Přijímací zkoušky dopadly pro žáky Školy Populo výborně

Výsledky přijímacích zkoušek jsou dávno rozeslané a jejich adresáti se již mohou těšit na nové zkušenosti se středními školami a s gymnázii. Žáci Školy Populo, kteří se k přijímacím zkouškám pečlivě připravovali, měli u testů nespornou výhodu, což se odrazilo i v celkových počtech přijatých. Osmdesátiprocentní úspěšnost přijetí u žáků Školy Populo  považujeme za velmi dobrý výsledek, uvědomíme-li si, že velká část dětí se ucházela o přijetí na střední školy a gymnázia s velkou konkurencí uchazečů a s obtížnými přijímacími zkouškami.

 

Převážila gymnázia a střední odborné školy

V případě Olomouce se si nejvíce dětí zvolilo studium na gymnáziích. Úspěch zaznamenali Kristýna s Tomášem, kteří směřovali na Gymnázium Olomouc-Hejčín, Dita od září nastoupí na Slovanské gymnázium a na další gymnázia v rámci Olomouce zamíří Kateřina, Samuel a Štěpán. U žáků z brněnské pobočky taktéž převládala gymnázia, například u Petra Gymnázium J. G. Mendela, a v těsném závěsu střední odborné školy. Zastoupeny zde byly střední zdravotní školy, střední odborná škola veterinární, kde se v příštím školním roce můžete setkat s Anetou, či střední škola se zaměřením na požární ochranu, kam se vydá Pavlína.

Při sbírání informací o průběhu a výsledcích přijímacích zkoušek jsme se pravidelně setkávali s pozitivní zpětnou vazbou, která nás utvrzovala v přesvědčení, že příprava k přijímacím zkouškám měla smysl a budoucím studentům výrazně usnadnila vstup na střední školu.

 

Naši studenti se mohou kdykoliv vrátit

Naši lektoři rádi pomohou se zvládnutím středoškolského učiva. Budou-li naši žáci v budoucnu potřebovat studijní podporu, mohou se na nás opět obrátit. V současnosti pro nás není problémem ani distanční doučování přes Skype, které šetří čas při dojíždění na doučování a je možné jej zrealizovat prakticky po celém světě. 

do konce pololetí
zbývá
0
4
5
dní

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás na

777 05 02 05

nebo nám napište na

info@skolapopulo.cz