nástěnce ve vybrané škole.

Testy na přijímací zkoušky nepodceňujte a připravujte se průběžně. Přípravu nenechávejte na poslední chvíli a rozvrhněte si ji do určitých časových úseků. Pak nepodlehnete stresu a nebudete mít pocit, že nestíháte. Někteří učitelé připravují pro své žáky testy na nečisto i s reálným časovým harmonogramem, aby při ostrém testu vše zvládli a při této důležité zkoušce uspěli.  Přípravám na přijímací zkoušky se věnujte opravdu pečlivě.

do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz